Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos namų darbai

Sociologijos namų darbai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociometrinis tyrimas (2)

  Sociometrinis tyrimas: Su kuo norėtum ruošti namų darbus? Ką norėtum pasikviesti į svečius? Rezultatų analizė.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-11-16
 • Straipsnio analizė: "Prekybos moterimis ir prostitucijos formos bei mastai"

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas: atlikti straipsnio "Prekybos moterimis ir prostitucijos formos bei mastai" analizę iš leidinio "Prekyba moterimis: problema, prevencija, pagalba aukoms" A. Sipavičienė. Darbo metodai. Situacija. Straipsnio "Prekybos moterimis ir prostitucijos formos bei mastai" analizė. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-21
 • Studentų adaptacija naujoje studijų aplinkoje

  Tyrimo problemos formulavimas. Problemos aktualumas ir ištirtumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų konceptualizacija ir operacionalizacija. Išankstinė sisteminė tyrimo objekto analizė. Tyrimo instrumentarijus (anketa). Išnašos.
  Sociologija, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-13
 • Sveikos gyvensenos ugdymo mokyklose analizė

  A. Vienuolio mokyklos sveikos gyvensenos analizė. 12 klausimų su atsakymais. Kokiu būdu realizuojama Universalioji (integruojanti) sveikatos ugdymo programa mokyklose? Ar mokytojai yra susipažinę su A. Davidavičienės parengta Universaliąja (integruojančia) sveikatos ugdymo programa ir ar ja naudojasi planuodami dėstomojo dalyko pamokas? Koks Lietuvos mokyklos vadovų požiūris į sveikatos ugdymą? Kaip sveiką gyvenseną supranta mokinys ir mokytojas? Kokia mokytojų nuomonė apie mokinių skiriamą dėmesį savo sveikatos saugojimui ir sveikai gyvensenai? Kaip dažnai ir kokios sveikos gyvensenos temos aptariamos su mokiniais savo dalyko pamokose? Teminių planų analizė sveikos gyvensenos ugdymo aspektu. Kokias sveikos gyvensenos temas mokytojai integruoja į dėstomus dalykus, kokiems dalykams skiriamas nepakankamas dėmesys, ar yra temų, kurių mokytojai neaptaria su mokiniais? Ar mokytojams pakanka žinių dėstant tam tikras sveikos gyvensenos temas? Kokiais sveikos gyvensenos klausimais mokytojams trūksta metodinių priemonių? Ką mokinys mano apie savo sveikatos saugojimą? Kokia mokinių nuomonė apie sveikos gyvensenos ugdymą mokyklose? Kaip sveika gyvensena ugdoma popamokinėje veikloje? Kokie ugdymo skirtumai tarp amžiaus tarpsnių ir miesto bei kaimo? Kokios galimybės bendrojo lavinimo mokyklose tobulinti sveikos gyvensenos ugdymą?
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-06
 • Šeima ir namų ūkis. Šeimų tipai ir funkcijos. Santuokų tendencijos ir alternatyviosios partnerystės formos

  Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos funkcijos. Šeimų gausinimo motyvai. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Šeimos formos. Šeimos raida Lietuvoje. Šeimų mažėjimo priežastys. Santuoka ir skyrybos. Santuoka. Santuokų motyvai. Labai svarbūs motyvai. Svarbūs motyvai. Nesvarbūs motyvai. Sėkmingos santuokos sąlygos. Santuokos ir skyrybos skaičiais. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(15 puslapių)
  2010-09-21
 • Šiuolaikinės lietuvių emigracijos pagrindinės priežastys

  Nagrinėjamos pagrindines emigracijos priežastys. Pateikiamos statistinės lentelės. Didėjanti emigracija. Ekonominiai veiksniai. Disponuojamų pajamų kitimas 2003–2006 metais. Nedarbo lygis 1998-2006 metais Lietuvoje Edukaciniai veiksniai. Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžetas. Emigrantai, nedeklaravę išvykimo, pagal išsilavinimą 2001-2005 metais. Besimokančiųjų skirstymas švietimo lygmenimis. Socialiniai-kultūriniai veiksniai. Valstybės investicijų 2007–2009 metų programa. Pensininkai ir pensijos. Geografiniai veiksniai.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-03-12
 • Tautų supanašėjimas, nukultūrinimas

