Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Požiūris į šeimą ir santuoką

  Įvadas. Tyrimo problema: Šeima ir santuoka vertybė. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti žmonių požiūrį į šeimą ir santuoką. Informacinių šaltinių apžvalga. Tradicinė šeima. Šeimos struktūra. Santuoka ir santuokos tipai. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-04-14
 • Prekyba moterimis

  Įvadas. Prostitucijos, kaip socialinio reiškinio, problematika. Sekso industrijos apibrėžimas. Prostitucijos plitimo priežastys ir pasekmės. Prekyba moterimis. Tarptautinė problema. Moterys išvežamos apgaulės būdu. Moterys išvežamos savo noru. Situacija Lietuvoje ir prevencija. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-03
 • Prekyba žmonėmis (2)

  Prekyba žmonėmis. Prostitucijos Lietuvoje priežastys. Prostitucijos prevencija Lietuvoje ir jos organizavimas. Vaikų bei nepilnamečių prekyba, prevencija ir ugdymas mokyklose.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-18
 • Prekybos centro vartotojų aprašymas

  Įvadas. Bendras vartotojų charakteristikų aprašymas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą – konservatyvumą. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Vartotojo namų ūkio narių skaičius. Vartotojų vyrų ir vartotojų moterų charakteristikų palyginimas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą – konservatyvumą. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-05-08
 • Prekybos centro vartotojų rezultatai

  Įvadas. I dalis. Bendras vartotojų charakteristikų aprašymas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą - konservatyvumą. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Statistics. Vartotojo namų ūkio narių skaičius. Vartotojų vyrų ir vartotojų Moterų charakteristikų palyginimas. Vartotojo tipas pagal novatoriškumą - konservatyvumą. Vartotojo lytis. Vartotojo vairuojamo automobilio klasė Crosstabulation. Vartotojo lytis. Ar vartotojas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą? Crosstabulation. Statistics. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-05-09
 • Prekybos žmonėmis fenomenas

  Įvadas. Prekybos žmonėmis samprata. Prekybos žmonėmis samprata tarptautiniuose dokumentuose ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose. Prekybos žmonėmis samprata Lietuvoje. Prekeivių žmonėmis ir jų veiklos metodų apibūdinimas. Aukos charakteristika. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2010-04-08
 • Prekybos žmonėmis problema Lietuvoje

  Kas yra prekyba žmonėmis, kokios to priežastys, būdai įtraukti moteris ir merginas į sekso industriją užsienyje.
  Sociologija, esė(3 puslapiai)
  2005-10-25
 • Prestižo ženklai: viduriniosios klasės klaipėdiečių požiūris į drabužių ir aksesuarų klastotes

  Tyrimo planas. Tema: Prestižo ženklai: viduriniosios klasės klaipėdiečių požiūris į drabužių ir aksesuarų klastotes. Problemos aprašymas. Tikslas: Ištirti Klaipėdos miesto gyventojų požiūrį į garsiais prekių ženklais pažymėtų drabužių bei aksesuarų klastotes. Objektas: Prestižo ženklais pažymėtos drabužių bei aksesuarų klastotės tarp Klaipėdos miesto skirtingų lyčių, amžiaus grupių bei gaunamų pajamų viduriniosios klasės atstovų. Uždaviniai. Hipotezės. Tiriamoji visuma. Tyrimo metodas: anketinė apklausa. Atrankos metodas. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Anketa su bendrais tyrimo rezultatais. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-05-03
 • Priklausomybė nuo interneto (3)

  Sociologinio tyrimo programa. Tyrimo problema. Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas ir tyrimo dalykas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinės sąvokos ir jų operacionalizacija.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Priklausomybės Lietuvoje

  Sergamumo situacija. Narkotikų rūšys ir priklausomybės. Paslaugų teikimas asmenims turintiems priklausomybes pagal teritorinį pasiskirstymą. Vartojimo būdai. Narkomanų amžius. Mirtingumas. Priklausomybės ligomis sergančiųjų sveikatos priežiūra. Ambulatorinė pagalba. Stacionarinė pagalba. Etatų skaičius. Kita pagalba.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-22
 • Priklausomybės ligos, jų paplitimas bei prevencijos programos Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas - aptarti pagrindinę informaciją apie šias ligas: jų priežastis, padarinius sveikatai, paplitimą bei prevenciją. Priklausomybės ligos. Alkoholizmas. Narkomanija. Rūkymas. Priklausomybė nuo interneto visuomenė ir priklausomybę sukeliančios medžiagos. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje. Alkoholis. Rūkymas. Raminamieji, migdomieji vaistai. Narkotikai. Prevencija. Metų priklausomybės ligų gydymo programa. Išvados. PowerPoint pristatymas (14 skaidrių).
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-01-29
 • Profesijų prestižas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Profesijų klasifikacija. Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorius. Profesijų prestižo tyrimai Vakarų valstybėse ir Lietuvoje. Tvirkinančių profesijų bumas. Tas saldus žodis "vadyba". Visuomenės veidmainiškumas. Žmogus savo vietoje. Specialybės, kurias norėtų studijuoti abiturientai (2001 – 2002 metų statistiniai duomenys). Specialybės, į kurias priimta daugiausiai abiturientų (statistiniai duomenys 2001m.). Profesijų svarba (remiantis 2002m. atliktu tyrimu). Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(25 puslapiai)
  2005-06-05
 • Projektas "Moksleivių užimtumo organizavimas"

