Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbo sociologija

  Socialinio darbo sociologija: perspektyvos ir tikslai. Kas yra socialinis darbas? Empirinis suartėjimas su daiktais. Socialinio darbo kompetencijos apibendrinimas gyvenimo būdui. Socialinio darbo teorijos ir aprašymas. Sociologijos reikšmės aiškinimo būdai.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-31
 • Socialinio darbo struktūra

  Socialinis darbas – naujas mūsų šalies fenomenas. Bendramoksliniai socialinio darbo pagrindai. Socialinis darbas kaip profesionalios veiklos struktūros analizė. Profesionalus socialinis darbuotojas. Teoriniai modeliai. Savižudybių charakteristika, dinamika, tipologija. Suicidinis sindromas. Psichologinės orientacijos modeliai. Sociologiniai tyrimai. Kompleksinė socialinio darbo organizavimo koncepcija. Socialinio darbo metodų grupės. Individualaus socialinio darbo organizavimas. Grupinis socialinis darbas. Socialinis darbas bendruomenėje.
  Sociologija, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-14
 • Socialinio gyvenimo ypatybės Mažojoje Lietuvoje

  Įvadas. Mažosios Lietuvos gyventojai. Mažosios Lietuvos formavimasis. Prūsijos kunigaikštystė. Prūsijos karalystė. Mažosios Lietuvos kultūra. Mažoji Lietuva XIX a. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Mokyklų steigimas Mažojoje Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-01
 • Socialinio kapitalo trūkumas pokomunistinėse valstybėse

  Įžanga. Teorinė dalis. Socialinio kapitalo samprata. Pokomunistinių visuomenių apibūdinimas. Praktinė dalis. Socialinio kapitalo trūkumo pokomunistinėje visuomenėje prielaidų analizė. Prognozuojamos socialinio kapitalo trūkumo pokomunistinėje visuomenėje pasekmės ir socialinio kapitalo reikšmė. Galimi socialinio kapitalo problemos pokomunistinėje visuomenėje sprendimo būdai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-16
 • Socialinio konflikto teorija

  Įvadas. Konfliktas. Konflikto samprata. Požiūriai į konfliktą. Konfliktų klasifikacija. Konflikto kilimo priežastys. Konfliktų tipai. Socialinio konflikto teorija. Socialinio konflikto teorijos atsiradimas. Esminiai socialinio konflikto teorijos bruožai. Žymiausi socialinio konflikto teorijos atstovai. Išvados. Sutrumpinimai.
  Sociologija, referatas(20 puslapių)
  2008-02-27
 • Socialinio reiškinio analizė: naujos šeimos koncepcijos priėmimas

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis skirtingomis socialinėmis teorijomis, atlikti naujos šeimos politikos koncepcijos priėmimo, kaip socialinio įvykio, analizę. Socialinių įvykių analizės teoriniai aspektai. Socialinės teorijos. Šeimos samprata. Naujai priimtos valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo analizė. Analizė pagal struktūralizmą. Analizė pagal funkcionalizmą. Analizė pagal konflikto teoriją. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-04
 • Socialinis kapitalas

  Įvadas. Bendradarbiavimas. Normos. Pasitikėjimas. Tinklai. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Socialinis kapitalas (2)

  Summary. Įvadas. Socialinio kapitalo istoriniai požiūriai. Putnam‘as ir jo socialinis kapitalas. Pierre’o Bourdieu socialinis kapitalas. Coleman‘o socialinis kapitalas. Socialinio kapitalo samprata. Socialinio kapitalo matavimas. Socialinio kapitalo kūrimas. Darbas ir socialinis kapitalas. Bendruomenės ir socialinis kapitalas. Mokymosi pasiekimai ir socialinis kapitalas. Išsilavinimas ir socialinis kapitalas. Politinis dalyvavimas ir socialinis kapitalas. Internetas ir socialinis kapitalas. Dalyvavimas valstybės valdymo procese ir socialinis kapitalas. Kultūra ir socialinis kapitalas. Sveikata ir socialinis. Ekonominė gerovė ir socialinis kapitalas. Šiaulių miesto gyventojų nuomonių tyrimas. Šiaulių miesto gyventojų nuomonių tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-01-17
 • Socialinis Lietuvos žemėlapis

