Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagalba smurtą patyrusiems vaikams: patirtis ir šiuolaikiniai sprendimai

  Bendra charakteristika. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Naudojamo prieš vaikus smurto priežastys. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijų įvertinimas. Situacijos Lietuvoje analizė: pirmieji žingsniai problemos sprendimo link. Šių dienų Lietuvos situacija: UNESCO projekto metu atlikti tyrimai. Šeima. Mokykla. Visuomenė. Išvados. Galimi problemos sprendimo keliai.
  Sociologija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-07-18
 • Pagyvenusių žmonių socialinės padėties pokyčiai

  Įvadas. H. Erikson. M. Fürst. B. Lamme. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Pagrindinės šeimos socialinės problemos

  Įvadas. Tikslas: Atskleisti pagrindines šeimos socialines problemas Lietuvoje. Skurdas kaip šeimos socialinė problema. Nedarbas ir šeima. Socialinis reiškinys – skyrybos. Smurtas šeimoje. Alkoholis – šeimos priešas. Išvados.
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2009-01-06
 • Pagrindiniai anketų sudarymo principai

  Įvadas. Apklausa. Istorinė apklausų paštu bei namuose plėtra. Kontingento atranka. Tikimybės atrankos metodas. Istorinė apklausų telefonu plėtra. Atsitiktinė telefoninė apklausa. Individų atranka namų ūkiuose. Apklausa paštu. Panelė (Skydas). Retų populiacijų apklausos. Fokus grupės. Apklausos, atliekamos parduotuvėse. Įmonių apklausos. Elektroninės apklausos. Evoliucijos procesai ir raida ateityje. Susidorojimas su neatsakomumu. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Pagrindiniai postmodernių socialinių teorijų bruožai

  Įvadas. Pagrindiniai postmodernių socialinių teorijų bruožai. Struktūralizmas. Postmodernios teorijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-26
 • Pameistrystė kaip profesinio ugdymo forma

  Įvadas. Darbo tikslas – parodyti, kaip ši svarbi problema gali būti sprendžiama mokymą iš dalies perkeliant į darbovietę, aptarti, kokią naudą iš pameistrystės gauna besimokantysis ir kokią – jį priimanti darbovietė. Mokymasis darbo vietoje ir jo svarba. Pameistrystės sistemos privalumai ir ribotumas. Atvejis: Vokietijos "dvilypė" pameistrystės sistema. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-05
 • Panevėžio miesto natūrali gyventojų kaita

  Individuali užduotis. Panevėžio miesto natūrali gyventojų kaita: 2001-2005m. Įvadas. Natūrali gyventojų kaita. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Rezultatai. Populiacija ir jos pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (procentais) Lietuvoje ir Panevėžio apskrities tam tikrų rajonų 2001 - 2005 m. Natūralios gyventojų kaitos rodikliai Lietuvoje ir Panevėžio apskrityje 2001 -2005 metais. Gimstamumas. Mirtingumas. Natūralus prieaugis. Vaikų iki 1 metų mirtingumas. Santuokos. Ištuokos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(14 puslapių)
  2007-11-12
 • Paradigmos sąvoka

  Paradigma. Paradigmos reikšmė normaliame moksle. Paradigma — mokslo revoliucijų priežastis.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-05-28
 • Partnerio paieškos šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis

  Sociologijos tyrimas. Metodas. Grupinės anketinės apklausos privalumai. Metodo trūkumai. Anketinių klausimų tipai. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Pasitenkinimo darbu tyrimas

  Įvadas bei literatūros apžvalga. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Operacionalizavimas.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-01
 • Pasitikėjimo problemos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasitikėjimo problemą. Visuomenės pasitikėjimas. Pasitikėjimo svarba. Pasitikėjimo kūrybos modeliai. Asmeninė patirtis. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-17
 • Paslaugų kokybės analizė: "Šiaulių visuomenės sveikatos centras"

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti kokia yra Šiaulių visuomenės sveikatos centro teikiamų paslaugų kokybė. Paslaugos samprata, savybės, esmė. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugos esmė. Paslaugų kokybės samprata, modeliai, vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Šiaulių visuomenės sveikatos centro teikiamų paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-02-28
 • Paslaugų vartotojų švietimas pirminės sveikatos priežiūros įmonėse

  Įvadas. Problema. Hipotezė. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kiek dažnai žmonės lankosi poliklinikose. Dažniau lankosi valstybinėse, ar privačiose poliklinikose. Kokias švietimo priemones vartotojai gauna dažniausiai. Ar paslaugų vartotojams pakanka informacijos vien iš specialisto konsultacijos. Dėstymas. Tyrimo eiga. Analizė/diagramos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-26
 • Patyčios - socializacijos pasekmė

  PowerPoint pristatymas. Kas yra patyčios. Tyrimo problemos aktualumas. Tyrimo objektas: patyčių reiškinys ankstyvosios paauglystės bendruomenėje. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti patyčių reiškinio prigimtį. Tyrimo duomenų analizavimas. Šeimos sudėtis. Vaiko santykiai su motina. Vaiko santykiai su tėvu/patėviu. Ar turi brolių/seserų? Tėvų taktika auklėjant vaiką. Tėvų atsakas į tai, kad vaikui nesiseka. Patyčių vertinimo pasiskirstymas pagal lytį. Patyčių pasiskirstymas pagal lytį. Tyčiojimosi iš kitų pasiskirstymas pagal lytį. Patyčių vertinimas, atsižvelgiant į tai ar vaikas tyčiojasi iš kitų. Kodėl tavo nuomone žmonės vieni iš kitų tyčiojasi. Vaikų nuomonė apie tyčiojimosi priežastys. Tyčiojimosi iš kitų pasiskirstymas pagal šeimos sudėtį. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-12-22
 • Pažinčių portalų poveikis jaunimui

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo laukas. Tyrimo tikslai, uždaviniai, hipotezės. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pažinčių portalų poveikį žmonėms. Anketa. Tyrimo metodologija. Bendrieji pasiskirstymai. Pasiskirstymai pagal lyties ir amžiaus kriterijus. Bendrosios išvados ir apibendrinimai. Hipotezių nagrinėjimas.
  Sociologija, tyrimas(35 puslapiai)
  2009-08-04
 • Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimas

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Išoriniai veiksniai lemiantys vartotojo elgseną. Informacijos svarba vartotojui. Vartotojo požiūrio formavimas. Vartotojo elgsena pasirenkant pieno produktus. Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimo metodikos pasirinkimas. Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimo rezultatų analizė bei interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-03
 • Pilietinė visuomenė

  Įvadas. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės institucijos. Sąlygos, būtinos pilietinės visuomenės egzistavimui. Visuomenės formavimasis Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-31
 • Pilietinė visuomenė ir jos raida Lietuvoje

  Pagrindinės temos: Pilietinės visuomenės ir socialinės atskirtis, pilietinės visuomenės raida Lietuvoje.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-03-11
 • Pilietiškumo sampratos kaita modernėjančioje XX amžiaus visuomenėje

  Įvadas. Pilietiškumo samprata. Tautiškumo bei pilietiškumo "sąjunga" ir jos reikšmė. Patriotinio ir pilietinio ugdymo samprata prieškario filosofų darbuose. Pilietiškumas ir patriotizmas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-08-28
 • Pirmo kurso studentės savaitinis mokymosi krūvis

  Santrauka. Įžanga. Darbo tikslas: išanalizuoti pirmo kurso studentės savaitinį mokymosi krūvį. Jaunuolio psichologinė "
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-06-05
Puslapyje rodyti po