  Etniniai santykiai šiuolaikinėse valstybėse. Supranacionalumo (virštautiškumo, anttautiškumo) sklaida ir jos santykis su tautiškumu, nacionalumu.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-22
 • Terorizmas (12)

  Terorizmo apibrėžimas. Terorizmo tipologija. Tarptautinis terorizmas ir jo priežastys Globalizacija. Terorizmo grėsmės, kaip krizės valdymas ir kovos su terorizmu aspektai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-15
 • Th.W. Schultz "Investavimas į žmones. Gyventojų kokybės ekonomika"

  Sociologo Theodoro W. Schutzo knygos "Investavimas į žmones" analizė. Pagrindinės mintys sociologiniu požiūriu.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-20
 • Tyrimo planas: nepilnamečių nusikalstamumas

  Tyrimo programa. Temos aktualumas ir problematika. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslo ir uždavinių iškėlimas. Tyrimo uždaviniai. Pagrindinių sąvokų patikslinimas ir interpretacija. Nepilnametis. Nusikalstamumas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikaltimų prevencija. Tyrimo hipotezė. Teoriniai tyrimo metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos autorių mokslinės literatūros analizė.
  Sociologija, namų darbas(13 puslapių)
  2010-04-13
 • Tyrimo planas: Vaikų socialinės atskirties bendrojo lavinimo mokyklose priežastys

  Problema ir temos pagrindimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrime vartojamų sąvokų apibrėžimas. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-29
 • Trėmimai į rytus (1941-1952 metai)

  Įvadas. Trėmimai į rytus. Juodasis 41-ųjų birželis. Pokario trėmimų pradžia (1945-1947). Masiniai trėmimai (1948-1952). Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-16
 • Turtinio nusikalstamumo prevencija

  Darbo struktūra: Turtinis nusikalstamumas (apibrėžimas, požymiai, skirstymas). Statistika. Vagies asmenybė. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa. Turtinių nusikaltimų prevencija ir kontrolė. Kitos prevencinės turtinio nusikalstamumo priemonės. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-15
 • V. Leninas – monopolistinės kapitalizmo stadijos problemų tyrinėtojas

  Įvadas. Kapitalizmo teoriniai aspektai. Kapitalizmo samprata. V. Leninas: svarbiausi gyvenimo ir veiklos faktai. Imperializmas kaip ypatinga kapitalizmo stadija. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-03-05
 • Vertybiškai neutralus socialinis mokslas

  H. Miller Socialinių mokslų filosofija. Įžanga. Faktai ir vertybės. Vertybinis neutralumas ir vertybinis angažuotumas. Opesni klausimai. Vertybės socialiniuose moksluose. Vertybinis ir teorinis angažavimasis. Reliatyvizmas etikoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-08
 • Violence against children

  Darbas anglų kalba apie smurtą prieš vaikus. Introduction. Methodology. Literature review. Conclusions.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-09-27
 • Vyriškumo-moteriškumo dimensija

  Vyriškumo-moteriškumo dimensija ir jos socialinės normos vyraujančios Olandijoje bei Šveicarijoje. Įžanga. Dėstymas. Vyriškumo-moteriškumo samprata. Vyriškumo ir moteriškumo dimensijų skirtumai. Nacionaliniai vyriškumo ir moteriškumo skirtumai. Lyčių lygybės samprata ir vyriškumo-moteriškumo socialinės. Vyriškumas ir moteriškumas organizacijoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-16
 • Vyro ir moters vaidmenų kaita šeimoje pagal M. Weberį

  Klasikinių sociologijos teorijų namų darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Racionalizacija. "Bendruomeniškumo", "konflikto" ir "asociatyvumo" ryšiai šeimoje. Sociologinės veiklos teorija. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-03-16
 • Visuomenė ir žmogus joje

  Įvadas. Socialiniai santykiai. Žmogus visuomenėje. Visuomenė žmoguje.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Visuomenės institucijos (2)

  Įvadas. Tikslas. Metodai. Pirmas namų darbas "Tėviškė". Antras namų darbas "Asmenybės samprata". Trečias namų darbas "Asmenybė ir visuomenė". Ketvirtas namų darbas "Sąvokų tarpusavio ryšio nurodymas". Penktas namų darbas "Dienraščio "Respublika" analizė". Išvados.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-05-30
Puslapyje rodyti po