Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laisvalaikio tyrimas (2)

  Įvadas. Laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimas. Laisvalaikio forma – televizija. Laisvalaikio metu žurnalų, laikraščių ir knygų skaitymas. Naudojimasis internetu. Būreliai ir kursai. Muziejai. Koncertai, teatras. Lankymasis kavinėse ir baruose. Lankymasis naktiniuose klubuose, diskotekose. Sportas laisvalaikiu. Kelionės. Kompiuteriniai žaidimai. Stalo žaidimai. Boulingo žaidimas. Pirtys ir baseinai. Alkoholio vartojimas. Miesto ir kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimo analizė. Laisvalaikio tyrimas. Diagramų analizė. Laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Laisvalaikiui skirtos pajamos. Svajonių laisvalaikis. Laisvalaikio praleidimo būdai, kurių trūksta gyvenamojoje vietoje. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-03-06
 • Liaudiškos muzikos klausymasis

  Įvadas. Tyrimo planas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti gyventojų nuomonę apie, liaudišką muziką. Klausimynas. Duomenų analizė. Išvados. PowerPoint pristatymas (16 skaidrių).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2010-02-01
 • Lyčių lygios galimybės. Moterų padėtis visuomenėje

  Darbo tikslai, uždaviniai, metodai. Įvadas. Feministinis judėjimas. Kas yra lyčių lygybė. Moterys ir religija. Moterų organizacijos. Dirbančios moterys šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2006-05-03
 • Lyčių nelygybė įvairiose visuomenės gyvenimo srityse

  Įvadas. Moterų kaip žmonių pagrindinės teisės apskritai. Šias teises atitinkantys "Žmogaus Teisių Deklaracijos" straipsniai. Kas tai – visuomenė, kur egzistuoja lygios vyrų ir moterų teisės? Lyčių nelygybė ir jos analizė istorijos raidoje iš feminizmo perspektyvos; feminizmo indėlis į sociologiją. Problemos su ankstyvąja socialine teorija. "Ignoruojama moteris". Biologija. Nelygybės. Lyčių nelygybė šiandien. Kam reikia panaikinti moterų diskriminaciją ir suteikti joms daugiau galios? Ryšys su Nacionaliniu Vystymusi. Politinių partijų vaidmuo sprendžiant šią problemą. Moterų diskriminacija įvairiose srityse ir būdai tai pakeisti. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-09-11
 • Lyčių socializacijos skirtumai

  Socialiniai ryšiai ir šeima. Lyčių nelygybė socializacijos kontekste.
  Sociologija, referatas(3 puslapiai)
  2006-01-10
 • Lyčių studijos

  Lyties sąvoka. Biologinis lyties skirtumų pagrindimas ir jo kritika. Lyties sąvoka socialiniuose moksluose. Biologinės ir kultūrinės lyties sąvokų raida Vakarų Europoje. Panašumo (vienos lyties) modelis. Priešingumo (dviejų lyčių) modelis. Trys požiūriai į lyčių skirtumų prigimtį. Biologinis lyties skirtumų pagrindimas ir jo kritika. Sociobiologinės lyties teorijos ir jų kritika. Genetinės lyties teorijos. Socialinis lyties skirtumų apibrėžimas. Psichologinės lyties identiteto formavimosi teorijos. Sigmundo Freudo lyčių raidos teorija. Nancy Chodorow lyčių raidos teorija. Chodorow darbas buvo visaip kritikuojamas. Sociologinės lyties socializacijos teorijos. Funkcionalistinė lyčių socializacijos teorija: T. Parsons. Instrumentinis vyras. Funkcionalistinės teorijos kritika. Socialinis biologinės ir socialinės lyties konstravimas. Pastaraisiais metais vis daugiau sociologų ima kritikuoti socializacijos bei lyčių vaidmenų teorijas. Šeima. Šeimos kaita vakarų Europoje. Vaidmenys šeimoje. Šeimos gyvenimo ciklo modelis. Pokyčiai šeimoje (pasaulinės tendencijos). Kraitis ir išpirka tradicinėje visuomenėje. Santuokinės laimės lyčių skirtumai. Šeimos situacija iki modernioje Lietuvoje. Darbo rinkos stratifikacija pagal lytį. Moterų ir vyrų karjeros pobūdis. Ekonominės moterų padėties darbo rinkoje ypatumai bei pasekmės. Skurdo feminizacija. Moterų karjeros ypatumai. Kodėl moterys dirba? Moterų karjerų įvairovė ir sudėtingumas. Darbo rinkos segregacija lyties pagrindu. Segregacijos funkcijos ir pasekmės. Siekis išsaugoti tradicinį lyčių dualizmą ir atskyrimą. Atskyrimas. Dvigubi reikalavimai. Lyčių hierarchijos įtvirtinimas: seksualinis priekabiavimas. Socialinio statuso perskirstymas. Darbo užmokestis. Nevienodas vyrų ir moterų darbinės veiklos atlyginimas. Stiklo lubos. Žmogiškojo kapitalo teorija. Žmogiškojo kapitalo teorijos kritika. Darbų pasiskirstymas namuose. Moterų padėtis darbo rinkoje. Istorinė apžvalga. Patriarchija. Patriarchijos apžvalga. Pirmieji bandymai moksliškai analizuoti lyties skirtumus. H. Maine: pavaldumas sutarties pagrindu. F. Engelsas: moteris kaip nuosavybė. Sociologiniai požiūriai į patriarchinę sistemą. Vertinimas. Moteris socialinės stratifikacijos sistemoje. Feministinių judėjimų istorija. Feministinių ratelių kurimasis Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu. XVIII a. feministinės teorijos Didžiojoje Britanijoje: "Moterų teisų apgynimas". Mary Wollstonecraft (1759–1797). Didžioji Britanija XIX a. pb. – XX a. pr. Millio ir Tailor teorijos. Sufražistės. Millio ryšys su sufražistėmis. Šiuolaikinis akademinis feminizmas. Homoseksualizmas. Seksualumas. Homoseksualumą toleruojančios visuomenės. Auksinio lotoso žydėjimas.Pėdų istorija Kinijoje. Auksinio lotoso legenda. Auksinio lotoso kūrimas. Auksinis lotosas – laimingas bilietas. Auksinio lotose erotika. Smurtas ir lytis.
  Sociologija, konspektas(35 puslapiai)
  2011-04-29
 • Lyčių vaidmenys. Feminizmas

