Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skurdas ir stratifikacija

  Įvadas. Dėstymas. Skurdo priežastys. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-07
 • Skurdas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Skurdas. Kas tai? Skurdo rodikliai. Santykinis skurdo pasiskirstymas. Gyvenimas be namų –ryškiausia skurdo apraiška. Skurdas Lietuvoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-10-12
 • Skurdas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Rodikliai nuo kurių priklauso šalies gyvenimo lygis. Minimalus gyvenimo lygis Lietuvoje. Skurdo samprata. Skurdo matavimas. Skurdo matavimo koncepcijos. Skurdo matavimo rodikliai. Skurdo matavimas Lietuvoje. Skurdo problema Lietuvoje. Skurdo rizikos rodikliai Lietuvoje. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo priemonės. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-05-16
 • Skurdas Lietuvoje (3)

  Įvadas. Skurdo sampratos istorinė raida. Pagrindiniai skurdo įvertinimo metodai. Gyvenimo lygis. Skurdo problemos sprendimas. Skurdo mažinimo strategija Lietuvoje. Standartinio biudžeto skurdo ribos virtimas politine Lietuvoje. Tyrimas apie UVO vaidmenį mažinant skurdą. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-09-19
 • Skurdas. Socialinė atskirtis. Globalizacija

  Kas yra skurdas? Kas yra absoliutus ir santykinis skurdas, skurdo riba? Kuri iš skurdo sampratų atrodo labiau pagrįsta ir kodėl? Skurdo aiškinimo teorijos. Pasvarstyti, ar priklausomybė nuo socialinės paramos paaiškina skurdo pastovumą? Kas yra ekonominė, politinė ir socialinė atskirtis? Kokios yra socialinės atskirties formos? Pasvarstyti, kaip gali globalizacija būti ir vietiniu reiškiniu? Darbo analizė sociologijoje.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-03-14
 • Skurde augantys vaikai

  Sociologijos esė. Skurde augantys vaikai. Ką būtų galima daryti, siekiant sumažinti į socialinės rizikos grupę patenkančių šeimų ir jose augančių vaikų skaičių? Rekomendacijos. Išvados.
  Sociologija, esė(5 puslapiai)
  2009-06-05
 • Skurdo konceptualizacija ir dimencionalizacija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti skurdo lygį Lietuvoje ir jo mažinimo galimybes. Skurdo samprata. Skurdo matavimas. Skurdo priežastys. Skurdo Lietuvoje tendencijos. Skurdo dimencionalizcija Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2009-05-13
 • Skurdo problemos Lietuvoje išsprendimo būdai

  Skurdo problemos Lietuvoje (įmanomi) išsprendimo būdai. Įvadas. Skurdas ir jo diferencijavimas. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Skurdo pasiskirstymas Lietuvoje pagal gyvenamąją vietą. Nelygybės ir stratifikacija. Funkcionalinė nelygybės teorija. Konfliktologinė nelygybės teorija. Skurdo kultūra. Kiek skurdas ir visuomenės padėtis įtakoja politinį aktyvumą? Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdo riba

  Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti miesto ir kaimo gyventojų skurdo pagrindines problemas ir priežastis. Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdo riba. Kas penktas Lietuvos gyventojas gyvena žemiau skurdo ribos. Skurdo apraiškos Lietuvos kaime. Empyrinio tyrimo rezultatai.
  Sociologija, referatas(22 puslapiai)
  2009-10-02
 • Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdo riba (2)

  Kaimo sociologijos referatas. Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Skurdo apibrėžimas. Kaimo ir miesto skurdo palyginimas. Skurdo priežastys. Nedarbas. Skurdo ribos. Santykinė skurdo riba. Absoliuti skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Skurdo mažinimo priemonės. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-12-29
 • Smurtas

  Įžanga. Smurtas šeimoje. Skyrybų priežastis smurtas. Prieinama iki nužudymo. Smurtautojų elgesio motyvacija. Kas apgins moterį nuo įtūžusio vyro? Trūksta įstatyminės bazės. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-19
 • Smurtas prieš vaikus ir moterys

  Įvadas. Sąvokų ir terminų apibrėžimai. Smurtas prieš vaikus. Smurtas prieš moteris.
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2007-01-24
 • Smurtas prieš vaikus, moteris ir suaugusius

  PowerPoint pristatymas. Kas tai, smurtas? Priežastys. Smurtas prieš vaikus. Smurto prieš vaikus pasekmės. Seksualinis priekabiavimas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-10
 • Smurtas šeimoje (2)

