Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socializacija (2)

  Socializacijos samprata. Vaikystės reikšmė. Jaunystė. Branda. Senatvė. Socializacijos tipai ir agentai.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-06-24
 • Socializacija (3)

  Socializacijos samprata. Socialinių gyvenimo šaltinių perėmimas. Socialiniai vaidmenys. Socializacijos modeliai.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-26
 • Socializacija (4)

  Įvadas. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose. Socializaciją įtakojantys faktoriai. Socializacija ugdymo procese. Socializacijos agentai ir institutai. Šeima socializacijos procese. Mokykla kaip socializacijos veiksnys. Bendraamžių grupės. Išvados. Priedas.
  Sociologija, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-21
 • Socializacija (6)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Šeima ir jos funkcijos. Ugdymo ir socializacijos ryšys. Tėvo ir motinos vaidmuo. Šeima – svarbiausia vaiko socializacijos institucija. Negatyvus šeimos elgesys, turintis įtakos vaikui. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-12
 • Socializacija (7)

  Socializacijos samprata. Feraliniai žmonės. Vaikystės reikšmė. Du pasauliai. Jaunyste. Branda. Senatve. Socializacijos tipai ir agentai.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-03-28
 • Socializacija ir karjera

  Socializacijos samprata ir esmė. Karjeros samprata ir esmė. Kuo karjera yra reikšminga žmogaus socializacijai?
  Sociologija, rašinys(5 puslapiai)
  2005-12-07
 • Socializacija kaip socialinės sąveikos procesas. Socializacijos tipai

  PowerPoint pristatymas. Asmens socializacija. Pirminė ir antrinė socializacija. Socializacijos slopinant pagrindiniai bruožai. Socializacijos dalyvaujant pagrindiniai bruožai. Skiriami trys antrinės socializacijos tipai. Socializacijos institutai. Dažniausiai skiriami penki socializacijos institutai.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-02
 • Socializacija vaikystėje

  Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Svarbiausi gyvenimo etapai ir jų ypatumai. Socializacija. Socializacija vaikystėje ir šeima. Tėvai ir vaikų auklėjimas. Socializacijos dinamika. Socialinis mokymasis. Pažinimas vaikystėje. Socializacija paauglystėje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-28
 • Socializacija vaikystėje (2)

  Įvadas. Socializacija vaikystėje. Motina ir kūdikis. Žaidimas ir jo raida. Mama ar televizija. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Socializacija vaikystėje (3)

  Įvadas. Vaikystės amžius. Visuomenės įtaka vaiko socializacijai. Bendruomenės įtaka vaiko socializacijai. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-14
 • Socializacija, socialinė sąveika, grupės, organizacijos ir kultūra

  Sociologijos reflekcija. Refleksijoje bandysiu apžvelgti, vertinti pasidalinti savo įspūdžiais, patyrimais ir nuomone šiomis temomis: socializacija, socialinė sąveika, grupės, organizacijos bei kultūra. Socializacija. H. Cooley - veidrodinis "aš". Socialinė sąveika, grupės, organizacijos. Kultūra. Kultūros procesai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-05
 • Socializacijos mezoveiksniai

  Įvadas. Socializacijos mezoveiksniai. Tautinis požymis. Etnografinis regionų paskirstymas. Gyvenamoji vieta. Grupės. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Socializacijos mikrofaktoriai ir jų įtaka žmogaus socializacijai

  Įvadas. Žmogaus socializaciją įtakojantys faktoriai. Šeima - svarbiausias socializacijos faktorius. bendraamžių grupės. Mikrosociumas. Ugdymo institucijos. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Socializacijos procesas vaikystėje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Tyrimo metodas. Darbo uždaviniai. Problema. Pagrindinės išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-05
 • Socializacijos proceso biologinis ir kultūrinis kontekstai

  Įvadas. Socializacijos procesas ir jo samprata. Asmenybės tapsmo teorijos. Socializacijos proceso šaltiniai. Socializacijos tipai. Kultūrinės socializacijos teorijos. Biologinės socializacijos teorijos. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-01
 • Socializacijos samprata

  Įvadas. Socializacijos apibrėžimas. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Socializacijos tipai. Veidrodinis aš vaizdas. Pirmoji pakopa. Antroji pakopa. Trečioji pakopa. Socializacijos veiksniai. Šeima. Mokykla. Bendraamžiai. Žiniasklaida. Darbovietė. Socializacija ir visuomeninis kontekstas. Išvados ir apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2009-06-03
 • Socialumas

  Aplinkos ir žmogaus ryšys. Poreikis bendrauti. Socialumas. Socialinė izoliacija.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-09-27
 • Socioekonominių veiksnių įtaka demografiniams procesams

  Įvadas. Socioekonominių veiksnių įtaka gimstamumui. Bendra gimstamumo situacija. Moterų išsimokslinimas. Gyvenimo sąlygos. Gimstamumo skatinimas. Socioekonominių veiksnių įtaka mirtingumui. Bendra mirtingumo situacija. Išsilavinimas. Santuokinė padėtis. Sveikatos faktorius. Pagrindinės mirties priežastys. "Socialinės" ligos. Kūdikių ir vaikų mirtingumas. Nusikaltimai asmens gyvybei. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Sociokultūrinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra kultūra? Kaip jos išmokstama? Taisyklės bendradarbiaujant su skirtingomis kultūromis. Kultūrų skirstymas. Sociokultūriniai elementai. Estetika. Požiūriai ir tikėjimas. Religinis veiksnys. Materialioji kultūra- tai ką sukūrė, ar kuo naudojasi vienos ar kitos visuomenės nariai. Technologinis pranašumas. Išsilavinimas. Kalba. "Nežodinė" kalba. Socialinė santvarka. G. Hofstede nacionalinių kultūrų modelis.
  Sociologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-04-05
 • Sociokultūrinis bendravimas

  Įvadas. Sociokultūrinis bendravimas ir jo ypatumai. Tarpkultūrinės komunikacijos modelis. Sociokultūrinis efektyvumas. Kultūros supratimas. Kultūros istorija. Kultūros individualumas. Materialinė kultūra. Rolių stereotipai. Kultūros pasaulėžiūra. Religija. Išsilavinimas. Sprendimų priėmimo papročiai. Bendravimas. Kaip mokomasi bendrauti? Sociokultūrinio bendravimo įgūdžių ugdymas. Pirmasis būdas. Antrasis būdas. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-27
Puslapyje rodyti po