Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Subsaharos Afrikos gentiniai konfliktai

  Įvadas. Darbo tikslas: suprasti subsaharos Afrikoje kylančių konfliktų pagrindus. Socialinės kovos dėl galios, resursų ir identitetų neo-gimininėse valstybėse Karo zonos: socialinė kaita ir politinė kova, resursai ir identitetai. Lūžio taškai neogimininėse valstybėse. Lietuvių žinios apie subsaharos Afrikos problemas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-06-16
 • Sutrikusios regos moksleivių požiūris į regos sutrikimų prevenciją

  Darbo tikslas – įvertinti sutrikusios regos moksleivių požiūrį į regos sutrikimų prevenciją. Darbo uždaviniai: palyginti dviejų Klaipėdos mokyklų tyrimo rezultatus; palyginti regos sutrikimų dažnį atskirose mokyklose; nustatyti faktorius, galėjusius įtakoti moksleivių regėjimo sutrikimus; įvertinti moksleivių požiūrį į regos sutrikimų prevenciją.
  Sociologija, referatas(38 puslapiai)
  2006-05-23
 • Sveika tėvystė ir motinystė

  Įvadas. Kokie yra sveikos tėvystės pranašumai? Kokie rizikos faktoriai įtakoja sveiką tėvystę? Kokie socialiniai veiksniai turi įtakos sveikai tėvystei? Kokios vyrų ligos turi įtakos sveikai tėvystei? Kokios moterų ligos turi įtakos sveikai tėvystei? Kokios psichinės sąlygos įtakoja vaiko vystymąsi? Kokiomis ligomis gali susirgti alkoholikų tėvų vaikai? Anti-Agresyvumo-Programa. Kokiomis ligomis gali susirgti rūkančių tėvų vaikai? Kokie sveikatos sutrikimai gali būti narkotikus vartojančių motinų vaikams? Kaip vaiką įtakoja nesantaika šeimoje, fizinės bausmės? Kaip vaiko vystymąsi įtakoja seksualinis ir psichologinis smurtas? Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-22
 • Sveikatos sociologija

  Sveikatos ir ligos sampratos. Sveikatos ir medicinos sociologija. Sveikatos ir nesveikatos tyrimų aspektai. Visuomenės požiūris į ligą ar negalią. Sveikata ir kultūra. Sveikatos suvokimo modeliai. Biomedicininis modelis. Psichosomatinis modelis. Humanistinis modelis. Egzistencinis modelis. Transpersonalinis modelis. Paciento ir gydytojo santykiai. Sakralinis modelis. Techninis modelis. Kolegialus modelis. Kontraktinis modelis. Socialinė struktūra sveikatos atžvilgiu. Sveikata ir sveikatos sociologija Lietuvoje.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-11
 • Svingerystės fenomenas šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tiriamieji, metodas. Svingerystės samprata. Svingo pradžia. Svingerystės ištakos. Svingerystė Lietuvoje. Pagrindiniai svingerystės bruožai. Svingerių klubų kūrimosi priežastys ir tikslai. Svingeriavimo taisyklės. Teigiami ir neigiami svingeriavimo aspektai. Tyrimai. Tiriamųjų apibūdinimas ir tyrimo metodikos. Tyrimų rezultatų analizė(atvejo analizė). Turinio analizės duomenys. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-04-09
 • Šeima

  Šeimos forma. Santuokos forma. Valdžios tipai. Partnerio pasirinkimas. Gyvenamosios vietos pasirinkimas. Kilmė ir turto paveldėjimas. Šeimos tyrimas.
  Sociologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-30
 • Šeima – pirminė socializacijos institucija

  Įvadas. Socializacijos samprata. Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai. Šeima -socialinė institucija. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Šeima (2)

  Sociologija. Socialinės struktūros komponentai. Šeimos formos pagal sudėtį. Šeimos formos pagal gyvenamąją vietą. Šeimos formos pagal turto paveldėjimo kilmę ir būdą. Šeimos formos pagal valdžios pasiskirstymą. Šeimos formos pagal partnerio pasirinkimo pobūdį. Santuoka ir jos formos. Šeimos funkcijos. Teoriniai požiūriai. Šeimos vidaus gyvenimas. Vertybės.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
 • Šeima (4)

  Įvadas. Šeima – žmogaus socializacijos produktas. Šeima kaip visuomenės institucija. Šeimos sąvoka. Sutuoktinių pareigos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Išvada.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Šeima (9)

