Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės atskirties veiksniai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės atskirties samprata. Socialinės atskirties grupės. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Socialinės atskirties veiksniai. Socialinės problemos ir socialinės atskirties veiksniai. Socialinės atskirties veiksniai darbo rinkoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2011-05-09
 • Socialinės deviacijos

  Socialinės deviacijos, visuomeninės ir socialinės normos. Moterų homoksesualizmas. Vyrų homoksesualizmas. Heteroseksualinės deviacijos. Nudizmas. Svingerizmas. Pornografija. Prostitucija. Visuomenės problema: savižudybė. Socialiniai veiksniai ir savižudybė. Savižudybės procesas. Artimųjų reakcijos. Narkotikai: priežastys, pasekmės, vartotojai. Narkomanų subkultūra. Kodėl jauni žmonės pradeda vartoti narkotikus? Kaip tampama narkomanu? Tonizuojančios priemonės. Sociologines deviacijos teorijos.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-26
 • Socialinės deviacijos samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinė deviacija. Socialinė deviacija (4). Sociologinės nusikaltimo ir deviacijos teorijos. Biologinės teorijos. Psichologinės teorijos. Anomijos teorija (1). Anomijos teorija (2). Subkultūrų aiškinimai. Išmoktoji deviacija. Etikečių klijavimo teorija (1). Etikečių klijavimo teorija (2). Konfliktų teorijos: "naujoji kriminologija". Naujasis kairysis realizmas. Kontrolės teorijos. Teorinės išvados. Deviantinį elgiasį lemiantys veiksniai. Psichologiniai deviantinį elgiasį lemiantys veiksniai. Sociologiniai deviantinį elgesį lemiantys veiksniai (3). Deviacijos funkcijos. Deviacijos reiškiniai visuomenėje. Jaunimas ir nusikaltimai. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Organizuotas nusikalstamumas. Lytis ir nusikaltimai. Socialinė kontrolė. Socialinė kontrolė. Socialinės kontrolės sampratos. Kam reikalinga socialinė kontrolė? Socialinės kontrolės pradininkai(1). Socialinės kontrolės pradininkai(3). Socialinės kontrolės kryptys(1). Socialinės kontrolės kryptys(2). Socialinės kontrolės būdai. Socialinės normos ir sankcijos. Socialinė norma. Moralės normos. Moralinės normos priklauso nuo. Sankcija. Sankcijų rūšys. Negatyvios sankcijos.
  Sociologija, pristatymas(42 skaidrės)
  2010-09-29
 • Socialinės grupės

  Socialinės grupės samprata. Socialinių grupių skirstymas. Socialinių grupių sąveikavimas. Mūsų kasdieninė sąveika. Moterys kaip socialinė atskirtis.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-04
 • Socialinės grupės ir bendrijos, jų vaidmuo Lietuvoje

  Įžanga. Socialinės grupės ir bendrijos, jų vaidmuo Lietuvoje. Maža socialinė grupė – socialinės psichologinės organizacijos atspindys. Žmogus, kaip grupinė būtybė. Bendruomenė, jos vaidmuo Lietuvoje. Išvados. Priedai (anketos).
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-29
 • Socialinės grupės ir organizacijos

  Socialinė (visuomeninė) grupė. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių struktūra. Formalios organizacijos ir biurokratija. Socialinė stratifikacija. Modernių visuomenių stratifikacijos teorijos. Vakarų visuomenės klasinė struktūra. Socialinis mobilumas.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-29
 • Socialinės institucijos: religija

  Religijos apibrėžimas. Kas yra ir kas nėra religija. Religijų įvairovė. Religijos teorijos. Religinių organizacijų tipai. Lytis ir religija. Religija, sekuliarizacija ir socialinė kaita. Naujieji religiniai sąjūdžiai. Religinis fundamentalizmas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2009-04-07
 • Socialinės institucijos: religija (2)

