Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reklamos poveikis vaikui

  Įvadas. Reklamos poveikis vaikams. Tyrimo tema, tikslas, objektas, dalykas. Tyrimo uždaviniai, hipotezės. Anketa. Pagrindinės sąvokos.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2009-04-05
 • Rūkymo įprotis ir žala

  Įvadas. Tabako paplitimo istorija. Nikotinas. Kodėl žmonės rūko. Kas skatina rūkyti. Rūkymas ir sveikata. Kaip mesti rūkyti. Bendra tyrimo charakteristika. Protingas pasirinkimas. Kodėl nepatartina rūkyti. Tikri faktai apie rūkymą. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-08-24
 • Rūkymo įtaka paauglystėje

  Įvadas. Darbo tikslai. Atskleisti rūkymo problemos ypatumus paauglystėje. Atskleisti paauglių požiūrį į rūkymo problemą. Teorinė dalis. Rūkymo samprata. Rūkymo žala sveikatai. Paauglių rūkymo priežastys. Paauglių rūkymo prevencija. Kaip mesti rūkyti?. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2008-09-18
 • Sektoriaus tyrimas

  Sektoriaus profilis. Bedarbių profesinis mokymas ir konsultavimas. Struktūra. Sektoriaus kaitos veiksnių analizė. Sektoriaus kitose šalyse analizė. Darbo rinkos kaitos analizė. Kitų veiksnių bei tendencijų analizė. Profesinio rengimo kaitos galimybių analizė. Sektoriaus strategijos nustatymas. Sektoriaus vystymosi pagrindinės kryptys ir laukiami rezultatai bei problemos. Sektoriaus vystymosi poreikių prognozavimas. Darbo rinkos prognozė. Darbo jėgos prognozė. Profesinio rengimo prognozė. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-05
 • Smurtas šeimoje (3)

  Tyrimo anketa. Temos aktualumas. Problemos. Tikslas. Hipotezės. Metodai. Ar Jūsų sutuoktinis naudoja smurtą šeimoje? Koks smurtas yra panaudojamas prieš Jus? Kaip dažnai yra smurtaujama? Ar smurtaujama ir prieš kitus, kartu gyvenančius, šeimos narius (vaikus, tėvus, kitus giminaičius)? Kokia yra Jūsų šeimos finansinė padėtis? Ar abu dirbate, ar esate išlaikoma sutuoktinio? Ar naudoja Jūsų sutuoktinis alkoholį, narkotikus? Ar naudojate Jūs alkoholį, narkotikus? Ar esate Jūs vaikystėje patyrusi smurtą iš tėvų ar kitų šeimos marių? Ar yra patyręs smurtą vaikystėje Jūsų sutuoktinis iš savo tėvų ar kitų šeimos narių? Kokių veiksmų imatės, kai sutuoktinis prieš Jus, ar kitus šeimos narius imasi smurto? Ar kreipėtės pagalbos dėl nederamo sutuoktinio elgesio? Kur kreipiatės pagalbos dėl smurtaujančio sutuoktinio? Ar sulaukėte realios pagalbos iš tų, į kuriuos kreipėtės pagalbos? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-11-07
 • Social research: reading books nowadays

  Stage 1: Choosing the problem and stating hypothesis. Stage 2: Research design. Stage 3: Gathering the data. Stage 4: Coding and analyzing data. Stage 5: Interpreting results. Examples of the questionnaire.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-10-12
 • Socialinė parama Lietuvoje asmenims, gaunantiems pensijas

  Įvadas. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinio socialinio draudimo pensijų rūšys. Senatvės pensija ir jos skyrimo sąlygos. Senatvės pensijos amžius. Socialinio pensijų draudimo stažas. Stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, prilyginami šie iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai. Senatvės pensijos apskaičiavimas. Išankstinės senatvės pensijos skyrimo ir mokėjimo terminai. Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas. Reikalingi dokumentai senatvės pensijai gauti. Mokslininkų pensija. Netekto darbingumo pensijos skyrimas. Stažas, kurio reikia netekto darbingumo pensijai gauti. Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas. Netekto darbingumo pensijos mokėjimas. Našlių ir našlaičių pensija. Už mirusį iki 1995 m. sausio 1 d. sutuoktinį teisę gauti našlių pensiją turi. Už mirusį po 1995 m. sausio 1 d. asmenį teisę gauti našlių pensiją turi. Našlių pensija neskiriama, o paskirtosios mokėjimas nutraukiamas, jei. Teisę gauti našlaičių (netekus maitintojo) pensiją turi. Reikalingi dokumentai našlių ir našlaičių pensijai gauti. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(39 puslapiai)
  2007-04-08
 • Socialinė reklama prieš rūkymą

