Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Moterų padėtis šiuolaikinėje visuomenėje

  Moterys ir vyrai visuomenėje, jų padėčių skirtumai. Smurtas prieš moteris. Moteris ir šeima.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-09
 • Moterų socialinė-ekonominė padėtis amžių raidoje

  Įvadas. Moteris – antikiniame pasaulyje. Moters socialinė ekonominė padėtis viduramžiais. Viduramžių dama – namų ekonomė. Moteris – amatininkė. Moters valstietės gyvenimas. Mergaičių auklėjimas viduramžiais. Moters gyvenimas ir visuomenės požiūris į jos vaidmenį renesanso epochoje. Feministinis judėjimas XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje. Moters socialinis ekonominis statusas šiandien. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2006-12-04
 • Moterų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje

  Summary. Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kas trukdo moterims efektyviai dalyvauti darbo rinkoje ir darbo rinkos profesiniam mokyme. Moterų užimtumo ir padėties darbo rinkoje analizės teoriniai aspektai. Moterų padėtis šalies darbo rinkoje. Veiksniai, trukdantys moterims efektyviai dalyvauti darbo rinkoje. Moterų įsidarbinamumo poreikiai. Darbo rinkos profesinis mokymas – efektyvi moterų nedarbo sprendimo priemonė. Nepakankamas moterų dalyvavimas darbo rinkos profesiniame mokyme. Moterų dalyvavimo darbo rinkos profesiniame mokyme tyrimo metodologija ir bendrasis dizainas. Tyrimo metodika. Duomenų rinkimo metodas. Tyrimo organizavimas. Tiriamoji imtis. Rezultatai ir duomenų interpretacija. Bendri duomenys apie tyrimo respondentus. Respondenčių požiūris į moterų padėtį darbo rinkoje. Moterų įsidarbinimo poreikiai ir veiksniai, joms trukdantys efektyviai dalyvauti darbo rinkoje. Respondenčių sugebėjimų įsivertinimas ir jų požiūris į profesinius mokymus. Empirinio tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2010-05-31
 • Moterų užimtumas. Vakarų Europos šalių moterų darbo istorija nuo XVIII amžiaus pradžios iki XX pabaigos

  Moters socialinės padėties kitimas Vakarų Europoje po industrializacijos, pirmojo ir antrojo pasaulinių karų. Įvadas. XVIII amžius (1700-1790). 1790-1880. XIX amžius. 1880-2000. XX amžius.
  Sociologija, analizė(9 puslapiai)
  2007-04-04
 • Moterų užimtumo klausimas Lisabonos strategijoje

  Įvadas. Lisabonos strategija. Moterų užimtumas. Lietuvoje moterų užimtumas. Moterų užimtumo klausimas Lisabonos strategijoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2011-05-17
 • Moterų užimtumo lygis ir užimtumo centrai

  Įvadas. Darbo tikslas – užimtumo lygį panagrinėti tarp moterų. Lietuvos užimtumo politika. Užimtumo samprata. Valstybės užimtumo politika. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programa. Gyventojų išsilavinimas. Užimtos ir bedarbės moterys pagal išsilavinimą. Vyresnių gyventojų mokymasis. Moterų užimtumo lygio samprata. Moterų užimtumo lygio tendencijos. Moterys verslininkės. Profesijų pasiskirstymas tarp lyčių. Moterų nedarbo lygio samprata. Moterų darbo užmokestis. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas. Moterų užimtumo centrai. ES veiksmai moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimui. Europos Sąjungos (ES) parama. Distancinio mokymo programa. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių).
  Sociologija, referatas(26 puslapiai)
  2009-08-31
 • N. Christie "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė"

