Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Anomijos teorija pagal E. Diurkheimą

  Įžanga. Socialiniai reiškiniai ir nusikalstamumas. Anomijos samprata. Anomijos teorija. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-24
 • Apklausa. Apklausos klausimai. Anketa

  Įvadas. Apklausa. Apklausų metodika. Apklausos klausimai. Anketa. Anketavimo metodai.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-11-09
 • Apklausos metodai

  PowerPoint pristatymas. Apklausos metodo samprata. Anketa. Bendrieji anketos reikalavimai. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Klausimų turinys. Klausimų formulavimas. Klausimų vieta klausimyne. Apklausos lapui keliami reikalavimai. Apklausos metodo samprata. Anketos klausimų skalės. Kokybinis matavimas. Nominalinė skalė. Ranginė skalė. Intervalinė skalė (lygių intervalų). Kiekybinis matavimas. Suskaičiuojamoji skalė. Praktinė užduotis.
  Sociologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-05-15
 • Apklausos tyrimų metodas

  Įvadas. Apklausos esmė. Klausimai. Anketa. Interviu. Anketinė apklausa paštu. Anketos klausimų skalės. Kitos apklausos rūšys. Apklausa per masines informacijos priemones. Ekspertų apklausa. Pokalbis. Išvados.
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2005-09-20
 • Ar draugai auklėja geriau negu tėvai?

  Sociologijos esė. Ar draugai auklėja geriau negu tėvai? Kas daro neigiama poveikį jaunuolio gyvenime? Kokią reikšmę užima draugai ir tėvai? Kokių auklėjimo būdų turi imtis tėvai, norėdami tinkamai išauklėti savo atžalas?
  Sociologija, esė(5 puslapiai)
  2009-09-25
 • Ar reikalinga mirties bausmė?

  Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mirties bausmė pasaulyje. Bausmės istorija. Bausmės vykdymas. Mirties bausmė Lietuvoje. Anketų analizė. Išvados. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-03
 • Ar reikalinga mirties bausmė?

  Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės istorija. Mirties bausmės vykdymas. Mirties bausmė Lietuvoje. Korimas. Korimo istorija. Elektros kėdė. Kulka ir dujos. Pasmerktuosius šaudė masiškai. Prisimintos kartuvės. Kodėl mirties bausmė reikalinga. Už kokius nusikaltimus bausti mirties bausme? Mirties bausmės analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-10
 • Ar reikalinga mirties bausmė? (2)

  Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mirties bausmė pasaulyje. Bausmės istorija. Bausmės vykdymas. Mirties bausmė – viena iš griežčiausių bausmių. Mirties bausmė – pelnytas teisingumas ar tiesiog žmogaus teisių pažeidimas? Mirties bausmės vykdymas Lietuvoje. Tikra istorija. Anketų analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-26
 • Arbatos gėrimo tyrimas

  Įvadas. Tyrimo rezultatai. Respondentų atsakymų analizė. Išvados. Anketa.
  Sociologija, analizė(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Are we becoming one large middle class?

  Darbas anglų kalba: Ar mes viena didelė vidurinioji klasė? In nowadays our society. Differences between social statuses.
  Sociologija, rašinys(2 puslapiai)
  2005-10-30
 • Aristokratinės romantikos genezė

  Esė pagal Norberto Eliaso knygą "Rūmų dvaro visuomenė". Aristokratinės romantikos genezė vykstant aristokratijos koncentracijai rūmų dvare.
  Sociologija, esė(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Asmenybė ir socializacija

  Įvadas. Globalizacijos poveikis asmenybės vystymuisi. Socializacija. Socializacijos veiksniai. Tradicinis socializacijos mechanizmas. Socialines aplinkos įtaka asmenybes socializacijai. Šeima. Bendraamžių subkultūra. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Ryšiai socialinėje – profesinėje struktūroje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Asmenybė socializmo sąlygomis

  Įvadas. Asmenybė socializmo sąlygomis. Visapusiškas asmenybės išsivystymas – komunistinės visuomenės tikslas. komunizmas - šviesi žmonijos ateitis. Komunistinis auklėjimas. Moteris ir vaikų auklėjimas. Visuomeninis auklėjimas. Pagrindiniai komunistinės šeimos bruožai. Komunizmas kaip mokymas apie tūkstantmetę viešpatiją. Išvados. Priedai.
  Sociologija, referatas(30 puslapių)
  2006-03-31
 • Asmens ir vaidmens supratimas

