Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • R.K. Mertonas "Mokslo sociologija: teoretiniai ir empyriniai tyrimai"

  Roberto Kingo Mertono knygos "The sociology of science: theoretical and empirical investigations" pristatymas. Įvadas. Mokslo etosas. Mato efektas. Prioritetai moksle. Mokslą įtakojantys veiksniai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Racionalaus pasirinkimo prieiga

  Racionalaus pasirinkimo prieigos istorijos bruožai. Racionalaus pasirinkimo teorijos idėjos. Nestrateginė situacija. Strateginė situacija. Sociologinio aiškinimo metodologija. Racionalaus pasirinkimo prieigos vertinimai: kritika ir kontrkritika.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2009-07-09
 • Racionalaus pasirinkimo teorija

  Įvadas. Racionalaus pasirinkimo teorijos panaudojimas biurokratiniame modelyje. Socialinės tvarkos problema šiuolaikinėje racionalaus pasirinkimo teorijos prieigoje ir Makso Vėberio supančioje sociologijoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-03
 • Rasizmas

  Kas yra rasizmas? Rasizmas nacionaliniame kontekste. Kas nukenčia nuo rasizmo? Pilietinės visuomenės vaidmuo. Kur kreiptis? Rasizmas Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Rasizmas (2)

  Rasizmo apibūdinimas, jo formos. Rasizmo formos. Diskriminacija. Ksenofobija. Rasizmo prevencija Europoje. Rasizmas Lietuvoje. Kova su rasizmu.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-10
 • Reduktyvizmas ir antireduktyvizmas

  Įvadas. Reduktyvizmas kaip "socialinė fizika" versus antireduktyvizmas. Reduktyvizmo samprata. Reduktyvizmas kaip gamtos mokslų metodas. Antireduktyvizmo samprata. Socialinių mokslų metodai versus gamtos mokslų metodai socialiniuose moksluose. Argumentai už gamtos mokslų metodų taikymą socialiniuose moksluose. Argumentai prieš gamtos mokslų metodu taikymą socialiniuose moksluose. Apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-03-05
 • Reklama Lietuvoje: anketinis tyrimas

  Taikomųjų tyrimų praktinis darbas. Vartotojų nuomonės apie reklamą ir jos reglamentavimą Lietuvoje tyrimo anketa. Reklamos Lietuvoje anketinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti vartotojų nuomonę apie reklamą ir jos reglamentavimą Lietuvoje. Teorinė dalis. Anketa. Tyrimai ir jų rezultatai. Apibendrinti 20 klausimų atsakymai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-10-13
 • Reklamos įtaka visuomenei

  Taikomųjų tyrimų savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti reklamos poveikį visuomenei. Reklamos esmė, funkcijos, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos savybės. Reklamos veiklos planas. Svarbiausieji reklamos platininio kanalai. Praktinės dalies rezultatai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(15 puslapių)
  2010-11-22
 • Reklamos poveikis vaikui

  Įvadas. Reklamos poveikis vaikams. Tyrimo tema, tikslas, objektas, dalykas. Tyrimo uždaviniai, hipotezės. Anketa. Pagrindinės sąvokos.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2009-04-05
 • Rekreacinės veiklos rūšys

  PowerPoint pristatymas. Rekreacinės veiklos rūšys. Poilsis ir sveikatingumas. Intelektuali veikla. Hobis. Sportas. Kelionės. Socialinė veikla. Pramogos.
  Sociologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-01-16
 • Religija ir jos elementai

  Religija ir jos elementai. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijų tipai. Religinių organizacijų formos. Religijos kaitos tendencijos. Religija kaip sociologų tyrinėjimo objektas.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-11
 • Religija kaip socialinė institucija

  Įžanga. Socialiniai institutai. Socialinio instituto samprata. Socialinių institutų skirstymas. Religija – socialinis institutas. Pagrindiniai religijos elementai. Religijos paskirtis. Religinės organizacijos. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Religijos samprata sociologijoje

  Įvadas. Religijos samprata. Religija, kaip socialinis institutas. Sociologinis religijos apibūdinimas. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijos tipai. Religinės organizacijos. Religinis tapatumas. Religijos kaitos tendencijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2009-09-07
 • Religijos sociologija

  Įvadas. Religijos funkcijos modernioje visuomenėje. Žinojimo sociologija, fenomenologinis. Požiūris ir šventybės samprata. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-03
 • Religijos sociologija (2)

  Įvadas. Tikslas: apžvelgti religijų įvairovę bei palyginti lietuvių statistinį priklausymą religinėms bendruomenėms šiuo metu, išsiaiškinti pagrindines religijų sąvokas, jos atsiradimo tarpsnius ir formas, religinių bendruomenių pagrindinius bruožus. Religijų atsiradimas. Pranašas sociologiniu požiūriu. Religija priešistoriniais laikais. Senovės civilizacijų religijos. Indoeuropiečių religijos. Rytų religijos. Monoteistinės religijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2008-11-10
 • Religinė sociologija

  Paulius II, Laborem exercens. Jonas Paulius II, Solicitudo rei socialis. Jonas Paulius II, Centesimus annus.
  Sociologija, špera(3 puslapiai)
  2006-04-18
 • Religinių idėjų įtaka žmonių gyvenimo būdui pagal Weberio "Religijos sociologija"

  Įvadas. Dėstymas. Religijų atsiradimas. Burtininkai ir dvasininkai. Dievo sąvoka. Religinė etika. Tabu. "Pranašas". Bendruomenė. Sakralinis žinojimas. Pamokslas. Sielovada. Luomai, klasės ir religija. Teodicėjos problema. Išganymas, jo keliai ir įtaka gyvenimo būdui. Religinė etika, kultūrinės religijos ir "pasaulis". Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Rengimo šeimos gyvenimui reikšmė

  Įvadas. Darbo su tėvais metodika. Tėvų tarpusavio santykių vaidmuo vaiko asmenybei ir būsimai šeimai. Reikšmingos tėvams asmenybės savybės, bendraujant tarpusavyje. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Vyriškumo ugdymas šeimoje. Moteriškumo ugdymas šeimoje. Subrendimas santuokai ir partnerio pasirinkimas. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2007-01-05
 • Rūkymo įprotis ir žala

  Įvadas. Tabako paplitimo istorija. Nikotinas. Kodėl žmonės rūko. Kas skatina rūkyti. Rūkymas ir sveikata. Kaip mesti rūkyti. Bendra tyrimo charakteristika. Protingas pasirinkimas. Kodėl nepatartina rūkyti. Tikri faktai apie rūkymą. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-08-24
 • Rūkymo įtaka paauglystėje

  Įvadas. Darbo tikslai. Atskleisti rūkymo problemos ypatumus paauglystėje. Atskleisti paauglių požiūrį į rūkymo problemą. Teorinė dalis. Rūkymo samprata. Rūkymo žala sveikatai. Paauglių rūkymo priežastys. Paauglių rūkymo prevencija. Kaip mesti rūkyti?. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2008-09-18
Puslapyje rodyti po