Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Požiūrio į mirties bausmę vertinimas

  Įvadas. Mirties bausmės samprata. Požiūrių "už" ir "prieš" mirties bausmę vertinimas visuomenėje. Argumentai už mirties bausmę. Argumentai prieš mirties bausmę. Pasaulio valstybių požiūris į mirties bausmę. Valstybių klasifikacija pagal požiūrį į mirties bausmę. Tyrimas "požiūrio į mirties bausmę vertinimas". Tyrimo organizavimas, imtis ir instrumentarijaus parengimą. Tyrimo "požiūrio į mirties bausmę vertinimas" interpretacija. Išvados. Priedai (2).
  Sociologija, referatas(25 puslapiai)
  2008-12-03
 • Prekyba moterimis

  Įvadas. Prostitucijos, kaip socialinio reiškinio, problematika. Sekso industrijos apibrėžimas. Prostitucijos plitimo priežastys ir pasekmės. Prekyba moterimis. Tarptautinė problema. Moterys išvežamos apgaulės būdu. Moterys išvežamos savo noru. Situacija Lietuvoje ir prevencija. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-03
 • Prekyba žmonėmis (2)

  Prekyba žmonėmis. Prostitucijos Lietuvoje priežastys. Prostitucijos prevencija Lietuvoje ir jos organizavimas. Vaikų bei nepilnamečių prekyba, prevencija ir ugdymas mokyklose.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-18
 • Prekybos žmonėmis fenomenas

  Įvadas. Prekybos žmonėmis samprata. Prekybos žmonėmis samprata tarptautiniuose dokumentuose ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose. Prekybos žmonėmis samprata Lietuvoje. Prekeivių žmonėmis ir jų veiklos metodų apibūdinimas. Aukos charakteristika. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2010-04-08
 • Priklausomybės Lietuvoje

  Sergamumo situacija. Narkotikų rūšys ir priklausomybės. Paslaugų teikimas asmenims turintiems priklausomybes pagal teritorinį pasiskirstymą. Vartojimo būdai. Narkomanų amžius. Mirtingumas. Priklausomybės ligomis sergančiųjų sveikatos priežiūra. Ambulatorinė pagalba. Stacionarinė pagalba. Etatų skaičius. Kita pagalba.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-22
 • Priklausomybės ligos, jų paplitimas bei prevencijos programos Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas - aptarti pagrindinę informaciją apie šias ligas: jų priežastis, padarinius sveikatai, paplitimą bei prevenciją. Priklausomybės ligos. Alkoholizmas. Narkomanija. Rūkymas. Priklausomybė nuo interneto visuomenė ir priklausomybę sukeliančios medžiagos. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje. Alkoholis. Rūkymas. Raminamieji, migdomieji vaistai. Narkotikai. Prevencija. Metų priklausomybės ligų gydymo programa. Išvados. PowerPoint pristatymas (14 skaidrių).
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-01-29
 • Profesijų prestižas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Profesijų klasifikacija. Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorius. Profesijų prestižo tyrimai Vakarų valstybėse ir Lietuvoje. Tvirkinančių profesijų bumas. Tas saldus žodis "vadyba". Visuomenės veidmainiškumas. Žmogus savo vietoje. Specialybės, kurias norėtų studijuoti abiturientai (2001 – 2002 metų statistiniai duomenys). Specialybės, į kurias priimta daugiausiai abiturientų (statistiniai duomenys 2001m.). Profesijų svarba (remiantis 2002m. atliktu tyrimu). Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(25 puslapiai)
  2005-06-05
 • Prostitucija ir jos socialinės priežastys

  Prostitucijos socialiniai, ekonominiai, psichologiniai aspektai. Istorija ir tendencijos. Prostitucija: šiuolaikinis požiūris ir analizė. Policijos požiūris į prostitutes. Prostitucija ir socialinis darbas. Prostitucijos problemos Lietuvoje: istorija ir dabartis. Prostitucija, kaip socialinis reiškinys šių laikų Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-19
 • Proto nutekėjimo į Europos Sąjungą (ES) ir kitas šalis vertinimas ir prognozė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti proto nutekėjimo į Europos Sąjungą (ES) ir kitas šalis vertinimą ir prognozę. Globalizacijos poveikis "protų nutekėjimui". Emigracijos samprata. "Protų nutekėjimo" samprata. "Protų nutekėjimas" ir Europos Sąjunga. Teigiamos ir neigiamos "protų nutekėjimo" pasekmės. Protų nutekėjimo priežastys. Protų sugrąžinimo programa: svarbiausi siekiai ir uždaviniai. Tiriamoji dalis. Demografiniai duomenys. Protų nutekėjimo suvokimas. Asmeninė patirtis. Išvados.
  Sociologija, referatas(20 puslapių)
  2009-04-27
 • Psichokultūriniai atsakai į modernizaciją