  Lyčių nelygybės koncepcijos. Funkcionalizmo požiūriai. R.W. Connellis: lyčių tvarka. Lyčių hierarchija. Vertinimas. Feminizmo požiūriai. Liberalusis feminizmas. Radikalusis feminizmas. Juodaodžių feminizmas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-21
 • Lietuviška televizija ir jos įtaka žiūrovui

  Įvadas. Lietuviškos televizijos atsiradimas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vilniečių nuomonę apie lietuvišką televiziją bei jos įtaką žmogui. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Uždaviniai. Hipotezės. Sąvokos. Sociologijos anketa. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Tyrimo rezultatų analizė. Diagramos ir lentelės. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2008-12-28
 • Lietuvių identitetas. Ar esame europiečiai?

  Įvadas. Lietuvos europietiškumo paieškos istorijoje. Europos Sąjungos (ES) įtaka lietuvių identitetui. Europiečiai ir tautiečiai. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-02
 • Lietuvių ir Prancūzų kultūrų skirtumai

  Įvadas. Kultūra. Lietuvos kultūra. Prancūzijos kultūra. Lietuvos ir Prancūzijos kultūrų skirtumai. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-11-14
 • Lietuvių mirties kultūra: istorinės reminiscencijos ir dabarties realijos

  Lietuvių senovės mirties kultūra. Mirties suvokimas. Žmonių laidojimas.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-02-14
 • Lietuvos ekonominis elitas

  Įvadas. Ekonominio elito sąvoka. Ekonominio elito apibrėžimas. Išskirtinumas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-22
 • Lietuvos futbolo "A" lygos klubų palaikymo komandų veikla

  Pdf byla. Įvadas. Respondentų atsakymų analizė. Atsakymų apie narystę palaikymo komandoje analizė. Narystė palaikymo komandose metais. Narystės trukmė atskirose palaikymo komandose. Atsakymų susijusių su rungtynių lankomumu analizė. Namų rungtynių lankomumas. Išvykos rungtynių Lietuvoje lankomumas. Išvykos rungtynių užsienyje lankomumas. Atsakymų, susijusių su sirgalių išlaidomis rungtynėms, analizė. Vidutinės vienų išvykos rungtynių Lietuvoje išlaidos. Bendros išvykos rungtynių užsienyje išlaidos. Bendrosios palaikymo reikmių išlaidos. Bendros išlaidos oficialiai palaikomos komandos atributikai. Atsakymu, susijusiu su santykiais, analizė. Santykiai su oficialiais palaikomo klubo atstovais. Santykiai su palaikomo klubo žaidėjais. Atsakymų, susijusių su stadionu būklės vertinimų, analizė. Licencijas turinčių Lietuvos "a" lygos stadionu vertinimas. Santykiai tarp palaikymo komandos nariu ir su kitu palaikymo komandų nariais. Palaikymo komandos kartu švenčia. Susitikimai su kitais palaikymo komandos nariais. "Fanų turnyras". Santykiai tarp palaikymo komandų. Atsakymų, susijusiu su asmeniniais duomenimis, analizė. Žaidžia futbolą. Dalyvavimas organizuojamuose lažybose. Respondentų amžius. Lytis. Išsilavinimas. Šeimos padėtis. Veikla. Ryšių tarp pateiktu duomenų analizė. Veikla ir visu rungtynių lankomumas Lietuvoje. Amžius ir dalyvavimas lažybose. Tyrimo išvados, rekomendacijos ir tiriamojo darbo trukumai.
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2008-02-06
 • Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra: istorija, raida, vertinimai

