Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pirmojo pasimatymo aplinkybių tyrimas

  Įvadas. Anketa. Uždaviniai ir hipotezės. Plačiau apie tyrimo metodiką. 1 lentelė. 2 lentelė. Analizė (1 ir 2 lentelės). 3 lentelė. 4 lentelė. Analizė (3 ir 4 lentelės). 5 lentelė. 6 lentelė. Analizė (5 ir 6 lentelės). 7 lentelė. 8 lentelė. Analizė (7 ir 8 lentelės). Išvados ir patarimai (pasiūlymai).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2007-01-10
 • Pirmosios vaiko dienos mokykloje

  Įvadas. Emocinis klimatas grupėje. Emocinė ir socialinė brandos. Marijos Montessori mintis. Parengti mokyklai – svarbi užduotis. Psichinių procesų kitimas vaikui mokantis. Grupės kambario paruošimas pagal M. Montessori. Mokykla – socialinės pagalbos koordinatorė. Kuo gali prisidėti tėvai. Ar reikia specialiai vaiką ruošti. Ar reikia vaiką išmokyti iki mokyklos skaityti? Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-05-20
 • Platono imitacijos teorija, kaip P. Bourdieu medijų teorijos ištakos

  Įvadas. Pirmojoje darbo dalyje pristatytos Platono mintys, kurios sudaro pagrindą jo imitacijos teorijai, bei aptarta pati imitacijos teorija. Antrojoje dalyje pristatyta P. Bourdieu masinių medijų teorija bei tai, kaip ji yra susijusi su Platono imitacijos samprata. Platono pamėgdžiojimo teorija. Pierre Bourdieu medijų teorija ir jos sąsajos su Platono pamėgdžiojimo teorija. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-05
 • Plungės miesto gyventojų požiūris į organų donorystę

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti visuomenės požiūrį į organų donorystę. Informacinių šaltinių apžvalga. Pagrindinės sąvokos. Transplantacijos istorija. Širdies transplantacija. Kepenų transplantacija. Inkstų donorystė. Organų donorystės juodoji rinka. Donoro kortelė. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-20
 • Plungės nakvynės namai

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Plungės nakvynės namų gyventojų nuomonę apie gyvenimą juose. Nakvynės namai – laikino gyvenimo namai. Benamystės reiškinys Lietuvoje. Nakvynės namų specifika. Nakvynės namų klientai. Nakvynės namuose teikiamos paslaugos. Nakvynės namų klientų apklausos rezultatų analizė. Išvados. Išnašos. Priedai(Anketa).
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2008-06-09
 • Politinė reklama: studentų nuomonių analizė

  Tyrimo ataskaita. Įvadas. Politinės reklamos samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Reklamos sąvoka, jos rūšys ir tikslai. Politinė reklama. Politinės reklamos rūšys. Politinės reklamos finansavimas. Politinės reklamos įtaka. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2009-01-02
 • Populiari vieta kaip kultūros tekstas. Šiaulių miesto laikrodis "Gaidys"

  Miesto laikrodis – Gaidys. Laikrodžio rekonstrukcija. Susitikimo vieta. Aktyvus laikas prie gaidžio.
  Sociologija, analizė(4 puslapiai)
  2006-05-18
 • Populiariausios studijų programos Vilniaus kolegijoje

  Įvadas. Techninė dalis. Vilniaus kolegijos populiariausios studijų programos. Fakultetai. Vilniaus universiteto populiariausios studijų programos. Išvados. Summary.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-09-08
 • Postmodernios kultūros bruožai

  PowerPoint pristatymas. Vietoj įžangos. Modernas kaip vertybė. Pažangos ideologijos krizė. Postmodernizmas: manierizmas, ironija. Vertybių filosofija. Amerikiečių gyvenimo vertybės. Reklama. Vertybė kaip savitikslis. Vietoj išvados.
  Sociologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-11-10
 • Postmodernizmas kaip teorinė doktrina

  Įvadas. Postmodernumo teorija. Postmodernusis politikos estetinimas. Postmodernizmo ir modernybės krizės. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-30
 • Postmodernus žmogus

