Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalėjimas: samprata ir vaidmuo

  Įvadas. Nusikaltimo samprata. Nusikaltėlio nubaudimas: nuo fizinių bausmių iki kalėjimo. Kalėjimo vaizdas. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių analizė. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-18
 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų samprata ir santykis

  Įžanga. Mokslas ir mokslinis tyrimas. Mokslinio tyrimo metodo samprata. Kiekybinių ir kokybinių metodų (tyrimų) samprata ir ypatybės. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų santykis. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Kinijos ir Indijos socialinės problemos

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti Kinijos ir Indijos valstybių demografines bei skurdo problemas. Kinijos demografija. Gyventojai. Šeimos planavimo politika. Lyčių nelygybės problema. Gyventojų pasiskirstymas. Kinijos urbanizacija. Kinijos vidaus migracija. Kinijos skurdo problema. Statistiniai duomenys. Socialinė nelygybė. Skurdo priežastys. Kinijos kovos su skurdu politika. Kaimo vietovių revoliucija (1978-1985). Išplėtotos programos (1986-1993). Skurdo mažinimo strategija (1994-2000). Skurdo mažinimo programa (2001-2010). Indijos demografija. Gyventojų sudėtis. Indijos teritorinis pasiskirstymas. Indijos migracija. Indijos ekonomika. Skurdas Indijoje. Skurdo priežastys. Skurdas kaimo vietovėse. Skurdas miesto teritorijoje. Vyriausybės veiksmai. Išvados.
  Sociologija, referatas(31 puslapis)
  2010-09-15
 • Klasė, stratifikacija, nelygybė

  Įvadas. Klasės samprata. Socialinė stratifikacija. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Lyčių stratifikacija ir jos ištakos. Lyčių nelygybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2009-01-05
 • Kodėl darbo suvaržymai griežtesni Europoje nei Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)?

  Įvadas. Darbo įstatymai Europos šalyse ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Darbo suvaržymai ir migracija. Migracijos kaštai Europoje ir JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-01-23
 • Kodėl žmonės nusikalsta?

  Įvadas. Nusikalstamų priežasčių teorijos. Biologinė agresyvumo teorija. Tėvų ir vaikų nusikalstamumas. Nusikalstamos jaunimo grupuotės (gangai). Neigiama visuomenės informavimo įtaka. Socialinės kontrolės teorijos. Anketos duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2011-12-21
 • Kohabitacija

  Įvadas. Dėstymas. Šeimos pokyčių problemos. Rinkos santykių visuomenė. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-16
 • Kohabitacijos paplitimo Lietuvoje kultūrinės priežastys

  Įvadas. Tikslas: Remiantis kultūrinių pokyčių analize, išsiaiškinti kohabitacijos masto ir tolerancijos jai didėjimo priežastis. Šeimos transformacijos požymiai. Kultūrinės (vertybinės ir norminės) kohabitacijos priežastys. Individualizacija ir autonomija. Partnerių tarpusavio santykių kokybės svarba. Religinės vertybės ir Vakarų kultūros įtaka. Seksualinių pažiūrų liberalėjimas. Kintanti tėvų kontrolė. Karjera. Nepasitikėjimas santuoka. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2009-10-16
 • Kokybiniai ir kiekybiniai metodai

  Įžanga. Kokybinio tyrimo samprata. Pagrindiniai kokybinio tyrimo bruožai. Pagrindiniai kokybinio tyrimo metodai. Stebėjimo metodas. Teksto analizės metodas. Interviu metodas. Audio/video įrašinėjimo ir iššifravimo metodas. Kokybinio tyrimo pagrindinės gairės ir "idiomos". Pagrindinės kokybinio tyrimo problemos. Pagrindinės kiekybinio tyrimo problemos. Kokybinio ir kiekybinio tyrimų derinimas. Apibendrinimas. Išvados. Priedai (10).
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2007-10-03
 • Kokybiniai sociologinio tyrimo metodai

