Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Stereotypes and prejudices among students from India

  Introduction. Problem definition. Theoretical framework. Stereotypes. Prejudices. Method. Results. Analysis. Conclusion. Reference. Appendix (1).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Straipsnio analizė: "Prekybos moterimis ir prostitucijos formos bei mastai"

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas: atlikti straipsnio "Prekybos moterimis ir prostitucijos formos bei mastai" analizę iš leidinio "Prekyba moterimis: problema, prevencija, pagalba aukoms" A. Sipavičienė. Darbo metodai. Situacija. Straipsnio "Prekybos moterimis ir prostitucijos formos bei mastai" analizė. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-21
 • Straipsnio analizė: D. Kabašinskaitė "Vaikystės sociologija, vaikų teisės ir vaikų politika"

  Dalės Kabašinskaitės straipsnio "Vaikystės sociologija, vaikų teisės ir vaikų politika" analizė.
  Sociologija, analizė(3 puslapiai)
  2007-04-16
 • Straipsnio analizė: Moters vaidmens vertinimas Lietuvoje ir Europos šalyse

  Alfonso Algimanto Mitriko straipsnio recenzija "Moters vaidmens vertinimas Lietuvoje ir Europos šalyse".
  Sociologija, recenzija(3 puslapiai)
  2007-06-21
 • Straipsnio recenzija: "Planetos būklė? Ant prarajos krašto"

  V. Reido straipsnio "Planetos būklė? Ant prarajos krašto" recenzija.
  Sociologija, recenzija(2 puslapiai)
  2009-11-27
 • Straipsnio recenzija: P. Hohnen "Gariūnų marginalizacija: turgaus kultūrinė antropologija"

  Pernille Hohnen straipsnio "Gariūnų marginalizacija: turgaus kultūrinė antropologija" recenzija. Straipsnio tikslai. Tyrimo metodas. Teorija.
  Sociologija, recenzija(4 puslapiai)
  2009-05-22
 • Stratifikacija

  Visuomenės struktūra, santykių kategorijos ir sistemos, Formalių organizacijų tipai, gyvenimo stiliai, socialinis mobilumas, Funkcionalistinė stratifikacijos teorija, K.Marx'o ir F.Engels'o darbo pasidalinimo (DP) samprata, Klasių kova, Lenininis klasės apibrėžimas, progresyvių visuomenių socialinė struktūra, Max Weber'io koncepcijos kritika ir klasių suvokimas, M.Weber'is ir trys lygiai, Rango, asmeninio talento ir progreso išryškinimas, Dėmesio stratifikacijai sumažėjimas, Socialinės stratifikacijos sritis.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2005-04-06
 • Stratifikacija (2)

  Visuomenės struktūra. Priklausomybės ir skirtumų sistema. Socialinės grupės. Pirminės ir antrinės grupės. Grupės dydžio svarba. Statusas. Vaidmuo. Socialiniai institutai. Pagrindinės stratifikacijos charakteristikos. Normų ir sankcijų apibrėžimas. Socializacijos poreikis. Diferenciavimas ir rangavimas. Huaco. Funkcionalistinė stratifikacijos teorija. Davis Moore. Stratifikacijos principai. Socialinės stratifikacijos sritis. Dėmesio stratifikacijai sumažėjimas. Rango, asmeninio talento ir progreso išryškinimas. Lenininis klasės apibrėžimas. Giddenso Marxo požiūrio kritika. Marxo klasinis požiūris. Marxo ir Engelso darbo pasidalijimo koncepcija. Giddenso Veberio požiūrio traktavimas.
  Sociologija, špera(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Struktūralizmas

  Struktūralizmo teorija. Įvadas. Claude Levi-Strauss (Klodas Levi-Strosas). Fernand Braudel (Fernandas Brodelis). Pierre Bourdieu. Struktūralizmo kritika. Struktūralizmo reikšmė socialiniam darbui. Išvados.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-10-28
 • Struktūrinė funkcinė paradigma. Šiuolaikiniai šios teorijos autoriai

  Įvadas. Talcottas Parsonsas. Socialinio veiksmo sistema. Struktūrinio funkcionalizmo prielaidos. Socialinė sistema. Socialinė kontrolė. Robertas Mertonas. Socialinė struktūra ir anomija. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-08
 • Struktūrinio funkcionalizmo ir konflikto teorijos taikymas darbovietėje

  Įvadas. Dėstymas. Struktūrinis funkcionalizmas. UAB. Konflikto teorija. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-07
 • Students’ emigration

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Studentų emigracija. The reasons of student emigration. Sequences for native land. The reasons why students come back from emigration. The most popular countries students emigrate to are. In order to solve this problem the country should. A student who thinks about emigration should analyze the following. Questioning.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-12-07
 • Studentų adaptacija naujoje studijų aplinkoje

  Tyrimo problemos formulavimas. Problemos aktualumas ir ištirtumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų konceptualizacija ir operacionalizacija. Išankstinė sisteminė tyrimo objekto analizė. Tyrimo instrumentarijus (anketa). Išnašos.
  Sociologija, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-13
 • Studentų gyvenamosios vietos pasirinkimo privalumai, trūkumai bei priežastys

  Įvadas. Rezultatų aptarimas. Diagramos. Grafikai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Studentų komunikabilumo tyrimas

  Įvadas. Komunikabilumas. Anketos rezultatų analizė. Anketos pristatymas. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-05-30
 • Studentų laiko biudžetas

  Įvadas. Žmogaus gyvenimiškosios veiklos rūšių atlikimo trukmės tyrimų atsiradimas ir raida. Žmogus ir laikas. Pirmieji studentų gyvenimiškosios veiklos rūšių atlikimo trukmės ir pasiskirstymo laike tyrimai Lietuvoje. Kauno aukštųjų mokyklų studentų savaitės laiko biudžetai. Studentų laisvalaikis. Universitetas ir studentai. "Studentų laiko biudžeto" darbo analizė. Išvados. Grafikai.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2005-12-19
 • Studentų laisvalaikis

  Įžanga. Studentiškas gyvenimas. Bendravimas. Sportas. Kelionės. Tyrimas.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2007-01-30
 • Studentų maitinimosi įpročiai

  Anketa. 15 klausimų. Santrauka. Tikslas. Hipotezė. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo. Tyrimo imtis. Įvadas. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2008-01-30
 • Studentų mitybos įpročiai

  Įvadas. Anketa. Tyrimo duomenų analizė. Duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Studentų mokymosi motyvacija

  Įvadas. Tikslas – sužinoti, kas skatina studentus mokytis, kas lemia jų studijų programos pasirinkimą bei įvertinti studentų pasitenkinimą studijomis. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos klasifikacija. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Kiekybinis sociologinis tyrimas: apklausos analizė. Tyrimo aprašymas. Apklausos rezultatai parodė, jog didžioji dalis apklausoje dalyvavusių studentų, kaip ir buvo tikėtasi, buvo iš Kauno miesto, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Studijų kokybės vertinimas. Kas skatina studentus studijuoti? Išvados. Priedai (4 psl.).
  Sociologija, referatas(28 puslapiai)
  2010-05-04
Puslapyje rodyti po