Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kavos reikšmė žmonių gyvenime

  Tyrimo planas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Tyrimo metodas. Atrankos metodas. Tiriamoji visuma. Tyrimo imtis. Anketa. Anketos analizė. Kritinė klausimyno analizė. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-05-16
 • Kiekybiniai sociologiniai tyrimai

  Kiekybinis tyrimas. Sociologinės informacijos rinkimo būdai. Rinkos tyrimo kiekybiniai metodai. Apklausa. Apklausos rūšys. Stebėjimas. Stebėjimo rūšys. Stebėjimo formos. Eksperimentas. Testas. Laboratorinė apklausa. Apžvalginis tyrimas (AT). Įvertinimo tyrimas (ĮvT). Įvertinimo tyrimo strategija.
  Sociologija, pristatymas(29 skaidrės)
  2005-11-14
 • Kiekybinio sociologinio tyrimo programa

  PowerPoint pristatymas. Kiekybinio tyrimo programos supratimas. Kiekybinio sociologinio tyrimo programa. Metodologinė programos dalis. Procedūrinė programos dalis. Tyrimo problema, objektas ir dalykas. Gnoseologinė problemos dalis. Problemos sudėtingumo laipsnis. Sociologinio tyrimo objektas. Tyrimo tikslo ir uždavinių nustatymas. Programinių uždavinių kėlimo nuoseklumas priklausomai nuo pagrindinio tyrimo tikslo. Teorinis taikomasis tyrimo tikslas. Praktinis taikomasis tyrimo tikslas. Pagrindinių sąvokų patikslinimas ir interpretacija. Išankstinė sisteminė tyrimo objekto analizė. Sociologinio tyrimo hipotezės iškėlimas ir hipotezių tipai. Esminiai reikalavimai hipotezei.
  Sociologija, pristatymas(50 skaidrių)
  2008-01-17
 • Kiekybinis tyrimas: laikraščio "Noriu" turinio analizė

  Laikraščio "Noriu", išleisto 2010 04 23 Nr. 45 (2261), turinio analizė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti laikraščio "Noriu", išleisto 2010 m. balandžio 23d., skelbimus, surinkti duomenis, faktus ir juos apibendrinti. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-24
 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų samprata ir santykis

  Įžanga. Mokslas ir mokslinis tyrimas. Mokslinio tyrimo metodo samprata. Kiekybinių ir kokybinių metodų (tyrimų) samprata ir ypatybės. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų santykis. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Kinijos ir Indijos socialinės problemos

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti Kinijos ir Indijos valstybių demografines bei skurdo problemas. Kinijos demografija. Gyventojai. Šeimos planavimo politika. Lyčių nelygybės problema. Gyventojų pasiskirstymas. Kinijos urbanizacija. Kinijos vidaus migracija. Kinijos skurdo problema. Statistiniai duomenys. Socialinė nelygybė. Skurdo priežastys. Kinijos kovos su skurdu politika. Kaimo vietovių revoliucija (1978-1985). Išplėtotos programos (1986-1993). Skurdo mažinimo strategija (1994-2000). Skurdo mažinimo programa (2001-2010). Indijos demografija. Gyventojų sudėtis. Indijos teritorinis pasiskirstymas. Indijos migracija. Indijos ekonomika. Skurdas Indijoje. Skurdo priežastys. Skurdas kaimo vietovėse. Skurdas miesto teritorijoje. Vyriausybės veiksmai. Išvados.
  Sociologija, referatas(31 puslapis)
  2010-09-15
 • Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūriniai poreikiai ir jų tenkinimo galimybės

  Įvadas. Tyrimo problema: Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūriniai poreikiai ir jų tenkinimo gaimybės. Tikslas: Išanalizuoti Klaipėdos akademinio jaunimo kultūrinius poreikius ir kultūrinės raiškos galimybes. Akademinio jaunimo kultūrinius poreikius ir kultūrinę elgseną skatinantys veiksniai teoriniu aspektu. Kultūrinius poreikius ir kultūrinę elgseną skatinantys veiksniai. Kultūriniai poreikiai laisvalaikio dalis. Laisvalaikio sampratos raida. Laisvalaikio struktūra ir jo funkcijos kultūrinių poreikių atsiradimas. Sociologinių kultūrinių poreikių tyrimų apžvalga. Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Tiriamųjų lytis. Tiriamųjų amžius. Dažniausi akademinio jaunimo laisvalaikio praleidimo būdai. Kultūriniams poreikiams skiriama laisvo laiko dalis. Akademinį jaunimą labiausiai dominančios meno sritys. Akademinio jaunimo dažniausiai pasirenkamos kultūrinės veiklos praleidimo formos. Akademinio jaunimo kultūrinių poreikių patenkinamumas. Priežastys trugdančios patenkinti akademinio jaunimo kultūrinius poreikius Klaipėdos mieste. Veiksniai paskatinantys akademinį jaunimą daugiau dėmesio ir laivo laiko skirti kultūriniai veiklai. Pokyčiai kultūriniame gyvenime kurie padėtų tenkinti akademinio jaunimo kultūrinius poreikius Klaipėdos mieste. Išvados. Siūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-01-22
 • Klaipėdos miesto jaunimo nuo 18 iki 25 metų aktyvaus poilsio praleidimo formos

  Taikomųjų tyrimų metodologijos tiriamojo darbo planas. Įvadas. Tyrimo organizavimas. Anketa. Galimos išvados, rekomendacijos. Priedai (2).
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Klasė, stratifikacija, nelygybė

