Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologinis tyrimas: ar šiuolaikinis jaunimas klauso klasikinės muzikos?

  Įvadas. Tyrimo dalykas - šiuolaikinio jaunimo požiūris į klasikinę muziką. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas. Rezultatų analizė. Anketa. Charakteristikos. Diagramos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2009-01-02
 • Sociologinis tyrimas: asmeninis testamentas

  Įžanginė dalis. Tikslas buvo išsiaiškinti, kiek žmonės žino apie asmeninius testamentus ir kaip juos vertina. Aprašomoji dalis. Tyrimo metu apklausta 20 žmonių, jiems buvo anketos forma pateikti devyni klausimai. Asmeninis testamentas – tai? Asmeninio testamento forma (kur galima surašyti asmeninį testamentą). Kuris iš pateiktų asmeninio testamento variantų yra negaliojantis? Ar esate sudaręs/sudariusi asmeninį testamentą? Kokiems asmenims norėtumėte palikti savo turtą po mirties? Kokio turto esate paveldėjęs/paveldėjusi? Kaip, Jūs manote, ar pakanka prieinamos informacijos apie asmeninių testamentų sudarymą? Kaip manote, kokio amžiaus žmogus turėtų sudaryti asmeninį testamentą? Kas Jums atrodo patikimiau – asmeninis ar notaro patvirtintas testamentas? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-10-01
 • Sociologinis tyrimas: atmosfera darbe

  Įvadas. Tyrimo objektas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-11-23
 • Sociologinis tyrimas: dirbančių žmonių savijauta darbe

  Įžanga. Darbo uždaviniai ir hipotezės. Tyrimo problema. Tyrimo tikslai. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Atranka. Metodologinės pastabos. Analizė. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Penkta hipotezė. Šešta hipotezė. Išvados. Pagrindinės sąvokos ir operacionalizacija. Priedai (6).
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2008-03-22
 • Sociologinis tyrimas: Gydytojo-akušerio darbas, asmeninė patirtis, bei pasiekimai

  Įvadas. Uždaviniai. Objektas. Dalykas. Struktūrizuoti interviu. Grupiniai interviu (focus grupės). Nestruktūriniai interviu. Tyrimas. Tyrimo uždaviniai. Biografija. Darbas. Asmeninė patirtis. Pasiekimai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Sociologinis tyrimas: moterų ir merginų požiūris į abortą

  Įvadas. Įvado įvadas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Išvados. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • Sociologinis tyrimas: požiūris į Kauno miesto policiją

  Įvadas. Kauno m. gyventojų požiūrio į Kauno m. policiją sociologinės apklausos analizė, rezultatai. Saugumo jausmas. Pasitikėjimas policija. Visuomenės ir policijos santykiai.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Sociologinis tyrimas: požiūris į kohabitaciją

  Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie kohabitaciją. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Empirinė dalis. Anketos pristatymas. Duomenų pristatymas. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninį statusą. Požiūris į kohabitaciją. Požiūrio į kohabitaciją pasiskirstymas pagal lytį. Požiūrio į kohabitaciją pasiskirstymas pagal amžių. Kodėl požiūris į kohabitaciją teigiamas? Kodėl požiūris į kohabitaciją yra neigiamas? Kohabitacijos paplitimas. Kaip visuomenė supranta, kas yra kohabitacija? Požiūris į gyvenimą kartu prieš santuoką. Požiūris į gyvenimą kartu kaip alternatyvą tradicinei santuokai. Ar santuoka - atgyvenęs reiškinys? Pagrindinė motyvacija renkantis kohabitaciją. Kieno nuomonė svarbiausia renkantis kohabitaciją? Kaip kohabitacija vertinama pagal šeimyninį statusą? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-10
 • Sociologinis tyrimas: savižudybė

  Įvadas. Problemos aktualumas. Literatūros apžvalga. Tyrimo dalykas. Lietuvos piliečių požiūris į savižudybę. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų interpretacija.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Sociologinis tyrimas: smurtas prieš vaikus