  Kultūros modernizacija. Modernizacijos tendencijos. Psichokultūrinių atsakų tipai. Biurokratija. Sociokutūrinė diferenciacija. Valdymo centralizavimas. Perteklius. Greita technikos plėtotė. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-07-27
 • R.K. Mertonas "Mokslo sociologija: teoretiniai ir empyriniai tyrimai"

  Roberto Kingo Mertono knygos "The sociology of science: theoretical and empirical investigations" pristatymas. Įvadas. Mokslo etosas. Mato efektas. Prioritetai moksle. Mokslą įtakojantys veiksniai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Racionalaus pasirinkimo teorija

  Įvadas. Racionalaus pasirinkimo teorijos panaudojimas biurokratiniame modelyje. Socialinės tvarkos problema šiuolaikinėje racionalaus pasirinkimo teorijos prieigoje ir Makso Vėberio supančioje sociologijoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-03
 • Reduktyvizmas ir antireduktyvizmas

  Įvadas. Reduktyvizmas kaip "socialinė fizika" versus antireduktyvizmas. Reduktyvizmo samprata. Reduktyvizmas kaip gamtos mokslų metodas. Antireduktyvizmo samprata. Socialinių mokslų metodai versus gamtos mokslų metodai socialiniuose moksluose. Argumentai už gamtos mokslų metodų taikymą socialiniuose moksluose. Argumentai prieš gamtos mokslų metodu taikymą socialiniuose moksluose. Apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-03-05
 • Religija ir jos elementai

  Religija ir jos elementai. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijų tipai. Religinių organizacijų formos. Religijos kaitos tendencijos. Religija kaip sociologų tyrinėjimo objektas.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-11
 • Religija kaip socialinė institucija

  Įžanga. Socialiniai institutai. Socialinio instituto samprata. Socialinių institutų skirstymas. Religija – socialinis institutas. Pagrindiniai religijos elementai. Religijos paskirtis. Religinės organizacijos. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Religijos samprata sociologijoje

  Įvadas. Religijos samprata. Religija, kaip socialinis institutas. Sociologinis religijos apibūdinimas. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijos tipai. Religinės organizacijos. Religinis tapatumas. Religijos kaitos tendencijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2009-09-07
 • Religijos sociologija

  Įvadas. Religijos funkcijos modernioje visuomenėje. Žinojimo sociologija, fenomenologinis. Požiūris ir šventybės samprata. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-03
 • Religijos sociologija (2)

  Įvadas. Tikslas: apžvelgti religijų įvairovę bei palyginti lietuvių statistinį priklausymą religinėms bendruomenėms šiuo metu, išsiaiškinti pagrindines religijų sąvokas, jos atsiradimo tarpsnius ir formas, religinių bendruomenių pagrindinius bruožus. Religijų atsiradimas. Pranašas sociologiniu požiūriu. Religija priešistoriniais laikais. Senovės civilizacijų religijos. Indoeuropiečių religijos. Rytų religijos. Monoteistinės religijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2008-11-10
 • Religinių idėjų įtaka žmonių gyvenimo būdui pagal Weberio "Religijos sociologija"

  Įvadas. Dėstymas. Religijų atsiradimas. Burtininkai ir dvasininkai. Dievo sąvoka. Religinė etika. Tabu. "Pranašas". Bendruomenė. Sakralinis žinojimas. Pamokslas. Sielovada. Luomai, klasės ir religija. Teodicėjos problema. Išganymas, jo keliai ir įtaka gyvenimo būdui. Religinė etika, kultūrinės religijos ir "pasaulis". Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Rengimo šeimos gyvenimui reikšmė

  Įvadas. Darbo su tėvais metodika. Tėvų tarpusavio santykių vaidmuo vaiko asmenybei ir būsimai šeimai. Reikšmingos tėvams asmenybės savybės, bendraujant tarpusavyje. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Vyriškumo ugdymas šeimoje. Moteriškumo ugdymas šeimoje. Subrendimas santuokai ir partnerio pasirinkimas. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2007-01-05
Puslapyje rodyti po