Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos namų darbai

Sociologijos namų darbai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė kaita ir sveikata (2)

  Įvadas. Socialinės kaitos samprata. Socialinės kaitos įtaka mūsų kūnui. Globalizacijos reikšmė sveikatai. Biomedicininis sveikatos modelis. Sociomedicininis sveikatos modelis. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-03
 • Socialinė tikrovė ir pažinimas

  Socialinė tikrovė. Socialinės tikrovės suvokimas (A. Giddensas). Istorinis socialinės tikrovės suvokimas. Antropologinis socialinės tikrovės suvokimas. Kritinis socialinės tikrovės suvokimas. Konstruojama tikrovė. Socialinis konstrukcionizmas. Bergeris ir Luckmannas. Sociologinė vaizduotė. Pažinimas. Piaget teorijos pažinimo vystymosi tarpsniai. Jutiminis judėjimo tarpsnis (sensomotorinė stadija). Priešveikiminis tarpsnis (priešoperacinė stadija). Konkretaus veikimo tarpsnis (konkrečių operacijų stadija). Formalių veiksmų tarpsnis (formalių operacijų stadija). Kryžiažodis. Skaitiniai. Vištytė ir gaidžiukas. Negras. Žvejys. Žmogus ir liūtas. Jaučiai ir ašis. Musė. Keleivis ir teisybė. Pirmą kartą pamatytas kupranugaris. Liūtas ir varlė. Asilas ir cikados. Lapė ir aktoriaus kaukė.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-12
 • Socialinės institucijos: religija (2)

  Socialinės institucijos – religija. Religija ir sekuliarizacija. Naujieji religiniai sąjūdžiai. Naujųjų religinių sąjūdžių rūšys yra trys: pasaulėteigos, pasaulėneigos ir sambūvio su pasauliu sąjūdžiai. Tūkstantmečio (milenariniu) sąjūdžiu . Religinis fundamentalizmas.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-04-22
 • Socialinės kontrolės samprata

  Įvadas. Socialinė kontrolė pagal Piterį Bergerį. Piterio Bergerio socialinės kontrolės sistema. Socialinės kontrolės būdai. Socialinės kontrolės pavyzdžiai. Išvada.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-11
 • Socialines sveikatos atspindys medicinoje ir sociologijoje

  Pdf byla. Įvadas. Socialinė sveikata ir jos samprata. Socialinė sveikata medicinos kontekste. Socialinės sveikatos atspindys sociologijoje. Sociologijos sritys tiriančios sveikatą. Socialinę sveikatą įtakojantys veiksniai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-02-16
 • Socialinio reiškinio analizė: naujos šeimos koncepcijos priėmimas

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis skirtingomis socialinėmis teorijomis, atlikti naujos šeimos politikos koncepcijos priėmimo, kaip socialinio įvykio, analizę. Socialinių įvykių analizės teoriniai aspektai. Socialinės teorijos. Šeimos samprata. Naujai priimtos valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo analizė. Analizė pagal struktūralizmą. Analizė pagal funkcionalizmą. Analizė pagal konflikto teoriją. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-04
 • Socialinių išmokų administravimo vertinimas

  Įžanga. Darbo tikslas – išanalizuoti kaip yra vertinamas socialinių išmokų administravimas Lietuvoje. Socialinės išmokos. Socialinių išmokų atskaitos rodikliai. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-09-22
 • Socializacija, socialinė sąveika, grupės, organizacijos ir kultūra

  Sociologijos reflekcija. Refleksijoje bandysiu apžvelgti, vertinti pasidalinti savo įspūdžiais, patyrimais ir nuomone šiomis temomis: socializacija, socialinė sąveika, grupės, organizacijos bei kultūra. Socializacija. H. Cooley - veidrodinis "aš". Socialinė sąveika, grupės, organizacijos. Kultūra. Kultūros procesai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-05
 • Sociologija

  Pirminė sociologinė analizė. Instrumentarijus. Metodas ir jo nuostatos. Dokumentų analizė: šio metodo privalumai ir trūkumai, dokumentų kvalifikaciją, dokumentų analizės tipai. Antrinė analizė: jos paskirtis, privalumai ir trūkumai. Stebėjimas. Reikalavimai standartizuotam stebėjimui, neformalizuotam stebėjimui. Lauko tyrimas, stebėjimo rūšys, stebėjimo procedūros etapai. Stebėjimo kaip sociologinės informacijos rinkimo metodo privalumai ir trūkumai. Apklausa: apklausos metodo taikymo atvejai, privalumai ir trūkumai. Anketos samprata: anketos sudarymo metodiniai principai, anketinių klausimų tipai. Eksperimentas: jo paskirtis, eksperimento privalumai ir trūkumai, eiga ir planas. Duomenų statistinė analizė.
  Sociologija, namų darbas(17 puslapių)
  2005-05-16
 • Sociologija (14)

  Pirminė sociologinė analizė. Instrumentarijus. Metodas. Dokumentų analizė. Antrinė analizė. Stebėjimas. Analizė. Eksperimentas. Duomenų statistinė analizė.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-13
 • Sociologija (16)