  Įvadas. Bausmės – kas tai? Ar jos tikrai reikalingos? Smurtas – kas tai? Ką Jūs žinote apie vaikus ir smurtą? Smurtas namuose. Nėra pasiteisinimų dėl smurto prieš vaikus niekur ir niekada! Ką jūs galite padaryti? Šeimyninis smurtas. Ką Jūs galite padaryti. Smurtas mokykloje. Ką Jūs galite daryti? Jei Jūsų vaikas buvo užpultas... Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus šeimoje ir mokykloje statistika. Moksleivių apklausos rezultatai. Mokytojų apklausos rezultatai. Smurto poveikis tolimesniam vaiko vystimuisi. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-01-05
 • Sociologinis tyrimas: studentų nuomonė apie Europos šalis

  Įvadas. Tikslas - sužinoti studentų nuomonę apie Europos šalis. Tyrimo duomenys. Socialinė – demografinė respondentų charakteristika. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Papildomi apklausos rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-12-29
 • Sociologinis tyrimas: studentų nuomonė apie gyvenimą bendrabutyje

  Teorinė dalis. Tyrimo problematika. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Hipotezės. Techninė ataskaita. Respondentų socialinė ir demografinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Bendrieji klausimų pasiskirstymai. Rezultatai. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Sociologinis tyrimas: šiuolaikinio jaunimo (studentų) požiūris į internetines pažintis

  Įvadas. Tyrimo planas. Metodinė dalis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Sociometrika

  Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo metodai. Darbo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-23
 • Sociometrinis tyrimas (15)

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti grupės narių tarpasmeninių santykių struktūrą. Metodikos. Sociometrinė kortelė atrodo taip. Rezultatų tvarkymas. Sociograma. Kriterijus- mokymasis. Sociograma. Kriterijus - laisvalaikis. Pogrupiai gauti pagal mokymosi kriterijų. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2011-01-14
 • Sociometrinis tyrimas: S. Daukanto vidurinė mokykla, IV b klasė

  Įvadas. Sociometrinių tyrimų metodai. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodika. Darbo kriterijus. Duomenų apdorojimas: I kriterijaus (mokslo) apskaičiavimai. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Pirmojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai I kriterijaus. Laisvalaikio kriterijus. Duomenų apdorojimas: II kriterijaus (laisvalaikio) apskaičiavimai. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Antrojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai II kriterijaus. Pasitikėjimo kriterijus. Duomenų apdorojimas. III kriterijaus ( pasitikėjimo) apskaičiavimai. Statusas. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Trečiojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai III kriterijaus. Bendri visų III kriterijų pasirinkimai. Visų trijų kriterijų (darbo, laisvalaikio ir pasitikėjimo) apskaičiavimai. Statusas. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Visų trijų kriterijų sociograma. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(25 puslapiai)
  2006-05-23
 • Stereotypes and prejudices among students from India

  Introduction. Problem definition. Theoretical framework. Stereotypes. Prejudices. Method. Results. Analysis. Conclusion. Reference. Appendix (1).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Studentų gyvenamosios vietos pasirinkimo privalumai, trūkumai bei priežastys

  Įvadas. Rezultatų aptarimas. Diagramos. Grafikai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Studentų komunikabilumo tyrimas

  Įvadas. Komunikabilumas. Anketos rezultatų analizė. Anketos pristatymas. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-05-30
 • Studentų laiko biudžetas

  Įvadas. Žmogaus gyvenimiškosios veiklos rūšių atlikimo trukmės tyrimų atsiradimas ir raida. Žmogus ir laikas. Pirmieji studentų gyvenimiškosios veiklos rūšių atlikimo trukmės ir pasiskirstymo laike tyrimai Lietuvoje. Kauno aukštųjų mokyklų studentų savaitės laiko biudžetai. Studentų laisvalaikis. Universitetas ir studentai. "Studentų laiko biudžeto" darbo analizė. Išvados. Grafikai.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2005-12-19
Puslapyje rodyti po