  Postmodernizmas sociologijoje. Postmodernus žmogus. Informacijos amžius ir jo šalutinis poveikis. Knygos, laikrodžio ir pinigų amžius. Greitis. Visko daugėja. Krovimas. "Lego" kubelių kasdienybė. Dabar - lėtasis laikas.
  Sociologija, rašinys(12 puslapių)
  2008-01-01
 • Požiūriai į seksualines mažumas Lietuvoje

  Įvadas. Žiniasklaida ir socialinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų atskirtis. LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių) žmonių vaizdavimo Lietuvos žiniasklaidoje bruožai. Jaunų homoseksualių žmonių socialinė atskirtis. Pagrindinės socialinės atskirties LGBT jaunimo atskirties sritys. Jaunų LGBT žmonių nematomumas. Jaunų LGBT asmenų sveikata. Homoseksualūs asmenys darbe. Homoseksualų reprezentacija žiniasklaidoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2011-11-23
 • Požiūrio į mirties bausmę vertinimas

  Įvadas. Mirties bausmės samprata. Požiūrių "už" ir "prieš" mirties bausmę vertinimas visuomenėje. Argumentai už mirties bausmę. Argumentai prieš mirties bausmę. Pasaulio valstybių požiūris į mirties bausmę. Valstybių klasifikacija pagal požiūrį į mirties bausmę. Tyrimas "požiūrio į mirties bausmę vertinimas". Tyrimo organizavimas, imtis ir instrumentarijaus parengimą. Tyrimo "požiūrio į mirties bausmę vertinimas" interpretacija. Išvados. Priedai (2).
  Sociologija, referatas(25 puslapiai)
  2008-12-03
 • Požiūrio į nuogą kūną raida, tendencijos ir perspektyvos

  Metodologinė dalis. Literatūros analizė. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Sąvokų patikslinimas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezės. Procedūrinė programos dalis. Principinis tyrimo planas. Duomenų rinkimo metodas ir technikos aprašymas. Duomenų analizės būdų aprašymas pagal hipotezes. Konkretaus sociologinio tyrimo ataskaita. Gautų duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(20 puslapių)
  2006-02-14
 • Požiūris į abortą šiuolaikinėje visuomenėje

  Ar turi moteris teisę į abortą? Kodėl moterys renkasi medikamentinį abortą vietoj chirurginio? Kodėl moterys galėtų rinktis chirurginį abortą vietoj medikamentinio aborto? Ar yra poveikis sveikatai? Ar gali būti poveikis vaisingumui? Kaip anksti gali moteris naudotis medikamentiniu abortu? Kas atsitinka, jei nėštumas nenutrūksta? Koks yra pašalinis poveikis? Ar metodas sukėlė mirčių?
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-08
 • Požiūris į abortus

  Įvadas. Tyrimo programa. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas sužinoti Biržų, Trakų, Šiaulių ir Radviliškio gyventojų nuo 16 iki 55 metų nuomonę apie abortus. Uždaviniai ir hipotezės. Sąvokos. Klausimynas. Tyrimo laukas. Tyrimo analizė. Išvados. Pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2009-09-22
 • Požiūris į elektroninę bankininkystę

  Įvadas. Elektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo institucijos. Elektroninės bankininkystės technologijos ir saugumas Lietuvoje. Elektroninės bankininkystės sistemos privalumai. Elektroninės bankininkystės sistemos trūkumai. Internetinė bankininkystė. Prisijungimas prie internetinės bankininkystės. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2012-04-02
 • Požiūris į lyčių nelygybę

  Tyrimo tikslas – studentų požiūris į lyčių nelygybę. Tyrimo dalykas – respondentų nuomonės bei požiūriai apie lyčių nelygybę. Tyrimo analizė ir išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2005-11-02
 • Požiūris į neįgaliuosius visuomenės ir jų pačių akimis

  "Šventos Onos ferma". Įstatymas apie invalidumą ir senatvę. Žmogaus Teisių deklaracija. E. Goffmanas. V. Gudonis. Integracija. R. Katsfortas.
  Sociologija, analizė(7 puslapiai)
  2006-01-31
 • Požiūris į skurdą žiniasklaidoje

  Įvadas. Požiūris į visuomenės institutus. Tyrimas. Straipsniai apie skurdą. Kriminaliniai puslapiai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-04-21
Puslapyje rodyti po