  Projekto tikslas: organizuoti mokyklos moksleivių užimtumą, kaip nusikalstamumo prevencijos dalį. Projektas "Moksleivių užimtumo organizavimas". Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Dalyviai. Numatomi rezultatai. Resursai. Projekto vadovai ir vykdytojai. Projekto trukmė ir vykdymo etapai. Praktinė projekto veikla. Pirmasis etapas – teorinis pasirengimas. Antrasis etapas – praktinė veikla. Trečiasis etapas – vertinimas ir projekto tęstinumas.
  Sociologija, pavyzdys(8 puslapiai)
  2005-12-06
 • Projektas: "Sugrąžinti nerūkančią mokyklą"

  Projekto pavadinimas. Programai įgyvendinti reikalinga suma. Prašoma suma. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Tikslas – skatinti mažiau rūkyti mokyklinio amžiaus vaikus. Uždaviniai. Įgyvendinimo būdai. Projekto objektas. Projekto partneriai. Įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų vertinimo kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jos rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Kiti rėmėjai.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-24
 • Prostitucija ir jos socialinės priežastys

  Prostitucijos socialiniai, ekonominiai, psichologiniai aspektai. Istorija ir tendencijos. Prostitucija: šiuolaikinis požiūris ir analizė. Policijos požiūris į prostitutes. Prostitucija ir socialinis darbas. Prostitucijos problemos Lietuvoje: istorija ir dabartis. Prostitucija, kaip socialinis reiškinys šių laikų Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-19
 • Proto nutekėjimo į Europos Sąjungą (ES) ir kitas šalis vertinimas ir prognozė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti proto nutekėjimo į Europos Sąjungą (ES) ir kitas šalis vertinimą ir prognozę. Globalizacijos poveikis "protų nutekėjimui". Emigracijos samprata. "Protų nutekėjimo" samprata. "Protų nutekėjimas" ir Europos Sąjunga. Teigiamos ir neigiamos "protų nutekėjimo" pasekmės. Protų nutekėjimo priežastys. Protų sugrąžinimo programa: svarbiausi siekiai ir uždaviniai. Tiriamoji dalis. Demografiniai duomenys. Protų nutekėjimo suvokimas. Asmeninė patirtis. Išvados.
  Sociologija, referatas(20 puslapių)
  2009-04-27
 • Psichokultūriniai atsakai į modernizaciją

  Kultūros modernizacija. Modernizacijos tendencijos. Psichokultūrinių atsakų tipai. Biurokratija. Sociokutūrinė diferenciacija. Valdymo centralizavimas. Perteklius. Greita technikos plėtotė. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-07-27
 • Psichokultūriniai atsakai į modernizaciją (2)

  Įvadas. Išdėstymas. Poreikio modernizacijai priežastys. Įtaka žmogaus psichologiniams pokyčiams modernizacijos metu. Modernizacija psichokultūriniu atžvilgiu Kavolio literatūroje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-05-06
 • Pusgaminiai maisto racione

  PowerPoint pristatymas. Tyrimas apie pusgaminių vartojimą. Pusgaminiai. Pusgaminių gamintojai Lietuvoje. Hipotezė. Tikslas. Darbo atlikimo metodika. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Kodėl vartoja pusgaminius. Pusgaminių valgymo dažnumas. Kam perka pusgaminius. Kiek naudojo anksčiau ir dabar. Dažniausiai valgomi pusgaminiai. Vartojimo priežastys. Populiariausi pusgaminių ruošimo būdai. Respondentų nuomonė apie kenkimą. Informacijos apie produktus gauna. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-26
 • R. Darendorfas "Modernus socialinis konfliktas"

  Filosofinė analizė. Skyriaus "Pilietybė ir socialinė klasė" komentaras.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-07
Puslapyje rodyti po