Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos kursiniai darbai

Sociologijos kursiniai darbai (97 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Alkoholio vartojimas darbe ir po darbo

  Įvadas. Alkoholio vartojimas darbe ir po darbo. Alkoholio daroma žala. Koks alkoholio kiekis yra mažiausiai kenksmingas? Problemos susijusios su nesaikingu alkoholio vartojimu. Fizinės problemos. Emocinės problemos. Socialinės problemos. Apie nelaimingų atsitikimų darbe ir jų metu žuvusių neblaivių darbuotojų apibendrinančius rodiklius, jų tendencijas. Atlikto tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (7 psl.)
  Sociologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-01-05
 • Alkoholizmas kaip socialinė problema

  Įvadas. Darbe panaudotos pagrindinės sąvokos. Priklausomybės samprata. Alkoholio istorija. Priklausomybė nuo alkoholio. Alkoholizmo liga. Keturios priklausomybės nuo alkoholizmo fazės. Alkoholio žala organizmui. Alkoholio poveikis. Šalutinis alkoholio poveikis. Alkoholizmas. Alkoholizmo priežastys. Trumpalaikis poveikis. Ilgalaikis poveikis. Alkoholizmo simptomai. Alkoholizmo diagnozavimas. Apie gydymą. Paauglių alkoholio vartojimas. Paauglių alkoholio vartojimas. Blaivybės vaidmuo istoriniam kontekste. Išvados. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-09-11
 • Amžius ir senėjimas šiuolaikinėje visuomenėje

  Senėjimas kaip individo asmenybės kaitos procesas. Psichologiniai ir fiziologiniai procesai įtakojantys senėjimą. Pagrindinės žmonių amžiaus grupės ir skirstymas į jas. Asmenybės bei vaidmenų socialinėje aplinkoje pokyčiai. Senatvės trūkumai ir privalumai. Pagyvenę žmonės visuomenėje. Adaptacija ir integracija. Visuomenės požiūris į senatvę bei senus žmones. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-26
 • Amžius ir senėjimas šiuolaikinėje visuomenėje (2)

  Įvadas. Socialinės senėjimo teorijos. Pagyvenusių žmonių veikla ir aplinka, garbinga senatvė. Trečiojo amžiaus universitetas. Senėjimo demografija. Išvados ir siūlymai. Išnašos. Darbas iliustruotas grafikais (2).
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-17
 • Ar reikalinga mirties bausmė?

  Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mirties bausmė pasaulyje. Bausmės istorija. Bausmės vykdymas. Mirties bausmė Lietuvoje. Anketų analizė. Išvados. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-03
 • Ar reikalinga mirties bausmė?

  Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės istorija. Mirties bausmės vykdymas. Mirties bausmė Lietuvoje. Korimas. Korimo istorija. Elektros kėdė. Kulka ir dujos. Pasmerktuosius šaudė masiškai. Prisimintos kartuvės. Kodėl mirties bausmė reikalinga. Už kokius nusikaltimus bausti mirties bausme? Mirties bausmės analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-10
 • Ar reikalinga mirties bausmė? (2)

  Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mirties bausmė pasaulyje. Bausmės istorija. Bausmės vykdymas. Mirties bausmė – viena iš griežčiausių bausmių. Mirties bausmė – pelnytas teisingumas ar tiesiog žmogaus teisių pažeidimas? Mirties bausmės vykdymas Lietuvoje. Tikra istorija. Anketų analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-26
 • Bedarbystės problema Lietuvoje

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti Lietuvos bedarbystės kitimą 2003-2005 metais, ištirti Šiaulių miesto bedarbystę. Teoriniai tyrimo pagrindai. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo imties charakteristika. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Priedai (2).
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-03-20
 • Bedarbių profesijos rinkimosi ypatumai, įtakojantys socialinę atskirtį

  Įvadas. Apsisprendimas filosofine prasme. Bedarbystė – viena iš nesėkmingo profesijos rinkimosi pasekmių. Socialinė nelygybė ir profesiniai interesai. Profesija kaip pragyvenimo šaltinis. Profesijos pasirinkimas ir žmogaus socialinė vertė. Mokyklos atrenka žmones visuomenei. Jaunimas ir socialinės atskirties pavojus. Profesinio apsisprendimo veiksniai. Profesijos rinkimasis – visą gyvenimą trunkantis procesas. Vaiko profesiniai ketinimai. Profesijos rinkimasis paauglystėje ir jaunystėje. Suaugusiųjų profesinis apsisprendimas. Nuolatinio profesinio konsultavimo svarba bedarbių profesijos pasirinkimui. Bedarbių profesijos rinkimosi ypatumų, įtakojančių jų socialinę atskirtį, tyrimai. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(50 puslapių)
  2007-01-02
 • Buvusių kalinių adaptacinės problemos ir jų pateikimas spaudoje

