Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos namų darbai

Sociologijos namų darbai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilizacijos įtampos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su civilizacijos, jos įtampų samprata, atskleisti, kokios civilizacinės įtampos egzistuoja ir aktyviai veikia šiandieninėje Lietuvoje bei atrasti įtampų sprendimų būdų. Civilizacinės įtampos Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-11-27
 • D. Held "Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra"

  David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton knygos "Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra" 7 skyriaus išplėstinis planas. Globalizacija, kultūra ir tautų likimas. Kultūros globalizacijos tyrimas. Sąvokos. Kultūros globalizacijos erdvės ir laiko dimensijos. Kultūros globalizacijos organizacinės dimensijos. Pasaulinės religijos. Imperijos. Romos imperija. Britų imperija. Moderniosios nacionalinės kultūros ir transnacionalinės pilietinės ideologijos. Nacionalinės kultūros. Transnacionalinės pasaulietinės ideologijos. Kultūros globalizacijos ikimoderniosios ir moderniosios formos. Šiuolaikinės kultūros globalizacijos kontūrai. Globalios infrastruktūros: telekomunikacijos ir kalba. Multinacionalinės korporacijos kultūros sferoje, globalinės kultūros rinkos. Radijo ir muzikos industrija. Kinas. Televizija. Turizmas. Kultūros globalizacijos istorinės formos: apibendrinimas. Šiuolaikinė kultūros globalizacija ir jos politinė įtaka. Įtaka sprendimams ir institucijoms: kultūros srautai ir kultūros autonomija. Įtaka pasiskirstymui ir struktūrai: populiari kultūra ir tautinis tapatumas. Išvada.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Darbo paklausa spaudoje

  Darbo tikslas: sužinoti, kokia darbo paklausa spaudoje. Literatūros apžvalga. Kontent – analizės metodas. Kontent – analizės procedūros. Kontent – analizės objektas yra šios dokumentų rūšys. Rašytiniai dokumentai. Vaizdiniai dokumentai. Garsiniai dokumentai. Konten – analizė taikoma. Reikia paisyti kelių svarbių dalykų. Kontent – analizės privalumai. Kontent – analizės trūkumai. Tyrimo atlikimas. Rezultatų aptarimas. Darbuotojų kiekis srityje. Pasiskirstymas pagal lytį. Amžiaus tarp lyčių pasiskirstymas. Apibendrinimas ir išvados.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-09
 • Demografinė padėtis Lietuvoje

  Trumpai apžvelgiama demografinė padėtis Lietuvoje nuo 1990 metų. Įvadas. Demografiniai procesai. Gimstamumas ir reprodukcinės nuostatos. Vedybos: kintantis požiūris. Šeimos modelio pokyčiai. Skyrybos. Nepilnos šeimos. Jauna šeima. Demografinis senėjimas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-07-22
 • Duomenų analizė SPSS programa

  Kiekybinių socialinių tyrimų metodų individualus darbas. Duomenų analizė. Aprašomoji statistika. Dažniai. Pasikliautinieji intervalai. Pasirinkto kintamojo dažnių histograma. Pasirinkto kintamojo skaitinės imties charakteristikos. Pasirinkto kintamojo stačiakampės diagramos. Pasirinktų kintamųjų populiacijos vidurkio pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Požymių priklausomumo lentelės. Dispersinės analizės. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Dvifaktorinė dispersinė analizė. Koreliacinė analizė. Tiesinė regresinė analizė. Duomenų sklaidos diagrama. Tiesinio ryšio stiprumas. Pearson‘o koreliacijos ir apibrėžtumo koeficiento skaičiavimas. Lygties taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Regresijos lygtis. Hipotezės patikrinimas apie regresijos lygties koeficientų reikšmingumą. Regresinės analizės prielaidos. Suderinamumo hipotezė.
  Sociologija, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-10-18
 • Emigracija (4)

  Problemos. Tikslai. Sąvokos. Aktualumas. Emigracija iš Lietuvos. Migracijos rūšys. Jaunimo emigracija. "Protų nutekėjimas". Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-20
 • Homoseksualizmas (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti ir aptarti homoseksualizmą, kaip paplitusį reiškinį. Homoseksualumas. Homoseksualai Didžiojoje Britanijoje. Homoseksualams kylančios problemos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-12
 • Informacijos rinkimo metodai atliekant tyrimus

  Informacijos rinkimo metodai atliekant sociologinius tyrimus. Pirminiai informacijos apdorojimo metodai. Dokumentų analizė. Dokumentų klasifikacija. Dokumentų analizės tipai. Antrinė analizė. Stebėjimas. Apklausa. Eksperimentas. Duomenų statistinė analizė.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-09-08
 • Informacijos rinkimo metodai atliekant tyrimus (2)