  Įvadas. Klasės samprata. Socialinė stratifikacija. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Lyčių stratifikacija ir jos ištakos. Lyčių nelygybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2009-01-05
 • Klasikinė sociologija

  M. Weberis. E. Durkheimas. K. Marksas. Pamatinių sociologinių kategorijų analizė. M.Weberis apie skiriamuosius Vakarų bruožus ir kapitalizmo dvasią. Išganymo religijų etika ir pasaulis. E. Durkheimo visuomeninio darbo pasidalijimo aiškinimas. Altruistinės savižudybės tipai ir jų pavyzdžiai, paplitimo sąlygos. Visuotinis kapitalistinio kaupimo dėsnis K.Marxo kapitalizmo teorijoje. Socialinių mokslų neutralumo principo pagrindimas M. Vėberio darbuose. M.Weberio suprantančios sociologijos koncepcija ir jos raida. Aiškinančio supratimo metodologinės taisyklės ir sociologinės veiklos teorijos idėjos.
  Sociologija, špera(82 puslapiai)
  2006-02-17
 • Knygų skaitymas šiuolaikiniame gyvenime

  Įvadas. Tyrimo tikslas – gauti kuo daugiau informacijos apie knygų vertę, reikšmę žmogui, nustatyti, kaip ji kito iki šių dienų. Anketa. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Socialiniai-demografiniai duomenys. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2008-02-21
 • Kodėl darbo suvaržymai griežtesni Europoje nei Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)?

  Įvadas. Darbo įstatymai Europos šalyse ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Darbo suvaržymai ir migracija. Migracijos kaštai Europoje ir JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-01-23
 • Kodėl žmonės nusikalsta?

  Įvadas. Nusikalstamų priežasčių teorijos. Biologinė agresyvumo teorija. Tėvų ir vaikų nusikalstamumas. Nusikalstamos jaunimo grupuotės (gangai). Neigiama visuomenės informavimo įtaka. Socialinės kontrolės teorijos. Anketos duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2011-12-21
 • Kohabitacija

  Įvadas. Dėstymas. Šeimos pokyčių problemos. Rinkos santykių visuomenė. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-16
 • Kohabitacijos paplitimo Lietuvoje kultūrinės priežastys

  Įvadas. Tikslas: Remiantis kultūrinių pokyčių analize, išsiaiškinti kohabitacijos masto ir tolerancijos jai didėjimo priežastis. Šeimos transformacijos požymiai. Kultūrinės (vertybinės ir norminės) kohabitacijos priežastys. Individualizacija ir autonomija. Partnerių tarpusavio santykių kokybės svarba. Religinės vertybės ir Vakarų kultūros įtaka. Seksualinių pažiūrų liberalėjimas. Kintanti tėvų kontrolė. Karjera. Nepasitikėjimas santuoka. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2009-10-16
 • Kokią vietą jauno žmogaus gyvenime užima alkoholis?

  Tyrimo problema. Kokią vietą jauno žmogaus gyvenime užima alkoholis? Problemos pristatymas. Tyrimo objektas. Vilniaus jaunimas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų interpretacija. Anketa (20 klausimų). Tyrimo rezultatų analizė. 7 tyrimo uždaviniai ir hipotezių pagrindimas. Išvada.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-01-07
 • Kokybiniai ir kiekybiniai metodai

  Įžanga. Kokybinio tyrimo samprata. Pagrindiniai kokybinio tyrimo bruožai. Pagrindiniai kokybinio tyrimo metodai. Stebėjimo metodas. Teksto analizės metodas. Interviu metodas. Audio/video įrašinėjimo ir iššifravimo metodas. Kokybinio tyrimo pagrindinės gairės ir "idiomos". Pagrindinės kokybinio tyrimo problemos. Pagrindinės kiekybinio tyrimo problemos. Kokybinio ir kiekybinio tyrimų derinimas. Apibendrinimas. Išvados. Priedai (10).
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2007-10-03
 • Kokybiniai sociologinio tyrimo metodai

  Įvadas. Terminų sąvokos apibrėžimai. Kokybinė metodologija. Kokybinių tyrimų samprata. Kokybinio tyrimo planas. Kokybinio tyrimo plano modeliai. Kokybinių tyrimų strategijos. Atvejo studija. Etnografija. Grounded theory. Biografinė studija. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2008-08-27
 • Kokybinio augimo teorija ir U. Becko rizikos visuomenė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Atskleisti socialinių pokyčių šaltinius, susipažinti su U. Becko kokybinio augimo bei rizikos visuomenės teorijomis. Socialiniai pokyčiai. Socialinių pokyčių rūšys. U. Becko kokybinio augimo ir rizikos visuomenės teorijos. Visuomenės sveikatingumo socialiniai rodikliai. Asmenybės išsilavinimas. Darbas ir darbinio gyvenimo kokybė. Laiko biudžetas. Individų ekonominė padėtis. Ekologinė aplinkos institucija Socialinė ekologija. Asmeninis saugumas ir teisėsauga. Socialinis aktyvumas ir jo reiškimo visuomenėje galimybės. Rizikos visuomenės teorija pagal U. Becką. Rizikos visuomenė Lietuvoje. Ekologinės problemos Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-09-30
 • Kokybinis interviu

  Kas yra kokybinis interviu. Kokybinio interviu privalumai/trūkumai. Kokybinio interviu tipai. Bendri reikalavimai kokybiniam interviu atlikti. Duomenų apdorojimas ir analizė. Savikontrolės užduotys.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-12-06
Puslapyje rodyti po