Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Pagrindiniai socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių nusikaltimus (tyrimo metodologija). Šeima. Mokykla. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Tyrimo metodika. Atranka ir imtis. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nepilnamečių nusikaltimų tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Pagrindiniai socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių nusikaltimus (tyrimo metodologija). Šeima. Mokykla. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Tyrimo metodika. Atranka ir imtis. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2005-12-13
 • Nesantuokinių gimimų fenomenas Baltijos šalyse

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Šeimos deinstitucionalizacijos raida. Šeimos deinstitucionalizacijos priežastys. Šeimos deinstitucionalizacijos pasekmės. Nesantuokinių gimimų fenomenas. Iššūkis šeimos ir deinstitucionalizacijos politikai. Tuoktis ar gyventi "susimetus"? Ką žadama daryti, norint sumažinti nesantuokinių gimimų skaičių? Išvados.
  Sociologija, pristatymas(47 skaidrės)
  2005-08-17
 • Neštumo nutraukimą įtakojantys faktoriai

  Įvadas. Tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Dalykas. Sąvokos. Literatūros analizė. Metodologija. Metodai. Tyrimo imtis. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-06-22
 • Netradicinio seksualinio elgesio socialinė charakteristika ir vertinimai

  Įvadas. Šio sociologinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentų požiūrį į seksualines mažumas ir kaip tai paveikia homoseksualus. Seksualinės mažumos visuomenėje. Homoseksualumo samprata. Teisinė padėtis. Seksualinių mažumų veikla. Bažnyčios požiūris į homoseksualumą. Homoseksualai ir viešoji nuomonė. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-04-10
 • Netradicinio seksualinio elgesio socialinė charakteristika ir vertinimas

  Įvadas. Homoseksualizmas. Homoseksualizmas, jo vertinimai. Homoseksualizmo raida. Žiniasklaidos vertinimai. Homoseksualai – antrarūšiai piliečiai. Homoseksualumas kaip nuodėmė. Homoseksualumas kaip liga. Homoseksualumas – heteroseksualumo priešingybė. Homofobija Lietuvoje. Homoseksualumas – heteroseksualumo priešingybė. Homoseksualizmas, jo vertinimai. Homoseksualizmo raida. Žiniasklaidos vertinimai. Homoseksualai – antrarūšiai piliečiai. Homoseksualumas kaip nuodėmė. Homoseksualumas kaip liga. Homofobija Lietuvoje. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(29 puslapiai)
  2006-07-31
 • Nusikalstamų grupuočių raida Kauno mieste

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti nusikalstamų grupuočių raidos etapus Kauno mieste. Organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje. Nusikalstamumo istorinė samprata. Nusikalstamų grupuočių lygiai. Organizuotas nusikalstamumas Kauno mieste. Pagrindinės Kauno miesto nusikalstamos grupuotės. Nusikalstamų grupuočių raidos etapai ir pagrindinės nusikalstamos veikos kryptys. Nusikalstamų grupuočių kūrimo, organizavimo ir nykimo priežastys. Jaunimo įsitraukimas į nusikalstamas grupuotes. Jaunų asmenų įsitraukimo į nusikalstamų grupuočių veiklą priežastys. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2009-11-04
 • Nusikalstamumas

  Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos. Nusikalstamumas: 1995 – 2004 m. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veiklas 2004 m. Nusikalstamumas pagal lytį. Pagal išsilavinimą. Pagal amžių. Įtakoja nusikalstamumą. Statistiniai duomenys apie nuteistųjų skaičių, sudėtį ir jų kaita Pravieniškių įkalinimo įstaigoje. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra. Mokslo darbai. Bendravimo kultūra. Grįžusių iš įkalinimo įstaigų socialinės reintegracijos problemos. Išvados.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-10
 • Nusikalstamumas ir jo socialiniai-ekonominiai veiksniai

  Įvadas. Nusikalstamumo sąvoka. Nusikaltimų priežastys ir sąlygos. Nusikaltimų rūšys. Nusikaltusių asmenų statistinis įvertinimas. Metodologija. Nusikalstamumo duomenų analizė. Bendri duomenys apie nusikaltimus bei nusikaltusius asmenis. Nusikaltimų dinamikos santykiniai dydžiai. Nusikaltimų struktūros santykiniai dydžiai. Koreliacijos skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-21
 • Nusikalstamumas ir narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma bei Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problema

  Įžanga. Nusikalstamumas – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problema. Pabaiga.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-07-21
 • Nusikalstamumas ir visuomenė

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Nusikalstamumo sąvokos, bruožai. Nusikalstamumo ir nusikaltėlių apibrėžimai. Nusikalstamumo prigimtis, bruožai. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamumo priežasčių klasifikacija. Nusikaltėlių klasifikacija. Nusikalstamumo situacija Lietuvoje. Nusikalstamumas Lietuvoje. Nusikalstamumo problema. Nusikalstamumo prevencija. Vyriausybės vykdomos programos. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Tyrimo rezultatų analizė. Statistinių duomenų bazių apie nusikalstamumą analizė analizė. Tyrimo metodika. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas tiesiniu trendu. Anketinio tyrimo "nusikalstamumas ir visuomenė" metodika ir rezultatų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Respondentų nuomonė apie policijos veiklą. Respondentų nuomonė apie nusikalstamumo situaciją ir jos kitimą. Nusikalstamumą skatinančios priežastys. Nusikalstamumo prevencija. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-03-20
 • Nusikalstamumas šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Deviacijos, delinkvencijos ir konformizmo sampratos. Deviacija. Delinkvencija. Konformizmas. Deviacijos ir politikos santykis. Kalėjimų atsiradimas, plėtra, veikimo privalumai ir trūkumai. Kalėjimų atsiradimas Veikimo privalumai ir trūkumai. Nusikaltimų kontrolė, nusikalstamumo mitai. Nusikalstamumo pavyzdžiai tyrimuose, žiniasklaidoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-05-17
 • Nusikaltimų ir skiriamų bausmių analizė pagal E. Durkheimo teoriją

