Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologinis tyrimas: požiūris į Kauno miesto policiją

  Įvadas. Kauno m. gyventojų požiūrio į Kauno m. policiją sociologinės apklausos analizė, rezultatai. Saugumo jausmas. Pasitikėjimas policija. Visuomenės ir policijos santykiai.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Sociologinis tyrimas: požiūris į kohabitaciją

  Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie kohabitaciją. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Empirinė dalis. Anketos pristatymas. Duomenų pristatymas. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninį statusą. Požiūris į kohabitaciją. Požiūrio į kohabitaciją pasiskirstymas pagal lytį. Požiūrio į kohabitaciją pasiskirstymas pagal amžių. Kodėl požiūris į kohabitaciją teigiamas? Kodėl požiūris į kohabitaciją yra neigiamas? Kohabitacijos paplitimas. Kaip visuomenė supranta, kas yra kohabitacija? Požiūris į gyvenimą kartu prieš santuoką. Požiūris į gyvenimą kartu kaip alternatyvą tradicinei santuokai. Ar santuoka - atgyvenęs reiškinys? Pagrindinė motyvacija renkantis kohabitaciją. Kieno nuomonė svarbiausia renkantis kohabitaciją? Kaip kohabitacija vertinama pagal šeimyninį statusą? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-10
 • Sociologinis tyrimas: savižudybė

  Įvadas. Problemos aktualumas. Literatūros apžvalga. Tyrimo dalykas. Lietuvos piliečių požiūris į savižudybę. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų interpretacija.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Sociologinis tyrimas: smurtas prieš vaikus

  Įvadas. Bausmės – kas tai? Ar jos tikrai reikalingos? Smurtas – kas tai? Ką Jūs žinote apie vaikus ir smurtą? Smurtas namuose. Nėra pasiteisinimų dėl smurto prieš vaikus niekur ir niekada! Ką jūs galite padaryti? Šeimyninis smurtas. Ką Jūs galite padaryti. Smurtas mokykloje. Ką Jūs galite daryti? Jei Jūsų vaikas buvo užpultas... Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus šeimoje ir mokykloje statistika. Moksleivių apklausos rezultatai. Mokytojų apklausos rezultatai. Smurto poveikis tolimesniam vaiko vystimuisi. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-01-05
 • Sociologinis tyrimas: studentų nuomonė apie Europos šalis

  Įvadas. Tikslas - sužinoti studentų nuomonę apie Europos šalis. Tyrimo duomenys. Socialinė – demografinė respondentų charakteristika. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Papildomi apklausos rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-12-29
 • Sociologinis tyrimas: studentų nuomonė apie gyvenimą bendrabutyje

  Teorinė dalis. Tyrimo problematika. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Hipotezės. Techninė ataskaita. Respondentų socialinė ir demografinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Bendrieji klausimų pasiskirstymai. Rezultatai. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Sociologinis tyrimas: šiuolaikinio jaunimo (studentų) požiūris į internetines pažintis

  Įvadas. Tyrimo planas. Metodinė dalis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Sociologinių ir kriminologinių tyrimų sąsajos ir takoskyros bei kodėl taip svarbu kritiškai žvelgti į teisinę statistiką?

  Įžanga. Sociologinių ir kriminologinių tyrimų sąsajos. Sociologinių ir kriminologinių tyrimų takoskyros. Kritinis požiūris į teisinę statistiką. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Sociologinių tyrimų metodai

  Įvadas. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Eksperimentas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Laboratorinis eksperimentas. Natūralus eksperimentas. Socialinis eksperimentas. Apklausa. Anketavimas. Interviu. Testavimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-17
 • Sociologinių tyrimų metodika

  Įžanga. Sociologijos mokslas. Sociologinis tyrimas. Sociologiniai metodai. Atranka. Atrankos rūšys. Interviuotojas. Stebėjimas. Eksperimentas. Socialinė apklausa. Sociometrinė apklausa. Dokumentų analizė. Pabaiga.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Sociologinių tyrimų metodologija

  PowerPoint pristatymas. Metodologijos samprata. Esminės kiekybinės MTD prielaidos. Kokybinės MTD prielaidos. Sociologiniai tyrimai: samprata, tipai, rūšys.
  Sociologija, pristatymas(30 skaidrių)
  2005-11-14
 • Sociometrika

  Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo metodai. Darbo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-23
 • Sociometrinis tyrimas (10)

