Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tyrimų metodai

  Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Eksperimentas. Preliminariniai tyrimai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Kvazieksperimentiniai tyrimai. Eksperimentinio tyrimo etapai. Laboratorinis eksperimentas. Natūralus eksperimentas. Apklausa. Klausimai. Anketa. Interviu. Testavimas. Testų tipai. Išvados.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2005-11-23
 • Tradicinė santuoka ir kohabitacija

  Ikisantuokinis laikotarpis. Susitikinėjimas. Santuoka ir santuokos formos. Pokyčiai, įvykus santuokai. Kuo skiriasi santuoka ir šeima? Šeimos deinstitucionalizacija: raida, priežastys. ir iššūkiai šeimos politikai. Šeimos deinstitucionalizacijos raida. Šeimos deinstitucionalizacijos priežastys. Globalios šeimos transformaciją įtakojančios priežastys. Skyrybos ir nepilna šeima. Gyvenimas kartu nesusituokus. Šeimos deinsititucionalizacija ir iššūkiai šeimos politikai. Pančiai ar saitai? Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Skyrybų mitai.
  Sociologija, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-12
 • Ugdymas ir socializacija

  Įvadas. Naudojamo prieš vaikus smurto priežastys. Kokios smurto pasekmės? Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-09
 • Ugdymas ir socializacija: depresija

  Įvadas. Depresija. Probleminis medis. Depresijos gydymo metodai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Ugdymo veiksnių įtaka vaiko socializacijos procese (2)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeimos pagrindinės funkcijos. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Vaikas ir šeima. Atvejo analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2008-05-12
 • Užimtumas atskirose ekonominėse veiklose ir ūkio sektoriuose

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti kaimo gyventojų užimtumą atskirose ekonominėse veiklose ir ūkio sektoriuose. Užimtumo samprata ir jo problemos. Gyventojų užimtumo politika. Kaimo gyventojų užimtumo kitimas atskirose ekonominėse veiklose. Šateikių kaimo gyventojų užimtumo pagal ekonominės veiklos rūšis empyrinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų rezultai ir interpretavimas. Išvados. Priedai (tyrimo anketa).
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2009-10-22
 • Užimtumas atskirose ekonominėse veiklose ir ūkio sektoriuose (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Atlikti šalies užimtumo atskiruose ekonominėse srityse ir ūkio sektoriuose duomenų analizę. Teoriniai tyrimo pagrindai. Užimtumo apibrėžimai bei gyventojų klasifikacija. Užimtumą sąlygojantys veiksniai. užimtumo statistinė analizė. Gyventojų užimtumas mieste ir kaime. Gyventojų užimtumas valstybės ir privačiame sektoriuje. Užimtųjų skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinis dydis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2010-04-21
 • Vaikai — mūsų gyvenimo veidrodis

  Įvadas. Esė objektas - šeimos santykiai besikeičiančioje visuomenėje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Šių laikų šeimos vaidmens socializacijos procese kitimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2009-12-21
 • Vaiko gerovės samprata mokslinėje ir teisinėje literatūroje (3)

  Operacinės apibrėžtys. Vaiko gerovė mokslinėje literatūroje. Vaiko gerovė teisinėje literatūroje. Vaiko gerovės politika Lietuvoje. Keturi pagrindiniai konvencijos principai. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-06-01
 • Vaiko išnaudojimo samprata įvairiais amžiaus tarpsniais

  Kas yra vaikų išnaudojimas? Kokie veiksniai priskiriami seksualinei skriaudai? Kodėl vaikai dažnai nepasakoja apie patirtą prievartą? Kaip paaiškinti įvairaus amžiaus grupėms, vaikų išnaudojimo sampratą? Priedai.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-01
 • Vaiko socializacija

  Socializacija. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo vaiko socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaiko socializacijoje. Vaiko socializacija, dabartinis pasaulis ir suaugusieji. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Mažų vaikų socializacijos tendencijos. Vaikų sampratos apie suaugusiųjų veiklą ypatybės. Išvada.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-12-16
 • Vaikų emocinė prievarta

  Emocinio smurto prieš vaikus pasekmės. Vaikų emocinė prievarta. Prevencijos sistema Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Vaikų globos namuose augantys vaikai

  Įvadas. Tyrimo metodika. Dokumentų rezultatų analizė. Tyrimo išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2012-01-02
 • Vaikų ir jaunimo nusikalstamumas

  Įvadas. Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo struktūra ir registruoto nusikalstamumo rodikliai. Vaikai ir jaunimas, kaltinami padarę nusikaltimus. Nusikaltimai susiję su narkotinėmis medžiagomis. Prievarta ir smurtas. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reforma Lietuvoje. Politiniai aplinkos veiksniai. Ekonominiai aplinkos veiksniai. Socialiniai aplinkos veiksniai. Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo priežastys ir prevencija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2005-12-18
 • Vaikų socializacija

  Įvadas. Socializacijos vaidmuo vaiko ir visuomenės gyvenime. Veiksniai, kurie įtakoja vaiko socializacijos procesą. Šeimos įtaka vaiko socializacijos procesui. Švietimo įstaigų įtaka vaiko socializacijos procesui. Bendraamžių įtaka. Žiniasklaida. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Valstybės genezės ir raidos aiškinimai politikos sociologijoje

  Įžanga. Sąvoka: moderni tautinė valstybė. Valstybės genezė. Istorinė valstybės raida. Feodalinė valstybė. Absoliutinė monarchija. Buržuazinė demokratija: moderniosios tautinės valstybės pradžia. Gerovės valstybė. Kritiniai požiūriai į moderniąją valstybę. E.Durkeheimo sociologinis požiūris. Marksistinis požiūris. M.Weberio biurokratinis aiškinimas. Plėtros studijos. Moderniosios valstybės pabaiga? 15 Komunistinis eksperimentas. Eurointegracinis eksperimentas. Globalistinis valstybės pabaigos aiškinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2007-12-16
 • Vartotojiškumas globalioje visuomenėje

  Remiantis keliais klasikiniais autoriais aptarti du postmoderniosios visuomenės bruožai: globalizacija ir vartotojiškumas. Įvadas. Globalizacijos apraiškos. Komunikacijos raidos amžius. Globalioji žiniasklaida.Globalioji ekonomika. Globalizacijos padariniai. Vartotojiškos visuomenės apraiškos. Vartotojiškumo charakteristika. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2008-05-15
 • Vedybinis gyvenimas

  Įvadas. Pasirengimas tuoktis. Tarpasmeninis patrauklumas. Pirmieji bendro gyvenimo metai. Tėvystė. Darbo įtaka jaunųjų vedybiniame gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-17
 • Vertybės

  Kas yra vertybės? Vertybių pasaulis. Realiosios ir idealiosios dorovinės vertybės. Vertybių klasės ir jų hierarchija. Istorinė vertybių dimensija. Besąlyginės ir sąlyginės vertybės. Išvados. Vertybių sąrašas Lietuvos visuomenei ir man.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Vertybių funkcionavimas socialiniame gyvenime ir švietime

  Įvadas. Kultūros vertybių rūšys. Vertybinės orientacijos. Švietimo vertybės ir lobiai. Normos. Svarbiausios lietuvių vertybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-17
Puslapyje rodyti po