Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologijos tyrimas: studentų nuomonė apie narkotikų vartojimo priežastis ir pasekmes

  Įžanga. Teorinė darbo dalis. Metodinė tyrimo programa. Tyrimo metodų pasirinkimo pagrindimas. Tyrimo instrumentarijaus išsamesnė charakteristika. Tyrimo dalis. I kurso studentų anketų analizė. II kurso studentų anketų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-12-21
 • Sociologijos tyrimas: Vilniaus gyventojų rūkymo įpročiai

  Įvadas. Rūkymo problemos aktualumas. Literatūros apžvalga. Teorinė dalis. Anketa. Techninė ataskaita. Respondentų socialinė – demografinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Trumpa santrauka. Rezultatai.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-02-15
 • Sociologinė analizė: UAB "Smulkus urmas"

  UAB "Smulkus urmas" apibūdinimas. UAB "Smulkus urmas" sociologinė analizė. Socialinės įmonės grupės. Komunikacija įmonėje. Organizaciniai konfliktai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-10
 • Sociologinė informacija. Metodika

  Pirminė sociologinė informacija. Instrumentarijus. Metodas. Dokumentų analizė. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. 2 pagrindiniai dokumentų analizės tipai. Stebėjimas. Stebėjimo rūšys. Stebėjimo procedūros etapai. Stebėjimo, kaip sociologinės informacijos rinkimo metodo, privalumai. Stebėjimo trūkumai. Apklausa. Apklausos metodo taikymo atvejai. Anketinės apklausos privalumai (grupinės). Metodo trūkumai. Anketa. Anketos sudarymo metodiniai principai. Anketinių klausimų tipai. Eksperimentas. Eksperimento privalumai. Eksperimento trūkumai. Eksperimento vyksmas. Duomenų statinė analizė.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-09-27
 • Sociologinė kultūros samprata

  Kultūros apibrėžimas. Kultūros tyrimo reikšmė sociologijoje. Socialinės kultūros aiškinimas. Svarbiausi kultūros elementai. Kultūros universalijos ir kultūros procesai. Požiūriai į kultūros įvairovę.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-07
 • Sociologinės informacijos patikimumo kontrolės metodai

  Galimos priežastys, dėl kurių respondentas nenori sąžiningai atsakyti į anketą. Priežastys, susijusios su apklausimo situacija. Priežastys, susijusios su apklausėjo dalyvavimu. Priežastys, susijusios su tyrimo procedūra ir jo atlikimo priemonėmis. Galimos priežastys, dėl kurių respondentas nesugeba teisingai atsakyti į anketos klausimus. Išorinė kontrolė. Vidinė kontrolė.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Sociologinės kultų charakteristikos bei praktikos

  Įvadas. Žodžio "kultas" apibrėžimas. Žodžio "kultas" priešprieša. Sociologinės kultų charakteristikos bei praktikos. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Sociologinės tradicijos tėvų idėjų religijos kritikos analizė

  Sociologinės tradicijos tėvų idėjų: religijos kritikos analizė - Comte, Durkheim, Marx, Weber. Įvadas. Religijos sociologijos klasikai ir jų požiūriai į religiją. Karl Marx (Karlas Marksas). Marx (Markso) materialistinė istorijos samprata. Marx (Markso) ideologijos samprata. Marx (Markso) religijos kritikos bruožai. Emile Durkheim (Emilis Durkheimas). Max Weber (Maksas Vėberis). Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-16
 • Sociologinio tyrimo metodologija ir metodika

  Įvadas. Sociologinių tyrimų organizavimo metodika ir metodologija. Sociologinių tyrimų metodai. Sociologinių tyrimų rūšys. Sociologinio tyrimo etapai. Pirmasis atvejis. Antrasis atvejis. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Sociologinio tyrimo programa: "Vilniečių pageidavimai ir poreikiai bankų teikiamoms paslaugoms"

