Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė atsakomybė

  Įvadas. Temos aktualumas. Temos problema. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Hipotezė. Dėstymas. Du socialinės atsakomybės požiūriai. Terminai. Išvados. Literatūros apžvalga.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-25
 • Socialinė atskirtis ir skurdas

  Įvadas. Socialinė atskirtis. Socialinės atskirties priežastys. Skurdas. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo strategijos rodikliai. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-10
 • Socialinė kaita ir sveikata

  Įvadas. Socialinė kaita. Sveikata. Rasės ir sveikatos ryšys. Pagerėjęs maitinimas. Išvados.
  Sociologija, esė(5 puslapiai)
  2008-05-20
 • Socialinė kaita ir sveikata (2)

  Įvadas. Socialinės kaitos samprata. Socialinės kaitos įtaka mūsų kūnui. Globalizacijos reikšmė sveikatai. Biomedicininis sveikatos modelis. Sociomedicininis sveikatos modelis. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-03
 • Socialinė kaita ir sveikata Lietuvoje

  Įvadas. Kas yra Sociologija? Sociologijos raida Lietuvoje. Sociologija medicinoje. P. Browno siūlomas metodas. Visuomenei aktualūs klausimai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-09
 • Socialinė komunikacija Vilniaus miesto viešajame transporte (mandagumo stokos problema)

  Įvadas. Tikslas – parengti socialinės komunikacijos planą ir priemones, aktualiai socialinei problemai išspręsti. Socialinės problemos aktualumas. Šiek tiek istorijos. Viešojo transporto kasdienybė. Socialinės problemos analizė. Problemos mąstas. Vilniaus miesto gyventojų skaičius ir teritorija. Gyventojų kelionių struktūra. Vilniaus miesto visuomeninis transportas. Vilniaus autobusai. Vilniaus troleibusai. Palyginamoji analizė. Komunikacinių sprendimų tikslinė auditorija. Komunikacijos įgyvendinimas. Komunikavimo strategijos etapai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-02-03
 • Socialinė kontrolė

  Įvadas. Socialinės kontrolės tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje. Fizinė prievarta – primityvios žmogaus prigimties įrodymas. Ekonominė kontrolė – efektingiausia. Uždarų grupių kontrolės mechanizmai – subtiliausi. Kultūrinė kontrolė - moralė, papročiai bei elgesio normos. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-20
 • Socialinė kontrolė (2)

  Santrauka. Socialinė kontrolė. Dėstymas. Pavyzdžiai. Socialinės kontrolės kaitos ir integravimosi prie daugumos pavyzdžiai. Socialinė kontrolė, kurios privalus laikytis. Socialinė kontrolė atskirų individų atžvilgiu. Socialinė kontrolė, taikoma neįgaliesiems.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Socialinė kontrolė (3)

  Įvadas. Socialinės kontrolės samprata. Socialinės kontrolės pavyzdžiai. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-13
 • Socialinė metodika ir metodologija

  Apklausa. Klausimai. Atviri ir uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Anketa. Interviu. Tiriamojo interviu bruožai. Interviu panaudojimo problemos. Anketos klausimų skalės. Imties tūrio parinkimas. Imties tūrio parinkimo būdai.
  Sociologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-12-03
 • Socialinė nelygybė visuomenėje

  PowerPoint pristatymas. Socialinė stratifikacija. Funkcionalistų požiūris į stratifikaciją. Konflikto teorija. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Konflikto teorija. Pasak šios teorijos šalininkų (R. Dahrendorfo, Ch. R. Millso, T. Bottomore). Konfliktų teorijos pagrindiniai teiginiai. Prestižas. Galia. Socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Stratifikacijos požymiai. Stratifikacijos sistemos. Uždarosios sistemos. Klasės skirtumai. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Nustatant klasinę priklausomybę taikomi metodai. Klasė ir gyvenimo būdas. Socialinis mobilumas. Lyčių stratifikacija. Moteriškumo stereotipai.
  Sociologija, pristatymas(58 skaidrės)
  2007-06-07
 • Socialinė parama Lietuvoje asmenims, gaunantiems pensijas

  Įvadas. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinio socialinio draudimo pensijų rūšys. Senatvės pensija ir jos skyrimo sąlygos. Senatvės pensijos amžius. Socialinio pensijų draudimo stažas. Stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, prilyginami šie iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai. Senatvės pensijos apskaičiavimas. Išankstinės senatvės pensijos skyrimo ir mokėjimo terminai. Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas. Reikalingi dokumentai senatvės pensijai gauti. Mokslininkų pensija. Netekto darbingumo pensijos skyrimas. Stažas, kurio reikia netekto darbingumo pensijai gauti. Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas. Netekto darbingumo pensijos mokėjimas. Našlių ir našlaičių pensija. Už mirusį iki 1995 m. sausio 1 d. sutuoktinį teisę gauti našlių pensiją turi. Už mirusį po 1995 m. sausio 1 d. asmenį teisę gauti našlių pensiją turi. Našlių pensija neskiriama, o paskirtosios mokėjimas nutraukiamas, jei. Teisę gauti našlaičių (netekus maitintojo) pensiją turi. Reikalingi dokumentai našlių ir našlaičių pensijai gauti. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(39 puslapiai)
  2007-04-08
 • Socialinė reklama prieš rūkymą