  Įvadas. Smurtas ir prievarta kas tai? Šeima ir smurtas. Kodėl visi turėtų žinoti apie smurtą Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Išvados. Galimi problemos sprendimo keliai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Smurtas šeimoje (3)

  Tyrimo anketa. Temos aktualumas. Problemos. Tikslas. Hipotezės. Metodai. Ar Jūsų sutuoktinis naudoja smurtą šeimoje? Koks smurtas yra panaudojamas prieš Jus? Kaip dažnai yra smurtaujama? Ar smurtaujama ir prieš kitus, kartu gyvenančius, šeimos narius (vaikus, tėvus, kitus giminaičius)? Kokia yra Jūsų šeimos finansinė padėtis? Ar abu dirbate, ar esate išlaikoma sutuoktinio? Ar naudoja Jūsų sutuoktinis alkoholį, narkotikus? Ar naudojate Jūs alkoholį, narkotikus? Ar esate Jūs vaikystėje patyrusi smurtą iš tėvų ar kitų šeimos marių? Ar yra patyręs smurtą vaikystėje Jūsų sutuoktinis iš savo tėvų ar kitų šeimos narių? Kokių veiksmų imatės, kai sutuoktinis prieš Jus, ar kitus šeimos narius imasi smurto? Ar kreipėtės pagalbos dėl nederamo sutuoktinio elgesio? Kur kreipiatės pagalbos dėl smurtaujančio sutuoktinio? Ar sulaukėte realios pagalbos iš tų, į kuriuos kreipėtės pagalbos? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-11-07
 • Smurtas visuomenėje

  Ką reiškia žodis "prievarta"? Kokios yra smurto rūšys? Smurto šaltiniai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-14
 • Smurto priežastys ir raiška Lietuvos mokyklose

  Įvadas. Smurto sąvoka ir rūšys. Mokykla (mokyklos bendruomenė). Saugi mokykla. Rekomenduojamos mokyklos administracijos veiklos kryptys. Smurto priežastys. Smurto pasekmės. Pasekmės smurto aukoms. Pasekmės smurtautojams. Pasekmės mokyklos psichologiniam klimatui. Smurto prevencija mokyklose. Smurto prevencijos metodai. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-12-19
 • Social research: reading books nowadays

  Stage 1: Choosing the problem and stating hypothesis. Stage 2: Research design. Stage 3: Gathering the data. Stage 4: Coding and analyzing data. Stage 5: Interpreting results. Examples of the questionnaire.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-10-12
 • Socialbiheviorizmas kaip socialinė teorija

  Įvadas. Biheviorizmo samprata. Pagrindiniai socialbiheviorizmo atstovai ir jų teorijos. John Broadus Watson (1878 – 1958) – biheviorizmo tėvas. Ivanas Pavlovas (1849 – 1936) – klasikinė (reakcijos) sąlygojimo teorija. Edward Lee Thorndike – pastiprinimo teorija. C. L. Hullas – išmokimo teorija. Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990) – operantinis sąlygojimas. Albertas Bandura – socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinės teorijos vadyboje. Išvados. Priedas.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-01-30
 • Socialinė apsauga Lietuvoje (3)

  Socialinės apsaugos pagrindai. Valstybinė šalpos išmokos (pensijos). Slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos. Šalpos našlaičių pensijos. Šalpos kompensacijos. Šalpos išmokos skiriamos. Valstybės parama šeimai. Išmokų rūšys. Nedarbo socialinis draudimas. Nedarbo draudimo lėšos ir jų judėjimas. Nedarbo draudimu draudžiami asmenys. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo tvarka. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos. Nedarbo draudimo išmoka. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Bedarbių rėmimas. Valstybinės užimtumo garantijos. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo lėšos. Užimtumo fondo lėšų naudojimas. Viešieji darbai. Lietuvos darbo biržos valdymo organizavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos). Pajamos. Fondo biudžeto išlaidas. Valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys. Teisė gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, kai buvo dirbta pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, apskaičiavimas. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, kai buvo dirbta savarankiškai, apskaičiavimas. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimas. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos. Pašalpos mokėjimas mirus asmeniui, turėjusiam teisę ją gauti. Motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmė. Motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dydis. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas. Profesinės reabilitacijos pašalpos dydis. Įstatymo paskirtis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Nuostatos dėl pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei personalinių pensijų mokėjimo. Teisė gauti Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų dydis ir šių pensijų mokėjimas jų gavėjams mirus.
  Sociologija, konspektas(23 puslapiai)
  2009-08-26
Puslapyje rodyti po