Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gotų gyvenimo būdas ir mąstysena

  Įvadas. Tyrimo programa. Anketa. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Anketa. Techninė ataskaita. Rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2010-03-22
 • Gotų subkultūra

  Įžanga. Gotų subkultūra. Kas tai? Subkultūros sąvoka, atsiradimo priežastys ir perspektyvos. Gotai kaip atskira subkultūros rūšis ir jos santykis su visuomene. Gotikinę subkultūrą siejantys aspektai. Gotų išvaizda. Gotų ideologija. Gotų muzika. Gotų atsiradimas ir jo priežastys. Gotikinės pasaulėvokos užuomazgos senovėje. Gotikinės pasaulėvokos užuomazgos viduramžiais. Gotikinės pasaulėvokos formavimasis Renesanso epochoje. Gotikos pasaulėvokos formavimasis romantizmo periodu. Gotikinės subkultūros gimimas Naujausiais laikais. Išvados.
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2006-02-09
 • Gotų subkultūros pasaulėžiūra ir jos atspindys žiniasklaidoje

  Įžanga. Problema. Kuo skiriasi gotų pasaulėžiūra nuo žiniasklaidoje pateiktų duomenų apie šią subkultūrą? Uždaviniai. Hipotezės. Metodas. Tiriamoji atranka. Kokybinė turinio analizė. Gotų subkultūros pasaulėžiūra ir jos atspindys žiniasklaidoje. Duomenys apie tyrimo objektą. Žiniasklaidos formuojama visuomenės nuomonė apie gotų subkultūrą. Žiniasklaidos reakcija į išvaizdą. Žiniasklaidos reakcija į elgesį. Žiniasklaidos reakcija į vertybes. Gotų subkultūros pasaulėžiūra. Gotų išvaizda pagal gotus. Gotų elgesys pagal gotus. Gotų vertybės pagal gotus. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Graffiti subkultūra: jos ištakos, vertinimai bei sąsaja su miestu

  Subkultūra. Šiuolaikinė graffiti subkultūra. Graffiti Lietuvoje.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2009-04-05
 • Grožio kultas visuomenėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Empirinė dalis. Tyrimas: kas įtakoja žmones darytis plastines operacijas? Tyrimas: grožis – dalis gyvenimo sėkmės. Projekto išvados.
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2006-01-16
 • Grožio tyrimai

  Įvadas. Teorinė dalis. Psichologų atlikti grožio tyrimai. Socialinių sluoksnių požiūris į grožio svarbą. Grožio kultas užsienio šalyse. Grožio istorijos faktai. Sėkmės apibrėžimas. Patrauklumo sąvoka. Patrauklumo privalumai ir trūkumai. Patrauklumo svarba žmogaus gyvenime. Preparatai naudojami plastinėms operacijoms. Ar plastinės operacijos kelia grėsmę sveikatai. Plastinė chirurgija 2006 metais. Už ir prieš plastines operacijas. Plastinės operacijos sutartis. Galimų plastinių operacijų sąrašas. Empirinė dalis. Tyrimas: kas įtakoja žmones darytis plastines operacijas. Įvadas. Tyrimo organizacijos etapai. Tyrimo rezultatai. Tyrimas: grožis – dalis gyvenimo sėkmės. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Tyrimo rezultatų palyginimas pagal amžiaus grupes. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, referatas(29 puslapiai)
  2008-01-08
 • Grupė ir komanda

  Komanda. Pagrindiniai komandos darbo bruožai yra. Komandų ir grupių skirtumai. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Komandų klasifikacija. Komandos narių vaidmenys. Grupė. Formalių ir neformalių grupių skirtumai. Grupių ypatybės. Akcentuotinomis vadovams grupės ypatybėmis laikytinos šios. Grupės funkcijos. C.B. Handy išskiria net 10 grupės funkcionavimo sričių. Tarpasmeniniai santykiai grupėje. R.F. Bales nustatė 12 kategorijų, kuriomis apibūdinami grupės narių santykiai. Vaidmenys grupėje. Grupės normos. Naujų darbuotojų integracija grupėje. Grupės vystymasis. Grupės vystymosi stadijos.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-20
 • Heterogeninių grupių valdymas

  Įvadas. Heterogeninių grupių valdymo samprata. Homogeninės ir heterogeninės grupės. Heterogeninių grupių valdymo principai. Integruoto ugdymo taikymas heterogeninėje grupėje. Heterogeniškų grupių valdymas per tarpusavio santykius. Bendruomeniniai santykiai heterogoninėje grupėje. Heterogeniškų grupių valdymas per mokymo strategijas. Aktualizuojantis mokymas – vienas iš edukacinių metodų ugdant heterogeninę grupę. Konceptualus aktualizuojančio mokymo(si) pagrindimas ir jį įtakojančios teorijos. Aktualizuojančio mokymo(si) definicija. Tikslais grįstas mokymasis ir heterogeninė grupė. Strategijos ir tikslai. Heterogeniškumo valdymas mokymosi teorijų pagalba. Heterogeninių grupių valdymas per aplinką. Vertybės - tarpusavio santykius harmonizuojantis veiksnys. Mokymosi aplinkos įtaka heterogeninės grupės mokymuisi. Mokytis skatinamos aplinkos bruožai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-09-08
 • Homoseksualizmas