  Pagrindinės sąvokos. Tezės. Funkcionalizmas. Feminizmo koncepcijos. Šeimos modelių apžvalga. Nauji šeimos sociologijos rakursai. Santuoka ir skyrybos. Atkurtosios šeimos. Bevaikės motinos. Šeimos modelių įvairovė: etniniai skirtumai Didžiojoje Britanijoje. Pietų azijiečių šeimos. Juodaodžių šeimos. Sugyvenimas. Gėjų ir lesbiečių partnerystės. Smurtas šeimose. Seksualinė prievarta prieš vaikus ir kraujomaiša.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2009-12-10
 • Šeima ir ją supančios vertybės

  Įvadas. Šeima ir jos paskirtis. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcija. Šeima ir vertybių pasaulis. Universaliosios vertybės. Nacionalinės vertybės ir šeima. Šeimos gyvensenos vertybės. Šeima kaip vertybė. Meilė ir atsakomybė. Pareigos. Ištikimybė ir jos priešybė-neištikimybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2011-11-18
 • Šeima kaip institucija

  Įvadas. Šeima. Šeimos vaidmuo. Socializacijos proceso esmė. Šeima socializacijos procese. Šeima - žmogaus ugdymo institucija. Šeimos ugdomasis poveikis. Formalūs ir neformalūs ugdomieji poveikiai. Šeima - socialinio ugdymo sistemoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-20
 • Šeima kaip socialinė institucija

  Įvadas. Šeimos vaidmuo. Socializacijos proceso esmė. Šeima socializacijos procese. Šeima - žmogaus ugdymo institucija. Šeimos politika žmogaus sociologijoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-03
 • Šeima kaip socialinis institutas (2)

  Įvadas. Socialinio instituto samprata. Socialinio instituto supratimas. Socialinių institutų funkcijos. Socialinių institutų klasifikacija. Šeima kaip socialinis institutas. Šeimos struktūra. Šeimos funkcijos. Santuoka ir santuokos tipai. Šeima kaip intymi aplinka. Išvados. Priedai (Kryžiažodis, Ištrauka iš R. Kugrevo knygos "Senukas nori namo". Ištrauka iš J. Ciger-Hronskis knygos "Drąsusis zuikutis". Ištrauka iš V. Bubnio knygos "Mažosios išpažintys". Ištrauka iš N. Piper knygos "Feliksas finansininkas". Ištrauka iš K. Petreskus knygos "Paskutinė meilės naktis, pirma karo naktis").
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2010-03-30
 • Šeima socialinio ugdymo sistemoje, jos vaidmuo pirminei pozityviajai vaiko socializacijai

  Įvadas. Šeimos istorija ir vertybės. Šeimos funkcijos. Šeimos vaidmuo pozityviajai sociologijai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-05
 • Šeimos formavimas: artimi ir tolimi giminystės ryšiai, papročiai, tautiniai skirtumai

  Įvadas. Naujųjų amžių šeima. Šeimos funkcija. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė–ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Užsienio šalių šeima: tradicijos, vaikų ugdymas. Prancūzų šeima. Vokiečių šeima. Japonų šeima. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-15
 • Šeimos formavimas. Artimi ir tolimi giminystės ryšiai, jų reikšmė (teigiami ir neigiami) palikuonių sveikatai. Papročiai, tautiniai skirtumai, priklausomybė nuo geografinės vietovės

  Anotacija. Naujųjų amžių šeima. Kas yra nūdienos šeima? Šeima ir šeimos ideologija Lietuvoje bei svetur. Šeimos metodologija. Šeimos funkcijos. Šeimos dinamika. Šeimos formavimasis. Šeimos pokyčių vertinimas tradicijų ir modernumo aspektu. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-07-31
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai

  Socialinės ugdymo problemos. Socializacija. Asmenybės socializacija. Socialinės normos. Vaiko socializacija. Įvairių socialinių institucijų vaidmuo vaiko socializacijos raidoje. Šeima – pirmasis vaiko socializacijos institutas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-19
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (3)

  Šeimos įtaka vaikui. Šeimos psichologinis klimatas. Probleminės šeimos. Probleminės šeimos samprata. Probleminių šeimų vaikai. Auklėjimo šeimoje stiliaus įtaka vaikui. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2008-04-07
 • Šeimos kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Šeima ir jos vaidmuo tautos išlikimui. Šeimos istorinė raida. Meilė ir santuoka XX amžiaus Lietuvoje. Skyrybos. Gimstamumas ir jo kitimo veiksniai. Papročiai ir tradicijos lietuvių šeimose. Auklėjamoji tradicijų ir papročių šeimoje esmė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-07-08
Puslapyje rodyti po