  Adaptacija: problemos ir jos tipai. Adaptacijos problemų ištakos. Adaptacijos tipai. Stigmatizacija. Socialinė atskirtis. Buvusių kalinių socialinės adaptacijos. problemos: buvusių kalinių ir socialinių darbuotojų interpretacija. Buvusių kalinių interpretacija. Socialinių darbuotojų interpretacija. Apibendrinimas. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos ir vykdomų projektų buvusių kalinių adaptacijos problemoms spręsti apžvalga. Buvusių kalinių adaptacijos problemų pateikimas spaudoje. Dienraščio "Lietuvos rytas" analizė. Dienraščių "Kauno diena" ir "Laikinoji sostinė" analizė. Dienraščio "Respublika" analizė. Apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2005-11-07
 • Deviacijos ir nusikalstamumo aiškinimai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti deviantinio ir nusikalstamo elgesio ypatumus, funkcijas ir pasekmes bei aptarti socialinę kontrolę, reguliuojančią žmonių elgesį visuomenėje. Deviacijos fenomenas. Deviacijos aiškinimas. Deviacijos tipologizavimas. Deviacijos funkcijos. Deviacijos pasekmės. Deviacija kaip procesas ir jo etapai. Nusikalstamumas, kaip deviacijos rūšis. Lytis ir nusikaltimas. Nusikaltimų tipai. Jaunimas ir nusikalstamumas. Smurtiniai nusikaltimai prieš moteris. Socialinė kontrolė. Deviaciją ir nusikalstamumą aiškinančios teorijos. Biologiniai aiškinimai. Psichologiniai aiškinimai. Sociologiniai aiškinimai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-12-01
 • Deviantinės subkultūros pasaulio istorijoje

  Įvadas. Kultūros samprata ir raida iki naujųjų amžių. Pirmykštės žmonių kultūros. Senovės civilizacijos. Heleninė civilizacija. Atėnų demokratijos samprata ir Sparta. Atėnų demokratija. Viduramžiai. Socialiniai pokyčiai Vakarų Europos kultūroje. Nepriklausomoje Lietuvoje atsiradusių deviantinių subkultūrų charakteristika ir įtaka visuomenės kultūrai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-28
 • Donorystės samprata

  Santrauka. Įvadas. Donorystės samprata. Apie donorą ir kaip juo tapti. Kas yra donoro kortelė ir ką ji simbolizuoja. Donorų grupės. Smegenų mirties kriterijai. Informacija apie kraują ir kraujo perpylimą. Kraujo saugumo vertinimo rodikliai. Organų transplantacija. Ksenotransplantacija. Skirtingas visuomenės požiūris į donorystę. Lietuvių abejingumas organų donorystei. Organų transplantacija tarp prietarų ir kilnumo. Nacionalinis organų transplantacijos biuras. Mitai ir faktai apie donorystę. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Diagramos. Išvados. Priedas (Anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-17
 • Etniniai stereotipai

  Įvadas. Stereotipas. Atsiradimo priežastys. Stereotipo samprata. "Etniškumo" termino interpretavimas. Stereotipų atsiradimo priežastys. Etninio stereotipo atspindys realybėje. Stereotipų įtaka elgesiui. Pastovumo ir kintamumo santykis. Etniniai santykiai šiuolaikinėse valstybėse. Stereotipiškas lietuvių ir žydų santykis. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-31
 • Feminizmas (6)

  Įvadas. 1 dalis. Feministinio judėjimo ištakos. Feminizmo samprata. Atsiradimo priežastys. XVII amžiaus lyties samprata. 2 dalis. Lyčių sistema. "Biologinė" ir "socialinė" lytis. Moteriškumas ir vyriškumas. 3 dalis. Modernusis požiūris į lytį. Stereotipų įtaka šiuolaikinei lyčiai. Nepriklausoma moteris. Feminizmas ir motinystė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-11-08
 • Gimstamumo Lietuvoje sociologinė charakteristika: vertinimai ir kaitos tendencijos

  Teoriniai tyrimo pagrindai. Kokia situacija Lietuvoje? Demografiniai pokyčiai 2002-2003 metais. Demografiniai pokyčiai Šiauliuose 2000-2003 metais. Trys ateities demografijos Lietuvoje scenarijai. Tyrimo rezultato analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-10-17
 • Gyvenamosios aplinkos raida Lietuvoje: aplinkos būklės vertinimas

  Įvadas. Tikslas: įvertinti Lietuvos kaimo būklę. Gyvenamosios aplinkos raida Lietuvoje. Lietuvos miesto raida. Lietuvos kaimo raida. Šiuolaikiniai socialiniai procesai mieste. Gyventojų skaičiaus didėjimas. Gyventojų vidutinio amžiaus didėjimas ir urbanizacija. Migracija. Socialinės ir ekonominės regionų būklės Lietuvoje problemos. Aplinkos būklės vertinimo tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-03-22
 • Gyventojų senėjimo procesas

  Gyventojų senėjimo sąvoka. Gimstamumo mažėjimas. Mažėjančio gimstamumo priežastys. Žmonių ilgaamžiškumas. Gyvenimo trukmės ilgėjimo priežastys. Migracija. Padėtis valstybėse. Europa. Lietuva. Kinija. Japonija. Valstybių planai visuomenės senėjimo padariniams sumažinti. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-05
 • Gyventojų užimtumas Lietuvoje

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Darbo sąvokos raida, darbo reikšmė įvairiose teorijose. Užimtumo apibrėžimai bei gyventojų klasifikacija. Užimtumą sąlygojantys veiksniai. Užimtumo statistinė analizė. Gyventojų užimtumas mieste ir kaime. Gyventojų užimtumas valstybės ir privačiame sektoriuje. Užimtumo pasiskirstymas pagal lytį. Užimtųjų skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinis dydis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo ) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Koreliacijos skaičiavimas 20 Lorenzo kreivė ir Gini koeficientas. Prognozavimas. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-20
 • Globalizacija ir antiglobalistiniai judėjimai

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos mokyklos. Hiperbolistai. Skeptikai. Transformalistai. Antiglobalizmas ir antiglobalistiniai judėjimai. Anti-JAV (Jungtinės Amerikos Valstijos). Anti – PPO (Pasaulinė Prekybos Organizacija). Green-peace. Žymiausi antiglobalistų protestai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-06
Puslapyje rodyti po