Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tyrimo hipotezės

  Įvadas. Hipotezė. Tyrimo hipotezės. Hipotezei keliami reikalavimai. Hipotezės formulavimo šaltiniai. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-17
 • Tyrimo metodai: Televizijos reikšmė vaikų laisvalaikiui

  Televizijos reikšmė vaikų laisvalaikiui. Problema ir jos aktualumas. Tyrimo tikslai, uždaviniai. Empirinė dalis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-02-07
 • Tyrimo planas: "Bažnyčios samprata šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje"

  Įvadas. Požiūris į tikėjimą šiandien. Krikščionybės santykis su dabartimi. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodai ir aprašymas. Anketa: "Bažnyčios samprata vidutinio amžiaus individų grupėje".
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-30
 • Tyrimo planas: "Netradiciniai religiniai judėjimai ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės religingumo formavimasis"

  Įvadas. Netradiciniai religiniai judėjimai. Šiuolaikinės Lietuvos religingumo formavimasis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodo aprašymas. Netradiciniai religiniai judėjimai ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės religingumo formavimasis. Anketa.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-30
 • Tyrimo planas: nepilnamečių nusikalstamumas

  Tyrimo programa. Temos aktualumas ir problematika. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslo ir uždavinių iškėlimas. Tyrimo uždaviniai. Pagrindinių sąvokų patikslinimas ir interpretacija. Nepilnametis. Nusikalstamumas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikaltimų prevencija. Tyrimo hipotezė. Teoriniai tyrimo metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos autorių mokslinės literatūros analizė.
  Sociologija, namų darbas(13 puslapių)
  2010-04-13
 • Tyrimo planas: studentų požiūris į donorystę

  Įvadas. Organų donorystės istorija. Kraujo donorystė. Organų donorystė. Donoro kortelės reikšmė. Bažnyčia ir donorystė. Visuomenės požiūrio į donorystę tyrimai. Tyrimo aprašymas. Tyrimo objektas. Tikslas. Uždaviniai. Hipotezės. Tyrimo metodo aprašymas. Atranka.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-02-07
 • Tyrimo planas: Vaikų socialinės atskirties bendrojo lavinimo mokyklose priežastys

  Problema ir temos pagrindimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrime vartojamų sąvokų apibrėžimas. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-29
 • Tyrimo rezultatų pristatymas: "Aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste (darbdavių ir absolventų apklausos duomenimis)"

  2004 metų tyrimo tikslas. Tyrimo metu buvo įgyvendinti šie uždaviniai. Absolventų sociologinės apklausos rezultatai. Pasirengimo profesinei veiklai vertinimas. Absolventų stokojamos dalykinės kompetencijos vertinimas. Absolventų ir darbdavių nuomonės apie tai, ko absolventams labiausiai stinga profesinio pasirengimo požiūriu. Bendrųjų kultūros dalykų trūkumo vertinimas, absolventų ir darbdavių akimis. Atsakymų į klausimą "Ar įsidarbinote?" pasiskirstymas. Atsakymų į klausimą "Ar Jūs dirbate pagal įgytą profesinę kvalifikaciją?" pasiskirstymas. Atsakymų į klausimą "Jei įsidarbinote, tai kada?" pasiskirstymas. Absolventų neįsidarbinimo priežastys. Atskirų darbo rinkos rodiklių pasiskirstymas pagal studijų programas (programų grupes). Darbdavių sociologinės apklausos rezultatai. Teorinės profesinės žinios, kurių stigo 1996-2003 m. įdarbintiems absolventams. Bendrojo universitetinio išsilavinimo dalykų stygius 1996-2002 m. įdarbintiems absolventams. Respondentų (darbdavių) atsakymų į klausimą "Ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie specialistų rengimą aukštosiose mokyklose?" pasiskirstymas. Respondentų (darbdavių) atsakymų į klausimą "Ar Jūs kaip darbdavys (darbdavio atstovas), norėtumėte dalyvauti rengiant ir vertinant studijų programas?" pasiskirstymas. Darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu, kurių kvalifikaciją reikėtų tobulinti, dalis apklaustose įmonėse.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-05-17
 • Tyrimų metodai

  Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Eksperimentas. Preliminariniai tyrimai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Kvazieksperimentiniai tyrimai. Eksperimentinio tyrimo etapai. Laboratorinis eksperimentas. Natūralus eksperimentas. Apklausa. Klausimai. Anketa. Interviu. Testavimas. Testų tipai. Išvados.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2005-11-23
 • Tyrimų metodologija: narkomanijos prevencija

  Įvadas. Anketa. Narkotikų vartojimo prevencija. Kokių priemonių imamasi šiai problemai spręsti. Problema ir situacijos analizė. Narkomanijos prevencija jaunimo akimis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-17
 • Tyrimų metodologija: narkomanijos prevencija (2)

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas ir naujumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-10-27
 • Tyrimų metodologija: nepakankamo užimtumo įtaka narkomanijos plitimui studentų tarpe

  Nepakankamas užimtumas įtakoja narkomanijos plitimą studentų tarpe. Įvadas. Tyrimo rezultatai pateikiami diagramų pavidalu. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-02-06
 • Tyrimų metodologija: paslaugų sferos darbuotojų požiūris į neblaivius asmenis

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas ir naujumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodai. Pagrindinių sąvokų išaiškinimas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-10-27
 • Tyrimų metodologija: pedagogo vaidmuo, sprendžiant smurtą patyrusių vaikų problemas

  PowerPoint pristatymas. Tiriamojo darbo planas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-10-27
 • Tradicinė santuoka ir kohabitacija

  Ikisantuokinis laikotarpis. Susitikinėjimas. Santuoka ir santuokos formos. Pokyčiai, įvykus santuokai. Kuo skiriasi santuoka ir šeima? Šeimos deinstitucionalizacija: raida, priežastys. ir iššūkiai šeimos politikai. Šeimos deinstitucionalizacijos raida. Šeimos deinstitucionalizacijos priežastys. Globalios šeimos transformaciją įtakojančios priežastys. Skyrybos ir nepilna šeima. Gyvenimas kartu nesusituokus. Šeimos deinsititucionalizacija ir iššūkiai šeimos politikai. Pančiai ar saitai? Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Skyrybų mitai.
  Sociologija, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-12
 • Trėmimai į rytus (1941-1952 metai)

  Įvadas. Trėmimai į rytus. Juodasis 41-ųjų birželis. Pokario trėmimų pradžia (1945-1947). Masiniai trėmimai (1948-1952). Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-16
 • Turiu vieną vaiką: kas paskatintų turėti 2- 3?

  Demografijos esė. Mažėjantys gimstamumo rodikliai. Mažo gimstamumo priežastys. Šeimos pagal vaikų skaičių kaime ir mieste. Valdžios susidomėjimas gimstamumu.
  Sociologija, esė(4 puslapiai)
  2005-06-13
 • Turizmo plėtros galimybių studija Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Valdymo funkcijos. Esamos būklės analizė. Specialistų parengimas. Turizmo plėtros tikslai ir uždaviniai. Turizmo plėtros numatomi rezultatai. Turizmo plėtros privalumai. Turizmo plėtros trūkumai. Turizmo plėtros galimybės. Turizmo plėtros grėsmės. Praktinė dalis. Turistų domėjimosi Lietuva apžvalga. Turizmo tikslai. Transporto paslaugos. Tyrimo rezultatų analizė. Metodika. Duomenys apie respondentus. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-03
 • Turtinio nusikalstamumo prevencija

  Darbo struktūra: Turtinis nusikalstamumas (apibrėžimas, požymiai, skirstymas). Statistika. Vagies asmenybė. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa. Turtinių nusikaltimų prevencija ir kontrolė. Kitos prevencinės turtinio nusikalstamumo priemonės. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-15
 • Ugdymas ir socializacija

  Įvadas. Naudojamo prieš vaikus smurto priežastys. Kokios smurto pasekmės? Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-09
Puslapyje rodyti po