Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaimo kultūros ypatumai. Kaimo žmonių kultūrinių vertybių kaita

  Įvadas. Kaimo kultūros ypatumai. Etninės kultūros gyvoji tradicija. Socialinė kaimo aplinka. Kultūrinė kaimo aplinka. Religinė kaimo aplinka. Kaimo žmonių kultūrinių vertybių kaitos analizė remiantis anketos duomenimis. Kaimo gyventojų kultūrinės vertybės. Skirtingų kaimo gyventojų kartų kultūrinių vertybių skirtumai. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2009-12-30
 • Kaimo moterų užimtumas. Nedarbas, jo priežastys ir socialinės pasekmės

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo esmė. Nedarbo priežastys. Užimtumas. Moterų užimtumas. Kaimo moterų užimtumas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė ir interpretaciją. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-10-27
 • Kaimo žmonių informacinis raštingumas. Skaitmeninė atskirtis

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti kokia yra kaimo žmonių informacinio raštingumo būklė ir kaip ją pagerinti, kaip sumažinti socialinę atskirtį. Inrormacinio raštingumo samprata. Informacinio raštingumo plėtra Lietuvos kaime. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Respondentų asmeninio informacinio raštingumo vertinimas, balais. Kompiuterio naudojimas, balais. Prieiga prie interneto, balais. Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis, balais. Darbo kompiuteriu įgūdžių siekiamybė, balais. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-10-21
 • Kaimo žmonių kompiuterinis raštingumas. Skaitmeninė atskirtis

  Sociologijos praktinė užduotis. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Sudeikių kaimo gyventojų kompiuterinio raštingumo padėtį, palyginti ją su visos Lietuvos padėtimi ir padaryti atitinkamas išvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Informacinis raštingumas. Sudeikių kaimas. Tyrimo metodai. Interviu metodas. Dokumentų analizės metodas. Tyrimo metodų rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-11-18
 • Kaip Durkheimas siūlo paaiškinti socialinius reiškinius?

  Įvadas. Kaip E. Durkheimas siūlo paaiškinti socialinius reiškinius? Išvados.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-27
 • Kaip gali egzistuoti modernus sociologijos mokslas?

  Įvadas. Dėstymas. Sociologijos istorija ir raida. Sociologijos objektas. Moderniosios sociologijos mokslo atsiradimo praktinės ir teorinės prielaidos. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-22
 • Kaip galimas modernus sociologijos mokslas?

  Įvadas. Sociologija ir sociologas. Sociologijos objektas. Sociologijos raida. Moderniosios sociologijos teorinės ir praktinės prielaidos. Modernioji sociologija. Išvada.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-06
 • Kaip galimas sociologijos modernusis mokslas?

  Sociologijos objektas ir istorija. Moderniosios sociologijos atsiradimo praktinės priežastys. Moderniosios sociologijos atsiradimo teorinės priežastys. Sociologijos objektas moderniojo mokslo požiūriu.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-03
 • Kaip įmanomas socialinis mokslas arba sociologija

  Įvadas. Tyrimo objektas arba diskusijų objektas. Pragrininė problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo seka. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-21
 • Kalba ir socialiniai veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Socialinių veiksnių vieta sociolingvistikoje. Kalba ir socialinis vaidmuo. Kalba ir socialinis sluoksnis bei išsilavinimas. Kalba ir giminė . Kalba ir amžius . Socialinių veiksnių tarpusavio ryšys. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-09-20
 • Kalėjimas: samprata ir vaidmuo

  Įvadas. Nusikaltimo samprata. Nusikaltėlio nubaudimas: nuo fizinių bausmių iki kalėjimo. Kalėjimo vaizdas. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių analizė. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-18
 • Kalėjimo įnamiai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ar saugi Lietuvos visuomenė? Institucijų tipai. Nuteistųjų tipų klasifikacija. Nuteistųjų smurtas. Smurto rūšys būdingos kalėjimas. Pirmą kartą atliekantiems bausmę kalėjime. Adaptacijos kalėjime modelis. Įkalinimo pasekmės asmeniui. Respondentų atliekančių bausmę išsimokslinimas. Laiko tarpsniai. Respondentų atliekančių bausmę laikotarpis. Žmonių skaičius patalpoje. Nuteistųjų sutarimas su kitais kaliniais. Pagrindinės grupės. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9)
  Sociologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-04-09
 • Kalinių resocializacijos problemos darbo rinkoje

  Įvadas. Kokybinio interviu su darbo biržos atstovu analizė. Kalinių resocializacijos potencialas. Socialinės reabilitacijos programos. Darbo biržos vaidmuo resocializacijos procese. Kalinių resocializacijos problemos. Klausimynas.
  Sociologija, analizė(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Kam reikalinga sociologija ir ką ji nagrinėja

  Kam reikalinga sociologija ir ką ji nagrinėja? Sociologijos mokslas – principai, struktūra, paradigmos, kategorijos.
  Sociologija, esė(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kauno gyventojų informuotumas apie paukščių gripą, panaudojant apklausą telefonu

  Įvadas. Tyrimo metodika. Apklausos telefonu samprata. Apklausos telefonu ypatumai. Tyrimo kontingento pasirinkimas. Apklausos telefonu klausimynas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Kauno menininkų-tekstilininkų identitetas

  Įvadas. Trumpa tekstilės istorija. Visuomenės požiūris į menininką. Aplinkinių požiūris į tekstilininką. Visuomenės vertinimas tekstilės darbų atžvilgiu. Dailininkų-tekstilininkų požiūris į save. Požiūris į save ir savo veiklą. Dailininko-tekstilininko išskirtinumas. Santykis su pinigais, alkoholiu bei narkotikais. Išvados. Priedai (5).
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2007-06-27
 • Kauno rajono mokinių užimtumo problema

  Įvadas. Tyrimo metodo parinkimas. Apklausa. Imties parinkimas. Galimas tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių mokslų fakulteto studentų požiūris į mokslą ir nusirašinėjimą

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Nusirašinėjimo problema Lietuvos aukštosiose mokyklose. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Nusirašinėjimas. Studijos, jų vertinimas ir studentų laiko biudžetas. Tyrimo eiga ir rezultatai. Focus grupės vykdymo metu gautų rezultatų analizė. Anketinės apklausos metu gautų duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2008-12-03
 • Kauno viešbučių rinkos tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Kauno mieste ir rajone esančius viešbučius, jų tipus, teikiamas paslaugas. Pagrindinė informacija apie Kauno rajoną. Lankytinos vietos Kaune. Svarbiausi Kauno rajono kultūriniai renginiai. Situacija Kauno rajono darbo rinkoje. viešbučiai Kaune ir rajone. viešbučių pristatymas. Viešbučių aprašymas – palyginimas. Viešbučių kainodara. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2010-09-15
 • Kava

  Praktinis tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę. Apklausos rezultatai. Tyrimo išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2005-10-18
Puslapyje rodyti po