  Homoseksualių tėvų įtaka vaiko seksualinei orientacijai ir psichologinei raidai. Požiūrių į homoseksualizmą raida. Homoseksualūs tėvai – homoseksualūs vaikai? Veiksniai, lemiantys vaikų reakciją į homoseksualius tėvus. Kuo skiriasi homoseksuali šeima nuo heteroseksualios? Homoseksualių porų vedybos. Išvados. Homoseksualumas ir istorija. Lesbianizmas. Homofobija. Biseksualumas. Apklausa internete.
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-31
 • Homoseksualizmas (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti ir aptarti homoseksualizmą, kaip paplitusį reiškinį. Homoseksualumas. Homoseksualai Didžiojoje Britanijoje. Homoseksualams kylančios problemos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-12
 • Homoseksualizmas: prigimtis, realijos ir lietuviškoji "tolerancija"

  Įvadas. Homoseksualizmo prigimtis. Pirmieji homoseksualizmo paminėjimai rašytiniuose šaltiniuose. Homoseksualios asmenybės atsiradimas. Genetika. Vaikystės traumos. Homoseksualizmo realijos visame pasaulyje. Organizacijos, ginančios homoseksualumą. Pasaulio požiūris į homofobus. Organizacijos "gydančios" gėjus ir lesbietes. Kas yra homofobai? Įteisintos homoseksualų santuokos. Homoseksualų noras įsivaikinti vaikus. Lietuviškoji "tolerancija". Žiniasklaidos dėmesys. Homoseksualai, einantys į kariuomenę. Katalikiškas požiūris. Baudžiamoji atsakomybė. Visuomenės "ataka" prieš kitos orientacijos žmones. Apklausos.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-08-10
 • Homoseksualumas: analizė ir problemos

  PowerPoint pristatymas. Problema. Žmogaus teisės ir laisvės. Tyrimo objektas. Homoseksualai ir visuomenė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodas. Mokslinės literatūros, dokumentų ir straipsnių analizė. Homoseksualizmo samprata ir istorinė raida. Homoseksualizmas. Homoseksualumo prigimtis. Visuomenės požiūris į homoseksualus. Pagalba homoseksualams ir homoseksualizmo gydymas. Homoseksualių ir heteroseksualių asmenų stereotipinės išvaizdos ir elgesio palyginimas. Grėsmės, pasekmės, konfliktai ir rizikos kylančios visuomenėje dėl homoseksualių asmenų. Bendruomenės, organizacijos ir judėjimai kovojantys už homoseksualų teises ir laisves. Homoseksualų padėtis Lietuvoje.
  Sociologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-01-10
 • Homoseksualumo kilmė

  Įvadas. Homoseksualumas. Sociologiniai homoseksualumo aspektai. Biologinė homoseksualumo kilmė. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-08-21
 • How does Marx describe labour in the capital society

  Darbas anglų kalba. Kaip Marksas apibūdina darbą kapitalistinėje visuomenėje. How does Marx describe labour in a capitalist "mode of production", and in what sense is it exploitative?
  Sociologija, rašinys(3 puslapiai)
  2008-07-24
 • Idealaus vyro ir idealios moters samprata

  Įvadas. Tikslas - nustatyti 7-9 klasių mokinių idealios moters ir vyro sampratas. Teorinė dalis. Diagramų analizė. Klausimas "Bendraujant su žmogumi man svarbiausia". Klausimas "Ideali moteris turėtų būti". Klausimas "Idealus vyras turėtų būti". Klausimas "Moteris, kuria žaviuosi labiausiai" Klausimas "Vyras, kuriuo žaviuosi labiausiai". Klausimas "Idealios moters išvaizda turėtų būti". Klausimas "Idealaus vyro išvaizda turėtų būti". Klausimas "Idealios moters charakteris". Klausimas "Idealaus vyro charakteris". Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-05-29
 • Ilgaamžiškumas – XXI amžiaus problema

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo uždaviniai. Gyventojų senėjimą lemiantys veiksniai. Mažėjantis gimstamumas. Emigracija. Gyvenimo trukmės ilgėjimas. Galimos gyventojų senėjimo pasekmės. Problemos sprendimo kryptys.
  Sociologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-02-28
 • Imigracijos raida Lietuvoje

  Tiriamasis darbas: Imigracijos raida Lietuvoje. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti imigracijos procesus Lietuvoje laiko perspektyvoje. Darbo uždaviniai. Tiriamoji terpė. Etninės grupės. Etninės mažumos. Lietuvos etninė sudėtis. Lietuvos etninių grupių kategorijos. Lietuvos etninės sudėties kitimo prognozės. Integracijos procesas. Akultūracinė strategija. Akultūracijos procesas. Lietuvos etninių grupių padėtis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-07-09
 • Įmonės sociologinė analizė

  Trumpai apie įmonės veiklą. Įmonės organizacinė kultūra. Kultūros komponentai. Komunikacija organizacijoje. Organizaciniai konfliktai.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-11
 • Įmonės tyrimo analizė: langų gamyba UAB "Fauga"

  Įvadas. UAB "Fauga" produkcijos vartotojų nuomonės tyrimas. Tyrimo tema. Tikslas: Išsiaiškinti vartotojų nuomonę pasirenkant UAB "Fauga" gaminamą produkciją. Uždaviniai. Hipotezės. Problemos apibrėžimas. Tyrimo strategija. Tyrimo planas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-12-16
 • Individas kaip seksualinio elgesio moralinis subjektas: teorija ir realijos Lietuvoje

  Įvadas. Seksualinis elgesys. Individo seksualinio elgesio realijos Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-20
Puslapyje rodyti po