  Socialinės institucijos – religija. Religija ir sekuliarizacija. Naujieji religiniai sąjūdžiai. Naujųjų religinių sąjūdžių rūšys yra trys: pasaulėteigos, pasaulėneigos ir sambūvio su pasauliu sąjūdžiai. Tūkstantmečio (milenariniu) sąjūdžiu . Religinis fundamentalizmas.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-04-22
 • Socialinės kontrolės samprata

  Įvadas. Socialinė kontrolė pagal Piterį Bergerį. Piterio Bergerio socialinės kontrolės sistema. Socialinės kontrolės būdai. Socialinės kontrolės pavyzdžiai. Išvada.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-11
 • Socialinės raidos tendencijos ir problemos: Rytų Europa ir Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS)

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su Rytų Europos ir NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) raida, jos tendencijomis bei problemomis. Išsiaiškinti, kokie yra galimi ir būtini tų problemų sprendimo būdai. Socialinės problemos. Klimato pokyčiai. Švietimas. Ligos. Mityba. Rytų Europa ir NVS (Nepriklausomų valstybių sandrauga). Rytų Europa. NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalys. Armėnija. Azerbaidžianas. Baltarusija. Gruzija. Kazachstanas. Kirgiztanas. Moldova. Rusija. Tadžikistanas. Turkmėnistanas. Ukraina. Uzbekistanas. Lietuvos pagalba besivystančioms šalims. Visuomenės pritarimas. Lietuvai keliami uždaviniai ir nauda. Jungtiniu tautų vystymo programa Lietuvoje. Plėtra ir pagalba. Narystė tarptautinėje plėtros organizacijoje. UNICEF. laikas padėti kitiems. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-05-11
 • Socialinės reklamos poveikis visuomenei

  Įvadas. Darbo tikslas — surinkti, susisteminti literatūrą apie socialinės reklamos ypatumus Lietuvoje, rasti konkrečių pavyzdžių, iliustracijų, komentarų pateiktiems teiginiams. Socialinės reklamos poveikis visuomenei. Reklamos žinutė. Reklamos tekstas. Reklamos paveikslas. Neigiamos apeliacijos. Humoras. Originalumas. Kartojimas. Spalvos. Socialinės reklamos funkcijos. Skatinimas. Priminimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-17
 • Socialines sveikatos atspindys medicinoje ir sociologijoje

  Pdf byla. Įvadas. Socialinė sveikata ir jos samprata. Socialinė sveikata medicinos kontekste. Socialinės sveikatos atspindys sociologijoje. Sociologijos sritys tiriančios sveikatą. Socialinę sveikatą įtakojantys veiksniai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-02-16
 • Socialiniai informatikos aspektai Kiduliuose

  Įvadas. Kidulių apylinkės bendruomenė. Kidulių Įsikūrimas, istorija. Švietimo sistema Kidulių bendruomenėje. Kidulių pagrindinė mokykla. Mokyklos misija. Mokyklos tikslai ir uždaviniai. Mokyklos etosas ir vertybės. Socialinė – kultūrinė veikla Kiduliuose. Kas tai yra "Bendruomenė", "Teritorinė bendruomenė"? Socialinė sistema ir bendruomenė. Teritorinės B įtaka žmonių socializacijai. Socializacija apima tris aspektus. Teritorinė bendruomenė(TB) kaip mikrosociumas. Teritorinės bendruomenės ir vietos savivaldos. Bendruomenės funkcijos. Apibendrinimas. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2006-10-31
 • Socialiniai institutai. Šeima, jos istorinis vystymasis, funkcijos

  Socialinis institutas. Šeima ir santuoka Europos istorijoje. Šeima įvairiose visuomenėse. Šeimos vystymosi priežastys. Šeima ir santuoka ateityje. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijų kaita per paskutinius 200 metų. Šeimyninio gyvenimo problemos. Alternatyvios šeimos formos.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-21
 • Socialiniai narkomanijos jaunimo tarpe aspektai