  Įvadas. Terminų sąvokos apibrėžimai. Kokybinė metodologija. Kokybinių tyrimų samprata. Kokybinio tyrimo planas. Kokybinio tyrimo plano modeliai. Kokybinių tyrimų strategijos. Atvejo studija. Etnografija. Grounded theory. Biografinė studija. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2008-08-27
 • Kokybinio augimo teorija ir U. Becko rizikos visuomenė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Atskleisti socialinių pokyčių šaltinius, susipažinti su U. Becko kokybinio augimo bei rizikos visuomenės teorijomis. Socialiniai pokyčiai. Socialinių pokyčių rūšys. U. Becko kokybinio augimo ir rizikos visuomenės teorijos. Visuomenės sveikatingumo socialiniai rodikliai. Asmenybės išsilavinimas. Darbas ir darbinio gyvenimo kokybė. Laiko biudžetas. Individų ekonominė padėtis. Ekologinė aplinkos institucija Socialinė ekologija. Asmeninis saugumas ir teisėsauga. Socialinis aktyvumas ir jo reiškimo visuomenėje galimybės. Rizikos visuomenės teorija pagal U. Becką. Rizikos visuomenė Lietuvoje. Ekologinės problemos Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-09-30
 • Komunikacijos teorija socialiniuose moksluose

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Masinė komunikacija. Socialiniai mokslai. MK visuomenėje – socialiniuose moksluose. Politinės – ekonominės MK teorijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Komunikacijų sociologija

  Įvadas. Spauda. Atsiradimo istorija. Informavimo priemonių teorijos. Komunikacija. H. Innisas. M. McLuhanas. Jurgenas Habermasas. Baudrillardas. Johnas Thompsonas. Televizija. Internetas. Žiniasklaidos globalizacija. Neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-23
 • Komunistinis pasaulis

  Įvadas. Komunizmo ištakos. Marksizmo atsiradimas. Marksizmo istorinis sąlygotumas. Proletariatas ir jo judėjimai. Komunistų tikslai. Komunistų judėjimas ir komiternas. XX amžius – megamirčių amžius. Prievartos vaidmuo istorijoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2007-01-19
 • Kontent analizės metodas

  Kontent – analizės metodo samprata, jo taikymas. Kontent – analizės metodo esmė. Kontent – analizės metodo etapai. Kontent- analizės metodo instrumentarijus ir kvantifikacija. Kontent – analizės metodo taikymo privalumai ir trūkumai.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-21
 • Koreliacija

  Koreliacija. Koreliacinė priklausomybė. Koreliacijos koeficientas. Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas. Koreliacijos stiprumo interpretacija. Č. Spirmano koreliacijos koeficientas. Hipotezės. Rendalio rangų koreliacijos koeficientas. Koreliacinio ryšio analizė, jos etapai.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • Korupcija nusikaltimų globalizacijos kontekste

  Įvadas. Globalizacija ir nusikalstamumas. Korupcija ir globalizacija. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Korupcijos fenomenas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Korupcijos samprata. Sisteminė korupcija. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Korupcijos dinamika. Kova su korupcija. Teisinė bazė. Korupcijos prevencija. Visuomenės požiūris į korupciją. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2006-12-11
 • Krikščioniškojo socialinio mokymo samprata

  Įžanga. Krikščioniškojo socialinio mokymo esmė ir samprata. Krikščioniškojo socialinio mokslo egzistavimo svarba. Krikščioniškojo socialinio mokymo metodai. Krikščioniškasis socialinės tvarkos mokslas pagal Leono XIII encikliką. Krikščioniškasis socialinis mokslas – valstybės ir visuomenės tvarkos sąlyga. Krikščioniškoji socialinė mintis Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2005-06-01
 • Kriminologinės idėjos istoriniame kontekste

  Kriminologinės idėjos istoriniame kontekste. Kriminologijos idėjų periodizacija, pagrindinės idėjų grupės. Užuomazgos. Antika. Viduramžiai. Atgimimo utopistai. Klasikinė kriminologija. Antropologinė (biologinė) kryptis. Sociologinė kryptis. Radikalioji kriminologija. Šiuolaikinė kriminologija. Šiuolaikinio kriminologijos mokslo atsiradimas.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-18
Puslapyje rodyti po