  Padėtys ir vaidmenys. Analizės lygmenų problema. Instituciniai vaidmenys ir dramaturginė analogija. Socialinė ir asmeninė tapatybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-12
 • Atrankiniai tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Atranka. Atranka gali būti vertina dvejopai. Atrankos procesas grindžiamas. Sociologinio tyrimo objektas. Tyrinėjimo objektas. Atrankos formavimo principai. Atrankos metodai klasifikuojami. Tikimybinės atrankos tipai. Atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atsitiktinė atranka. Klasterio atranka. Netikimybinės atrankos tipai. Patogi atranka. Kvotinė atranka. Dimensinė atranka. Tikslinė atranka. "Sniego gniūžties" atranka. Atrankos formavimo principai reikalauja, kad atrankos aibė būtų. Imties tūrio nustatymas. Imties tūris. Imties tūrio parinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai(1). Netikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Atsakymų tikslumas. Populiacijos apibrėžimas. Tiriamosios imties parinkimas. Imties charakteristikų matavimas. Populiacijos charakteristikos įvertinimas. Matavimų tikslumo nustatymas.
  Sociologija, pristatymas(42 skaidrės)
  2007-12-13
 • Atrankos. Jų rūšys

  Atrankos. Atrankų istorija. Tikimybinės atrankos logika. Pagrindinės atrankos sąvokos. Tikimybinės atrankos teorija. Generalinė visuma. Atrankų tipai. Paprasta atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atranka. Daugiapakopė stratifikuota atranka. Duomenų svėrimas. Netikimybinės atrankos. Tikslinė atranka. Kvotinė atranka. Stichinė atranka. "Sniego gniūžtės" atranka. Atrankos klaidos. Atrankos poslinkis.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2006-12-11
 • Auditorijos ir dėstytojų elgesys vertinant pagal tam tikrus kriterijus

  Taikomosios sociologijos tyrimas: Auditorijos ir dėstytojų elgesys vertinant pagal tam tikrus kriterijus. Stebėjimas dalyvaujant. Įvadas. Darbo tikslas – stebėti, ar keičiasi auditorijos ir dėstytojų elgesys, vertinant pagal numatytus kriterijus. Tyrimas. Dvi savaites buvo stebimi KTU Socialinių mokslų fakulteto II kurso studentai, X ir Y paskaitose. I savaitė. II savaitė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-04-15
 • Aukštųjų mokyklų absolventų nedarbo tyrimas

  Anketa (20 klausimų), siekiant ištirti absolventų nedarbo priežastis.
  Sociologija, pavyzdys(5 puslapiai)
  2005-07-31
 • Badanie wskaźników rozwoju poziomu edukacji w Krajach UE-15 oraz Polsce

  Darbas lenkų kalba. Programy edukacyjne w Unii Europejskiej. Edukacja szkolna i pozaszkolna w krajach Unii Europejskiej. Wskaźniki. Zestawienie wskaźników dla 2002 r. Zestawienie wskaźników dla 1999 r. Procentowy udział osób, nie posiadających wyższego wykształcenia. Procentowy udział osób w wieku 18-24 lat, posiadających jedynie średnie wykształcenie i obecnie nie biorących udziału w żadnych szkoleniach. Ludność w wieku 25-64 lat, posiadająca wyższe wykształcenie. Udział społeczeństwa w wieku od 25 do 64 lat, którzy kontynuują naukę lub są zaangażowani w jakiekolwiek szkolenia. Udział nauczycieli szkół podstawowych i średnich wśród zatrudnionych ogółem. Rok szkolny 2001/2002. Ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Średnia ilość uczniów w klasie w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Studenci szkół zawodowych w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Studenci – obcokrajowcy w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Wydatki publiczne na edukację jako % PKB, 2002 r. Udział wydatków prywatnych w wydatkach na edukację ogółem, 2002 r. (%). Analiza wskaźników. Wyniki dla roku 2002. Wyniki dla roku 1999. Ranking państw ze względu na poziom edukacji. Wnioski. Metoda Warda dla lat 1999 i 2002.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2006-07-04
 • Beanketiniai duomenys: atvejo studija; etnometodologija

  PowerPoint pristatymas. Atvejis. Atvejo studija. Brever'io ir Hunter'io atvejo studijų elementų tipai. Stake'o atvejų studijų tipai. Atvejo studijų charakteristikos. Atvejo studijų apibendrinimas. Studijų apibendrintų rezultatų pateikimas. Fireston'o apibendrinimo lygiai. Pagal Punch'ą atvejo studijos yra vertingos, nes. Atvejo studijų planas. Etnometodologija. Etnografijos užduotis. Pagrindiniai etnografinio požiūrio bruožai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-05
Puslapyje rodyti po