Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žinių visuomenės plėtra Lietuvoje

  Kursinio projekto tikslas: siekiant plėtoti žinių visuomenę, kuri yra atvira, išsilavinusi, nuolat besimokanti ir mokėjimu (žiniomis) savo veiklą grindžianti, visų pirma svarbu išanalizuoti žinių visuomenės plėtros Lietuvoje veiksnius. Šių veiksnių identifikavimas padėtų atskleisti prioritetines sritis ir sumodeliuoti žinių visuomenės plėtros Lietuvoje veiksmų planą. Tyrimo objektas: veiksniai, lemiantys žinių visuomenės plėtros galimybes. Tyrimo objekto kaip sistemos interpretacija. Šiuolaikinių vadybos teorijų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-14
 • Žinių visuomenės plėtra Lietuvoje (2)

  Įvadas. Informacinės ir žinių visuomenės kaip sistemos interpretacija. Ekonominių valdymo metodų taikymas žinių visuomenės sričių nustatymui. Pagrindiniai informacinės visuomenės plėtros siekiniai. Su informacinės visuomenės plėtra susijusių darbų finansavimo poreikių apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-27
 • Žmogaus raidos poveikis aplinkai, sukeltos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Žmogaus poveikio aplinkai istorinė raida. Žmonių skaičiaus augimo, gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo sąveika. Darnaus vystymosi link. Pagrindinės aplinkos problemos ir jų sprendimo būdai.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-05
 • Žmogaus socialinė raida (3)

  Žmogaus socialinės raidos samprata. Žmogaus socialinės raidos tyrimas. Gyvenimo lygio problema. Gyventojų sveikatos problema. Moterys visuomenėje. Žmogaus socialinė raida tiriant nusikalstamumo problemą. Žmogaus socialinė raida ekonomikos atžvilgiu. Žmogaus socialinė raida mokesčių atžvilgiu. Žmogaus socialinė raida sprendžiant užimtumo problemą. Socialinės apsaugos problemos. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Įvadas. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-11
 • Žmogaus visuomeninė prigimtis

  Įvadas. Žmogaus visuomeninė prigimtis. Tautos susidarymą sąlygojantys veiksniai. Patriotizmas – tautinės savivokos požymis. Išvados.
  Sociologija, esė(8 puslapiai)
  2006-04-06
 • Žmogiškumo samprata

  Įvadas. Žmogiškumas – gyvybės pagarbos, smurto atsisakymo aspektu. Žmogiškumas pagalbos kitiems aspektu. Žmogiškumas elgesio su kitais žmonėmis, jų pagarba, orumo saugojimo aspektu. Žmogiškumas įstatymo ir pareigos aspektu. Diskusija. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-09
 • Žmogus socialinių santykių sistemoje (2)

  Įvadas. Socialinių santykių raida. Pagrindiniai pirmykštės visuomenės bruožai. Pagrindiniai klasinės visuomenės bruožai. Žmogaus visuomeniškumo teorijos esmė. Teisingumo ir neteisingumo sąvokos (pagal Aristotelį). Teisingumo ir dorybės santykis. Teisingumas ir lygybė. Konfliktai ir neteisingumas. Žmogaus ir visuomenės santykių prieštaringumas. Susvetimėjimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-12-14
 • Žmonių baimės

  Įvadas. Žmonių baimės. Baimių kilmė. Ataskaita. Respondentų charakteristika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (anketa).
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2009-03-20
 • Žmonių teisių pažeidimai ir šeimų ardymas karo zonose

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Raudonasis kryžius. Red cross in Rwanda. Gvantanamo kalėjimas. Problemų sprendimas.
  Sociologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-05-05
 • Žvilgsnis į informacinę visuomenę anapus technologijų ir prieigos prie jų. Socialinė atskirtis

  Informacinės visuomenės diskursas Lietuvoje. Žinių visuomenė – besimokanti visuomenė. "E. Europos" iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje nacionalinis kontekstas. Socialiniai pokyčiai informacinėje visuomenėje: socialinė atskirtis. Socialinės atskirties bruožai informacinėje visuomenėje. Darbo ir darbo santykių pobūdžio pokyčiai. Socialinė atskirtis ir mokyklos nelankymas. Bendruomenės informacinėje visuomenėje: probleminis regionas. Pagrindinės probleminės vietovės gyventojų apklausos išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Вызов ХХI века

  Rašinys rusų kalba. Narkomanija, jos paplitimas Lietuvoje, kova su narkomanija. Наркомания.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-05-19
Puslapyje rodyti po