  Įvadas. Kas yra narkotikai. Skirstymas. Paauglių narkomanija: mitas ar realybė? Apie narkotikus. Alkoholis. Amfetaminas. Ecstasy. Hašišas. Heroinas. Kanapės. Kofeinas, dopingas, džefas. Kokainas. Krekas. LSD. Marihuana. Nikotinas. Patarimai tėvams. Narkomanų žargonas. Išvados. Anketa.
  Sociologija, referatas(31 puslapis)
  2006-05-29
 • Socialiniai pokyčiai

  Socialinių pokyčių samprata. Socialinių pokyčių rūšys. Socialinių pokyčių šaltiniai. Gyventojai. Gamyba. Mokslas ir technologija. Naujovių plitimas. Socialiniai konfliktai. Evoliucionizmas. Ciklizmas. Funkcionalizmas. Socialinių pokyčių teorijos. Konflikto teorija.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-04
 • Socialiniai pokyčiai (2)

  Demografiniai procesai. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų rūšys.Sociologinių tyrimų etapai. Sociologinių tyrimų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Klausimai. Anketa. Reikalavimai ir rekomendacijos. Tyrimo dalyvių atranka. Tyrimų etika. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų etapai. Sociologinių tyrimų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Klausimai. Klausimų tipai. Anketa. Reikalavimai ir rekomendacijos. Anketų klausimų skalės. Tyrimo dalyvių atranka. Tyrimų etika.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2010-02-04
 • Socialiniai santykiai (2)

  Įvadas. Kas yra Sociologija? Socializacija. Socialiniai santykiai. Statistiniai tyrimai. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-17
 • Socialiniai tyrimai

  Socialinių tyrimų rūšys: teoriniai, taikomieji tyrimai, vienkartiniai, ilgalaikiai ir lyginamieji. Socialinio tyrimo programa: jos dalys, tikslų ir uždavinių formulavimas, objekto ir dalyko nustatymas. hipotezės, jų rūšys. Pagrindinių sąvokų interpretavimas ir operacionalizacija. Tikimybinės atrankos ir jų sudarymo procedūros. Netikimybinės atrankos ir jų sudarymo procedūros. Generalinė aibė ir imties sudarymas. Reprezentatyvumas ir reprezentatyvumo paklaida. Kintamieji ir jų rūšys. Matavimo skalės ir jų konstravimo būdai. Apklausa telefonu. Apklausa paštu. Interviu tipai. Klausimų tipai ir reikalavimai klausimyno parengimui. Stebėjimo tipai ir ypatumai. Stebėjimo patikimumas. Stebėjimo duomenų patikimumas, tikroviškumas, pastovumas efektyvesnis, jeigu laikomasi taisyklių. Socialinis eksperimentas ir jo tipai. Dokumentiniai šaltiniai ir jų analizės metodai. Duomenų grupavimas ir tipologizavimas. Duomenų padėties charakteristikos: vidurkis, moda, mediana. Duomenų sklaidos charakteristikos: dispersija, standartinis nuokrypis. Statistiniai ryšiai: koreliacijos ir jų koeficientai. Reikšmingumo testas. Trečioji melo rūšis sociologiniuose tyrimuose. Sociologinio tyrimo ataskaitos pateikimo principai. Duomenų pateikimas ataskaitoje: tekstas, lentelės, diagramos. Sociologinio tyrimo etika.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-11-25
 • Socialiniai vaidmenys ir statusas

  Įvadas. Socialiniai vaidmenys. Socialinių vaidmenų samprata. Socialinių vaidmenų specifika. Socialinių vaidmenų stadijos ir kaita. Socialinių vaidmenų atlikimas. Socialiniai konfliktai. Statusas. Statuso samprata. Mokinių statusas klasėje. Veiksniai lemiantys mokinio statusą klasėje. Statuso palaikymo mechanizmai. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-12-22
Puslapyje rodyti po