Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos pristatymai

Sociologijos pristatymai (69 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 10 klasių moksleivių alkoholio vartojimo priežastys ir paplitimas

  PowerPoint pristatymas. Hipotezė. Tiriamieji. Dažniausiai vartojami alkoholiniai gėrimai. Kas paskatino pirmą kartą pabandyti alkoholį. Ką tėvai mano apie jūsų alkoholio vartojimą. Ar žinote kokią žalą organizmui daro alkoholis. Moksleivių amžius. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-22
 • Anketiniai metodai. Anketinė apklausa

  PowerPoint pristatymas. Kas yra apklausa? Apklausos metodo taikymo atvejai. Kas yra anketa? Kas yra anketinė apklausa? Grupinės anketinės apklausos privalumai. Grupinės apklausos metodo trūkumai. Anketos konstravimo metodiniai principai. Anketinių klausimų tipai. Pagal turinį. Funkciniai klausimai. Klausimai-filtrai . Kontroliniai klausimai. Kontaktiniai klausimai. Klausimai pagal anketos užpildymo techniką. Atviri klausimai. Uždari klausimai. Klausimai priklausomai nuo respondentų santykio.
  Sociologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-03-05
 • Ankstyvas paauglių nėštumas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Ankstyvas paauglių nėštumas. Ankstyvo paauglių nėštumo priežastys. Paauglių nėštumui daro įtaką seksualaus turinio TV programos. Ankstyvo paauglių nėštumo pasekmės. Paauglių nėštumo pasekmė - ABORTAS. Medikai kraupsta nuo lytinius santykius išbandžiusių paauglių neišprusimo. Ankstyvo paauglių nėštumo statistika Lietuvoje. Pasaulinė kontracepcijos diena. Ankstyvo paauglių nėštumo statistika Pasaulyje . Prevencija. Kalbėti apie lytinį gyvenimą reikia pradėti ankstyvoje vaikystėje. Paauglių švietimas seksualinės sveikatos klausimais. Kontracepcija . Sensacija! Išvados.
  Sociologija, pristatymas(32 skaidrės)
  2011-12-14
 • Apklausos metodai

  PowerPoint pristatymas. Apklausos metodo samprata. Anketa. Bendrieji anketos reikalavimai. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Klausimų turinys. Klausimų formulavimas. Klausimų vieta klausimyne. Apklausos lapui keliami reikalavimai. Apklausos metodo samprata. Anketos klausimų skalės. Kokybinis matavimas. Nominalinė skalė. Ranginė skalė. Intervalinė skalė (lygių intervalų). Kiekybinis matavimas. Suskaičiuojamoji skalė. Praktinė užduotis.
  Sociologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-05-15
 • Atrankiniai tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Atranka. Atranka gali būti vertina dvejopai. Atrankos procesas grindžiamas. Sociologinio tyrimo objektas. Tyrinėjimo objektas. Atrankos formavimo principai. Atrankos metodai klasifikuojami. Tikimybinės atrankos tipai. Atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atsitiktinė atranka. Klasterio atranka. Netikimybinės atrankos tipai. Patogi atranka. Kvotinė atranka. Dimensinė atranka. Tikslinė atranka. "Sniego gniūžties" atranka. Atrankos formavimo principai reikalauja, kad atrankos aibė būtų. Imties tūrio nustatymas. Imties tūris. Imties tūrio parinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai(1). Netikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Atsakymų tikslumas. Populiacijos apibrėžimas. Tiriamosios imties parinkimas. Imties charakteristikų matavimas. Populiacijos charakteristikos įvertinimas. Matavimų tikslumo nustatymas.
  Sociologija, pristatymas(42 skaidrės)
  2007-12-13
 • Beanketiniai duomenys: atvejo studija; etnometodologija

  PowerPoint pristatymas. Atvejis. Atvejo studija. Brever'io ir Hunter'io atvejo studijų elementų tipai. Stake'o atvejų studijų tipai. Atvejo studijų charakteristikos. Atvejo studijų apibendrinimas. Studijų apibendrintų rezultatų pateikimas. Fireston'o apibendrinimo lygiai. Pagal Punch'ą atvejo studijos yra vertingos, nes. Atvejo studijų planas. Etnometodologija. Etnografijos užduotis. Pagrindiniai etnografinio požiūrio bruožai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-05
 • Beanketiniai metodai. Stebėjimas

  PowerPoint pristatymas. Stebėjimas. Stebėjimo proceso skirstymas. Stebėjimo procesas skirstomas. Reikalavimai standartizuotam stebėjimui. Reikalavimai nestandartizuotam stebėjimui. Stebėjimo rūšys. Stebėjimo procedūros etapai. Stebėjimo, kaip metodo, privalumai. Stebėjimo, kaip metodo, trūkumai.
  Sociologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-05
 • Company and culture

  PowerPoint pristatymas. Tradition – in changing times. Period furniture – a history of art and crafts.
  Sociologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2005-10-18
 • Dėmesys ir suvokimas įvairiose gyvenimo srityse

  PowerPoint pristatymas. Dėmesio reikšmė vairuojant. Dėmesio fenomenas. Dėmesio rūšys. Dėmesio savybės. Apie dėmesį vairuojant. Dėmesio sutrikimo priežastys. Statistiniais duomenimis vairuotojų dėmesį labiausiai blaško. Dažniausios avarijų priežastys. Žiaurūs faktai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Sociologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-02
 • Deviacija (2)

