Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Charizma ir pašaukimas

  Visuomenės ir technikos raida. Charizma ir pašaukimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-13
 • Children prostitution

  Kas tai yra vaikų prostitucija. Kodėl vaikai įklimpsta į prostituciją. Vaikų seksualinis išnaudojimas. Bendravimo šeimoje bei išsimokslinimo svarba, norint išgelbėti vaikus nuo prostitucijos. What is the Prostitution of Children? Dangers to Children. What Are Some of the Causes of this Crime? Long-Term Psychological Effects to Children. What Are the Trends in Prostitution in the United States? Preventing Prostitution of Children. The Importance of Family Communication. The Importance of Community Awareness and Involvement. The Importance of Education. Some facts about children sexual exploitation.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-04
 • Civilizacijos įtampos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su civilizacijos, jos įtampų samprata, atskleisti, kokios civilizacinės įtampos egzistuoja ir aktyviai veikia šiandieninėje Lietuvoje bei atrasti įtampų sprendimų būdų. Civilizacinės įtampos Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-11-27
 • Company and culture

  PowerPoint pristatymas. Tradition – in changing times. Period furniture – a history of art and crafts.
  Sociologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2005-10-18
 • Culture Shock

  Culture Shock, what is it? Symptoms of Culture Shock. Phases of Culture Shock. How to Fight Culture Shock.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-29
 • Čigonų padėtis Lietuvoje socialinė charakteristika

  Žvilgsnis į seniausiąją Lietuvos čigonų istoriją. Kilmė ir pirmoji migracija į Lietuvą. Čigonai Lietuvoje. Čigonų ir čigonams skirtos organizacijos ir jų veikla. Čigonai apie save ir gyvenimą. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2005-10-13
 • Čigonų sociokultūriniai bruožai

  Įvadas. Čigonų migracija. Čigonų gyvenimo būdas ir papročiai. Religija ir šventės. Muzika. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-26
 • D. Held "Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra"

  David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton knygos "Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra" 7 skyriaus išplėstinis planas. Globalizacija, kultūra ir tautų likimas. Kultūros globalizacijos tyrimas. Sąvokos. Kultūros globalizacijos erdvės ir laiko dimensijos. Kultūros globalizacijos organizacinės dimensijos. Pasaulinės religijos. Imperijos. Romos imperija. Britų imperija. Moderniosios nacionalinės kultūros ir transnacionalinės pilietinės ideologijos. Nacionalinės kultūros. Transnacionalinės pasaulietinės ideologijos. Kultūros globalizacijos ikimoderniosios ir moderniosios formos. Šiuolaikinės kultūros globalizacijos kontūrai. Globalios infrastruktūros: telekomunikacijos ir kalba. Multinacionalinės korporacijos kultūros sferoje, globalinės kultūros rinkos. Radijo ir muzikos industrija. Kinas. Televizija. Turizmas. Kultūros globalizacijos istorinės formos: apibendrinimas. Šiuolaikinė kultūros globalizacija ir jos politinė įtaka. Įtaka sprendimams ir institucijoms: kultūros srautai ir kultūros autonomija. Įtaka pasiskirstymui ir struktūrai: populiari kultūra ir tautinis tapatumas. Išvada.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Darbas (2)

  Darbas. Darbo samprata. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Darbo apmokėjimo modeliai. Darbo apmokėjimo formos.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Darbas ir migracija. Jaunimo problemos

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti pagrindines jaunimo darbo ir migracijos Lietuvoje problemas. Darbo reikšmė jaunimo socialiniame-ekonominiame gyvenime. Psichologinis nedarbo poveikis jaunimo pažiūrai į darbą. Jaunimo migracija, jos priežastys ir pasekmės. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2008-04-11
 • Darbas kaip socializacijos veiksnys

  Įvadas. Darbo samprata. Darbo sociologija. Darbas- sociologinio tyrimo dalykas. Darbiniai santykiai. Elgesio forma. Darbo sferoje svarbiausi socialiniai procesai. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-10
 • Darbo jėgos pasiūla ir paklausa Šiaulių mieste 1999-2002 metais

