Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos pristatymai

Sociologijos pristatymai (69 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rekreacinės veiklos rūšys

  PowerPoint pristatymas. Rekreacinės veiklos rūšys. Poilsis ir sveikatingumas. Intelektuali veikla. Hobis. Sportas. Kelionės. Socialinė veikla. Pramogos.
  Sociologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-01-16
 • Seksualinės mažumos: homoseksualai

  PowerPoint pristatymas. Seksualines mažumos. Homoseksualumas. Neužimtumas. Santuoka. Įvaikinimas. Bruožai. Asmenybė. Pasilinksminimo vietos. Asociacijos. Liga. Mada. Statusinė grupė. Visuomenės nuomonė. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Sociologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-01-26
 • Skurdas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Skurdas. Kas tai? Skurdo rodikliai. Santykinis skurdo pasiskirstymas. Gyvenimas be namų –ryškiausia skurdo apraiška. Skurdas Lietuvoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-10-12
 • Smurtas prieš vaikus, moteris ir suaugusius

  PowerPoint pristatymas. Kas tai, smurtas? Priežastys. Smurtas prieš vaikus. Smurto prieš vaikus pasekmės. Seksualinis priekabiavimas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-10
 • Socialinė nelygybė visuomenėje

  PowerPoint pristatymas. Socialinė stratifikacija. Funkcionalistų požiūris į stratifikaciją. Konflikto teorija. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Konflikto teorija. Pasak šios teorijos šalininkų (R. Dahrendorfo, Ch. R. Millso, T. Bottomore). Konfliktų teorijos pagrindiniai teiginiai. Prestižas. Galia. Socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Stratifikacijos požymiai. Stratifikacijos sistemos. Uždarosios sistemos. Klasės skirtumai. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Nustatant klasinę priklausomybę taikomi metodai. Klasė ir gyvenimo būdas. Socialinis mobilumas. Lyčių stratifikacija. Moteriškumo stereotipai.
  Sociologija, pristatymas(58 skaidrės)
  2007-06-07
 • Socialinė stratifikacija

  Socialinės stratifikacijos samprata. Socialinės klasės samprata. Stratos samprata. Socialinės grupės samprata. Statuso samprata. Rangavimo procesas. Funkcionalistinis stratifikacijos aiškinimas. Oponuojantys funkcionalistiniai požiūriui teiginiai. Pasak J. Vander Zandeno, žmonės skiria. Pagrindiniai socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Papildomi socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Stratifikacijos sistemos. Uždaros sistemos. Klasės. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Smulkesnė tipologizacija. Nustatant klasinę priklausomybę taikomi trys metodai. Klasė ir gyvenimo būdas.
  Sociologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-05-10
 • Socialinė stratifikacija. Socialinio instituto samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinės stratifikacijos esmė. Socialinės stratifikacijos sampratos vystymasis. Socialinė stratifikacija ir socialinė diferenciacija. Socialinės stratifikacijos pagrindai. Socialinės stratifikacijos procesų socialinės funkcijos ir charakteristikos. Pagrindinės stratifikacinės analizės sąvokos. Statuso samprata.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-21
 • Socialinės deviacijos samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinė deviacija. Socialinė deviacija (4). Sociologinės nusikaltimo ir deviacijos teorijos. Biologinės teorijos. Psichologinės teorijos. Anomijos teorija (1). Anomijos teorija (2). Subkultūrų aiškinimai. Išmoktoji deviacija. Etikečių klijavimo teorija (1). Etikečių klijavimo teorija (2). Konfliktų teorijos: "naujoji kriminologija". Naujasis kairysis realizmas. Kontrolės teorijos. Teorinės išvados. Deviantinį elgiasį lemiantys veiksniai. Psichologiniai deviantinį elgiasį lemiantys veiksniai. Sociologiniai deviantinį elgesį lemiantys veiksniai (3). Deviacijos funkcijos. Deviacijos reiškiniai visuomenėje. Jaunimas ir nusikaltimai. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Organizuotas nusikalstamumas. Lytis ir nusikaltimai. Socialinė kontrolė. Socialinė kontrolė. Socialinės kontrolės sampratos. Kam reikalinga socialinė kontrolė? Socialinės kontrolės pradininkai(1). Socialinės kontrolės pradininkai(3). Socialinės kontrolės kryptys(1). Socialinės kontrolės kryptys(2). Socialinės kontrolės būdai. Socialinės normos ir sankcijos. Socialinė norma. Moralės normos. Moralinės normos priklauso nuo. Sankcija. Sankcijų rūšys. Negatyvios sankcijos.
  Sociologija, pristatymas(42 skaidrės)
  2010-09-29
 • Socialiniai pokyčiai

