Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos namų darbai

Sociologijos namų darbai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nusikaltimų ir skiriamų bausmių analizė pagal E. Durkheimo teoriją

  Įvadas. Šiame darbe nagrinėjama sociologijoje gerai žinomo autoriaus Emilio Diurkheimo (Emile Durkheim) teorija. Ja remiantis ieškoma atsakymų kas yra laikoma nusikaltimu? Nuo ko priklauso, kad vienas ar kitas įvykis yra laikomas nusikaltimu? Kas yra bausmė už padarytą nusikaltimą? Ir kam ji reikalinga? Dėstymas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-12
 • P. Bergeris "Sociologija"

  Atsakymai į klausimus savarankiškai išstudijavus P.Bergerio knygos "Sociologija" ištrauką. Pagrindiniai socialinės kontrolės būdai. Socialinių sąvokų paaiškinimas. Socialinis identitetas ir jo formavimasis. Pagrindiniai žinojimo sociologijos principai. Referentinės grupės teorijos pagrindiniai principai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • P.L. Berger, Th. Luckman "Socialinės tikrovės konstravimas"

  Peterio L. Bergerio ir Thomaso Luckmano knygos "Socialinis tikrovės konstravimas" skyriaus apie legitimaciją aptarimas. Simbolinių pasaulių ištakos. Konceptualiniai pasaulio palaikymo mechanizmai.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-31
 • Panevėžio miesto natūrali gyventojų kaita

  Individuali užduotis. Panevėžio miesto natūrali gyventojų kaita: 2001-2005m. Įvadas. Natūrali gyventojų kaita. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Rezultatai. Populiacija ir jos pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (procentais) Lietuvoje ir Panevėžio apskrities tam tikrų rajonų 2001 - 2005 m. Natūralios gyventojų kaitos rodikliai Lietuvoje ir Panevėžio apskrityje 2001 -2005 metais. Gimstamumas. Mirtingumas. Natūralus prieaugis. Vaikų iki 1 metų mirtingumas. Santuokos. Ištuokos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(14 puslapių)
  2007-11-12
 • Pasitenkinimo darbu tyrimas

  Įvadas bei literatūros apžvalga. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Operacionalizavimas.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-01
 • Pasitikėjimo problemos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasitikėjimo problemą. Visuomenės pasitikėjimas. Pasitikėjimo svarba. Pasitikėjimo kūrybos modeliai. Asmeninė patirtis. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-17
 • Paslaugų vartotojų švietimas pirminės sveikatos priežiūros įmonėse

  Įvadas. Problema. Hipotezė. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kiek dažnai žmonės lankosi poliklinikose. Dažniau lankosi valstybinėse, ar privačiose poliklinikose. Kokias švietimo priemones vartotojai gauna dažniausiai. Ar paslaugų vartotojams pakanka informacijos vien iš specialisto konsultacijos. Dėstymas. Tyrimo eiga. Analizė/diagramos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-26
 • Pirmosios vaiko dienos mokykloje

  Įvadas. Emocinis klimatas grupėje. Emocinė ir socialinė brandos. Marijos Montessori mintis. Parengti mokyklai – svarbi užduotis. Psichinių procesų kitimas vaikui mokantis. Grupės kambario paruošimas pagal M. Montessori. Mokykla – socialinės pagalbos koordinatorė. Kuo gali prisidėti tėvai. Ar reikia specialiai vaiką ruošti. Ar reikia vaiką išmokyti iki mokyklos skaityti? Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-05-20
 • Požiūris į abortą šiuolaikinėje visuomenėje

  Ar turi moteris teisę į abortą? Kodėl moterys renkasi medikamentinį abortą vietoj chirurginio? Kodėl moterys galėtų rinktis chirurginį abortą vietoj medikamentinio aborto? Ar yra poveikis sveikatai? Ar gali būti poveikis vaisingumui? Kaip anksti gali moteris naudotis medikamentiniu abortu? Kas atsitinka, jei nėštumas nenutrūksta? Koks yra pašalinis poveikis? Ar metodas sukėlė mirčių?
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-08
 • Prekybos centro vartotojų aprašymas

