Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jaunų žmonių požiūris į emigraciją Lietuvoje

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Teorijos analizuojančios emigraciją. Anketos "Jūsų požiūris į emigraciją" sudarymas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-02-26
 • Jūros šventės reikšmė klaipėdiečiams

  Tyrimo planas. Anketa. Tyrimo rezultatų aprašymas. Išvados. Kritika.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-05-04
 • Ką saldumynai reiškia žmogaus gyvenime?

  Anketa. Tyrimo lauko ataskaita. Respondentų socialinių ir demografinių charakteristika. Tyrimo rezultato analizė. Lietuviai – smaližiai. Šokoladas tik papildo mūsų subalansuota mitybą. Kuo saldžiau tuo geriau. Saldumynai reikalingi organizmui. Tyrimo išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Kaimo moterų užimtumas. Nedarbas, jo priežastys ir socialinės pasekmės

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo esmė. Nedarbo priežastys. Užimtumas. Moterų užimtumas. Kaimo moterų užimtumas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė ir interpretaciją. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-10-27
 • Kaimo žmonių informacinis raštingumas. Skaitmeninė atskirtis

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti kokia yra kaimo žmonių informacinio raštingumo būklė ir kaip ją pagerinti, kaip sumažinti socialinę atskirtį. Inrormacinio raštingumo samprata. Informacinio raštingumo plėtra Lietuvos kaime. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Respondentų asmeninio informacinio raštingumo vertinimas, balais. Kompiuterio naudojimas, balais. Prieiga prie interneto, balais. Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis, balais. Darbo kompiuteriu įgūdžių siekiamybė, balais. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-10-21
 • Kaimo žmonių kompiuterinis raštingumas. Skaitmeninė atskirtis

  Sociologijos praktinė užduotis. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Sudeikių kaimo gyventojų kompiuterinio raštingumo padėtį, palyginti ją su visos Lietuvos padėtimi ir padaryti atitinkamas išvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Informacinis raštingumas. Sudeikių kaimas. Tyrimo metodai. Interviu metodas. Dokumentų analizės metodas. Tyrimo metodų rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-11-18
 • Kauno gyventojų informuotumas apie paukščių gripą, panaudojant apklausą telefonu

  Įvadas. Tyrimo metodika. Apklausos telefonu samprata. Apklausos telefonu ypatumai. Tyrimo kontingento pasirinkimas. Apklausos telefonu klausimynas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Kauno menininkų-tekstilininkų identitetas

  Įvadas. Trumpa tekstilės istorija. Visuomenės požiūris į menininką. Aplinkinių požiūris į tekstilininką. Visuomenės vertinimas tekstilės darbų atžvilgiu. Dailininkų-tekstilininkų požiūris į save. Požiūris į save ir savo veiklą. Dailininko-tekstilininko išskirtinumas. Santykis su pinigais, alkoholiu bei narkotikais. Išvados. Priedai (5).
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2007-06-27
 • Kauno rajono mokinių užimtumo problema

  Įvadas. Tyrimo metodo parinkimas. Apklausa. Imties parinkimas. Galimas tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių mokslų fakulteto studentų požiūris į mokslą ir nusirašinėjimą

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Nusirašinėjimo problema Lietuvos aukštosiose mokyklose. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Nusirašinėjimas. Studijos, jų vertinimas ir studentų laiko biudžetas. Tyrimo eiga ir rezultatai. Focus grupės vykdymo metu gautų rezultatų analizė. Anketinės apklausos metu gautų duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2008-12-03
 • Kauno viešbučių rinkos tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Kauno mieste ir rajone esančius viešbučius, jų tipus, teikiamas paslaugas. Pagrindinė informacija apie Kauno rajoną. Lankytinos vietos Kaune. Svarbiausi Kauno rajono kultūriniai renginiai. Situacija Kauno rajono darbo rinkoje. viešbučiai Kaune ir rajone. viešbučių pristatymas. Viešbučių aprašymas – palyginimas. Viešbučių kainodara. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2010-09-15
 • Kava

  Praktinis tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę. Apklausos rezultatai. Tyrimo išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2005-10-18
 • Kavos reikšmė žmonių gyvenime

  Tyrimo planas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Tyrimo metodas. Atrankos metodas. Tiriamoji visuma. Tyrimo imtis. Anketa. Anketos analizė. Kritinė klausimyno analizė. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-05-16
 • Klaipėdos miesto jaunimo nuo 18 iki 25 metų aktyvaus poilsio praleidimo formos

  Taikomųjų tyrimų metodologijos tiriamojo darbo planas. Įvadas. Tyrimo organizavimas. Anketa. Galimos išvados, rekomendacijos. Priedai (2).
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Knygų skaitymas šiuolaikiniame gyvenime

  Įvadas. Tyrimo tikslas – gauti kuo daugiau informacijos apie knygų vertę, reikšmę žmogui, nustatyti, kaip ji kito iki šių dienų. Anketa. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Socialiniai-demografiniai duomenys. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2008-02-21
 • Kokią vietą jauno žmogaus gyvenime užima alkoholis?

  Tyrimo problema. Kokią vietą jauno žmogaus gyvenime užima alkoholis? Problemos pristatymas. Tyrimo objektas. Vilniaus jaunimas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų interpretacija. Anketa (20 klausimų). Tyrimo rezultatų analizė. 7 tyrimo uždaviniai ir hipotezių pagrindimas. Išvada.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-01-07
 • Kontracepcija mūsų gyvenime

  Įvadas. Problemos aktualumas. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Literatūros apžvalga. Neigiamas poveikis moters organizmui. Kontraceptinės tabletės turi daug svarbių ypatybių, saugančių organizmą nuo ligų. Atlikto tyrimo pagrindu nustatyti su kontraceptikų naudojimu susijusias problemas. Atlikto tyrimo pagrindu išanalizuoti jaunimo požiūrį į kontraceptines priemones. Kontraceptinės priemonės daro neigiamą poveikį moters organizmui, sveikatai, psichikai. Naudojant kontraceptines priemones kyla emocines problemos. Jaunimo požiūris į kontraceptines priemones yra teigiamas.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-11-26
 • Kūno grožio standartai Lietuvoje

  Tyrimo planas. Tema. Problemos pristatymas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Sąvokų apibrėžimas bei operacionalizacija. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma – generalinė visuma. Atrankos metodas. Anketa. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-08
 • Liaudiškos muzikos klausymasis

  Įvadas. Tyrimo planas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti gyventojų nuomonę apie, liaudišką muziką. Klausimynas. Duomenų analizė. Išvados. PowerPoint pristatymas (16 skaidrių).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2010-02-01
 • Lietuviška televizija ir jos įtaka žiūrovui

  Įvadas. Lietuviškos televizijos atsiradimas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vilniečių nuomonę apie lietuvišką televiziją bei jos įtaką žmogui. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Uždaviniai. Hipotezės. Sąvokos. Sociologijos anketa. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Tyrimo rezultatų analizė. Diagramos ir lentelės. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2008-12-28
Puslapyje rodyti po