  Šiuolaikinės kultūros samprata. Kultūros suvokiamas socialiniuose moksluose. Kokiu būdu individo socialinė lokalizacija sąlygoja jo/s elgseną? Aptarkite įvairias individo patiriamas socialinės kontrolės formas. Apibūdinkite organizacijas aiškinančią kontingencijos teoriją. Kas yra kolektyvinė veikla ir socialiniai judėjimai? Aptarkite socialinius judėjimus sukeliančius veiksnius, lyderystės ir interesų atstovavimo problemas. Kas yra socialinė politika, valdžia, legitimumas, politinė sistema ? Politinės sistemos tipai. Išsamiai aprašykite, kuo domisi ir ką analizuoja ekonomikos sociologija.Kas yra ekonominė veiklas ir ekonominės institucijos? Kokie yra ekonomikos tipai? Aptarkite valstybės vaidmenį ekonomikoje. Aptarkite darbo sampratą sociologijoje.
  Sociologija, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-03-29
 • Sociologija (19)

  Kas yra socialinė atskirtis? Socialinė atskirtis. Socialinės atskirties formos. Išsamiai apibūdinkite darbo segregaciją pagal lytį. Darbo analizė sociologijoje. Išsamiai apibūdinkite pasaulio gyventojų kaitos dinamiką. Kokį ji turi ryšį su ekologiniais procesais? Išsamiai aptarkite šiuolaikinius migracinius procesus bei etninius santykius įvairiose Europos šalyse. Kas yra kolektyvinė veikla ir socialiniai judėjimai? Aptarkite socialinius judėjimus sukeliančius veiksnius, lyderystės ir interesų atstovavimo problemas.
  Sociologija, namų darbas(15 puslapių)
  2006-04-29
 • Sociologija (36)

  Kas yra skurdas? Kas yra absoliutus ir santykinis skurdas, skurdo riba? Kuri iš skurdo sampratų Jums atrodo labiau pagrįsta ir kodėl? Skurdo aiškinimo teorijos. Pasvarstykite, ar priklausomybė nuo socialinės paramos paaiškina skurdo pastovumą? Kas yra ekonominė, politinė ir socialinė atskirtis? Kokios yra socialinės atskirties formos? Pasvarstykite, kaip gali globalizacija būti ir vietiniu reiškiniu? Darbo analizė sociologijoje.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-16
 • Sociologija kaip mokslas (2)

  Įvadas. Kaip galima sociologija - kaip mokslas. Sociologijos mokslo priešistorė. Auguste Comte (1798 – 1857). Emilis Diurkheimas (E.Durkheim 1858 – 1917). Maksas Vėberis (Max Weber 1864 – 1920). Sociologijos mokslo raida. Socialiniai mokslai.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-23
 • Sociologija pagal A. Giddensą

  Ar kiekviena visuomenė turi vientisą kultūrą? Ar komunikacijų globalizavimas padės mums geriau suprasti kultūrų skirtybes, ar jas sunaikins suvienodinimas? Kas yra skurdas? Kas yra absoliutus ir santykinis skurdas, skurdo riba? Kuri iš skurdo sampratų atrodo labiau pagrįsta ir kodėl? Išsamiai paaiškinkite, kaip transformavosi darbas, ekonominėms sistemoms keičiantis iš ikiindustrinės į industrinę ir postindustrinę žinių ekonomiką. Kas yra teilorizmas, fordizmas, postfordizmas? Kodėl pastaruoju metu teilorizmo ir fordizmo sistemos yra rečiau diegiamos?
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-22
 • Sociologijos dienoraščiai

  Sociologija kaip socialinis mokslas. Individas ir visuomenė: socialinė sąveika, socializacija. Sociologijos mokslo ir sociologo vaidmuo (Lietuvos) visuomenėje. Konferencija: "Moteris postmodernioje visuomenėje". Teorinė sociologija: sociologinės minties raida. Socialinės grupės ir organizacijos. Empirinė sociologija: sociologinių tyrimų tipai, metodai ir strategijos. Kultūra ir visuomenė.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-06-05
 • Sociologijos mokslo atsiradimas (2)

  Sociologijos ištakos. Sociologijos mokslo priešistorė. Sociologijos mokslo atsiradimas bei žymiausi filosofai. Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida. Sociologijos mokslo raida Lietuvoje.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-01
 • Sociologijos pradžia, sociologijos teorijos ir sociologijos tyrimas

  Sociologijos refleksija. Refleksijoje bandysiu apžvelgti, vertinti pasidalinti savo įspūdžiais, patyrimais ir nuomone šiomis temomis: sociologijos pradžia, sociologijos teorijos ir sociologijos tyrimas. Sociologijos pradžia. Sociologijos tyrimų vystymasis ir raida. Sociologinių tyrimų metodologija. Kuo skiriasi socialine statika nuo socialines dinamikos? Kaip visuomenės raidą aiškino M. Weber ir K. Marx? Kuo skiriasi tyrimų duomenys nuo tyrimo rezultatų?
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-05
 • Sociologinė analizė: UAB "Smulkus urmas"

  UAB "Smulkus urmas" apibūdinimas. UAB "Smulkus urmas" sociologinė analizė. Socialinės įmonės grupės. Komunikacija įmonėje. Organizaciniai konfliktai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-10
 • Sociologinis tyrimas: Klubinis kultas kaip viena iš priežasčių narkomanijos padidėjimo tarp jaunimo

  Tyrimo problema. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Anketa.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-17
Puslapyje rodyti po