  PowerPoint pristatymas. Deviacijos komponentai. Deviacijos tipai. Deviacijos funkcijos. Sociologinės nusikalstamumo ir deviacijos teorijos. Funkcionalizmo teorijos. Nusikaltimas ir anomija. Subkultūrų aiškinimai. Interakcionizmo teorijos. Išmoktoji deviacija. Etikečių klijavimo teorija. Konfliktų teorija. Kontrolės teorijos. Deviantinį elgesį lemiantys veiksniai. Deviaciniai reiškiniai visuomenėje.
  Sociologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-03-05
 • Deviaciniai reiškiniai kaime

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti deviacinius reiškinius Lietuvos kaime. Darbo uždaviniai. Deviacija. Deviacinių reiškinių aiškinimo teorijos. Anomija. Stigmacijos teorija. J. Guščinskienė (2001) siūlo skirti tokias deviacinio elgesio teorijas. Socialinės deviacijos reiškinys visuomenėje yra sąlygojamas daugelio veiksnių. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokslininkai E.L. Gomberg, H.R. White atskleidžia šiuos alkoholizmo kilmės aspektus. Galima išskirti makro ir mikro narkotikų vartojimo priežastis. Statistiniai duomenys (2003-2005 metų). Sergamumas priklausomybėmis nuo alkoholio mieste ir kaime. Mirtingumas nuo alkoholio vartojimo mieste ir kaime. Narkotikai. Vietų, kur galima nusipirkti narkotikų, pasiskirstymas. Socialinė kontrolė. Socialinės kontrolės kryptys. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(39 skaidrės)
  2007-12-13
 • Deviantinis elgesys (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Deviantinio elgesio samprata . Priežastys. Deviantinis elgesys. Deviantinio elgesio prevencija. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2009-04-23
 • Eksperimentas

  PowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Idealiu atveju eksperimentatorius gali. Lauko eksperimento sąlygomis eksperimentatorius gali. Eksperimento privalumai. Eksperimento trūkumai. Naudojimas. Naudojimo sritys. Eksperimento vyksmas. Eksperimento vykdymas. Eksperimento planas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-07
 • Eutanazija (8)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Eutanazija. Tam, kad mediko veiksmas būtų pavadintas eutanazija, būtini šie elementai. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neoficialioji eutanazija Lietuvoje. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Argumentai "už" ir "prieš" eutanazija. Atlikta visuomenės apklausa.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-12
 • Globalizacija (11)

  PowerPoint pristatymas. Globalizacijos plėtra. Globalizacijos plėtros požymiai. Skatinantys veiksniai. Pagrindiniai globalizacijos veiksniai. Žmonių judėjimas. Informacijos sklaida įvairiomis formomis. Naujos komunikacijos galimybės. Nauji informacijos kūrimo ir paskirstymo būdai. Finansiniai mainai. Kultūriniai mainai.
  Sociologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-07-04
 • Homoseksualumas: analizė ir problemos

  PowerPoint pristatymas. Problema. Žmogaus teisės ir laisvės. Tyrimo objektas. Homoseksualai ir visuomenė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodas. Mokslinės literatūros, dokumentų ir straipsnių analizė. Homoseksualizmo samprata ir istorinė raida. Homoseksualizmas. Homoseksualumo prigimtis. Visuomenės požiūris į homoseksualus. Pagalba homoseksualams ir homoseksualizmo gydymas. Homoseksualių ir heteroseksualių asmenų stereotipinės išvaizdos ir elgesio palyginimas. Grėsmės, pasekmės, konfliktai ir rizikos kylančios visuomenėje dėl homoseksualių asmenų. Bendruomenės, organizacijos ir judėjimai kovojantys už homoseksualų teises ir laisves. Homoseksualų padėtis Lietuvoje.
  Sociologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-01-10
 • Ilgaamžiškumas – XXI amžiaus problema

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo uždaviniai. Gyventojų senėjimą lemiantys veiksniai. Mažėjantis gimstamumas. Emigracija. Gyvenimo trukmės ilgėjimas. Galimos gyventojų senėjimo pasekmės. Problemos sprendimo kryptys.
  Sociologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-02-28
 • Interviu metodas

  PowerPoint pristatymas. Interviu. Interviu metodas. Interviu tipai. Struktūrizuotas interviu. Nestruktūrizuotas interviu. Neprimestinis interviu. Kryptingas interviu. Grupiniai interviu (fokusuotos grupės). Pagrindiniai klausimai, rengiant interviu. Pagrindinį interviu valdymo kategorijų sąrašą sudaro. Registravimas (fiksavimas).
  Sociologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-04
 • Kaimo architektūra (2)

  PowerPoint pristatymas. Kaimo ir kaimo gyvenvietės samprata. Kaimo gyvenamųjų vietovių klasifikacija. Etnografinių kaimo gyvenviečių klasifikacija. Žemaitiškos vienkieminės sodybos. Užnemunės vienkieminės sodybos. Kompoziciniai principai ir priemonės etnoarchitektūroje. Lietuvių liaudies architektūrai įtakos turėjo ir šie specifiniai veiksniai. Lietuvių liaudies architektūroje pasireiškė pagrindiniai kompoziciniai principai. Tradicinis namas. Mokyklų architektūra. Sakralinių pastatų architektūra kaimo tipo gyvenvietėse.
  Sociologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-09-28
 • Kalba ir socialiniai veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Socialinių veiksnių vieta sociolingvistikoje. Kalba ir socialinis vaidmuo. Kalba ir socialinis sluoksnis bei išsilavinimas. Kalba ir giminė . Kalba ir amžius . Socialinių veiksnių tarpusavio ryšys. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-09-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po