Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacijos rinkimo metodai atliekant tyrimus (4)

  Pirminė sociologinė analizė. Instrumentarijus. Metodas ir jo nuostatos. Dokumentų analizė. Antrinė analizė. Stebėjimas. Apklausa. Eksperimentas. Duomenų statistinė analizė.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2006-11-03
 • Informacinė visuomenė (5)

  Įvadas. Informacinė visuomenės sąvoka. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinė visuomenė: švietimas ir kalba. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2005-12-09
 • Informacinės visuomenės kultūrinė samprata

  Įvadas. Klausimas-kokia kultūra vyrauja IV? IV ir kultūra: kas ką įtakoja? IV, kaip įtinklintos visuomenės kultūra. Įdomus ekskursas-karo kultūra. Dr.M.P.Šaulausko straipsnyje "Homo informaticus apžavas:du du prietarai, trys svajos" pateikiama kultūrinė informacinės visuomenės samprata. Įdomiausios mintys iš knygų. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-01
 • Interviu ir jo tipai

  Interviu tipai. Klasifikavimas pagal interviu vedimo būdą ir formą. Standartizuotas (struktūrizuotas, formalizuotas) interviu. Nestruktūrizuotas (laisvas) interviu. Pusiau standartizuotas interviu. Klasifikavimas pagal tikslią paskirtį. Klasifikavimas pagal apklaustųjų subjektų tipą. Klasifikavimas pagal procedūrą.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-10
 • Interviu tyrimo metodas

  Interviu. Tiriamojo interviu bruožai. Interviu panaudojimo problemos.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-07
 • Interviu. Metodo privalumai ir trūkumai

  Interviu. Interviuotojo darbas. Praktiniai interviavimo aspektai. Inteviu respondentai. Interviu valdymas. Klaidos interviu metu. Interviu rūšys ir funkcijos. Interviu metodo pranašumai. Interviu metodo trūkumai. Ekspertinė apklausa. Ekspertinės apklausos formos. Galimos ekspertinio interviu klaidos. Sociometrinė apklausa. Sociometrinės apklausos etapai. Struktūruoti interviu. Nestruktūruoti interviu.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-24
 • Išankstinė tyrimo objekto sisteminė analizė

  Respondento darbinė veikla kaip socialinių pokyčių šaltinis. Socialinio mobilumo faktoriai. Papildomi faktoriai - mediko - demografinės charakteristikos. Gyventojų senėjimas - demografinio perėjimo išdava. Dėl ko jaudinasi senstančios visuomenės? Lietuvos gyventojų retrospektyva. Lietuvos gyventojų senatvės lygis kitų šalių patyrimo kontekste.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2005-09-30
 • Jacko Balkino evoliucionistinis požiūris į ideologijas

  Įvadas. Pirmojoje darbo dalyje aptarta R. Dawkinso memo samprata ir J. Balkino kultūrinių programų idėja. Antroji darbo dalis skirta šios teorijos pateikimui ir analizei. R. Dawkinso memo samprata ir J. Balkino kultūrinių programų samprata. J. Balkino ideologijos teorija. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-05
 • Jaunimo nedarbas Lietuvoje

  Įvadas. Jaunimo problemos susijusios su nedarbu. Jaunimo nuomonė dėl darbo paieškos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Išvados. Anketa.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-27
 • Jaunimo požiūris į vedybas

  Įvadas. Santuoka. Vestuvės. Vedybinio prisiderinimo klausimai/problemos. Anketa. Duomenų analizė. Socialinė – demografinė charakteristika. Išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2006-11-25
 • Jaunimo socialinės integracijos optimizavimas

  Įvadas. Socialinės integracijos prielaidų raiška švietimo sistemoje. Jaunimo socialinės integracijos optimizavimo strategijos. Nauji iššūkiai nuolatinio ugdymo sistemos kaitai. Išvados. Summary.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Jaunimo sociologiniai tyrinėjimai

  Įvadas. Socializacija ir jaunosios kartos ugdymas. Socialinis, edukologinis tyrimas ir jo metodai. Socialinio, edukologinio tyrinėjimo metodai. Vaikų nusikalstamumo reiškinys Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-25
 • Jaunimo subkultūros Lietuvoje

  Įvadas. Neformalios jaunimo organizacijos. Pagrindinės jaunimo subkultūros ir jų bruožai Lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-16
 • Jaunimo svaiginimasis

  Įžanga. Narkomanijos raida. Svaigalų išplitimas. Narkotikų kelias į Lietuvą. Svaiginimosi mastai Lietuvoje. Svaiginimosi priežastys. Šeima ir mokykla. Televizija. Svaigalų poveikis smegenims. Klaidingas požiūris į priklausomybę. Tyrimas. Išvados. Priedai (5).
  Sociologija, referatas(22 puslapiai)
  2008-11-13
 • Jaunimo vertybinės orientacijos

  Įvadas. Jaunimo orientacinės vertybės. Vertybė. Jaunimas. Vertybinė orientacija. Kas formuoja vertybes? Šeima. Kaip atsiranda vertybės? Vertybės. Vertybių piramidė. Jaunimo vertybės. Vertybių skirtumai tarp kartų. Sociologijos tyrimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-01
 • Kaimo bendruomenės ir kultūros centro veiklos koordinavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti ir apibendrinti kaimo bendruomenių ir kultūros centro veiklos koordinavimą. Kaimo bendruomenės samprata. Pagrindiniai aspektai. Bendruomenės aktyvinimas. Bendruomenės veikla. Kaimo kultūros centras. Kultūros, kultūros centro ir koordinavimo sampratos. Kaimo kultūros centro veikla. Kultūros centrų reikšmė kaimo bendruomenei bei jos narių kultūrinei veiklai remiantis empirinio tyrimo duomenimis. Empirinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2009-06-08
 • Kaimo ir miesto žmonių informacinis raštingumas ir skaitmeninė atskirtis

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikus literatūros analizę, ištirti skaitmeninę atskirtį tarp kaimo ir miesto žmonių. Informacinis raštingumas. Informacinio raštingumo samprata. Informacinis raštingumas žiniasklaidoje. Informacinis raštingumas reklamoje. Informacinis raštingumas pramogų versle. Informacinis raštingumas internete. Skaitmeninė atskirtis. Kaimo ir miesto skaitmeninės atskirties tyrimas. Atlikto tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2010-09-24
 • Kaimo kultūros ypatumai. Kaimo žmonių kultūrinių vertybių kaita

  Įvadas. Kaimo kultūros ypatumai. Etninės kultūros gyvoji tradicija. Socialinė kaimo aplinka. Kultūrinė kaimo aplinka. Religinė kaimo aplinka. Kaimo žmonių kultūrinių vertybių kaitos analizė remiantis anketos duomenimis. Kaimo gyventojų kultūrinės vertybės. Skirtingų kaimo gyventojų kartų kultūrinių vertybių skirtumai. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2009-12-30
 • Kaip gali egzistuoti modernus sociologijos mokslas?

  Įvadas. Dėstymas. Sociologijos istorija ir raida. Sociologijos objektas. Moderniosios sociologijos mokslo atsiradimo praktinės ir teorinės prielaidos. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-22
 • Kaip galimas modernus sociologijos mokslas?

  Įvadas. Sociologija ir sociologas. Sociologijos objektas. Sociologijos raida. Moderniosios sociologijos teorinės ir praktinės prielaidos. Modernioji sociologija. Išvada.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-06
Puslapyje rodyti po