Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešojo administravimo III kurso studentų lūkesčiai Socialinių tyrimų metodologijos studijoms

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo koncepcija. Tyrimo metodika. Pagrindinis metodas. Tyrimo instrumentas. Tyrimo empirinė bazė. Tyrimo rezultatai. Lūkesčiai modulio turinio atžvilgiu. Lūkesčiai dėstytojo atžvilgiu. Lūkesčiai grupės draugų atžvilgiu. Lūkesčiai savęs atžvilgiu.
  Sociologija, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-03-22
 • Viešosios nuomonės tyrimai

  Pagrindiniai užsakovai. Socialinių tyrimų principai. Anketos klausimų formulavimas.
  Sociologija, esė(3 puslapiai)
  2006-03-09
 • Violence against children

  Darbas anglų kalba apie smurtą prieš vaikus. Introduction. Methodology. Literature review. Conclusions.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-09-27
 • Vyriškumo-moteriškumo dimensija

  Vyriškumo-moteriškumo dimensija ir jos socialinės normos vyraujančios Olandijoje bei Šveicarijoje. Įžanga. Dėstymas. Vyriškumo-moteriškumo samprata. Vyriškumo ir moteriškumo dimensijų skirtumai. Nacionaliniai vyriškumo ir moteriškumo skirtumai. Lyčių lygybės samprata ir vyriškumo-moteriškumo socialinės. Vyriškumas ir moteriškumas organizacijoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-16
 • Vyro ir moters vaidmenų kaita šeimoje pagal M. Weberį

  Klasikinių sociologijos teorijų namų darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Racionalizacija. "Bendruomeniškumo", "konflikto" ir "asociatyvumo" ryšiai šeimoje. Sociologinės veiklos teorija. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-03-16
 • Vyro ir moters vaidmenų pasiskirstymas ir suvokimas šeimoje

  Įvadas. Tyrimo tema, tipas. Trumpa literatūros, trumpas teorijos apžvalga. Tyrimo tikslas, uždaviniai, hipotezės. Metodika. Tyrimo dalyviai, generalinės aibė, tyrimo imtis. Įvertinimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų tvarkymas (duomenų analizės metodas). Duomenų analizės rezultatai. Rezultatų aptarimas. Etiniai su tyrimu susiję aspektai. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-10-05
 • Vyro viešumas ir moters privatumas

  Pirma dalis. Viešumo ir privatumo vaizdiniai vakarų politinėse teorijose. Graikai ir politikos gimimas. I skyrius. Viešumo ir privatumo vaizdiniai vakarų politinėse teorijose. Dieviškasis Platonas, nuleistas ant žemės. Vyro politika, moters privatizavimas: Aristotelis. II skyrius. Krikščioniškas iššūkis, politikos atsakas: ankstyvoji krikščionybė iki Machiavelio. Krikščioniškoji revoliucija: Aristotelis aukštyn kojom. Šv. Augustinas: dangiškos valstybės pilietis. Šv. Tomas Akvinietis: naujasis pasauliečių šventumas. Lutheris: privatus pamaldumas, galios politika. Machiavelio ėjimas. III skyrius. Pašventinta ir pajungta politika: patriarchalizmas ir liberalizmo tradicija. Filmeris ir patriarchalinė tradicija. Hobbesas, Locke’as ir liberalizmo tradicija. Devynioliktojo amžiaus liberalizmo sūnūs: Jeremy Benthamas ir Johnas Stuartas Millis. IV skyrius. Politika ir socialiniai pokyčiai: Rousseau, Hegelis ir Marxas apie viešumą ir privatumą. Jeanas-Jacques’as Rousseau: dorybingos šeimos ir teisingos valstybės. G.W. Hegelis: savimonę turintys subjektai ir viešasis ir privatusis tapatumas. Karlas Marxas: rūšinė būtybė ir politikos galas. Antra dalis. Šiuolaikiniai viešumo ir privatumo vaizdiniai: kritinė moterų ir politikos teorija. Feminizmo politikos paieškos. Radikalusis feminizmas" "Tai, kas asmeniška, yra politiška". Liberalusis feminizmas: kodėl moteris negali būti pranašesnė už vyrą? Kritinė moterų politikos teorija: viešumo ir privatumo rekonstravimas. Politinis diskursas ir kodėl jis kelia nepasitikėjimą. Viešumo ir privatumo rekonstravimas.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Virtualūs nusikaltimai nusikaltimų globalizacijos kontekste

  Globalizacija. Globalizacijos pasekmės. Virtualūs nusikaltimai. Virtualių nusikaltimų prevencija.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-14
 • Vyrų ir moterų požiūris į abortą

  Įvadas. Abortai ir jų rūšys.Abortų priežastys. Abortų pasekmės. Priemonės abortų mažinimui Lietuvoje. Visuomenės požiūris į abortus. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2011-05-13
 • Visagino miesto integracijos į Lietuvos valstybę proceso tyrimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodologija: tikslai, uždaviniai, hipotezės, atranka. Tyrimo rezultatai: bendri duomenys, hipotezių tikrinimas. Hipotezės: tikėtina, kad visaginiečiai dabartinę Visagino miesto situaciją vertina kaip nestabilią ir sunkią ekonomiškai; Tikėtina, kad Visagino miesto gyventojai, priėmus sprendimą uždaryti IAE, su nerimu žvelgia į ateitį bei galvoja, kad miestas patirs nuosmukį; Tikėtina, kad Visagino miesto gyventojams Lietuvos valstybė nėra kultūrinės bei pilietinės traukos centras; Tikėtina, kad visaginiečių valstybinės kalbos žinios yra paviršutiniškos; Tikėtina, kad Vilniaus miesto gyventojai jaučia baimę bei psichologinę įtampą dėl IAE; Tikėtina, kad sostinės gyventojai mano, kad Visagino miestas praradęs atominės energetikos svarbą, patirs nuosmukį. Išvados. Priedai.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-21
 • Visuomenė ir asmenybė. Individo prisitaikymo visuomenėje galimybės ir problemos

