Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos diplominiai darbai

Sociologijos diplominiai darbai (4 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Demografinių procesų pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Kaimo gyventojų skaičiaus sudėties ir struktūros pokyčiai. Gyventojų skaičius. Gyventojų sudėtis ir struktūra. Gyventojų sudėtis pagal lytį. Gyventojų amžiaus sudėtis ir struktūra. Natūrali gyventojų kaita ir migracijos permainos. Natūrali gyventojų kaita. Gimstamumas. Mirtingumas ir vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Santuokos: kintantis požiūris. Ištuokos. Migracija. Kaimo gyventojų skaičiaus, sudėties, natūralios kaitos ir migracijos perspektyvos. Išvados. Priedai (8).
  Sociologija, diplominis darbas(41 puslapis)
  2007-05-15
 • Moterų nusikaltimų socialiniai veiksniai

  Įvadas. Moterų nusikaltimų analizės teorinės prielaidos. Nusikalstamumas: samprata ir specifika. Nusikaltimas, kaip realiatyvi sąvoka. Nusikalstamumo ir konkrečių nusikalstamų veikų priežastys. Moterų įvykdomų nusikaltimų charakteristika ir ją aiškinančios teorijos. Moterų nusikalstamumo statistika Lietuvoje 1990-2007 metais. Moterų nusikalstamumą įtakojančių socialinių veiksnių analizė. Socialiniai veiksniai, turintys įtakos moterų nusikalstamumui. Teorijos, aiškinančios moterų padarytų nusikaltimų socialinius veiksnius. Anomijos teorijos. Nusikalstamumo priežasčių teorijos. Kontrolės teorijos. Feminizmo teorijos. Išvados.
  Sociologija, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2011-08-22
 • Vadovų tipai

  Vadovų charakteristikos: Šeimos įtaka, Įgimti polinkiai ir aplinkos įtaka, Asmenybės kryptingumas, Vadovo pasaulėžiūra; Išorinės aplinkos įtaka vadovo elgsenai: Tiesioginio poveikio veiksniai, Šalutiniai veiksniai; Vidinės aplinkos įtaka vadovo elgsenai: Kas kliudo vadovui perduoti darbus pavaldiniams, Tradicinio grupės vadovo ir moderatoriaus elgsena; Vadovo vaidmuo organizacinės kultūros formavimo procese: Skirtingų vadovų požiūris į užsienio kultūras; Aplinkos pokyčiai bei modernių organizacijų kūrimasis: Organizacijos pokyčiai ir jų įtaka vadovo elgsenai, Vadovavimo sampratos kaita moderniose organizacijose, Verslo rizikos įvertinimas kuriantis modernioms organizacijoms.
  Sociologija, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-03-07
 • Visuomenės stratifikacija

  Santrauka. Įvadas. Darbo objektas: Visuomenės stratifikacijos loginės schemos. Visuomenės stratifikacijos teorijų analizė. Visuomenės struktūra (visuomenės struktūros istorinė apžvalga). Visuomenės stratifikacijos teorijos. Klasikinės stratifikacijos teorijos. Šiuolaikinė visuomenės stratifikacijos teorijos. Socialinis struktūrinimasis pokyčių metu. Socialinių sluoksnių mobilumo aspektai. Visuomenės stratifikacijos loginių schemų analizė. Socialinės nelygybės įtaka socialiniam statusui. Galia stratifikacijos požiūriu. Pajamos socialinėje stratifikacijoje. Stratifikacijos lygmenys pagal lytį. Stratifikacijos lygmenys pagal amžių. Tyrimas "Valstybės tarnautojų stratifikaciją sąlygojantys veiksniai: etinis aspektas". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Sociologija, diplominis darbas(60 puslapių)
  2008-05-10