  Įvadas. Tyrimo (darbo) eiga. Socialinės reklamos sąvoka, reikšmė. Reklamos reguliavimas. Socialinės reklamos prieš rūkymą trūkumai ir privalumai. Tabako poveikis žmogui. Lietuvos Respublikos Tabako Kontrolės įstatymas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2008-10-02
 • Socialinės adaptacijos ypatumai

  Darbe tiriama kaip adaptavosi pirmakursiai Šiaulių universiteto studentai. Tyrimo tikslas – nustatyti Šiaulių universiteto (ŠU) studentų socialinės adaptacijos pirmame kurse ypatumus. Adaptacijos sąvokos apibrėžimas. Socialinė studentų adaptacija. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2008-01-04
 • Socialinių ir demografinių pokyčių identifikavimas kaime

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti socialinius ir demografinius pokyčius Lietuvos kaime, jų priežastis. Socialinių pokyčių samprata. Socialinių pokyčių rūšys. Socialinių pokyčių šaltiniai. Socialinių pokyčių teorijos. Demografinių pokyčių samprata. Gyventojų skaičius ir jo augimo tendencijos. Gyventojų sudėtis ir pagrindiniai jos analizės kriterijai. gyventojų dinamika ir jos veiksniai. Socialinių ir demografinių pokyčių kaime priežastys. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2009-12-07
 • Socialinių mokslų fakulteto studentų profesijos pasirinkimo motyvacija ir pasitenkinimas pasirinkta profesija

  Įvadas. Literatūros analizė. Tyrimo duomenų analizė. Profesijos pasirinkimo motyvacija. Pasitenkinimas pasirinkta profesija. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Socialinių tyrimų metodologija: lūkesčiai

  Kokius lūkesčius STM modulio studijų atžvilgiu išreiškia Šiaulių Universiteto Socialinių mokslų fakulteto 3 kurso VA-3 grupės studentai? Įvadas. Teoriniai tyrimo aspektai. Tyrimo metodai. Tyrimo metodikos aprašymas. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-03-22
 • Sociologijos projektas: vairuojančios moterys

  "Kuo labiau pasitikėti kelyje: vyru ar moterimi?". Paneigti visuomenėje susiformavusią nuomonę, kad moterys yra prastos vairuotojos ir jos, o ne vyrai, dažniausiai būna kaltos dėl eismo įvykių. Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos. Tyrimo rezultatų analizė. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Sociologijos tyrimas: abortai

  Įvadas. Įvado įvadas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Klausimas. Atsakymų procentas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-09-25
 • Sociologijos tyrimas: kavos gėrimo įpročiai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti kavos gėrimo įpročius. Sąvokų paaiškinimas. Kavos istorija. Arabika. Robustos. Tirpi kava. Kava be kofeino. Kofeinas už ir prieš. Kofeino poveikis žmogaus organizmui. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados. Priedas (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2010-10-29
 • Sociologijos tyrimas: maisto papildų pasirinkimą įtakojantys veiksniai

  Tyrimo objekto aprašymas ir problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tikslas – maisto papildų (riebalų degintojų) pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2010-10-28
 • Sociologijos tyrimas: moterų ir merginų požiūris į abortą

  Įvadas. Įvado įvadas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Išvados. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Sociologijos tyrimas: nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybė

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti Klaipėdos miesto Nakvynės namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. Nakvynės namai – trumpalaikė socialinė globa. Benamystės samprata. Nakvynės namų specifika. Asmenys, gyvenantys nakvynės namuose. Nakvynės namuose teikiamos socialinės paslaugos. Nakvynės namų gyventojų apklausos rezultatų trijų klausimų analizė. Tyrimo išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-08-24
 • Sociologijos tyrimas: studentų nuomonė apie narkotikų vartojimo priežastis ir pasekmes

  Įžanga. Teorinė darbo dalis. Metodinė tyrimo programa. Tyrimo metodų pasirinkimo pagrindimas. Tyrimo instrumentarijaus išsamesnė charakteristika. Tyrimo dalis. I kurso studentų anketų analizė. II kurso studentų anketų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-12-21
 • Sociologijos tyrimas: Vilniaus gyventojų rūkymo įpročiai

  Įvadas. Rūkymo problemos aktualumas. Literatūros apžvalga. Teorinė dalis. Anketa. Techninė ataskaita. Respondentų socialinė – demografinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Trumpa santrauka. Rezultatai.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-02-15
Puslapyje rodyti po