Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bourdieu literatūros supratimas

  Įvadas. Literatūros lauko teorija. Literatūros lauko bei teksto specifikacija. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-11-12
 • Buvusių kalinių integracijos į visuomenę problema

  Įvadas. Integracijos problemų ištakos. Buvusių kalinių socialinės integracijos problemos. Apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-18
 • Charizma ir pašaukimas

  Visuomenės ir technikos raida. Charizma ir pašaukimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-13
 • Children prostitution

  Kas tai yra vaikų prostitucija. Kodėl vaikai įklimpsta į prostituciją. Vaikų seksualinis išnaudojimas. Bendravimo šeimoje bei išsimokslinimo svarba, norint išgelbėti vaikus nuo prostitucijos. What is the Prostitution of Children? Dangers to Children. What Are Some of the Causes of this Crime? Long-Term Psychological Effects to Children. What Are the Trends in Prostitution in the United States? Preventing Prostitution of Children. The Importance of Family Communication. The Importance of Community Awareness and Involvement. The Importance of Education. Some facts about children sexual exploitation.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-04
 • Culture Shock

  Culture Shock, what is it? Symptoms of Culture Shock. Phases of Culture Shock. How to Fight Culture Shock.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-29
 • Čigonų padėtis Lietuvoje socialinė charakteristika

  Žvilgsnis į seniausiąją Lietuvos čigonų istoriją. Kilmė ir pirmoji migracija į Lietuvą. Čigonai Lietuvoje. Čigonų ir čigonams skirtos organizacijos ir jų veikla. Čigonai apie save ir gyvenimą. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2005-10-13
 • Čigonų sociokultūriniai bruožai

  Įvadas. Čigonų migracija. Čigonų gyvenimo būdas ir papročiai. Religija ir šventės. Muzika. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-26
 • Darbas ir migracija. Jaunimo problemos

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti pagrindines jaunimo darbo ir migracijos Lietuvoje problemas. Darbo reikšmė jaunimo socialiniame-ekonominiame gyvenime. Psichologinis nedarbo poveikis jaunimo pažiūrai į darbą. Jaunimo migracija, jos priežastys ir pasekmės. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2008-04-11
 • Darbas kaip socializacijos veiksnys

  Įvadas. Darbo samprata. Darbo sociologija. Darbas- sociologinio tyrimo dalykas. Darbiniai santykiai. Elgesio forma. Darbo sferoje svarbiausi socialiniai procesai. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-10
 • Darbo jėgos pasiūla ir paklausa Šiaulių mieste 1999-2002 metais

  Darbo jėgos tyrimų tikslas. Pagrindinės sąvokos. Trumpa socialinės – ekonominės situacijos teritorijoje apžvalga. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo jėgos paklausos dinamika. Darbo jėgos pasiūla. Ieškančių darbo įtraukimas į darbo rinkos aktyvios politikos programas. Nedarbo lygis. 2003 metų darbo rinkos prognozė. Išvados.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-25
 • Darbuotojų testavimas ir anketavimas

  Įvadas. Testavimas ir anketavimas. Pagrindinės sąvokos. Knygų apžvalga. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-05
 • Debatai kaip naujų idėjų generavimo būdas

  Įvadas. Debatų istorija ir tradicijos. Pasaulyje. Lietuvoje. Kitose valstybėse. Sąvoka "debatai" idėjų generavimo procese. Idėjų generavimo būdo- debatų reikšmė. Demokratinėje visuomenėje. Verslo sektoriuje. Debatų rūšys-stiliai. Jų sąsaja su idėjų generavimu. Strategijos debatai. Linkolno- Daglo debatai. Parlamentiniai debatai. Karlo Poperio debatai. Vertybių debatai. Improvizuoti debatai. Medžiagos debatams rinkimas. Debatų kaip idėjų generavimo būdo ugdomos savybės. "Minčių lietaus" taisyklės. Kas yra "Minčių lietus"? Taisyklės. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-05-19
 • Demografija

  Formalios amžiaus normos. Neformalios amžiaus normos. Senėjimo teorijos. Nusikratymo teorija. Aktyvumo teorija. Subkultūros teorija. Išteklių teorija. Psichologinis senėjimo smūgis. Priklausomybė ir vaidmens netektis. Fizinio senėjimo pasekmės. Ekonominiai faktoriai. Gyvenamos vietos. Senų žmonių bendruomenės.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2005-06-17
 • Demografija (3)

  Įžanga. Demografija. Gyventojų skaičius ir jo kitimo tendencijos. Gyventojų dinamika. Sveikata ir ligos. Amžius ir senėjimas. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-04
 • Demografinė aplinka ir jos poveikis visuomenei bei įmonių veiklai

  Demografinė aplinka ir jos poveikis visuomenei bei įmonių veiklai. Įvadas. Demografinės aplinkos nagrinėjimas teoriniu požiūriu. V. Pranulio, F. Kotler ir T.S. Bronnikovos požiūriai demografinės aplinkos aspektu. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-02-24
 • Demografinė politika. Valstybės šeimos politika. Valstybės gyventojų užimtumo politika

  Įvadas. Demografinė politika. Natūralus gyventojų judėjimas. Senėjimas. Kitų demografinių rodiklių kaita. Priežastys. Valstybės šeimos politika. Šeimos politikos formavimosi socialinės, ekonominės prielaidos. Lietuvos šeimos politikos formavimo konceptualūs pagrindai. Tikslai. Valstybės gyventojų užimtumo politika. Lietuvos vykdoma užimtumo politika. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos, problemos. Pagrindiniai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės. Gyventojų skaičiaus prognozavimas. Gyventojų skaičiaus prognozės Lietuvos statistikų akimis. Prieštaringos demografų prognozės. Ilgalaikė JT gyventojų skaičiaus prognozės. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Demografinė situacija Lietuvoje

  Įvadas. Demografija. Demografinė situacija Lietuvoje. Gimstamumo tendencijos. Mirtingumas. Natūralus prieaugis. Gyventojų skaičiaus dinamika. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Migracijos tendencijų įvertinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-15
 • Demografinės aplinkos pokyčių tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – Susipažinti su demografinės aplinkos pokyčiais pasaulyje ir Lietuvoje. Demografinės aplinkos pokyčių tendencijos pasaulyje. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Demografinės aplinkos pokyčiai Lietuvoje. Demografinės charakteristikos Lietuvoje. Lietuvos demografinė statistika. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-06-11
 • Demografinės politikos priemonės, jų įtaka gyventojų skaičiui skirtingose pasaulio valstybėse

  Įvadas. Demografinės politikos priemonės. Gimstamumo ir natūraliojo gyventojų prieaugio skatinimas. Gimstamumo ir natūraliojo prieaugio ribojimas. Padėtis Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-25
 • Demografiniai iššūkiai ir politikos atsakas

  Įvadas. Diskusijų gyventojų ir raidos klausimais raida. Pasaulio ir Europos pokyčių panorama. Gyventojų ir visuomenės raidos iššūkiai. Tarptautinės konferencijos gyventojų ir raidos klausimais veiksmų programos įgyvendinimas: pasiekimai ir iššūkiai. Gimstamumas ir motinystė žemo gimstamumo šalyse: padėties gerinimas. Sergamumas, mirtingumas ir reprodukcinė sveikata: sunkumai perėjimo (besivystančiose) šalyse. Tarptautinė migracija: valdymo ir integracijos propagavimas. Tarptautinio bendradarbiavimo propagavimas ir plėtra.
  Sociologija, referatas(29 puslapiai)
  2007-01-03
Puslapyje rodyti po