Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos pristatymai

Sociologijos pristatymai (69 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalėjimo įnamiai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ar saugi Lietuvos visuomenė? Institucijų tipai. Nuteistųjų tipų klasifikacija. Nuteistųjų smurtas. Smurto rūšys būdingos kalėjimas. Pirmą kartą atliekantiems bausmę kalėjime. Adaptacijos kalėjime modelis. Įkalinimo pasekmės asmeniui. Respondentų atliekančių bausmę išsimokslinimas. Laiko tarpsniai. Respondentų atliekančių bausmę laikotarpis. Žmonių skaičius patalpoje. Nuteistųjų sutarimas su kitais kaliniais. Pagrindinės grupės. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9)
  Sociologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-04-09
 • Kiekybiniai sociologiniai tyrimai

  Kiekybinis tyrimas. Sociologinės informacijos rinkimo būdai. Rinkos tyrimo kiekybiniai metodai. Apklausa. Apklausos rūšys. Stebėjimas. Stebėjimo rūšys. Stebėjimo formos. Eksperimentas. Testas. Laboratorinė apklausa. Apžvalginis tyrimas (AT). Įvertinimo tyrimas (ĮvT). Įvertinimo tyrimo strategija.
  Sociologija, pristatymas(29 skaidrės)
  2005-11-14
 • Kiekybinio sociologinio tyrimo programa

  PowerPoint pristatymas. Kiekybinio tyrimo programos supratimas. Kiekybinio sociologinio tyrimo programa. Metodologinė programos dalis. Procedūrinė programos dalis. Tyrimo problema, objektas ir dalykas. Gnoseologinė problemos dalis. Problemos sudėtingumo laipsnis. Sociologinio tyrimo objektas. Tyrimo tikslo ir uždavinių nustatymas. Programinių uždavinių kėlimo nuoseklumas priklausomai nuo pagrindinio tyrimo tikslo. Teorinis taikomasis tyrimo tikslas. Praktinis taikomasis tyrimo tikslas. Pagrindinių sąvokų patikslinimas ir interpretacija. Išankstinė sisteminė tyrimo objekto analizė. Sociologinio tyrimo hipotezės iškėlimas ir hipotezių tipai. Esminiai reikalavimai hipotezei.
  Sociologija, pristatymas(50 skaidrių)
  2008-01-17
 • Kokybinių sociologinių tyrimų ypatumai ir planas. Kokybinių tyrimų strategijos

  PowerPoint pristatymas. Kokybinis tyrimas apima. Taisyklės. Pasirinkimo pagrįstumas. Tyrimo plano fazės kokybiniu požiūriu. "Gero" kokybinio tyrimo charakteristikos. Planuojamų kokybinių tyrimų formatas (struktūra). Duomenų rinkimo metodai. Tyrimo išteklių skaičiavimas, naudojimas ir analizavimas. Kokybinio tyrimo vertingumas ir logika. Kokybinio tyrimo struktūra pagal Creswell`ą. Kokybinio tyrimo struktūra pagal Maxwell`ą. Kokybinių tyrimų strategijos. socialinių mokslų tiriamų elementų tipai. Atvejo studijų tipai. Pasirengimas atvejo studijoms. Etnografija. Kai kurios svarbiausios etnografijos charakteristikos. Kas yra grounded teorija. Trumpa grounded teorijos istorija. Teorijos konstravimas prieš teorijos tikrinimą. Duomenų rinkimo/duomenų analizės tarpusavio santykiai: teorinis modeliavimas. Biografinė studija.
  Sociologija, pristatymas(38 skaidrės)
  2008-01-17
 • Konfliktai ir jų sprendimo būdai (2)

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Darbo rezultatai.
  Sociologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-01-10
 • Kriminologinis tyrimas: Smurtas prieš vaikus