  Pirminė sociologinė analizė: kaip ji suvokiama? Instrumentarijus: pateikite apibrėžimą. Metodas ir jo nuostatos: pateikite apibrėžimą ir išvardinkite nuostatas. Dokumentų analizė: pateikite apibrėžimą, nurodykite šio metodo privalumus ir trūkumus, įvardinkite dokumentų klasifikaciją. Apibūdinkite dokumentų analizės tipus. Antrinė analizė: apibūdinkite jos paskirtį, išanalizuokite šio metodo privalumus ir trūkumus. Stebėjimas: pateikite apibrėžimą, apibūdinkite stebėjimo proceso skirstymą. Išvardinkite reikalavimus standartizuotam stebėjimui, neformalizuotam stebėjimui. Apibūdinkite lauko tyrimą, stebėjimo rūšis, stebėjimo procedūros etapus. Apibūdinkite stebėjimo kaip sociologinės informacijos rinkimo metodo privalumus ir trūkumus. Apklausa: pateikite apibrėžimą, apibūdinkite apklausos metodo taikymo atvejus, išvardinkite šio metodo privalumus ir trūkumus. Anketos samprata: kokie yra anketos sudarymo metodiniai principai, apibūdinkite anketinių klausimų tipus. Eksperimentas: apibūdinkite jo paskirtį, išvardinkite eksperimento privalumus ir trūkumus. Apibūdinkite eksperimento eigą ir planą. Duomenų statistinė analizė. Apibūdinkite, kaip ji atliekama.
  Sociologija, namų darbas(13 puslapių)
  2005-09-20
 • Informacijos rinkimo metodai atliekant tyrimus (3)

  Pirminė sociologinė analizė: kaip ji suvokiama? Instrumentarijus: pateikite apibrėžimą. Metodas ir jo nuostatos: pateikite apibrėžimą ir išvardinkite nuostatas. Dokumentų analizė: pateikite apibrėžimą, nurodykite šio metodo privalumus ir trūkumus, įvardinkite dokumentų klasifikaciją. Apibudinkite dokumentų analizės tipus. Antrinė analizė: apibūdinkite jos paskirtį, išanalizuokite šio metodo privalumus ir trūkumus. Stebėjimas: pateikite apibrėžimą, apibudinkite stebėjimo proceso skirstymą. Išvardinkite standartizuotam stebėjimui, neformalizuotam stebėjimui. Apibudinkite lauko tyrimą, stebėjimo rūšis, stebėjimo procedūros etapus. Apibudinkite stebėjimo kaip sociologinės informacijos rinkimo metodo privalumus ir trūkumus. Apklausa: pateikite apibrėžimą, apibudinkite apklausos metodo taikymo atvejus. Išvardinkite šio metodo privalumus ir trūkumus. Anketos samprata: kokie yra anketos sudarymo metodiniai principai, apibudinkite anketinių klausimų tipus. Eksperimentas: Apibudinkite jo paskirtį, išvardinkite eksperimento privalumus ir trūkumus. Apibudinkite eksperimento eigą ir planą. Duomenų statistinė analizė. Apibudinkite kaip ji atliekama.
  Sociologija, namų darbas(23 puslapiai)
  2006-04-04
 • Informacinė visuomenė (7)

  Informacinė visuomenė Europos sąjungoje. Informacinė visuomenė Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-07
 • Jaunimo nuomonė apie santuoką

  Tyrimo instrumentarijus. Probleminė situacija. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Sąvokų interpretacija. Teorinė sąvokų interpretacija. Išankstinė (preliminari) sisteminė tyrimo objekto analizė. Struktūrinė objekto analizė. Genetinė objekto analizė. Hipotezės. Tyrimo vienetų atranka.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-02-07
 • Jaunimo požiūrio į šeimą ir santuoką ypatumai

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Hipotezės. Pagrindinių sąvokų konceptualizacija ir interpretacija. Operacionalizacija. Tikslinė grupė. Tyrimo metodas. Tyrimo dizainas. Imties dydis. Anketa.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-15
 • Jaunimo subkultūros ir stiliai

  Įvadas. Jaunimo subkultūros. Emokids – Emo vaikai. Gotai. Prie meno. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-04
 • Juvenile Delinquency in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje. Jaunimo polinkis nusikalsti.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-17
 • Ką vilniečiai mano apie mediciną Vilniuje?

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo metodas. Tyrimo imtis. Tyrimo tikslinė grupė. Respondentų socialinės demografinės charakteristikos. Respondentų amžius. Respondentų profesijos. Gyventojų nuomonė apie šiuolaikinį gydymą. Apklaustųjų lankomumas pas gydytojus. Ką renkasi žmonės? Valstybines ar privačias gydymo įstaigas. Ar žmonės moka už paslaugas valstybinėse gydymo įstaigose? Paslaugų kokybė. Respondentai dažniausiai naudojasi paslaugomis. Ar respondentai patenkinti gydytojų elgesiu. Kokie gydytojai "populiariausi". Patekimas pas šeimos gydytoją ar kitus specialistus? Ar respondentai perka gydytojų išrašytus vaistus ir kiek moka už juos? Gydytojų nekompetencija. Korupcija Lietuvoje. "Dovanos" gydytojams. Ar jas priėmė? Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-02-15
 • Kaip galimas sociologijos modernusis mokslas?

  Sociologijos objektas ir istorija. Moderniosios sociologijos atsiradimo praktinės priežastys. Moderniosios sociologijos atsiradimo teorinės priežastys. Sociologijos objektas moderniojo mokslo požiūriu.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-03
 • Kaip įmanomas socialinis mokslas arba sociologija

  Įvadas. Tyrimo objektas arba diskusijų objektas. Pragrininė problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo seka. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-21
 • Kiekybinis tyrimas: laikraščio "Noriu" turinio analizė

  Laikraščio "Noriu", išleisto 2010 04 23 Nr. 45 (2261), turinio analizė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti laikraščio "Noriu", išleisto 2010 m. balandžio 23d., skelbimus, surinkti duomenis, faktus ir juos apibendrinti. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-24
 • Komercinis ir nekomercinis kinas

  Komercinio kino ir nekomercinio kino lentelė-palyginimas: pagal trukmę, pagal auditoriją, pagal kilmę, pagal finansavimo šaltinį. Įvadas. Panašumai. Skirtumai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-01
Puslapyje rodyti po