Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • National identity in the age of globalization

  Referatas apie tapatumo globalizacijos amžiuje. Introduction. The term globalization. Globalization as a threat. Short history of globalization. Globalization and national identity. Antiglobalization movement. Appendix.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Natūralios gyventojų kaitos įvertinimas Vilkaviškio rajone 2000-2004 metais

  Darbo tikslas – įvertinti natūralią gyventojų kaitą Vilkaviškio rajone 2000-2004 metais. Gimstamumo grafikas. Mirtingumo grafikas. Natūralaus prieaugio grafikas. Santuokų grafikas. Ištuokų grafikas. Kūdikių iki 1 metų mirtingumo grafikas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Natūralus gyventojų judėjimas Europoje

  Darbo tikslas, uždaviniai. Įvadas. Gyventojų skaičiaus kaitos bruožai. Gyventojų kaita 1970–2000 metais. Gimstamumas/mirtingumas. Natūralaus gyventojų judėjimo kaita. Kiti natūralų gyventojų prieaugį veikiantys rodikliai. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2008-01-14
 • Naujų mokslų atsiradimas XXI amžiuje pagal A. Toffler "Futuros šokas"

  Naujų mokslų atsiradimas XXI amžiuje: pagal A. Toffler "Futuros šokas". Nauja atlantida. Saulės šviesa ir asmenybė. Delfino balsas. Biologiniai fabrikai. Ikiprojektinis kūnas. Keičiami organai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-06
 • Nedarbo problema ir jos sprendimo būdai

  Nedarbas. Darbo rinkos ir švietimo bendradarbiavimo būtinybė. Socialinė rinka. Infliacija. Gyventojai. Gyventojų klasifikacijos schema. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Nedarbo masto schema. Tekamasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Nedarbo sukeliamos socialinės ir ekonominės pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Nedarbo lygis ir jo veiksniai. Socialinės ekonominės nedarbo pasekmės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (6 lentelės).
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2008-03-05
 • Neįgaliųjų integracija

  Įžanga. Neįgalumas: esminiai pokyčiai ir nauji iššūkiai. Aukštasis mokslas neįgaliems studentams tapo prieinamesnis. Neįgalieji - tarp geriausių Akademijos absolventų. Nori būti kaip visi. Neįgalieji ne visada pasirengę studijoms. Profesinės reabilitacijos sąraše – net 45 specialybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Neigiami socialiniai veiksniai ir jų prevencija

  Įvadas. Neigiami socialiniai veiksniai. Skurdo atsiradimas. Demografiniai pokyčiai. Migracija –"proto" nutekėjimas. Šeimos nuosmukis. Alkoholizmas ir narkomanija. Papildomo ugdymo samprata. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija švietimo ugdymo įstaigose. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Nelegalios migracijos fenomenas ir prevencija

  Įvadas. Nelegalios migracijos samprata. Nelegalios migracijos problematika. Nelegali migracija Lietuvoje. Nelegalios migracijos kontrolė Europos Sąjungoje (ES). Nelegalios migracijos prevencija Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2008-12-30
 • Nepilnamečių nusikalstamumas

  Įvadas. Nepilnamečių nusikaltėlių skaičius ir tendencijos. Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai. Šeima. Mokykla. Kriminalinės justicijos institucijos. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-11
 • Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija

  Įvadas. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo statistika. Socialinės ir psichologinės paauglių delikventinio ir nusikalstamo elgesio priežastys. Šeimos įtaka, auklėjimo stilius. Bendraamžių grupės įtaka. Žiniasklaidos įtaka. Mokyklinio ugdymo vaidmuo. Požiūriai. Biologinis požiūris. Ekonominis požiūris. Kultūrinis požiūris. Socialinės mokymosi prielaidos. Prevencinių priemonių charakteristika. Specialioji prevencija. Paauglių neužimtumo ir nusikalstamumo priežasčių šalinimas. Vaikas ir šeima. Vaikas ir ugdymo institucijos. Jaunimo darbo organizavimas, įdarbinimas. Žiniasklaidos panaudojimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-10-18
 • Nepilnamečių nusikaltimai ir žiniasklaida Lietuvoje