  Socialinių pokyčių samprata. Socialinių pokyčių rūšys. Socialinių pokyčių šaltiniai. Gyventojai. Gamyba. Mokslas ir technologija. Naujovių plitimas. Socialiniai konfliktai. Evoliucionizmas. Ciklizmas. Funkcionalizmas. Socialinių pokyčių teorijos. Konflikto teorija.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-04
 • Socialinis Lietuvos žemėlapis

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas. Nedarbo lygis. Užimtumas pagal veiklos rūšis. Gyventojų skaičius. Lyčių statistika. Demografinė statistika: gimstamumas, mirštamumas. Kultūra. Švietimas. Išsilavinimas. Lietuvos vaikai. Migracija. Nusikalstamumas.
  Sociologija, pristatymas(71 skaidrė)
  2006-09-27
 • Socializacija kaip socialinės sąveikos procesas. Socializacijos tipai

  PowerPoint pristatymas. Asmens socializacija. Pirminė ir antrinė socializacija. Socializacijos slopinant pagrindiniai bruožai. Socializacijos dalyvaujant pagrindiniai bruožai. Skiriami trys antrinės socializacijos tipai. Socializacijos institutai. Dažniausiai skiriami penki socializacijos institutai.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-02
 • Socializacijos procesas vaikystėje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Tyrimo metodas. Darbo uždaviniai. Problema. Pagrindinės išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-05
 • Sociokultūrinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra kultūra? Kaip jos išmokstama? Taisyklės bendradarbiaujant su skirtingomis kultūromis. Kultūrų skirstymas. Sociokultūriniai elementai. Estetika. Požiūriai ir tikėjimas. Religinis veiksnys. Materialioji kultūra- tai ką sukūrė, ar kuo naudojasi vienos ar kitos visuomenės nariai. Technologinis pranašumas. Išsilavinimas. Kalba. "Nežodinė" kalba. Socialinė santvarka. G. Hofstede nacionalinių kultūrų modelis.
  Sociologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-04-05
 • Sociologija (10)

  PowerPoint pristatymas. Sociologijos apibrėžtis. Sociologijos mokslo objektas, dalykas, struktūra ir funkcijos. Sociologijos objektas. Sociologijos dalykas. Sociologijos struktūra. Sociologijos struktūra: sociologinės žinios. Sociologijos funkcijos. Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida. Pozityvistinė sociologija. O. Kontas. Natūralistinė sociologijos kryptis. Psichologinė sociologijos kryptis. Diurkheimo "sociologinė mokykla". Modernioji sociologija. M. Vėberis. Šiuolaikinės sociologijos teorijos.
  Sociologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2005-11-14
 • Sociologija (24)

