Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kokybinis sociologinis tyrimas: dokumentų analizė

  Įvadas. Kokybinio sociologinių tyrimų metodo ypatumai. Dokumentų analizės metodas. Kontent analizės metodas. Dokumentų analizė teisėje. Teisinių dokumentų kokybinė analizė. Neteisinių dokumentų analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-19
 • Kokybinis tyrinėjimas prieš kiekybinį tyrinėjimą

  Kritinė esė apie tyrinėjimus.
  Sociologija, esė(2 puslapiai)
  2010-01-14
 • Kokybinių sociologinių tyrimų ypatumai ir planas. Kokybinių tyrimų strategijos

  PowerPoint pristatymas. Kokybinis tyrimas apima. Taisyklės. Pasirinkimo pagrįstumas. Tyrimo plano fazės kokybiniu požiūriu. "Gero" kokybinio tyrimo charakteristikos. Planuojamų kokybinių tyrimų formatas (struktūra). Duomenų rinkimo metodai. Tyrimo išteklių skaičiavimas, naudojimas ir analizavimas. Kokybinio tyrimo vertingumas ir logika. Kokybinio tyrimo struktūra pagal Creswell`ą. Kokybinio tyrimo struktūra pagal Maxwell`ą. Kokybinių tyrimų strategijos. socialinių mokslų tiriamų elementų tipai. Atvejo studijų tipai. Pasirengimas atvejo studijoms. Etnografija. Kai kurios svarbiausios etnografijos charakteristikos. Kas yra grounded teorija. Trumpa grounded teorijos istorija. Teorijos konstravimas prieš teorijos tikrinimą. Duomenų rinkimo/duomenų analizės tarpusavio santykiai: teorinis modeliavimas. Biografinė studija.
  Sociologija, pristatymas(38 skaidrės)
  2008-01-17
 • Kolektyvo bendravimo kultūros organizacijoje tyrimo ataskaita

  Įvadas. Bendravimo kultūros ypatumai. Verslo etika. Bendravimo trikdžiai. Tyrimo ataskaitos analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-04
 • Komercinis ir nekomercinis kinas

  Komercinio kino ir nekomercinio kino lentelė-palyginimas: pagal trukmę, pagal auditoriją, pagal kilmę, pagal finansavimo šaltinį. Įvadas. Panašumai. Skirtumai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-01
 • Komunikacija internete

  Komunikacija internete. Rašto raida. Internetas. Kompiuterinis komunikavimas. Išvados.
  Sociologija, esė(5 puslapiai)
  2006-04-27
 • Komunikacijos teorija socialiniuose moksluose

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Masinė komunikacija. Socialiniai mokslai. MK visuomenėje – socialiniuose moksluose. Politinės – ekonominės MK teorijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Komunikacijų sociologija

  Įvadas. Spauda. Atsiradimo istorija. Informavimo priemonių teorijos. Komunikacija. H. Innisas. M. McLuhanas. Jurgenas Habermasas. Baudrillardas. Johnas Thompsonas. Televizija. Internetas. Žiniasklaidos globalizacija. Neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-23
 • Komunistinis pasaulis

  Įvadas. Komunizmo ištakos. Marksizmo atsiradimas. Marksizmo istorinis sąlygotumas. Proletariatas ir jo judėjimai. Komunistų tikslai. Komunistų judėjimas ir komiternas. XX amžius – megamirčių amžius. Prievartos vaidmuo istorijoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2007-01-19
 • Konceptualiosios metaforos alkoholinių gėrimų reklamose

  Įvadas. Konceptualiosios metaforos alkoholinių gėrimų reklamose. Konceptualiosios metaforos alaus gėrimų reklamose. Konceptualiosios metaforos sidro reklamose. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-06-04
 • Konfliktai ir jų sprendimo būdai (2)

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Darbo rezultatai.
  Sociologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-01-10
 • Konfliktas organizacijos sociologijoje

  Konfliktas ir jo pagrindiniai komponentai. Organizacinis konfliktas. Konfliktas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Konfliktų pasekmės. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros modeliai. Organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos klimatas.
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-04-07
 • Kontent analizė: Kaip lieknėjimo tema reprezentuojama žurnalo "Cosmopolitan" reklamose ir straipsniuose apie dietas ir fizinius pratimus

  Tema: Kaip lieknėjimo tema reprezentuojama žurnalo "Cosmopolitan" reklamose ir straipsniuose apie dietas ir fizinius pratimus. Hipotezė. Kontent analizė. Diagramos ir analizė. Apibendrinimai ir išvados.
  Sociologija, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-05
 • Kontent analizės metodas

  Kontent – analizės metodo samprata, jo taikymas. Kontent – analizės metodo esmė. Kontent – analizės metodo etapai. Kontent- analizės metodo instrumentarijus ir kvantifikacija. Kontent – analizės metodo taikymo privalumai ir trūkumai.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-21
 • Kontracepcija mūsų gyvenime

  Įvadas. Problemos aktualumas. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Literatūros apžvalga. Neigiamas poveikis moters organizmui. Kontraceptinės tabletės turi daug svarbių ypatybių, saugančių organizmą nuo ligų. Atlikto tyrimo pagrindu nustatyti su kontraceptikų naudojimu susijusias problemas. Atlikto tyrimo pagrindu išanalizuoti jaunimo požiūrį į kontraceptines priemones. Kontraceptinės priemonės daro neigiamą poveikį moters organizmui, sveikatai, psichikai. Naudojant kontraceptines priemones kyla emocines problemos. Jaunimo požiūris į kontraceptines priemones yra teigiamas.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-11-26
 • Koreliacija

  Koreliacija. Koreliacinė priklausomybė. Koreliacijos koeficientas. Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas. Koreliacijos stiprumo interpretacija. Č. Spirmano koreliacijos koeficientas. Hipotezės. Rendalio rangų koreliacijos koeficientas. Koreliacinio ryšio analizė, jos etapai.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • Korupcija nusikaltimų globalizacijos kontekste

  Įvadas. Globalizacija ir nusikalstamumas. Korupcija ir globalizacija. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Korupcijos fenomenas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Korupcijos samprata. Sisteminė korupcija. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Korupcijos dinamika. Kova su korupcija. Teisinė bazė. Korupcijos prevencija. Visuomenės požiūris į korupciją. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2006-12-11
 • Krikščioniška sociologija

  Bibliniai karitatyvinės veiklos pagrindai. Senojo ir Naujojo Testamentų apžvalga. Senojo Testamento judaizmas. Pirmųjų amžių krikščionys: Apaštalų mokiniai ir apologetai. Bažnyčios Tėvai po imperatoriaus Konstantino valdymo. Problematiški faktoriai tarp turto ir skurdo. Nuo kenčiančio neturtą į savanorišką neturtą. Vienuolyno mokykla. Nuo gailestingumo darbų į vargšų reabilitaciją. Naujieji amžiai išaukština žmogų. Rerum novarum. Pijus XI, Non abbiamo bisogno. Kančios trilogija 1937 kovo mėn. Pijus XI, Mit brenender Sorge. Pijus XI, Divini Redeptoris. Pijus XI, Nos es muy conocida.
  Sociologija, špera(7 puslapiai)
  2006-04-18
 • Krikščioniška sociologija (2)

  Jonas XXIII, Mater et Magistra. Jonas XXIII, Pacem in Terris. II Vatikano susirinkimas. II Vatikano Susirinkimas, Gaudium et spes. Paulius VI. Paulius VI, Populorum progressio. Paulius VI, Octogesima adveniens.
  Sociologija, špera(5 puslapiai)
  2006-04-18
Puslapyje rodyti po