Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinis kapitalas

  Įvadas. Bendradarbiavimas. Normos. Pasitikėjimas. Tinklai. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Socialinis reiškinys - savižudybė

  Įvadas. Tikslas - atskleisti savižudybių tipus, priežastis, tendencijas, įtakojančius socialinius veiksnius, savižudybes istoriniu, kultūriniu ir religiniu aspektais. Sociologijos teorijos. Mikrosociologinės teorijos. Makrosociologinės teorijos. Emilio Diurkheimo savižudybės studija. Savižudybių istorija Lietuvoje. Savižudybės religiniu požiūriu. Savižudybės istoriniu požiūriu. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-09-28
 • Socialinis suvokimas

  Įvadas. Kas yra socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Suvokimo schemos, stereotipai ir atribucijos. Įvaizdis ir jo kūrimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Socialinis suvokimas (2)

  Socialinė raida. Aplinkos poveikis. Nuostatos. Komformiškumas ir paklusnumas. Grupės įtaka. Kultūrų įvairovė. Lyčių skirtumai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-17
 • Socialinių konfliktų valdymas

  Įvadas. Teoriniai socialinių konfliktų kilimo ir jų valdymo aspektai. Pagrindiniai socialiniai konfliktai Lietuvoje ir jų valdymo praktika. Turtinės diferenciacijos sukeliamo socialinio konflikto valdymas Lietuvoje. Kaimo ir miesto gyventojų konflikto valdymas. Darbo ir kapitalo konflikto valdymas. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(30 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinių santykių ypatumai darbovietėje

  Įvadas. Darbas kaip vertybė remiantis M. Weberiu. Socialinių santykių ypatumai darbo sferoje remiantis G. Simmelio individualia ir visuomenės kultūra. Socialiniai procesai, kurie vyksta darbe. H. Cooley savimonės teorija. Konfliktas, pinigai darbo sferoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-29
 • Socializacija (3)

  Socializacijos samprata. Socialinių gyvenimo šaltinių perėmimas. Socialiniai vaidmenys. Socializacijos modeliai.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-26
 • Socializacija (4)

  Įvadas. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose. Socializaciją įtakojantys faktoriai. Socializacija ugdymo procese. Socializacijos agentai ir institutai. Šeima socializacijos procese. Mokykla kaip socializacijos veiksnys. Bendraamžių grupės. Išvados. Priedas.
  Sociologija, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-21
 • Socializacija (6)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Šeima ir jos funkcijos. Ugdymo ir socializacijos ryšys. Tėvo ir motinos vaidmuo. Šeima – svarbiausia vaiko socializacijos institucija. Negatyvus šeimos elgesys, turintis įtakos vaikui. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-12
 • Socializacija vaikystėje

  Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Svarbiausi gyvenimo etapai ir jų ypatumai. Socializacija. Socializacija vaikystėje ir šeima. Tėvai ir vaikų auklėjimas. Socializacijos dinamika. Socialinis mokymasis. Pažinimas vaikystėje. Socializacija paauglystėje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-28
 • Socializacija vaikystėje (2)

  Įvadas. Socializacija vaikystėje. Motina ir kūdikis. Žaidimas ir jo raida. Mama ar televizija. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Socializacija vaikystėje (3)

  Įvadas. Vaikystės amžius. Visuomenės įtaka vaiko socializacijai. Bendruomenės įtaka vaiko socializacijai. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-14
 • Socializacijos mezoveiksniai

  Įvadas. Socializacijos mezoveiksniai. Tautinis požymis. Etnografinis regionų paskirstymas. Gyvenamoji vieta. Grupės. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Socializacijos mikrofaktoriai ir jų įtaka žmogaus socializacijai

  Įvadas. Žmogaus socializaciją įtakojantys faktoriai. Šeima - svarbiausias socializacijos faktorius. bendraamžių grupės. Mikrosociumas. Ugdymo institucijos. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Socializacijos samprata

  Įvadas. Socializacijos apibrėžimas. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Socializacijos tipai. Veidrodinis aš vaizdas. Pirmoji pakopa. Antroji pakopa. Trečioji pakopa. Socializacijos veiksniai. Šeima. Mokykla. Bendraamžiai. Žiniasklaida. Darbovietė. Socializacija ir visuomeninis kontekstas. Išvados ir apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2009-06-03
 • Socioekonominių veiksnių įtaka demografiniams procesams

  Įvadas. Socioekonominių veiksnių įtaka gimstamumui. Bendra gimstamumo situacija. Moterų išsimokslinimas. Gyvenimo sąlygos. Gimstamumo skatinimas. Socioekonominių veiksnių įtaka mirtingumui. Bendra mirtingumo situacija. Išsilavinimas. Santuokinė padėtis. Sveikatos faktorius. Pagrindinės mirties priežastys. "Socialinės" ligos. Kūdikių ir vaikų mirtingumas. Nusikaltimai asmens gyvybei. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Sociokultūrinis bendravimas

  Įvadas. Sociokultūrinis bendravimas ir jo ypatumai. Tarpkultūrinės komunikacijos modelis. Sociokultūrinis efektyvumas. Kultūros supratimas. Kultūros istorija. Kultūros individualumas. Materialinė kultūra. Rolių stereotipai. Kultūros pasaulėžiūra. Religija. Išsilavinimas. Sprendimų priėmimo papročiai. Bendravimas. Kaip mokomasi bendrauti? Sociokultūrinio bendravimo įgūdžių ugdymas. Pirmasis būdas. Antrasis būdas. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-27
 • Sociologija – mokslas apie visuomenę

  Sociologijos pagrindai. Sociologinio pažinimo ypatumas. Sociologija kaip sąmoningumo forma. Sociologinės vaizduotės trimatiškumas. Sociologijos pradininkai. Sociologija ir kiti socialiniai mokslai. Sociologija ir visuomenės poreikiai. Sociologinis tyrimas. Sociologinių tyrimų rūšys. Tyrimo etapai. Tyrimo metodai. Tyrimo etika.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-01
 • Sociologija (31)

  Apibūdinkite organizacijas aiškinančias kontingencijos teorija. Kas yra socialine politika, valdžia, legitimumas, politinė sistema? Politinės sistemos tipai. Išsamiai aprašykite, kuo domisi ir ką analizuoja ekonomikos sociologija. Kas yra ekonominė veikla ir ekonominės institucijos? Kokie yra ekonomikos tipai? Aptarkite valstybės vaidmenį ekonomikoje. Aptarkite darbo sampratą sociologijoje. Išsamiai apibūdinkite marksitų, neomarksistų, funkcionalistų, vėberistų ir neovėberistų socialinę stratifikaciją aiškinančias teorijas. Kaip, Jūsų manymu, yra susiję socialinė klasė bei jos vartojimo modeliai ir gyvenimo būdas?
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Sociologija (33)

  Socialinės stratifikacijos samprata. Stratifikacijos sociologija. Visuomenės struktūra.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-28
Puslapyje rodyti po