  PowerPoint prezentacijos-konspektai. Socialinė struktūra. Socialinės grupės ir organizacijos. Mikro lygmens požiūris į visuomenės struktūrą. Socialinės struktūros komponentai. Socialinė padėtis. Įgimtas arba gautas statusas. Įgytas arba pasiektas statusas. Pagrindinis arba dominuojantis statusas. Tai kas gi yra dominuojantis statusas? Socialinis vaidmuo. Statusas ir vaidmuo. Vaidmenų rinkinys. Priskirti vaidmenys. Suvokti vaidmenys. Vaidmens poveikis. Įtampa ir konfliktas. Statuso ir vaidmenų našta. Vaidmenų konfliktas. Makro lygmens požiūris į visuomenės struktūrą. Socialinė (visuomenės) struktūra. Institucinė visuomenės struktūra. Visuomenė kaip grupių sistema. Demografinė visuomenės struktūra. Socialinės grupės ir organizacijos. Pagrindiniai grupių bruožai. Grupės elementai. Biurokratija. Biurokratijos bruožai. Šiuolaikinė biurokratijos samprata. Biurokratijos disfunkcijos. Socialinė stratifikacija. Funkcionalistinis ir konflikto teorijos požiūris į stratifikaciją. Amžius ir lytis. Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Gyvenimo tarpsniai. Amžiaus vaidmenys ir statusai. Perėjimas. Perėjimo apeigos. Natūrali gyvenimo eiga. Gyvenimo etapai. Vaikystė. "Mažasis žmogus". "Mažasis darbininkas". Vaikystės įvairovė. Vaikystė ir socialinė klasė. Vaikai ir mokykla. Paauglystė. Privalomas visuotinis mokslas. Vaikų darbo įstatymai. Jaunystė. Jaunystės konfliktai. Branda. Ankstyvoji branda. Vidurinė branda. Jaunas senelis. Pensija. Našlystė. Sveikata. Lytis. Biologinė lytis. Lytis kaip socialinis konstruktas. Lūkesčiai. Kas vykdo socializaciją? Žiniasklaida. Stereotipai. Lyčių nelygybė. Kultūros samprata. Kultūros įsisavinimas. Kultūros komponentai. Kalba kaip kultūros dalis: kalbos reikšmė ir funkcijos. Etnocentrizmas ir kultūrinis reliatyvizmas. Kultūra ir kontrolė. Kultūrinė atranka. Universalūs kultūros elementai. Vidiniai kultūrų skirtumai. Kultūros kintamumas. Naujovės ir kultūros atsilikimas. Masinė kultūra ir vartotojų visuomenė. Socializacija. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijos samprata. Normos samprata. Deviacija kaip vystymosi procesas. Socialinė kontrolė. Deviantinis elgesys ir nusikaltimai. Objektyvioji ir subjektyvioji deviacijos sampratos. Socialinės grupės ir deviacija.
  Sociologija, pristatymas(228 puslapiai)
  2006-06-09
 • Sociologijos ištakos viduramžiuose

  PowerPoint pristatymas. Viduramžių samprata. Viduramžių bruožai. Viduramžių žmogus. Origenas ir Augustinas. Tomas Akvinietis. Dantė. Viljamas Okamas. Marsilijus Paduvietis.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-23
 • Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida

  PowerPoint pristatymas. Sociologijos atsiradimas. Ogiustas Kontas. Socialinė statika ir dinamika. Natūralistinė sociologijos mokyklos. Herbertas Spenceris. Psichologinė sociologijos kryptis. Interakcionizmas. F. Teniso sociologinė koncepcija. Emilis Diurkheimas. Maksas Vėberis.
  Sociologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-03-14
 • Sociologinis demografinės situacijos Lietuvos kaime vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Demografija. Gyventojų skaičius. Vidutinis metinis gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime. Gimstamumas. Gimusieji. Gimstamumo rodikliai pagal amžiaus grupes. Suminis gimstamumo rodiklis. Mirtingumas. Mirtingumo dinamika. Santuokos ir ištuokos. Migracija. Vidinės migracijos tikslai. Išorinės (tarptautinės) migracijos tikslai. Gyventojų tarptautinė migracija. Vidutiniškai per parą Lietuvoje. Gyventojų skaičiaus prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Duomenys 2000-2005 metų.
  Sociologija, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-12-13
 • Sociologinių tyrimų metodologija

  PowerPoint pristatymas. Metodologijos samprata. Esminės kiekybinės MTD prielaidos. Kokybinės MTD prielaidos. Sociologiniai tyrimai: samprata, tipai, rūšys.
  Sociologija, pristatymas(30 skaidrių)
  2005-11-14
 • Students’ emigration

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Studentų emigracija. The reasons of student emigration. Sequences for native land. The reasons why students come back from emigration. The most popular countries students emigrate to are. In order to solve this problem the country should. A student who thinks about emigration should analyze the following. Questioning.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-12-07
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po