Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos futbolo "A" lygos klubų palaikymo komandų veikla

  Pdf byla. Įvadas. Respondentų atsakymų analizė. Atsakymų apie narystę palaikymo komandoje analizė. Narystė palaikymo komandose metais. Narystės trukmė atskirose palaikymo komandose. Atsakymų susijusių su rungtynių lankomumu analizė. Namų rungtynių lankomumas. Išvykos rungtynių Lietuvoje lankomumas. Išvykos rungtynių užsienyje lankomumas. Atsakymų, susijusių su sirgalių išlaidomis rungtynėms, analizė. Vidutinės vienų išvykos rungtynių Lietuvoje išlaidos. Bendros išvykos rungtynių užsienyje išlaidos. Bendrosios palaikymo reikmių išlaidos. Bendros išlaidos oficialiai palaikomos komandos atributikai. Atsakymu, susijusiu su santykiais, analizė. Santykiai su oficialiais palaikomo klubo atstovais. Santykiai su palaikomo klubo žaidėjais. Atsakymų, susijusių su stadionu būklės vertinimų, analizė. Licencijas turinčių Lietuvos "a" lygos stadionu vertinimas. Santykiai tarp palaikymo komandos nariu ir su kitu palaikymo komandų nariais. Palaikymo komandos kartu švenčia. Susitikimai su kitais palaikymo komandos nariais. "Fanų turnyras". Santykiai tarp palaikymo komandų. Atsakymų, susijusiu su asmeniniais duomenimis, analizė. Žaidžia futbolą. Dalyvavimas organizuojamuose lažybose. Respondentų amžius. Lytis. Išsilavinimas. Šeimos padėtis. Veikla. Ryšių tarp pateiktu duomenų analizė. Veikla ir visu rungtynių lankomumas Lietuvoje. Amžius ir dalyvavimas lažybose. Tyrimo išvados, rekomendacijos ir tiriamojo darbo trukumai.
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2008-02-06
 • Lietuvos gyventojų dalyvavimas valstybės politiniame gyvenime

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti ar Lietuvos žmonės domisi politiniu šalies gyvenimu ir dalyvauja jame. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2009-05-25
 • Lietuvos gyventojų migracijos dinamika

  Lietuvos gyventojų migracijos dinamika 1998 – 2006 m., jos priežastys ir socialinės pasekmės. Įvadas. Migracijos esmė, istorinė apžvalga. Migracijos samprata, jos kryptys. Kaip kito migracijos srautai Lietuvoje? Migracija – įrankis, plėtojant prekybą žmonėmis. Nelegali migracija – netikėtas reiškinys Lietuvoje. Migracijos priežastys. Makrolygio darbo migracijos priežastys (veiksniai), Mikrolygio darbo migracijos veiksniai. "Protų nutekėjimas" Lietuvos darbo rinkoje. Darbo jėgos stūmimo ir traukos veiksniai. Kitos migracijos priežastys. Migracijos srautai Europos sąjungoje. Migracijos pasekmės Lietuvai. Bendri statistikos duomenys apie migraciją Lietuvoje. Migracija Lietuvoje 1998 – 2006 m. Imigracija. Emigracija. Prieglobstis Lietuvoje. Studentų migracijos rodiklių tyrimo analizė. Tyrimo darbinės hipotezės. Anketos sudarymas. Duomenų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(33 puslapiai)
  2008-01-16
 • Metodologinis tyrimas: Požiūris į savižudybę

  Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Savižudybės problemos aktualumas, tyrimo objekto, problemos, dalyko nustatymas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tyrimo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų surinkimo metodas. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2006-10-30
 • Mirties bausmė (3)

  Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-10-20
 • Mitai apie asmenybę ir visuomenę (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Ištirti, mitus apie asmenybę ir visuomenę. Mitai apie asmenybę ir visuomenę? Kas tie mitai? Asmenybė ir visuomenė. Nuostatos. Stereotipai. Vertybės ir vertybinės orientacijos. Žmonių nuomonės analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Žmonių nuomonės apie mitus rezultatų analizė. Elgesio mitai. Mitai apie Lietuvą. Mitai apie verslą. Mitai apie valdžią. Mitai apie religiją. Mitai apie sveikatos išsaugojimą. Mitai apie skirtingų kartų pažiūras. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-09-03
 • Mobiliųjų telefonų pasirinkimo tyrimas

  Įvadas. Mobiliųjų telefonų istorija. Kaip veikia mobilieji telefonai? Mobiliųjų telefonų įsigijimo būdai. Anketos rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2007-06-04
 • Mobilusis telefonas, kuris tapo mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi

  Įvadas. Objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimų metodai ir procedūros. Tiriamųjų kontingentas. Mobiliųjų telefonų įtaka vaikų sveikatai. Mobiliųjų telefonų populiarumas vaikų tarpe. Telefonų skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Mokinio adaptacija naujoje klasėje

