Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Emilis Durkheimas: religija

  Įvadas. Religinė sociologija ir pažinimo teorija. Pagrindinės religijos koncepcijos. Animizmas. Natūrizmas. Totemizmas. Pagrindinės ritualinės elgsenos. Negatyvusis kultas. Pozityvusis kultas. Interpretacija. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-11
 • Emo subkultūra

  Subkultūrų edukologijos referatas. Emo subkultūra. Subkultūros narių vertybės, požiūris į gyvenimą, elgesys, kalba, taikomos sankcijos ir normos. Subkultūros narių apranga ir šukuosena. Subkultūros narių laisvalaikis. PowerPoint pristatymas (33 skaidrės).
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-09-23
 • Empiriniai duomenys kriminologijoje

  Įžanga. Dokumentų analizė. Anketavimas. Apklausa. Statistika, jos esmė. Stebėjimas. Eksperimentas. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Empirinis tyrimas: Laikraščio "Lietuvos rytas", išleisto 2005 metų lapkričio 19 dieną, skelbimų skilties analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimas. Skelbimų grupės. Siūlomi darbai. Nekilnojamasis turtas. Parduodami pastatai. Siūlomų pirkti automobilių markės ir kiekiai. Pažintys. Norinčių susipažinti amžius. Paslaugos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-04-21
 • Ervingas Gofmanas

  Ervingas Gofmanas (Erving Goffman). Įvadas. Savęs samprata. Priekinė scena. Užmaskavimas. Veikėjai. Mistifikacija. Komanda. Užkuliusiai. Įspūdžio valdymas. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2009-10-27
 • Esminiai įvykiai sociologijos istorijoje

  Įvadas. Augustas Kontas (A. Comte). Karlas Marksas (K. Marx). Emilis Durkheimas (E. Durkheim). Maksas Vėberis (M. Weber). Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-20
 • Etniniai stereotipai

  Įvadas. Stereotipas. Atsiradimo priežastys. Stereotipo samprata. "Etniškumo" termino interpretavimas. Stereotipų atsiradimo priežastys. Etninio stereotipo atspindys realybėje. Stereotipų įtaka elgesiui. Pastovumo ir kintamumo santykis. Etniniai santykiai šiuolaikinėse valstybėse. Stereotipiškas lietuvių ir žydų santykis. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-31
 • Etniškumas ir rasė

  Etninės (tautinės) mažumos samprata. Tautinio tapatumo problema. Etninių santykių raidos galimybės. Religija. Socialinė kaita.
  Sociologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-29
 • Etnometodologija politinės komunikacijos kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti etnometodologijos, kaip vienos iš socialinės sąveikos teorijų, būdingiausius bruožus ir pritaikyti juos politinės komunikacijos kontekste. Socialinės sąveikos samprata. Etnometodologija. Etnometodologija politinės komunikacijos kontekste. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2010-05-28
 • Euro integration

  Darbas anglų kalba apie euro įvedimą Lietuvoje. Introduction. Research methods. Results. Charts. Conclusions.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Europos Sąjungos (ES) mechanizmai ir principai lygių galimybių srity

  Lygios galimybės Europos Sąjungoje. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo ypatumai Europos Sąjungoje (ES). Lyčių lygybė Lietuvoje. Homoseksualumas Europos Sąjungoje (ES): teisinis narių pasirengimas užtikrinti lygybę. Nyderlandai. Lietuva.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-29
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė poltika

  Įvadas. Socialinės politkos samprata, tikslai, principai ir uždavyniai Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos administravimas ir finansavimas. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Lisabonos sutarties reikšmė. Darbuotojų teisių ir socialinė apsauga. Judėjimo laisvė. Švietimas, mokymas, jaunimas. Daugelyje programų gali dalyvauti ir ES nepriklausančių šalių piliečiai. Naikinamos kliūtys darbuotojų judumui. Visuotinai pripažįstamos kvalifikacijos. Kelti idėjas. Kurti. Diegti naujove. Suteikti daugiau galimybių jaunimui. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2009-12-28
 • Europos šalių kultūriniai ypatumai ir ugdymas

  Įvadas. Kultūros ir ugdymo sociologinis aspektas. Kultūra. Ugdymas. Europos šalių kultūriniai skirtumai. Vidurio Europos kultūra: Lenkija. Keltų kultūra: Airija. Frankų kultūra: Prancūzija. Germanų kultūra: Vokietija. Beniliukso kultūra: Nyderlandai. Šiaurės Europos kultūros: Švedija, Danija ir Norvegija. Suomija. Viduržemio jūros kultūra: Italija. Iberų (pirėnų) kultūra: Ispanija. Anglosaksų kultūra: Anglija. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-10-23
 • Europos vieningumo ir tautinio identiteto problema