  Įvadas. Tyrimo (darbo) eiga. Socialinės reklamos sąvoka, reikšmė. Reklamos reguliavimas. Socialinės reklamos prieš rūkymą trūkumai ir privalumai. Tabako poveikis žmogui. Lietuvos Respublikos Tabako Kontrolės įstatymas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2008-10-02
 • Socialinė stratifikacija

  Socialinės stratifikacijos samprata. Socialinės klasės samprata. Stratos samprata. Socialinės grupės samprata. Statuso samprata. Rangavimo procesas. Funkcionalistinis stratifikacijos aiškinimas. Oponuojantys funkcionalistiniai požiūriui teiginiai. Pasak J. Vander Zandeno, žmonės skiria. Pagrindiniai socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Papildomi socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Stratifikacijos sistemos. Uždaros sistemos. Klasės. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Smulkesnė tipologizacija. Nustatant klasinę priklausomybę taikomi trys metodai. Klasė ir gyvenimo būdas.
  Sociologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-05-10
 • Socialinė stratifikacija ir socialinė nelygybė

  Socialinė nelygybė. Socialinė stratifikacija. Socialinės stratifikacijos samprata. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Lytis. Lyčių stratifikacija ir jos ištakos. Lyčių nelygybė. Amžius. Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Svarbiausi gyvenimo etapai ir jų ypatumai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-03
 • Socialinė stratifikacija. Socialinio instituto samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinės stratifikacijos esmė. Socialinės stratifikacijos sampratos vystymasis. Socialinė stratifikacija ir socialinė diferenciacija. Socialinės stratifikacijos pagrindai. Socialinės stratifikacijos procesų socialinės funkcijos ir charakteristikos. Pagrindinės stratifikacinės analizės sąvokos. Statuso samprata.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-21
 • Socialinė tikrovė ir pažinimas

  Socialinė tikrovė. Socialinės tikrovės suvokimas (A. Giddensas). Istorinis socialinės tikrovės suvokimas. Antropologinis socialinės tikrovės suvokimas. Kritinis socialinės tikrovės suvokimas. Konstruojama tikrovė. Socialinis konstrukcionizmas. Bergeris ir Luckmannas. Sociologinė vaizduotė. Pažinimas. Piaget teorijos pažinimo vystymosi tarpsniai. Jutiminis judėjimo tarpsnis (sensomotorinė stadija). Priešveikiminis tarpsnis (priešoperacinė stadija). Konkretaus veikimo tarpsnis (konkrečių operacijų stadija). Formalių veiksmų tarpsnis (formalių operacijų stadija). Kryžiažodis. Skaitiniai. Vištytė ir gaidžiukas. Negras. Žvejys. Žmogus ir liūtas. Jaučiai ir ašis. Musė. Keleivis ir teisybė. Pirmą kartą pamatytas kupranugaris. Liūtas ir varlė. Asilas ir cikados. Lapė ir aktoriaus kaukė.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-12
 • Socialinė žmogaus koncepcija

  Žmogaus socialinė raida: Žmogus visuomenėje, Žmogaus socialinės raidos apibrėžimas, Žmogaus socialinės raidos koncepcija ir Lietuva. Asmenybės samprata: Asmenybės sampratos probleminis aspektas psichologijoje, Atskirų psichologinių asmenybės teorijų apžvalga, Hollando kodas, Žmonių prigimties realizavimas. Informacinė visuomenė. Išvados.
  Sociologija, referatas(22 puslapiai)
  2005-06-09
 • Socialinės adaptacijos ypatumai

  Darbe tiriama kaip adaptavosi pirmakursiai Šiaulių universiteto studentai. Tyrimo tikslas – nustatyti Šiaulių universiteto (ŠU) studentų socialinės adaptacijos pirmame kurse ypatumus. Adaptacijos sąvokos apibrėžimas. Socialinė studentų adaptacija. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2008-01-04
 • Socialinės atsakomybės ataskaita: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės daromas poveikis aplinkai. ĮSA vertinimas įmonėje "Pieno žvaigždės". ĮSA veiklos atlikimo rodiklių nustatymas įmonėje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2012-04-11
Puslapyje rodyti po