  Įvadas. Gyventojų amžiaus struktūros raida Lietuvoje. Lietuva gyventojų amžiumi – viena jauniausių Europos šalių. Gyventojų amžiaus struktūra Lietuvos miestuose ir kaimuose. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-06-14
 • Lietuvos gyventojų dalyvavimas valstybės politiniame gyvenime

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti ar Lietuvos žmonės domisi politiniu šalies gyvenimu ir dalyvauja jame. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2009-05-25
 • Lietuvos gyventojų emigracijos raida

  Įvadas. Tikslas ištirti gyventojų požiūrį į emigraciją ir išaiškinti jos priežastis. Teoriniai tyrimo pagrindai. Pokyčiai atgavus nepriklausomybę. Gyventojų skaičiaus ir sudėties kitimo tendencijos per 1996 – 2005 metais. Išvykimo šalys, bendruomenės. Nelegali emigracija iš Lietuvos. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. PowerPoint pristatymas (10 psl.). Priedas (Anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-03-17
 • Lietuvos gyventojų migracija

  Įvadas. Migracijos ištakos. Problemos - aktualijos. Teorija. Bendroji ilgalaikė migracija. Lietuvos padėtis tarptautinėje migracijoje amžių bėgyje. Bendros tendencijos. Lietuvos narystė Europos sąjungoje. Migracijos privalumai ir trūkumai. "Protų nutekėjimas". Migracijos teisinis įtvirtinimas. Išvykimo šalys, bendruomenių atsiradimas. Nelegali migracija. Migrantų tranzitas per Lietuvą. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje. Nelegali emigracija iš Lietuvos. Emigracijos padariniai ir perspektyvos. Išvados. Prognozės. Pasekmės.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Lietuvos gyventojų migracijos dinamika

  Lietuvos gyventojų migracijos dinamika 1998 – 2006 m., jos priežastys ir socialinės pasekmės. Įvadas. Migracijos esmė, istorinė apžvalga. Migracijos samprata, jos kryptys. Kaip kito migracijos srautai Lietuvoje? Migracija – įrankis, plėtojant prekybą žmonėmis. Nelegali migracija – netikėtas reiškinys Lietuvoje. Migracijos priežastys. Makrolygio darbo migracijos priežastys (veiksniai), Mikrolygio darbo migracijos veiksniai. "Protų nutekėjimas" Lietuvos darbo rinkoje. Darbo jėgos stūmimo ir traukos veiksniai. Kitos migracijos priežastys. Migracijos srautai Europos sąjungoje. Migracijos pasekmės Lietuvai. Bendri statistikos duomenys apie migraciją Lietuvoje. Migracija Lietuvoje 1998 – 2006 m. Imigracija. Emigracija. Prieglobstis Lietuvoje. Studentų migracijos rodiklių tyrimo analizė. Tyrimo darbinės hipotezės. Anketos sudarymas. Duomenų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(33 puslapiai)
  2008-01-16
 • Lietuvos gyventojų paslaugumas

  Įvadas. Tikslas: naudojant lauko "švaraus" eksperimento metodą, išsiaiškinti kokią įtaką fizinis patrauklumas ir stilinga apranga turi Kauno miesto gyventojų paslaugumui. Uždaviniai. Objektas. Dalykas. Hipotezės. Metodas. Tyrimo imtis. Tyrimo eiga. Metodologinė dalis. Empirinė dalis. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-07
 • Lietuvos gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai

  Lietuvos gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai. Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra. Natūralus gyventojų judėjimas Lietuvoje. Gimstamumas. Mirtingumas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
Puslapyje rodyti po