  Įžanga. Tyrimo objektas – Uteno Dauniškio vidurinės mokyklos 11 klasės moksleiviai. Tyrimo tikslas – ištirti moksleivių prisitaikymo būdus naujoje klasėje ar mokykloje, bei išryškinti mokinio santykį su bendrojo lavinimo mokykla. Šio tikslo siekiame teorinėje dalyje pagrindžiant minėto santykio bei prisitaikymo būdų nustatymo kriterijus, o antroje dalyje – juos išryškinant atliktais empiriniais tyrimais. Teorinė tyrimo dalis. Adaptacijos samprata. Gyvenimas mokykloje. Kas yra sėkminga besimokančiųjų organizacija? Moksleivio adaptacija naujoje klasėje ar mokykloje, jos eiga, trukmė ir ypatumai. Empirinė tyrimo dalis. Apklausos rezultatų analizė. Adaptacijos mokykloje analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-10-18
 • Mokinių požiūris į mokyklinę aprangą

  Įvadas. Darbo pagrindinis tikslas – sužinoti vaikų nuomonę apie mokyklinę aprangą, ar ji turėtų būti privaloma, ar ne. Požiūris į uniformas sovietmečio laikotarpiu ir dabar. Sovietmečių uniformų mados ir tendencijos. Uniformos dėvimos dabar. Nostalgija. Mokyklinės uniformos įvaizdis. Įvaizdžio dalis. Kompromisai. Argumentai už ir prieš. Gimnazijos nuostatos uniformų atžvilgiu. Jei uniforma neprivaloma. Uniformos, kaip savitas mokyklos veido bruožas. Uniformų mugės. Tėvų nuomonės. Mokyklinių uniformų siuvėjai. Uniformų kainos. Gimnazistų uniformų dėvėjimo taisyklės. Bendros nuostatos. Anketa. Mokinių požiūris į mokyklinę aprangą.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-12-23
 • Mokslinis tyrimas: rūkymas

  Įvadas. Rūkalius, rūkymas, cigaretė. Nikotinas. Derva, dūmai, kosėjimas. Priklausomybė, vėžys. Vėžys, plaučių vėžys. Gydymas. Tyrimas. Išvados, pasiūlymai.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-03-19
 • Naktinių klubų pasirinkimo vertinimas

  Įvadas. Anketavimas, teorinis aspektas. Studentų naktinių klubų pasirinkimo ir pasirinkimo motyvų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2006-12-14
 • Naminių gyvūnėlių įtaka žmogaus gyvenime

  Įvadas. Mūsų darbo tikslas: nustatyti, kokią vietą žmogaus gyvenime užima naminiai gyvūnai. Naminiai gyvūnai – ir džiaugsmas, ir pavojus. Kaip rinktis gyvūną? Žmogaus ir šuns draugystė. Žmogaus ir katės draugystė. Kodėl verta rinktis žuvytes? Ar gali naminiai gyvūnai būti naudingi šeimininko sveikatai? Tiriamoji dalis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2008-06-20
 • Narkotikai (19)

  Įvadas. Problemos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų operacionalizavimas.
  Sociologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2008-01-14
 • Narkotikai mūsų visuomenėje ir jų plitimo priežastys

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti narkomanijos paplitimą jaunimo tarpe bei išanalizuoti plitimo priežastis. Teoriniai tyrimo pagrindai. Narkomanijos plitimo priežastys. Priklausomybė. Poveikis ir pasekmės. Narkotikų vartojimo požymiai ir ženklai. Noras atsikratyti įpročio. Kaip galima padėti narkomanui. Sprendimo būdai. Tyrimo ir rezultatų analizė. Anketa. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(25 puslapiai)
  2009-09-25
 • Naudojimosi internetu privalumai: nuomonių analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas- atskleisti studentų nuomonę apie naudojimąsi interneto tiekiamomis paslaugomis. Internetas. Elektroninis paštas. Paslaugos interneto tinkle. Materialių produktų ir paslaugų pasiūla Internet tinkle. Specifinės paslaugos, neišeinančios už tinklo ribų. Respondentų nuomonė apie naudojimosi interneto teikiamomis paslaugomis. Išvados. Priedas (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2010-11-29
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (4)

  Nepilnamečių nusikalstamumas 2004-2006 metais. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo statistikos tyrimas. Nepilnamečiai, įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veiklas pagal amžių, lytį ir pilietybę. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Nepilnamečių nusikalstamumo vidutinių dydžių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-05-27
 • Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

  Įvadas. Tyrimo tikslas - apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą pagal lytį. Nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus tyrimas pagal lytį. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Nepilnamečių nusikaltimų skaičiaus prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-04-02
 • Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Pagrindiniai socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių nusikaltimus (tyrimo metodologija). Šeima. Mokykla. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Tyrimo metodika. Atranka ir imtis. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nepilnamečių nusikaltimų tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Pagrindiniai socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių nusikaltimus (tyrimo metodologija). Šeima. Mokykla. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Tyrimo metodika. Atranka ir imtis. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2005-12-13
Puslapyje rodyti po