  Įvadas. Bendras vartotojų charakteristikų aprašymas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą – konservatyvumą. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Vartotojo namų ūkio narių skaičius. Vartotojų vyrų ir vartotojų moterų charakteristikų palyginimas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą – konservatyvumą. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-05-08
 • Prekybos centro vartotojų rezultatai

  Įvadas. I dalis. Bendras vartotojų charakteristikų aprašymas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą - konservatyvumą. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Statistics. Vartotojo namų ūkio narių skaičius. Vartotojų vyrų ir vartotojų Moterų charakteristikų palyginimas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą - konservatyvumą. Vartotojo lytis. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė Crosstabulation. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Crosstabulation. Statistics. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-05-09
 • Projektas: "Sugrąžinti nerūkančią mokyklą"

  Projekto pavadinimas. Programai įgyvendinti reikalinga suma. Prašoma suma. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Tikslas – skatinti mažiau rūkyti mokyklinio amžiaus vaikus. Uždaviniai. Įgyvendinimo būdai. Projekto objektas. Projekto partneriai. Įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų vertinimo kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jos rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Kiti rėmėjai.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-24
 • Psichokultūriniai atsakai į modernizaciją (2)

  Įvadas. Išdėstymas. Poreikio modernizacijai priežastys. Įtaka žmogaus psichologiniams pokyčiams modernizacijos metu. Modernizacija psichokultūriniu atžvilgiu Kavolio literatūroje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-05-06
 • R. Darendorfas "Modernus socialinis konfliktas"

  Filosofinė analizė. Skyriaus "Pilietybė ir socialinė klasė" komentaras.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-07
 • Rasizmas (2)

  Rasizmo apibūdinimas, jo formos. Rasizmo formos. Diskriminacija. Ksenofobija. Rasizmo prevencija Europoje. Rasizmas Lietuvoje. Kova su rasizmu.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-10
 • Reklamos įtaka visuomenei

  Taikomųjų tyrimų savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti reklamos poveikį visuomenei. Reklamos esmė, funkcijos, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos savybės. Reklamos veiklos planas. Svarbiausieji reklamos platininio kanalai. Praktinės dalies rezultatai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(15 puslapių)
  2010-11-22
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus (3)

  Įvadinis žodis. Seksualinės prievartos prieš vaikus apibūdinimas. Seksualinės prievartos pasekmės. Teisiniai seksualinio išnaudojimo aspektai. Fiziniai seksualinės prievartos požymiai. Psichologiniai seksualinės prievartos požymiai. Elgesio seksualinės prievartos požymiai. Specifiniai seksualinės prievartos požymiai. Prievartos formų prieš vaikus paplitimas. Pabaigos žodis.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-25
 • Senų žmonių socialiniai ryšiai: draugystė

  Socialiniai ryšiai. Draugystė. Socialinė parama ir draugystė. Socialinis tinklas ir draugystė. Literatūra. Išnašos.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-12
 • Skinheads

  Darbas anglų kalba apie viena iš socialinių grupių - skinus.
  Sociologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-09-27
 • Skurdas. Socialinė atskirtis. Globalizacija

  Kas yra skurdas? Kas yra absoliutus ir santykinis skurdas, skurdo riba? Kuri iš skurdo sampratų atrodo labiau pagrįsta ir kodėl? Skurdo aiškinimo teorijos. Pasvarstyti, ar priklausomybė nuo socialinės paramos paaiškina skurdo pastovumą? Kas yra ekonominė, politinė ir socialinė atskirtis? Kokios yra socialinės atskirties formos? Pasvarstyti, kaip gali globalizacija būti ir vietiniu reiškiniu? Darbo analizė sociologijoje.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-03-14
Puslapyje rodyti po