  Įvadas. Europos Sąjunga – nuo idėjos iki realybės. Traumuotos tautos taikosi. Kokia yra R. Schumano pamoka? Europos tautinio identiteto problema. Kodėl civilizaciniai veiksniai? Geografinė Europa. Politinės Europos suvienijimas. Ekonominis bendradarbiavimas ir Europos integracija. Egzistencinis bei socialinis Europos civilizacinio identiteto aktualumas. Antagonizmas tarp civilizacijų. Skiriamieji Europos identiteto bruožai. Šiapusinio pasaulio teigimas. Dvasinės ir žemiškos valdžios atskyrimas. Teisinė valstybė. Demokratija. Klasikinis paveldas. Jėgų balansas versus dominavimas. Europos civilizacinio identiteto reikšmė istorijos eigoje. Europos integracija ir Islamas. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-11-27
 • Eutanazija (8)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Eutanazija. Tam, kad mediko veiksmas būtų pavadintas eutanazija, būtini šie elementai. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neoficialioji eutanazija Lietuvoje. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Argumentai "už" ir "prieš" eutanazija. Atlikta visuomenės apklausa.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-12
 • Feministinės teorijos

  Feministinių teorijų įvairovė, Liberalusis feminizmas, Marksistinis feminizmas, Radikalusis feminizmas, Socialistinis feminizmas, Feministinių teorijų kritika.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2005-03-09
 • Feminizmas

  Referatas apie feminizmą. Nuo ištakų iki dabar. Įžanga. Pagrindinės feminizmo idėjos. Ankstyvasis feminizmas Prancūzijoje. Kovos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Feminizmas ir jo augimas Europoje. Pasipriešinimas feminizmui. Moterys ir skurdas, "skurdo feminizacija". Pokyčiai feminizmo viduje. Liberalusis feminizmas. Socialistinis feminizmas. Radikalusis feminizmas. Giminė XXI-ame amžiuje. Išvados. Priedai.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-04-21
 • Feminizmas (2)

  Įvadas. Tikslas. Feminizmas, kas tai? Feminizmo apibrėžimai. Feminizmo rūšys. Pagrindinės feminizmo idėjos. Feminizmas pasaulyje. Ankstyvasis feminizmas Prancūzijoje. Kovos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Feminizmo augimas Europoje. Pasipriešinimas feminizmui. Feministinė teologija. ...Ir dar apie feminizmą. Amor libre. "Feminizmas, visuomenė ir kultūra". Feministės ir nėštumas. Pasisakymai apie feminizmą. Tyrimas. Išvados. Priedai. 1-as priedas. Anketa. 2-as priedas. Pagrindinės feminizmo rūšys. 3-as priedas. Žodynas. 4-as priedas. Pagrindinės feminizmo rūšys.
  Sociologija, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-02
 • Feminizmas (3)

  Įvadas. Feminizmas. Liberalus feminizmas. Marksistinis feminizmas. Radikalus feminizmas.
  Sociologija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Feminizmas (4)

  Feministinių judėjimų istorija. Ankstyvasis feminizmas XVII – XVIII amžiuje. Lyčių panašumo modelio propagavimas. XVII amžiaus vidurys – XVIII amžiaus pradžia Prancūzija ir Didžioji Britanija. 1650-1660 metai. Preciozių judėjimas Prancūzijoje. 1688-1714 metai Didžioji Britanija. XVIII amžiaus pabaigos feministiniai judėjimai Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Feministinių ratelių kūrimasis Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu. XVIII amžiaus feministinės teorijos Didžiojoje Britanijoje: "Moterų teisų apgynimas". Pirmoji feminizmo banga. Lyčių priešingumo modelis XIX ir XX amžiaus sandūroje. Didžioji Britanija XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pradžia Millio ir Tailor teorijos. Sufražistės. Millio ryšys su sufražistėmis. Prancūzija 1871-1914 metais. Austrija iki 1933 metų. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pradžia. Pirmoji feminizmo banga. Sufražiščių judėjimas. XX amžiaus 7 dešimtmetis: Antroji feminizmo banga. Antrosios bangos įkvėpėjos: Simone de Beauvoir ir Betty Friedan. Antroji feminizmo banga.
  Sociologija, konspektas(16 puslapių)
  2006-10-05
Puslapyje rodyti po