Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos namų darbai

Sociologijos namų darbai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konceptualiosios metaforos alkoholinių gėrimų reklamose

  Įvadas. Konceptualiosios metaforos alkoholinių gėrimų reklamose. Konceptualiosios metaforos alaus gėrimų reklamose. Konceptualiosios metaforos sidro reklamose. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-06-04
 • Kultūrologija (2)

  Kultūra – kultūrologijos pažinimo ir tyrimo objektas. Kultūrologijos tapsmas, genezė ir sklaida. Kultūrologijos tikslas ir uždavinys. Kultūrologijos ir geografijos sąveika.
  Sociologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-15
 • Kultūros veikla

  Dalykas: Kultūra ir visuomenė. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti, kaip kultūra veikia, ką ji paveikia ir kokios tos veiklos pasekmės. Kultūros veikla. Klasikinė sociologija. Kultūros veiklos sąlygos. Kultūros veiklumo kaita. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-04
 • Lietuvos gyventojų paslaugumas

  Įvadas. Tikslas: naudojant lauko "švaraus" eksperimento metodą, išsiaiškinti kokią įtaką fizinis patrauklumas ir stilinga apranga turi Kauno miesto gyventojų paslaugumui. Uždaviniai. Objektas. Dalykas. Hipotezės. Metodas. Tyrimo imtis. Tyrimo eiga. Metodologinė dalis. Empirinė dalis. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-07
 • Lietuvos institucijų požiūris į nėštumo nutraukimą

  Įvadas. Moters pasirinkimo teisės ir galimybės planuoti šeimą. Psichologinės aborto pasekmės. Tyrimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2006-09-28
 • Lietuvos moterų padėtis darbo rinkoje

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti moterų padėtį darbo rinkoje. Moters padėties visuomenėje raida. Moterų diskriminavimas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-03
 • Lytis ir seksualumas

  Įvadas. Lyčių skirtybės. Lyčių nelygybės koncepcijos. Moteriškumai, vyriškumai ir santykiai tarp lyčių. Žmogaus seksualumas.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-29
 • Mažumos centrinėje ir rytų Europoje

  Tautinės mažumos. Mažumos centrinės ir rytų Europos šiaurinėje dalyje. Lenkija. Čekijos Respublika ir Slovakija. Vengrija. Mažumos centrinės ir rytų Europos pietinėje dalyje. Albanija. Bulgarija. Rumunija. Moldavija. Čigonai (romai).
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-26
 • Mergaitės ir merginos socializacija

  Įvadas. Mergaičių fizinės, socialinės ir dvasinės brandos ugdymas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-16
 • Mirties bausmė (2)

  Darbo objektas: mirties bausmė. Tyrimo dalykas: nuomonių apie mirties bausmę pasiskirstymas Interneto forumuose. Tyrimo tikslas: sužinoti, koks žmonių požiūris apie mirties bausmę pateikiamas Interneto forumuose.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-10
 • Mirusieji pagal amžiaus grupes ir mirties priežastis Lietuvoje 2005 metais

  Mirtingumas ir jo priežastys. Mirtingumas pagal amžiaus grupes.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-04
 • Mokymosi galimybės visiems: nuo pradinuko iki pensininko

  Įvadas. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje ir Europoje. Galimybė mokytis visą gyvenimą regione - problema? Galimi problemos sprendimo būdai ir rekomendacijos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-06-15
 • Mokslinio straipsnio pristatymas: Planinė lyčių atranka ir lyčių pusiausvyra

  E. Dahl, M. Beutel, B. Brosing, S. Grussner, Y. Stobel-Richter, R.R. Tinneberg, E. Brahler mokslinio straipsnio-tyrimo "Social sex selection and balance of sexes: Empirical evidence from Germany, the UK and US" (Planinė lyčių atranka ir lyčių pusiausvyra: empirinis tyrimas Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose) pristatymas. Reziumė. Įvadas. Lyčių balanso klausimas. Metodai ir rezultatai. Diskusijai. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-16
 • Moters vaidmuo rytų islamiškoje ir vakarų krikščioniškoje kultūrose

  Darbo užduotis - apibūdinti skirtumą tarp moters sampratos rytų ir vakarų kultūrose, tuos skirtumus palyginti. Lentelė: Moteris musulmoniškuose kraštuose, Moteris vakarų pasaulyje. Moters apibrėžimas. Moters savarankiškumas. Sutuoktinių skaičius. Smurtas prieš moterį. Apranga. Ateities perspektyva. Išvados. Pagrindiniai skirtumai. Pagrindiniai panašumai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-14
 • N. Christie "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė"

  Nils Christie knygos "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" analizė. Christie modernioje valstybėje totalitarizmo pavojų įžvelgia ne pačiuose nusikaltimuose, bet nusikaltimų kontrolėje. Kokius pavyzdžius naudoja Christie aptardamas šią mintį. Paaiškinkite pagrindinius jo argumentus. Paaiškinkite nuosprendžių modernizavimo reiškinį. Išdėstykite ir aptarkite Christie siūlomus sprendimo būdus, kuriais galima būtų pristabdyti nusikaltimų kontrolės plėtros tempus ir poveikį individui.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-21
 • Namų ūkis: samprata, tipai, namų ūkio ir šeimos sąvokų skirtumai, Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal namų ūkio tipus

  Įvadas. Namų ūkio samprata. "Namų ūkio" ir "šeimos" santykis. Namų ūkių tipologija. Lietuvos namų ūkių dydis. Namų ūkių tipai Lietuvoje. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Sociologija, namų darbas(14 puslapių)
  2009-04-24
 • Narkotikai moksleivių tarpe

  Įvadas. Narkotikai – kas tai? Narkotikų vartojimo priežastys. Biologinės. Socialinės. Psichologinės. Narkotikų vartojimas ir padariniai. Išvados. Priedai (1). Nepilnamečių įvykdytų nusikaltimų susijusių su narkotikais skaičius 1997-2003 metais.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-07
 • Narkotikų platinimas ir vartojimas

  Narkotikų vartojimas. Įvadas. Problemos aktualumas. Narkotikai mokyklose. Nusikaltimai susiję su narkotikais. Narkomanija Lietuvoje 2000. Sergamumas narkomanija. Tendencijos. Narkotikų rūšys ir priklausomybė. Narkomanų amžius. Narkomanų mirtys. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-16
 • Neištikimybė. Jos priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Neištikimybė. Neištikimųjų grupės. Priežastys. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Respondentų socialinė–demografinė charakteristika. Anketa. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, namų darbas(18 puslapių)
  2008-01-15
 • Nelygybės sociologija

  Nelygybės sociologija. "Klasės" terminas. Marx'o samprata apie klases. Tocqueville'io požiūris į klases. Weberio teorijos. Pirmieji Simmelio pateikiami "autonomizacijos" pavyzdžiai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-14
Puslapyje rodyti po