  Nils Christie knygos "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" analizė. Christie modernioje valstybėje totalitarizmo pavojų įžvelgia ne pačiuose nusikaltimuose, bet nusikaltimų kontrolėje. Kokius pavyzdžius naudoja Christie aptardamas šią mintį. Paaiškinkite pagrindinius jo argumentus. Paaiškinkite nuosprendžių modernizavimo reiškinį. Išdėstykite ir aptarkite Christie siūlomus sprendimo būdus, kuriais galima būtų pristabdyti nusikaltimų kontrolės plėtros tempus ir poveikį individui.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-21
 • N. Christie "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" (2)

  Nils Christie knygos "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" analizė ir interpretacija.
  Sociologija, analizė(4 puslapiai)
  2006-11-27
 • N. Christie "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" (3)

  Nils Christie knygos "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" analizė ir interpretacija. Įvadas. Dėstymas. Išvados.
  Sociologija, analizė(3 puslapiai)
  2008-11-06
 • N. Christie "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" (4)

  Nils Christie knygos "Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė" recenzija.
  Sociologija, recenzija(5 puslapiai)
  2009-05-20
 • N. Elias "Rūmų dvaro visuomenė": Prestižo reikšmė aristokratui

  Rašinys pagal Norberto Eliaso knygą "Rūmų dvaro visuomenė". Prestižas ir jo reikšmė aristokratams.
  Sociologija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-11-29
 • N. Elias "Rūmų dvaro visuomenė": Prestižo reikšmė aristokratui (2)

  Prestižo reikšmė aristokratui. Esė pagal Norberto Eliaso knygą "Rūmų dvaro visuomenė".
  Sociologija, esė(5 puslapiai)
  2009-03-16
 • N. Eliasas "Rūmų dvaro visuomenė"

  Rašinys apie Norberto Eliaso knygą "Rūmų dvaro visuomenė".
  Sociologija, rašinys(3 puslapiai)
  2006-03-29
 • N. Eliasas "Rūmų dvaro visuomenė" (2)

  Rūmų dvaro visuomenė. Kas tai? Rūmų dvaro visuomenės etiketas ir prestižas. Santuoka. Karaliaus gyvenimas. Prestižo šansai.
  Sociologija, rašinys(7 puslapiai)
  2007-05-10
 • N. Eliasas "Rūmų dvaro visuomenė" (3)

  Remiantis Norbert Elias knyga "Rūmų dvaro visuomenė". Žmonių prestižas. Etiketas.
  Sociologija, esė(6 puslapiai)
  2007-12-17
 • N. Eliasas "Rūmų dvaro visuomenė" (4)

  Norbert Elias knygos "Rūmų dvaro visuomenė" kritika. Liudvikas XIV buvo vienas stipriausių valdovų. Etiketas. Finansinė padėtis. Konkurencinė aplinka.
  Sociologija, esė(8 puslapiai)
  2009-01-08
 • Nacionalinis saugumas ir nusikalstamumo prevencija

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Išsiaiškinti - Kas yra nacionalinis saugumas; Kaip jį užtikrinti; Kokie didžiausi nusikaltimai šiuo metu vykdomi pasaulyje; Apžvelgti nusikaltimus Lietuvoje; Įvadas. Nagrinėjamos temos. Nacionalinis saugumas. Terorizmas. Terorizmo rūšys. Nusikalstamumas Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-10
 • Nacionalizmo ir nacizmo skirtumai

  Įvadas. Nacionalizmo ir nacizmo palyginimas (skirtumai). Atsiradimas. Samprata. Terminai. Esminė problema. Požiūris į savo tautą. Požiūris į kitas tautas. Internacionalizmas. Paveldas. Gynybinis procesas. Pažiūrų formavimas. Reputacija. Ideologijos priėmimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-30
 • Nacionalizmo išnykimo perspektyva

  Įvadas. Modernizavimas ir nacionalizmas. Nacionalizmų konkurencija. Kultūrų konfliktai. Nacionalizmas versus kosmopolitizmas. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-01
 • Naktinių klubų pasirinkimo vertinimas

  Įvadas. Anketavimas, teorinis aspektas. Studentų naktinių klubų pasirinkimo ir pasirinkimo motyvų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2006-12-14
Puslapyje rodyti po