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas. Nedarbo lygis. Užimtumas pagal veiklos rūšis. Gyventojų skaičius. Lyčių statistika. Demografinė statistika: gimstamumas, mirštamumas. Kultūra. Švietimas. Išsilavinimas. Lietuvos vaikai. Migracija. Nusikalstamumas.
  Sociologija, pristatymas(71 skaidrė)
  2006-09-27
 • Socialinis reiškinys - savižudybė

  Įvadas. Tikslas - atskleisti savižudybių tipus, priežastis, tendencijas, įtakojančius socialinius veiksnius, savižudybes istoriniu, kultūriniu ir religiniu aspektais. Sociologijos teorijos. Mikrosociologinės teorijos. Makrosociologinės teorijos. Emilio Diurkheimo savižudybės studija. Savižudybių istorija Lietuvoje. Savižudybės religiniu požiūriu. Savižudybės istoriniu požiūriu. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-09-28
 • Socialinis suvokimas

  Įvadas. Kas yra socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Suvokimo schemos, stereotipai ir atribucijos. Įvaizdis ir jo kūrimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Socialinis suvokimas (2)

  Socialinė raida. Aplinkos poveikis. Nuostatos. Komformiškumas ir paklusnumas. Grupės įtaka. Kultūrų įvairovė. Lyčių skirtumai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-17
 • Socialinių ir demografinių pokyčių identifikavimas kaime

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti socialinius ir demografinius pokyčius Lietuvos kaime, jų priežastis. Socialinių pokyčių samprata. Socialinių pokyčių rūšys. Socialinių pokyčių šaltiniai. Socialinių pokyčių teorijos. Demografinių pokyčių samprata. Gyventojų skaičius ir jo augimo tendencijos. Gyventojų sudėtis ir pagrindiniai jos analizės kriterijai. gyventojų dinamika ir jos veiksniai. Socialinių ir demografinių pokyčių kaime priežastys. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2009-12-07
 • Socialinių išmokų administravimo vertinimas

  Įžanga. Darbo tikslas – išanalizuoti kaip yra vertinamas socialinių išmokų administravimas Lietuvoje. Socialinės išmokos. Socialinių išmokų atskaitos rodikliai. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-09-22
 • Socialinių konfliktų valdymas

  Įvadas. Teoriniai socialinių konfliktų kilimo ir jų valdymo aspektai. Pagrindiniai socialiniai konfliktai Lietuvoje ir jų valdymo praktika. Turtinės diferenciacijos sukeliamo socialinio konflikto valdymas Lietuvoje. Kaimo ir miesto gyventojų konflikto valdymas. Darbo ir kapitalo konflikto valdymas. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(30 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinių mokslų fakulteto studentų profesijos pasirinkimo motyvacija ir pasitenkinimas pasirinkta profesija

  Įvadas. Literatūros analizė. Tyrimo duomenų analizė. Profesijos pasirinkimo motyvacija. Pasitenkinimas pasirinkta profesija. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Socialinių santykių ypatumai darbovietėje

  Įvadas. Darbas kaip vertybė remiantis M. Weberiu. Socialinių santykių ypatumai darbo sferoje remiantis G. Simmelio individualia ir visuomenės kultūra. Socialiniai procesai, kurie vyksta darbe. H. Cooley savimonės teorija. Konfliktas, pinigai darbo sferoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-29
 • Socialinių tyrimų metodologija

  Socialinių tyrimų metodai. Tyrimo požiūrio pasirinkimas. Tyrimo strategija. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinių tyrimų duomenys. Tyrimo projektai. Patikimumas (reliability). Tikrumas, pagrįstumas, validumas (validity). Reprezentatyvumas (generalizability). Imtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizės procesas.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-27
 • Socialinių tyrimų metodologija: lūkesčiai

  Kokius lūkesčius STM modulio studijų atžvilgiu išreiškia Šiaulių Universiteto Socialinių mokslų fakulteto 3 kurso VA-3 grupės studentai? Įvadas. Teoriniai tyrimo aspektai. Tyrimo metodai. Tyrimo metodikos aprašymas. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-03-22
 • Socializacija

  Socializacijos samprata. Socializacijos procesas. Socializacijos agentai. Resocializacija. Socializacijos teorijos.
  Sociologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-10
Puslapyje rodyti po