  Įvadas. Visuomenė ir asmenybė pagal struktūrinio funkcionalizmo teoriją. Konflikto reikšmė visuomenės gyvenime. Individo savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2012-04-24
 • Visuomenė ir žmogus

  Įžanga. Visuomenė ir žmogus. Individas ir vaidmuo. Laisvės fenomenas. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-13
 • Visuomenė ir žmogus joje

  Įvadas. Socialiniai santykiai. Žmogus visuomenėje. Visuomenė žmoguje.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Visuomenė. Kultūra

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Kas nulemia žmogaus elgesį? Kultūra. Materiali kultūra. Nemateriali kultūra. Simboliai. Vertybės. Normos. Kultūrinis vėlavimas. Kultūrų difuzija. Kultūrinės universalijos. Kultūros įvairovė. Visuomenė. Visuomenių tipai. Ferdinando Toennies. Talcott Parsons. Stereotipinių kintamųjų tipai. Emile Durkheim.
  Sociologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-05-30
 • Visuomenės institucijos

  Žmogus, jo prigimtis ir veiklos galimybės. Visuomenė, valstybė, kultūra. Socialinės sistemos ir jų kaitos prielaidos. Visuomeninio gyvenimo ypatumai.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-17
 • Visuomenės institucijos (2)

  Įvadas. Tikslas. Metodai. Pirmas namų darbas "Tėviškė". Antras namų darbas "Asmenybės samprata". Trečias namų darbas "Asmenybė ir visuomenė". Ketvirtas namų darbas "Sąvokų tarpusavio ryšio nurodymas". Penktas namų darbas "Dienraščio "Respublika" analizė". Išvados.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-05-30
 • Visuomenės konflikto analizė

  Įvadas. Migracijos atsiradimo procesas. Migracijos, kaip visuomenės konflikto analizė. Išvados.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2008-10-16
 • Visuomenės nuomonė apie dirbtinį apvaisinimą

  Įvadas. Dirbtinis apvaisinimas. Dirbtinio apvaisinimo samprata. Nevaisingumas: statistika ir priežastys. Dirbtinio apvaisinimo pliusai ir minusai. Katalikų bažnyčios požiūris į dirbtinį apvaisinimą. Visuomenės nuomonės apie dirbtinį apvaisinimą tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodika ir tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-02-09
 • Visuomenės nuomonė apie ekologiškus maisto produktus

  Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų grupinis namų darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas: sužinoti kas yra ekologiški maisto produktai bei ištirti visuomenės nuomonę apie ekologiškus maisto produktus. Ekologijos samprata ir raida. Ekologijos kryptys. Žmogaus ekologija. Visuomenės sveikata. Šiuolaikinė mityba. Ekologiški maisto produktai. Ekologiškų maisto produktų gamyba. Ekologiškų maisto produktų apdorojimas. Ekologinės žemdirbystės esmė ir tikslai. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-12-20
 • Visuomenės pagrindai

  Kultūra. Kultūros sąvokos atsiradimas. Kultūra ir visuomenė. Kultūra ir socializacija. Kultūrinė atranka. Kultūros elementai. Simboliai. Kalba. Vertybės. Normos. Sankcijos. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Kultūrinės universalijos. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Kultūros vidinė įvairovė. Kontrkultūra. Socializacija. Socializacija. Biologinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Asmenybės tapsmo teorijos. George’as Herbertas Meadas. Charlesas Hortonas Cooley. Jeanas Piaget. Socializacijos tipai. Pirminė socializacija. Socializacijos slopinant bruožai.Antrinė socializacija. Socialinė struktūra. Socialinė struktūra. Socialinė padėtis. Gauta padėtis. Įgyta padėtis. Pagrindinė padėtis. Socialinis vaidmuo. Lūkesčiai ir elgesys. Vaidmenų rinkinys. Vaidmens įtampa. Vaidmens apibūdinimas. Socialinė grupė. Socialiniai institutai. Šeimos institucijos paskirtis. Politikos instituto paskirtis. Visuomenė. Grupės ir organizacijos. Grupės elementai. Grupė. Vienijantys veiksniai. Pirminės ir antrinės grupės. Mažos ir didelės grupės. Grupės vidiniai procesai. Organizacija. Organizacijos klasifikuojamos. Biurokratinės organizacijos. Darbo pasidalijimas. Valdžios hierarchija. Taisyklės. Beasmeniskumas. Deviacija. Deviacija ir konformizmas. Deviacijos tipologizavimas. Konformizmas. Deviacijos pasekmės. Deviacijos priežasčių aiškinimai. Sociologiniai aiškinimai.
  Sociologija, konspektas(16 puslapių)
  2010-02-04
Puslapyje rodyti po