  Pratarmė. Įvadas. Sąvokos. Sociometrinio tyrimo apžvalga. Tikslai ir uždaviniai. Metodika. Tiriamieji. Metodika. Tyrimo eiga. Duomenų tvarkymas. Rezultatai ir jų aptarimas. 1 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica (fantazijos). Pirmo kriterijaus sociograma (fantazijos). Pirmo kriterijaus abipusiai pasirinkimai. Pirmo kriterijaus rezultatų aptarimas. 2 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica (laisvalaikio). 2 pav. Antro kriterijaus sociograma (laisvalaikio) 15 Antro kriterijaus abipusiai pasirinkimai. Antro kriterijaus rezultatų aptarimas. 3 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica (paslapties). 3 pav. Trečio kriterijaus sociograma (paslapties). Trečio kriterijaus abipusiai pasirinkimai: 20 Trečio kriterijaus rezultatų aptarimas. Trečio kriterijaus rezultatų aptarimas. 4 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica. 4 pav. Visų kriterijų bendra sociograma. Visuose kriterijuose sutampantys pasirinkimai: Bendras rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, analizė(28 puslapiai)
  2007-01-09
 • Sociometrinis tyrimas (15)

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti grupės narių tarpasmeninių santykių struktūrą. Metodikos. Sociometrinė kortelė atrodo taip. Rezultatų tvarkymas. Sociograma. Kriterijus- mokymasis. Sociograma. Kriterijus - laisvalaikis. Pogrupiai gauti pagal mokymosi kriterijų. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2011-01-14
 • Sociometrinis tyrimas (2)

  Sociometrinis tyrimas: Su kuo norėtum ruošti namų darbus? Ką norėtum pasikviesti į svečius? Rezultatų analizė.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-11-16
 • Sociometrinis tyrimas: S. Daukanto vidurinė mokykla, IV b klasė

  Įvadas. Sociometrinių tyrimų metodai. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodika. Darbo kriterijus. Duomenų apdorojimas: I kriterijaus (mokslo) apskaičiavimai. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Pirmojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai I kriterijaus. Laisvalaikio kriterijus. Duomenų apdorojimas: II kriterijaus (laisvalaikio) apskaičiavimai. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Antrojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai II kriterijaus. Pasitikėjimo kriterijus. Duomenų apdorojimas. III kriterijaus ( pasitikėjimo) apskaičiavimai. Statusas. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Trečiojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai III kriterijaus. Bendri visų III kriterijų pasirinkimai. Visų trijų kriterijų (darbo, laisvalaikio ir pasitikėjimo) apskaičiavimai. Statusas. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Visų trijų kriterijų sociograma. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(25 puslapiai)
  2006-05-23
 • Sponsoringas, kaip viena iš prostitucijos formų

  Prostitucijos problema. Prostitucijos smerkimas visuomenėje. Prostitucijos apibrėžimas. Sponsoringo samprata. Prostitucijos legalizavimo klausimas. Moteriškumo nuvertinimas ir prostitucija.
  Sociologija, esė(8 puslapiai)
  2009-01-30
 • Sportas (3)

  Sportas mainų teorijoje. Dramaturginis simbolinis sąveikos požiūris. Struktūrinis funkcionalizmas. Sporto šakos sudaro atskiras socialines sistemas. Sporto socialinės funkcijos.
  Sociologija, analizė(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Stebėjimas ir eksperimentas

  Stebėjimas. Stebėjimas dalyvaujant (įtrauktas stebėjimas). Stebėjimas dalyvaujant plačiai taikomas etnografiniuose tyrimuose. Stebėjimas nedalyvaujant (neįtrauktam) tyrinėtojui vykstančiuose įvykiuose. Atviras (reaktyvus) stebėjimas. Slaptas stebėjimas (inkognito). Nestandartinis stebėjimas. Standartizuotas stebėjimas. Lauko stebėjimo objektas. Laboratorinis stebėjimas. Sistemingas stebėjimas. Stebėjimo tikslas. Ką stebėti. Kaip fiksuoti stebėjimo duomenis. Stebėjimo taisyklės. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Paralelūs ir nuoseklūs eksperimentai. Kvazieksperimentais (tariamasis). Populiacinis validumas. Asmenybiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Lauko eksperimentas. Laboratorinis eksperimentas. Teisinis eksperimentas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimento privalumai.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-09
 • Stereotipai spausdintinėje reklamoje (nuomonių analizė)

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti šiuo metu visuomenei, spausdintinės reklamos perduodamuose pranešimuose minimus bei aktualizuojamus stereotipus. Literatūros analizė. Reklama ir jos funkcijos. Reklamos priemonės. Praktinė dalis. Žmonių nuomonė apie stereotipus spausdintinėje reklamoje. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-02-09
Puslapyje rodyti po