  Tyrimo problema, aktualumas ir naudingumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas. Anketa.
  Sociologija, analizė(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Sociologinis demografinės situacijos Lietuvos kaime vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Demografija. Gyventojų skaičius. Vidutinis metinis gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime. Gimstamumas. Gimusieji. Gimstamumo rodikliai pagal amžiaus grupes. Suminis gimstamumo rodiklis. Mirtingumas. Mirtingumo dinamika. Santuokos ir ištuokos. Migracija. Vidinės migracijos tikslai. Išorinės (tarptautinės) migracijos tikslai. Gyventojų tarptautinė migracija. Vidutiniškai per parą Lietuvoje. Gyventojų skaičiaus prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Duomenys 2000-2005 metų.
  Sociologija, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-12-13
 • Sociologinis dienoraštis

  Įžanga. 1 seminaras: sociologijos plėtojimasis sovietinėje visuomenėje. 2-3 seminarai: šiuolaikinė sveikatos politika. 4 seminaras: sveikatos priežiūros įstaigos ir sveikatos priežiūros sistemos kaip socialinės institucijos. 5 seminaras: nepasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugų tiekimu.
  Sociologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-06
 • Sociologinis tyrimas

  Įžanga. Literatūros analizė. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo apklausos anketa. Tyrimo apklausos anketos analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-12-20
 • Sociologinis tyrimas: ar šiuolaikinis jaunimas klauso klasikinės muzikos?

  Įvadas. Tyrimo dalykas - šiuolaikinio jaunimo požiūris į klasikinę muziką. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas. Rezultatų analizė. Anketa. Charakteristikos. Diagramos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2009-01-02
 • Sociologinis tyrimas: asmeninis testamentas

  Įžanginė dalis. Tikslas buvo išsiaiškinti, kiek žmonės žino apie asmeninius testamentus ir kaip juos vertina. Aprašomoji dalis. Tyrimo metu apklausta 20 žmonių, jiems buvo anketos forma pateikti devyni klausimai. Asmeninis testamentas – tai? Asmeninio testamento forma (kur galima surašyti asmeninį testamentą). Kuris iš pateiktų asmeninio testamento variantų yra negaliojantis? Ar esate sudaręs/sudariusi asmeninį testamentą? Kokiems asmenims norėtumėte palikti savo turtą po mirties? Kokio turto esate paveldėjęs/paveldėjusi? Kaip, Jūs manote, ar pakanka prieinamos informacijos apie asmeninių testamentų sudarymą? Kaip manote, kokio amžiaus žmogus turėtų sudaryti asmeninį testamentą? Kas Jums atrodo patikimiau – asmeninis ar notaro patvirtintas testamentas? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-10-01
 • Sociologinis tyrimas: atmosfera darbe

  Įvadas. Tyrimo objektas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-11-23
 • Sociologinis tyrimas: dirbančių žmonių savijauta darbe

  Įžanga. Darbo uždaviniai ir hipotezės. Tyrimo problema. Tyrimo tikslai. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Atranka. Metodologinės pastabos. Analizė. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Penkta hipotezė. Šešta hipotezė. Išvados. Pagrindinės sąvokos ir operacionalizacija. Priedai (6).
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2008-03-22
 • Sociologinis tyrimas: Gydytojo-akušerio darbas, asmeninė patirtis, bei pasiekimai

  Įvadas. Uždaviniai. Objektas. Dalykas. Struktūrizuoti interviu. Grupiniai interviu (focus grupės). Nestruktūriniai interviu. Tyrimas. Tyrimo uždaviniai. Biografija. Darbas. Asmeninė patirtis. Pasiekimai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Sociologinis tyrimas: Klubinis kultas kaip viena iš priežasčių narkomanijos padidėjimo tarp jaunimo

  Tyrimo problema. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Anketa.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Sociologinis tyrimas: moterų ir merginų požiūris į abortą

  Įvadas. Įvado įvadas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Išvados. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-12-22
Puslapyje rodyti po