  Darbo jėgos tyrimų tikslas. Pagrindinės sąvokos. Trumpa socialinės – ekonominės situacijos teritorijoje apžvalga. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo jėgos paklausos dinamika. Darbo jėgos pasiūla. Ieškančių darbo įtraukimas į darbo rinkos aktyvios politikos programas. Nedarbo lygis. 2003 metų darbo rinkos prognozė. Išvados.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-25
 • Darbo paklausa spaudoje

  Darbo tikslas: sužinoti, kokia darbo paklausa spaudoje. Literatūros apžvalga. Kontent – analizės metodas. Kontent – analizės procedūros. Kontent – analizės objektas yra šios dokumentų rūšys. Rašytiniai dokumentai. Vaizdiniai dokumentai. Garsiniai dokumentai. Konten – analizė taikoma. Reikia paisyti kelių svarbių dalykų. Kontent – analizės privalumai. Kontent – analizės trūkumai. Tyrimo atlikimas. Rezultatų aptarimas. Darbuotojų kiekis srityje. Pasiskirstymas pagal lytį. Amžiaus tarp lyčių pasiskirstymas. Apibendrinimas ir išvados.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-09
 • Darbo rinka

  Darbo sociologijos konspektas. Darbo paklausa ir pasiūla. Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Darbo jėgos paklausa ir pasiūla. Galimybės įsidarbinti Lietuvoje 2005 m. Darbo rinkos politika: aktyvios bei pasyvios darbo rinkos priemonės.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-04-01
 • Darbuotojų pasyvumas darbe

  Įvadas. Teorinis aprašymas. Teorinio aprašymo uždaviniai. Aprašomoji dalis. Teorinės aprašomosios dalies išvados. Darbuotojų pasyvumo tyrimas. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodo pasirinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Anketos struktūra. Duomenų analizė. Tiriamosios dalies išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa, 3 psl.).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-04-28
 • Darbuotojų testavimas ir anketavimas

  Įvadas. Testavimas ir anketavimas. Pagrindinės sąvokos. Knygų apžvalga. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-05
 • Debatai kaip naujų idėjų generavimo būdas

  Įvadas. Debatų istorija ir tradicijos. Pasaulyje. Lietuvoje. Kitose valstybėse. Sąvoka "debatai" idėjų generavimo procese. Idėjų generavimo būdo- debatų reikšmė. Demokratinėje visuomenėje. Verslo sektoriuje. Debatų rūšys-stiliai. Jų sąsaja su idėjų generavimu. Strategijos debatai. Linkolno- Daglo debatai. Parlamentiniai debatai. Karlo Poperio debatai. Vertybių debatai. Improvizuoti debatai. Medžiagos debatams rinkimas. Debatų kaip idėjų generavimo būdo ugdomos savybės. "Minčių lietaus" taisyklės. Kas yra "Minčių lietus"? Taisyklės. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-05-19
 • Dekoratyvinės kosmetikos ir kūno priežiūros priemonių naudojimas

  Įvadas. Mūsų darbo tikslas: Sužinoti kaip dažnai ir kokią kosmetiką naudoja panelės ir moterys. Socialinė demografinė charakteristika. Anketa. Tyrimo laukas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2008-12-19
 • Dėmesys ir suvokimas įvairiose gyvenimo srityse

  PowerPoint pristatymas. Dėmesio reikšmė vairuojant. Dėmesio fenomenas. Dėmesio rūšys. Dėmesio savybės. Apie dėmesį vairuojant. Dėmesio sutrikimo priežastys. Statistiniais duomenimis vairuotojų dėmesį labiausiai blaško. Dažniausios avarijų priežastys. Žiaurūs faktai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Sociologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-02
 • Demografija

  Formalios amžiaus normos. Neformalios amžiaus normos. Senėjimo teorijos. Nusikratymo teorija. Aktyvumo teorija. Subkultūros teorija. Išteklių teorija. Psichologinis senėjimo smūgis. Priklausomybė ir vaidmens netektis. Fizinio senėjimo pasekmės. Ekonominiai faktoriai. Gyvenamos vietos. Senų žmonių bendruomenės.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2005-06-17
Puslapyje rodyti po