Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos gyventojų tautinės sudėties pokyčiai po Nepriklausomybės atkūrimo

  Lietuvos tautinės sudėties pokyčiai. Kuris lietuviškesnis ar miestas, ar kaimas? Lietuvos apskričių tautinė sudėtis. Vilniaus miesto gyventojai pagal tautybę. Lietuvos gyventojai pagal tautybę.
  Sociologija, analizė(7 puslapiai)
  2006-06-13
 • Lietuvos institucijų požiūris į nėštumo nutraukimą

  Įvadas. Moters pasirinkimo teisės ir galimybės planuoti šeimą. Psichologinės aborto pasekmės. Tyrimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2006-09-28
 • Lietuvos moterų padėtis darbo rinkoje

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti moterų padėtį darbo rinkoje. Moters padėties visuomenėje raida. Moterų diskriminavimas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-03
 • Lietuvos paramos šeimai politikos plėtros patyrimas

  Socialinės paramos šeimai politika 1991 - 1992 metais. Paramos šeimai plėtojimas 1993 – 1994 metais. 1995 – 1996 metų patirtis paramos šeimai srityje. Paramos šeimai politikos formavimas 1997 - 1999 metais. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Vaikų globos ir įvaikinimo problemos. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-13
 • Lietuvos romų etnografiniai bruožai

  Įžanga. Čigonų etninės grupės. Lyčių hierarchija: vyrai. Lyčių hierarchija: moterys. Šeima. Santuoka. Skyrybos. Mišrios santuokos. Apranga. Gyvenimo būdas. Klajonės. Verslai. Išvados.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2009-06-02
 • Lietuvos socialinė politika (2)

  Šalies vizitinė kortelė. Kultūra. Valstybės valdymo forma. Gyventojai. Statistiniai (demografiniai) duomenys. Darbo politika. Politiniai blokai. Šalies ekonomika. Transportas. Komunikacijos. Sveikatos priežiūros sistema. Švietimas. Mokslas. Lietuvos socialinės politikos analizė.
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2012-04-26
 • Lietuvos socialinė-kultūrinė aplinka

  Įvadas. Marketingo aplinkos samprata. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Savižudybės Lietuvoje. Kultūrinė aplinka. Lietuvos kultūros istorija. Kalendorinės šventės. Lietuvių valgiai. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-02-09
 • Lietuvos socialinės minties raida

  Įvadinė paskaita. Socialinės minties samprata. Ryšys su kitais mokslais. Periodizavimo problemos. Šaltiniai ir istoriografija. Pagrindinės sąvokos. Socialinė mintis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) iki XVII amžiaus. Sociokultūrinė padėtis XVI amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): bendri bruožai. Socialinės minties raida XVI amžiaus pradžioje. Pirmųjų evangelikų, visuomenės modernizacijos šalininkų, siekiai LDK XVI amžiaus 2-3 dešimtmetį. Aktyviausios protestantizmo srovės – evangelikų reformatų arba kalvinistų ideologų Andriaus Volano ir Jono Abramavičiaus socialinės pažiūros ir visuomenės kritika. Radikaliųjų reformatų socialinės ekonominės pažiūros. Lietuvos reformatų pažiūrų reikšmė XVI a. visuomenėje. Katalikiškos kontrreformacijos pusės atstovų mintys apie valstybę ir visuomenę XVI amžiaus pabaigoje. Jėzuitų indėlio svarumas vystant socialinę mintį. Augustinas Rotundas ir jo publicistika. Amžininkų ydų išjuokimas Petro Roizijaus epigramose. Petro Skargos socialinė-ekonominė programa. XVI amžiaus visuomenės kritikų idėjų recepcija. Socialinė mintis XVII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Sociokultūrinė padėtis XVII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): bendri bruožai. Politinė arena. Lenkinimo socialinis aspektas. Atskirų socialinių grupių atstovų nuomonės apie tvarką valstybėje ir visuomenę. XVII amžiaus LDK mokslo ir kultūros centro – Vilniaus akademijos vieta ir reikšmė socialinės minties raidoje. Aleksandras Olizarovijus (1610-1659), universiteto profesorius, medikas ir teisininkas. Mykolas Maigys, Pranciškus Lukoševičius, Jonas Lemkė – Universiteto auklėtiniai, scholastai ir jų socialinės mintys. Jonas Chondzinskis. Veikla ir idėjos. XVI-XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) socialinės minties raida: bibliografija.
  Sociologija, konspektas(20 puslapių)
  2009-03-27
 • Lietuvos šeimos transformacijos atgavus nepriklausomybę

  Įvadas. Tikslas - supažindinti skaitytoją su Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo vykstančiomis šeimos transformacijomis bei jų sukeliamomis problemomis. Šeimos transformacijos raida. Priežastys ir eiga. Pasekmės. Transnacionalinės šeimos. Transnacionalinės šeimos susiformavimas. Galimos pasekmės transnacionalinės šeimos vaikui. Darbas ir vaidmuo šeimoje. Dirbanti moteris. Tėčio vaidmuo šeimoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-09-30
 • Lietuvos vaikai