  Įvadas. Šiame darbe nagrinėjama sociologijoje gerai žinomo autoriaus Emilio Diurkheimo (Emile Durkheim) teorija. Ja remiantis ieškoma atsakymų kas yra laikoma nusikaltimu? Nuo ko priklauso, kad vienas ar kitas įvykis yra laikomas nusikaltimu? Kas yra bausmė už padarytą nusikaltimą? Ir kam ji reikalinga? Dėstymas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-12
 • Nusikaltusio vaiko ar jaunuolio grąžinimo į socialų gyvenimą visuomenėje koncepcija

  Dabartinė situacija. Dabartinė padėtis. Teisinė dokumentų analizė. Tyrimų rezultatai. Nusikaltusio vaiko ar jaunuolio grąžinimo į socialų gyvenimą visuomenėje veiklos kryptys. Reorganizacijos modelis: nepilnamečių teisės pažeidėjų grąžinimas į normalų (socialiai priimtiną) gyvenimą. Savivaldybių lygmuo. Socialinių tarnybų ir pedagoginių-psichologinių tarnybų darbas. Pedagoginės-psichologinės tarnybos. Socialinės tarnybos ir socialinių partnerių tinklas. Kompleksinė elgesio keitimo programa, bendradarbiaujant su tėvais. Darbas su vaiku mokykloje. Galimos alternatyvios veiklos formos. Jauni žmonės kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose". Alternatyvios mokyklos. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Minimalios priežiūros ugdymo įstaigų tinklo plėtimas. Specialieji vaikų globos namai. Apskričių lygmuo: vidutinės (sustiprintos). priežiūros nepilnamečių įstaigos. Šalies lygmuo: specializuotos institucijos.
  Sociologija, referatas(36 puslapiai)
  2006-05-25
 • NVO veikla Lietuvoje

  Įvadas. Asociacijų įstatymas. Labdaros ir paramos fondų įstatymas. Viešųjų įstaigų įstatymas. Savanoriškų darbų atlikimo sąlygos. Tyrimų analizė. Caritas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Ogiustas Kontas

  Įvadas. Ogiustas Kontas - sociologijos tėvas. O. Konto gyvenimo kelias. O. Konto mokslinės minties etapai. Pirmas etapas. Antras etapas. Knygos "Pozityvinės filosofijos kursas" sociologijos turinys. Trečias etapas. O. Konto sociologija kaip mokslas apie visuomenę.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2005-11-23
 • Olandų šeima

  PowerPoint pateiktis. Šeimos kūrimas. Olandų šeimos laisvalaikis. Olandijos švietimo sistema. Olandų šeimose gyvuoja įdomi estetinio ir fizinio auklėjimo praktika. Olandija – didžiausias pasaulio gėlynas. Šeimos virtuvė. Nyderlanduose legalizuoti lengvieji narkotikai ir prostitucija. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10 skaidrių).
  Sociologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2011-01-04
 • Organizacija ir jos struktūra

  Įvadas. Organizacija ir jos struktūra. Grupės samprata. Organizacija. Organizacijos struktūra. Formali organizacija. Neformali organizacija. Grupinių organizacijų struktūra. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-05
 • Organizacijų konfliktai, jų priežastys

  Įvadas. Organizacijos esmė. Organizacijų konfliktų ypatumai(esmė). Organizacijos konfliktų tipai. Organizacijų konfliktų priežastys. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-24
 • Organizacijų sociologija

  Organizacijos kaip tyrimo objektas. Organizacijos sociologijos kaip mokslo samprata. Organizacijų evoliucija. Organizacijos samprata. Organizacijų teorijos. Organizacijų teorijų raida. R. Kilmann organizacijų metatipologija. Socialinės grupės. Organizacija kaip socialinė grupė. Organizacijos elementai. Formali organizacija. Neformali organizacija. Grupinė organizacijų struktūra. Organizacijų patologija. Šiuolaikinės organizacijų formos. Biurokratija. Kolektyvinė organizacija. Adaptuotos organizacijų struktūros. Organizacijos kultūra. Kultūros samprata. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros modeliai bei tipai. Komunikacija organizacijose. Komunikacijos procesas. Organizacijų komunikacijos tipai. Organizaciniai konfliktai. Konfliktas ir jo komponentai. Organizacinis konfliktas. Konfliktas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Konfliktų valdymas ir vadovavimo konfliktams stiliai. Konfliktų pasekmės. Socialinė kontrolė organizacijose.
  Sociologija, konspektas(42 puslapiai)
  2005-05-14
Puslapyje rodyti po