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Smurto prieš vaikus sąvoka. Vaikų mintys. Smurtas- tai...Vaikai... Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus šeimoje ir mokykloje statistika. Anketos rezultatai. Ar mokykloje vaikas patiria fizinį smurtą? Ar mokykloje vaikas patiria psichinį smurtą? Ar prieš vaiką buvo smurtaujama šeimoje? Kas dažniausiai smurtauja prieš vaikus? Kam dažniausiai vaikas pasako apie smurto atvejus? Ar vaikas žino, kur gali kreiptis, esant smurto prieš jį atvejams? Vaikai įvardija šias smurto šeimoje ir mokykloje priežastis. Moksleivių apklausos rezultatai. Mokytojų apklausos rezultatai. Smurto poveikis tolimesniam vaiko vystimuisi. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-11-20
 • Kultūrinis šokas

  PowerPoint pristatymas. Kultūrinio šoko samprata. Pagrindiniai kultūrinio šoko aspektai. Pagrindiniai kultūrinio šoko aspektai. Kultūrinio šoko stadijos pagal A. Oberg. Pagrindinės ekspatriantų grupės bei jiems būdingos problemos. Kultūrinio šoko privalumai. Apibendrinimas. Apibendrinimas (3).
  Sociologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-11-18
 • Kūno kultūros pamokos pliusai ir minusai

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-02-06
 • Miesto įvaizdžio reikšmė, turinys, jo valdymas

  PowerPoint pristatymas. Miesto įvaizdžio samprata. Miesto įvaizdžio reikšmė. Miesto įvaizdžio kūrimo procesas bei jo valdymas. Miesto įvaizdžio vertinimo principai. Ankstesnių miesto įvaizdžio tyrimų kryptys. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-21
 • Migracija (8)

  PowerPoint pristatymas. Migracija. Migracija skirstoma. Emigracija. Imigracija. Migracijos priežastys. Migrantų skaičius. Migrantų pasiskirstymas pasaulyje (2000 m. duomenys). Daugiausia migrantų yra (2000 m. duomenys). Migracija Lietuvoje. Imigracija Lietuvoje. Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai. Emigracija iš Lietuvos.
  Sociologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-06-18
 • Moderniosios organizacijų teorijos

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos pasaulyje. Moderniosios organizacijų teorijos (pagal R. Ginevičių). Šiuolaikinės organizacijų valdymo teorijos. Neoklasikinės teorijos. Evoliucionavimo mokykla. Mokslinių sprendimo teorija. Sprendimų logikos teorija. Šiuolaikinės teorijos. Pozicionavimo mokykla. Išteklių teorija. Organizacijų ekologijos teorija. Organizacijos ekologijos subsistema suvokiama kaip. Institucinė mokykla. Žodynas.
  Sociologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-12-18
 • Moterų diskriminacijos problema darbe

  PowerPoint pristatymas. Sąvokos. Įstatyminė bazė. Situacija (1). Situacija (2). Situacija (3). Situacija (4). Situacija (5). Situacija (6). Situacija (7). Pavyzdžiai (1). Pavyzdžiai (2). Pavyzdžiai (3). Lygiausi. Apibendrinimas ir išvados.
  Sociologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-14
 • Moterų ir vyrų karjeros galimybės darbe

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Hipotezės. Lytis. Amžius. Išsimokslinimas. Užsiėmimas. Tinkamiausias amžiaus tarpsnis karjerai. Kam lengviau siekti profesinės karjeros? Darbų skirstymas į "moteriškus" ir "vyriškus". Gaunamas atlyginimas. Šeimoje daugiau uždirba. Kas už tą patį darbą uždirba daugiau? Kas dažniau užima aukštas pareigas? Kas dažniau patiria diskriminaciją darbe? Ar teko susidurti su diskriminacija darbe? Su kokia diskriminacija susidūrėte? Ar įmanoma suderinti šeimą ir karjerą? Įstatymas dėl tėvystės atostogų padidina moterų karjeros galimybes. Teikiamas prioritetas darbe. Ar profesinė karjera yra svarbus asmens socialinio statuso rodiklis? Išvados.
  Sociologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-05-15
 • Moterų padėtis darbe privačioje įmonėje

