Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos socialinė-kultūrinė aplinka

  Įvadas. Marketingo aplinkos samprata. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Savižudybės Lietuvoje. Kultūrinė aplinka. Lietuvos kultūros istorija. Kalendorinės šventės. Lietuvių valgiai. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-02-09
 • Lietuvos šeimos transformacijos atgavus nepriklausomybę

  Įvadas. Tikslas - supažindinti skaitytoją su Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo vykstančiomis šeimos transformacijomis bei jų sukeliamomis problemomis. Šeimos transformacijos raida. Priežastys ir eiga. Pasekmės. Transnacionalinės šeimos. Transnacionalinės šeimos susiformavimas. Galimos pasekmės transnacionalinės šeimos vaikui. Darbas ir vaidmuo šeimoje. Dirbanti moteris. Tėčio vaidmuo šeimoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-09-30
 • Lietuvos vaikai

  Įvadas. Lietuvos demografinė charakteristika. Demografinės charakteristikos sampratos analizė. Lietuvos demografija. Lietuvos vaikų demografinė charakteristika. Lietuvos vaikų gimstamumas. Lietuvos vaikų migracija. Lietuvos vaikų mirtingumas. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-12-18
 • Lytis kaip socialinis konstruktas

  Įvadas. Uždaviniai. Tapatinimasis per veiklą. Tapatinimasis per charakterio bruožus. Tapatinimasis per išvaizdą. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-11
 • M. Foucault minties: "Jie mums sako, kad kalėjimai yra perpildyti, bet kas jeigu žmonės tiesiog per dažnai siunčiami į kalėjimus" potekstė

  Įvadas. Bausmės sampratos raida. Kalėjimų perpildymo reiškinio priežastys. Bausmių vykdymo teisės principų nepaisymas. Recidyvinis nusikalstamumas. Kalėjimų glaudus ryšys su pramone. Bausmių atlikimo sistema Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-06-05
 • M. Vėberio biurokratijos organizacijos modelis

  Įvadas. Makso Vėberio biurokratijos organizacijos modelis. Išvados.
  Sociologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-18
 • M. Weber "Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia"

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti M. Vėberio (Max Weber) veikalą "Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia". Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Problema. Tikyba ir socialinė stratifikacija. Kapitalizmo "dvasia". Liuteroniškoji pašaukimo samprata. Asketinio protestantizmo profesinė etika. Religiniai pasaulietinės askezės pagrindai. Askezė ir kapitalistinė dvasia. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2010-05-27
 • Marriage to a Foreigner

  Referatas apie šiuolaikinius vestuvių papročius (anglų kalba).
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Masė ir valdžia

  Masės sąlyčio pokytis. Iškrova. Naikinimo manija. Proveržis. Persekiojimo manija. Masės savybės. Dvinarė masė: vyrai ir moterys, gyvieji ir mirusieji.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-26
 • Masinė kultūra Lietuvoje

  Literatūros apžvalga. Įvadas. Analizė. Masinės kultūros užuomazgos ir istorija. Masinės kultūros atsiradimo priežastys Lietuvoje. Masinės kultūros bruožai. Masinės kultūros įtaka šiuolaikinei visuomenei. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-04
 • Masinės kultūros Lietuvoje analizė

  Įvadas. Masinė kultūra mene bei religijoje. Masinės kultūros atsiradimo istorija, jos vartotojai bei daroma žala. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Medicina iš sociologinės perspektyvos

  Įvadas. Teorinės sąvokos. Teorinės perspektyvos. M.Foucault galios ir dominavimo aspektai. P. Bourdieu "simbolinė galia". Medikų galios išraiškos. Medikų galia paremta bendradarbiavimo principu. Pagrindinės medikų autonomijos sferos. Politinė sfera. Ekonominė sfera. Klinikinė sfera. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-28
 • Meno sociologija

  Pratarmė. Tradicinė meno sociologijos idėja. Meno sociologinės krizės priežastys. Postmodernistinio meno sociologija.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-25
 • Meno sociologijos klasikas - Francastelis

  Įvadas. P. Francastelio ištakos. P. Francastelio ir Ervino Panofsky’o sąlytis. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-25
 • Metalistų subkultūra

  Įžanga. Atsiradimas. Išvaizda. Santykiai su kitais jaunimo judėjimais. Konfliktai. Pažiūros. Muzika. Metalo stiliai. Santykiai su teisėsauga. Amžius. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-07
 • Metodologinis tyrimas: homoseksualizmas

  Tyrimo tikslai: Ištirti respondentų požiūrį į homoseksualius žmones. Atlikti dviejų homoseksualių žmonių atvejo studijas. Ištirti homoseksualizmo reiškinį realaus gyvenimo kontekste. Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Tyrimo problema, objektas ir dalykas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamojo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Šioje tyrimo dalyje bus aptartas duomenų surinkimo metodas, respondentų atranka, bendrais bruožais bus apibūdintas pats tyrimas. Duomenų surinkimas. Atranka. Pats tyrimas. Anketos sandara ir pristatymas. Tyrimo duomenų analizė. Atvejų studijos. Hipotezių tikrinimas. Priedai (Anketa, priedai).
  Sociologija, referatas(46 puslapiai)
  2009-03-03
 • Migracija (2)

  Įvadas. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Statistiniai duomenys apie emigrantus. Su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur. Kliūtis - kalba. Reikalauja darbo patirties. Išsiskyrimas su šeima. Emigracijos padariniai. Siūlomi problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-26
 • Migracija (5)

  Įvadas. Migracijos procesų raida ir tendencijos. Tarptautinė migracija Lietuvoje. Migracija dėl darbo. Išvada. Anketos tyrimas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-19
 • Migracija (6)

  Įvadas. Lietuvos gyventojų migracija. Nelegali migracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija Lietuvoje (absoliučiais skaičiais). Migracijos priežastys. Migracijos pasekmės. "Protų nutekėjimo" problema ir jos sprendimo galimybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Migracijos raiška Lietuvoje (2)

  MTP praktinis darbas. Įvadas. Teoriniai migracijos raiškos aspektai. Migracijos samprata. Migracijos rūšys. Migracijos veiksnių analizė. Migracijos teorijos tarptautinių emigracijos mastų Lietuvoje analizė. Tarptautinės migracijos mastai Lietuvoje. Emigracijos išvykimo šalys. Emigraciją Lietuvoje skatinantys veiksniai. Emigracijos pasekmės Lietuvai. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2011-10-13
Puslapyje rodyti po