  Įvadas. Nepilnamečių kriminalinės justicijos įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje. Visuomenės nuomonė apie nepilnamečių justicijos problemas ir jų atskleidimą žiniasklaidoje. Lietuvos žurnalistai apie nepilnamečių justicijos problemas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-14
 • Nusikalstamų grupuočių raida Kauno mieste

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti nusikalstamų grupuočių raidos etapus Kauno mieste. Organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje. Nusikalstamumo istorinė samprata. Nusikalstamų grupuočių lygiai. Organizuotas nusikalstamumas Kauno mieste. Pagrindinės Kauno miesto nusikalstamos grupuotės. Nusikalstamų grupuočių raidos etapai ir pagrindinės nusikalstamos veikos kryptys. Nusikalstamų grupuočių kūrimo, organizavimo ir nykimo priežastys. Jaunimo įsitraukimas į nusikalstamas grupuotes. Jaunų asmenų įsitraukimo į nusikalstamų grupuočių veiklą priežastys. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2009-11-04
 • Nusikalstamumas

  Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos. Nusikalstamumas: 1995 – 2004 m. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veiklas 2004 m. Nusikalstamumas pagal lytį. Pagal išsilavinimą. Pagal amžių. Įtakoja nusikalstamumą. Statistiniai duomenys apie nuteistųjų skaičių, sudėtį ir jų kaita Pravieniškių įkalinimo įstaigoje. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra. Mokslo darbai. Bendravimo kultūra. Grįžusių iš įkalinimo įstaigų socialinės reintegracijos problemos. Išvados.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-10
 • Nusikalstamumas ir narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma bei Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problema

  Įžanga. Nusikalstamumas – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problema. Pabaiga.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-07-21
 • Nusikalstamumas šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Deviacijos, delinkvencijos ir konformizmo sampratos. Deviacija. Delinkvencija. Konformizmas. Deviacijos ir politikos santykis. Kalėjimų atsiradimas, plėtra, veikimo privalumai ir trūkumai. Kalėjimų atsiradimas Veikimo privalumai ir trūkumai. Nusikaltimų kontrolė, nusikalstamumo mitai. Nusikalstamumo pavyzdžiai tyrimuose, žiniasklaidoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-05-17
 • Nusikaltusio vaiko ar jaunuolio grąžinimo į socialų gyvenimą visuomenėje koncepcija

  Dabartinė situacija. Dabartinė padėtis. Teisinė dokumentų analizė. Tyrimų rezultatai. Nusikaltusio vaiko ar jaunuolio grąžinimo į socialų gyvenimą visuomenėje veiklos kryptys. Reorganizacijos modelis: nepilnamečių teisės pažeidėjų grąžinimas į normalų (socialiai priimtiną) gyvenimą. Savivaldybių lygmuo. Socialinių tarnybų ir pedagoginių-psichologinių tarnybų darbas. Pedagoginės-psichologinės tarnybos. Socialinės tarnybos ir socialinių partnerių tinklas. Kompleksinė elgesio keitimo programa, bendradarbiaujant su tėvais. Darbas su vaiku mokykloje. Galimos alternatyvios veiklos formos. Jauni žmonės kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose". Alternatyvios mokyklos. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Minimalios priežiūros ugdymo įstaigų tinklo plėtimas. Specialieji vaikų globos namai. Apskričių lygmuo: vidutinės (sustiprintos). priežiūros nepilnamečių įstaigos. Šalies lygmuo: specializuotos institucijos.
  Sociologija, referatas(36 puslapiai)
  2006-05-25
 • NVO veikla Lietuvoje

  Įvadas. Asociacijų įstatymas. Labdaros ir paramos fondų įstatymas. Viešųjų įstaigų įstatymas. Savanoriškų darbų atlikimo sąlygos. Tyrimų analizė. Caritas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Ogiustas Kontas

  Įvadas. Ogiustas Kontas - sociologijos tėvas. O. Konto gyvenimo kelias. O. Konto mokslinės minties etapai. Pirmas etapas. Antras etapas. Knygos "Pozityvinės filosofijos kursas" sociologijos turinys. Trečias etapas. O. Konto sociologija kaip mokslas apie visuomenę.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2005-11-23
 • Organizacija ir jos struktūra

  Įvadas. Organizacija ir jos struktūra. Grupės samprata. Organizacija. Organizacijos struktūra. Formali organizacija. Neformali organizacija. Grupinių organizacijų struktūra. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-05
Puslapyje rodyti po