  PowerPoint pristatymas. Tiriamasis darbas. Tyrimo tikslas – atskleisti moterų, dirbančių privačioje lengvosios pramonės įmonėje, padėtį darbe. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Svarbiausi aspektai. Ar jaučiate diskriminaciją darbe. Mikroklimatas darbe. Ar amžius - kliūtis moteriai tobulėti profesinėje srityje. Ar pavyksta suderinti darbą su šeima. Ar tenkina darbo užmokestis. Kaip vertinate tai, jog moteris uždirba daugiau už vyrą. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-12-27
 • Nacionalinis saugumas ir nusikalstamumo prevencija

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Išsiaiškinti - Kas yra nacionalinis saugumas; Kaip jį užtikrinti; Kokie didžiausi nusikaltimai šiuo metu vykdomi pasaulyje; Apžvelgti nusikaltimus Lietuvoje; Įvadas. Nagrinėjamos temos. Nacionalinis saugumas. Terorizmas. Terorizmo rūšys. Nusikalstamumas Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-10
 • Nesantuokinių gimimų fenomenas Baltijos šalyse

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Šeimos deinstitucionalizacijos raida. Šeimos deinstitucionalizacijos priežastys. Šeimos deinstitucionalizacijos pasekmės. Nesantuokinių gimimų fenomenas. Iššūkis šeimos ir deinstitucionalizacijos politikai. Tuoktis ar gyventi "susimetus"? Ką žadama daryti, norint sumažinti nesantuokinių gimimų skaičių? Išvados.
  Sociologija, pristatymas(47 skaidrės)
  2005-08-17
 • Olandų šeima

  PowerPoint pateiktis. Šeimos kūrimas. Olandų šeimos laisvalaikis. Olandijos švietimo sistema. Olandų šeimose gyvuoja įdomi estetinio ir fizinio auklėjimo praktika. Olandija – didžiausias pasaulio gėlynas. Šeimos virtuvė. Nyderlanduose legalizuoti lengvieji narkotikai ir prostitucija. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10 skaidrių).
  Sociologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2011-01-04
 • Patyčios - socializacijos pasekmė

  PowerPoint pristatymas. Kas yra patyčios. Tyrimo problemos aktualumas. Tyrimo objektas: patyčių reiškinys ankstyvosios paauglystės bendruomenėje. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti patyčių reiškinio prigimtį. Tyrimo duomenų analizavimas. Šeimos sudėtis. Vaiko santykiai su motina. Vaiko santykiai su tėvu/patėviu. Ar turi brolių/seserų? Tėvų taktika auklėjant vaiką. Tėvų atsakas į tai, kad vaikui nesiseka. Patyčių vertinimo pasiskirstymas pagal lytį. Patyčių pasiskirstymas pagal lytį. Tyčiojimosi iš kitų pasiskirstymas pagal lytį. Patyčių vertinimas, atsižvelgiant į tai ar vaikas tyčiojasi iš kitų. Kodėl tavo nuomone žmonės vieni iš kitų tyčiojasi. Vaikų nuomonė apie tyčiojimosi priežastys. Tyčiojimosi iš kitų pasiskirstymas pagal šeimos sudėtį. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-12-22
 • Postmodernios kultūros bruožai

  PowerPoint pristatymas. Vietoj įžangos. Modernas kaip vertybė. Pažangos ideologijos krizė. Postmodernizmas: manierizmas, ironija. Vertybių filosofija. Amerikiečių gyvenimo vertybės. Reklama. Vertybė kaip savitikslis. Vietoj išvados.
  Sociologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-11-10
 • Pusgaminiai maisto racione

  PowerPoint pristatymas. Tyrimas apie pusgaminių vartojimą. Pusgaminiai. Pusgaminių gamintojai Lietuvoje. Hipotezė. Tikslas. Darbo atlikimo metodika. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Kodėl vartoja pusgaminius. Pusgaminių valgymo dažnumas. Kam perka pusgaminius. Kiek naudojo anksčiau ir dabar. Dažniausiai valgomi pusgaminiai. Vartojimo priežastys. Populiariausi pusgaminių ruošimo būdai. Respondentų nuomonė apie kenkimą. Informacijos apie produktus gauna. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-26
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po