  Įvadas. Lietuvos demografinė charakteristika. Demografinės charakteristikos sampratos analizė. Lietuvos demografija. Lietuvos vaikų demografinė charakteristika. Lietuvos vaikų gimstamumas. Lietuvos vaikų migracija. Lietuvos vaikų mirtingumas. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-12-18
 • Lietuvos verslas ir visuomenė

  Įvadas. Kultūra ir visuomenė. Kalba. Medicina ir sveikata kintančiame pasaulyje. Šeima. Pagrindinės sąvokos. Šeimos vertybės. Žiniasklaida. Internetas. Interneto poveikis. Švietimas. Krintantis švietimo vaidmuo. Elektroniniai universitetai. Religija. Krikščionybė. Religinis fundamentalizmas. Atlikto tyrimo analizė. Lietuvos verslas ir visuomenė. Valdovų rūmų atstatymo vertinimas. Lietuvos valstybės ir emigrantų bendradarbiavimo formos. Lietuvos politinių partijų atstovaujami visuomenės sluoksniai. Lietuvos paslaugų sistema. Lietuvos biudžetas. Kodėl reikia turėti savo valstybę. Lietuvos visuomenė. Patriotizmas. Kurios Lietuvos visuomenės savybės labiausiai trukdo siekti pažangos. Ką pirmiausia tėvai turėtų pasakyti mažamečiui sūnui arba dukrai, rytą išleisdami į mokyklą. Kurias svarbiausias socialines reformas būtina Lietuvoje atlikti. Išvados. Priedai (15).
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-03-10
 • Lyties skirtumai ir seksualumas

  Lyčių skirtumai. Biologinis elgsenos determinuotumas. Giminės socializacija. Lyties skirtumai ir gamyba. Patriarchatas ir gamyba. Nelygybė darbe. Feministiniai judėjimai. Akademinis feminizmas. Smurtas ir lytis. Normali seksualinė elgsena. Homoseksualumas.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-29
 • Lyties socializacija: tėvų ir globėjų vaidmuo moteriškumo bei vyriškumo formavime socializacijoje

  Kaip tampama berniuku arba mergaite. Stereotipai. Kintantis lyties vaidmuo gyvenimo eigoje. Savarankiškumas. Kaip tampama vyru ar moterimi. Išvaizda ir interesai. Dvigubi seksualumo standartai. Lytis senatvėje. Našlystė.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-05
 • Lytis ir seksualumas

  Įvadas. Lyčių skirtybės. Lyčių nelygybės koncepcijos. Moteriškumai, vyriškumai ir santykiai tarp lyčių. Žmogaus seksualumas.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-29
 • Lytis ir giminė. Vyriškumas ir moteriškumas: įgimta ar suformuota

  Sociologijos esė. Žmogaus kūniškumas. Tėvai yra pirmi ir patys svarbiausi vaiko socializacijos vadovai. Šeimos struktūra. Vyriškumas ir moteriškumas.
  Sociologija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lytis kaip socialinis konstruktas

  Įvadas. Uždaviniai. Tapatinimasis per veiklą. Tapatinimasis per charakterio bruožus. Tapatinimasis per išvaizdą. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-11
 • Lytis kaip socialinis konstruktas (2)

  Lytis kaip socialinis konstruktas. Ką lytis reiškia individams ir visuomenei? Ekonominė lyčių nelygybė. Moterų pilietinės teisės. Feminizmas, kaip socialinis judėjimas ir jo teorinės perspektyvos. Moterys Lietuvoje.
  Sociologija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-03-09
 • M. Foucault minties: "Jie mums sako, kad kalėjimai yra perpildyti, bet kas jeigu žmonės tiesiog per dažnai siunčiami į kalėjimus" potekstė

  Įvadas. Bausmės sampratos raida. Kalėjimų perpildymo reiškinio priežastys. Bausmių vykdymo teisės principų nepaisymas. Recidyvinis nusikalstamumas. Kalėjimų glaudus ryšys su pramone. Bausmių atlikimo sistema Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-06-05
 • M. McLuhan "Kaip suprasti medijas?"

  Herberto Marshallo McLuhano knygos "Kaip suprasti medijas? (Žmogaus tęsiniai)" sociologinė analizė.
  Sociologija, esė(5 puslapiai)
  2006-05-23
 • M. Mead "Coming of age in Samoa" ir "Growing up in New Guinea" knygų anotacija

  Įvadas. Šiek tiek apie knygas. "Coming of Age in Samoa". "Growing up in New Guinea". Išvados.
  Sociologija, analizė(5 puslapiai)
  2006-11-25
Puslapyje rodyti po