Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • M. Vėberio biurokratijos organizacijos modelis

  Įvadas. Makso Vėberio biurokratijos organizacijos modelis. Išvados.
  Sociologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-18
 • M. Weber "Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia"

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti M. Vėberio (Max Weber) veikalą "Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia". Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Problema. Tikyba ir socialinė stratifikacija. Kapitalizmo "dvasia". Liuteroniškoji pašaukimo samprata. Asketinio protestantizmo profesinė etika. Religiniai pasaulietinės askezės pagrindai. Askezė ir kapitalistinė dvasia. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2010-05-27
 • Mados sociologija

  Mada ir socialinė struktūra. Mada socialinėje stratifikacijos simbolių sistemoje. Mada ir prestižas. Mada ir gyvenimo stilius. Socialiniai gyvenimo stiliai ir mados santykių interpretacija.
  Sociologija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-08
 • Maksas Vėberis

  Maksas Vėberis. Biurokratijos koncepcija. Klasikinė biurokratijos formalios struktūros analizė, pagrindiniai jos bruožai. Darbo pasidalijimas: Privalumai ir nuostoliai, Valdžios hierarchija, Tradicinė valdžia, Charizmatinė valdžia, Racionali – įstatyminė valdžia, Biurokratinė valdžia, Nenumatytos pasekmės. Sudėtinga valdymo hierarchija. Aiškios atsakomybės taisyklės ir darbotvarkė. Beasmeniškumas: Beasmeniškumo privalumai, Beasmeniškumo nuostoliai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-05-16
 • Maksas Vėberis (2)

  Maxas Weberis (1864 – 1920). Biurokratizmo teorija ir turizmas. Maxo Weberio valdžios ir biurokratijos problema. Etika Weberio modelyje. Įstaigos iškrypimai.
  Sociologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-22
 • Mano įžvalgos ir potyriai socialinėje sąveikoje

  Sociologijos esė apie socialinį gyvenimą.
  Sociologija, esė(6 puslapiai)
  2010-01-06
 • Marriage to a Foreigner

  Referatas apie šiuolaikinius vestuvių papročius (anglų kalba).
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Masė ir valdžia

  Masės sąlyčio pokytis. Iškrova. Naikinimo manija. Proveržis. Persekiojimo manija. Masės savybės. Dvinarė masė: vyrai ir moterys, gyvieji ir mirusieji.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-26
 • Masinė kultūra Lietuvoje

  Literatūros apžvalga. Įvadas. Analizė. Masinės kultūros užuomazgos ir istorija. Masinės kultūros atsiradimo priežastys Lietuvoje. Masinės kultūros bruožai. Masinės kultūros įtaka šiuolaikinei visuomenei. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-04
 • Masinės kultūros įtaka šiuolaikinei visuomenei

  Visuomenė - žmonių koncentracijos pasekmė. Masinė kultūra. Komercija. Masinės kultūros įtaka visuomenei. Vertybės.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2008-04-01
 • Masinės kultūros Lietuvoje analizė

  Įvadas. Masinė kultūra mene bei religijoje. Masinės kultūros atsiradimo istorija, jos vartotojai bei daroma žala. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Mažumos centrinėje ir rytų Europoje

  Tautinės mažumos. Mažumos centrinės ir rytų Europos šiaurinėje dalyje. Lenkija. Čekijos Respublika ir Slovakija. Vengrija. Mažumos centrinės ir rytų Europos pietinėje dalyje. Albanija. Bulgarija. Rumunija. Moldavija. Čigonai (romai).
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-26
 • Medicina iš sociologinės perspektyvos

  Įvadas. Teorinės sąvokos. Teorinės perspektyvos. M.Foucault galios ir dominavimo aspektai. P. Bourdieu "simbolinė galia". Medikų galios išraiškos. Medikų galia paremta bendradarbiavimo principu. Pagrindinės medikų autonomijos sferos. Politinė sfera. Ekonominė sfera. Klinikinė sfera. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-28
 • Meno sociologija

  Pratarmė. Tradicinė meno sociologijos idėja. Meno sociologinės krizės priežastys. Postmodernistinio meno sociologija.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-25
 • Meno sociologijos klasikas - Francastelis

  Įvadas. P. Francastelio ištakos. P. Francastelio ir Ervino Panofsky’o sąlytis. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-25
 • Mergaitės ir merginos socializacija

  Įvadas. Mergaičių fizinės, socialinės ir dvasinės brandos ugdymas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-16
 • Metalistų subkultūra

  Įžanga. Atsiradimas. Išvaizda. Santykiai su kitais jaunimo judėjimais. Konfliktai. Pažiūros. Muzika. Metalo stiliai. Santykiai su teisėsauga. Amžius. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-07
 • Metodologinis tyrimas: homoseksualizmas

  Tyrimo tikslai: Ištirti respondentų požiūrį į homoseksualius žmones. Atlikti dviejų homoseksualių žmonių atvejo studijas. Ištirti homoseksualizmo reiškinį realaus gyvenimo kontekste. Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Tyrimo problema, objektas ir dalykas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamojo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Šioje tyrimo dalyje bus aptartas duomenų surinkimo metodas, respondentų atranka, bendrais bruožais bus apibūdintas pats tyrimas. Duomenų surinkimas. Atranka. Pats tyrimas. Anketos sandara ir pristatymas. Tyrimo duomenų analizė. Atvejų studijos. Hipotezių tikrinimas. Priedai (Anketa, priedai).
  Sociologija, referatas(46 puslapiai)
  2009-03-03
 • Metodologinis tyrimas: Požiūris į savižudybę

  Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Savižudybės problemos aktualumas, tyrimo objekto, problemos, dalyko nustatymas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tyrimo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų surinkimo metodas. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2006-10-30
 • Miesto įvaizdžio reikšmė, turinys, jo valdymas

  PowerPoint pristatymas. Miesto įvaizdžio samprata. Miesto įvaizdžio reikšmė. Miesto įvaizdžio kūrimo procesas bei jo valdymas. Miesto įvaizdžio vertinimo principai. Ankstesnių miesto įvaizdžio tyrimų kryptys. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po